Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další poddruhy, které se od sebe liší vzhledově. Pochází ze Zeta Reticuli, což je hvězdný systém sousedící s Orionem. Jsou poměrně malí (asi 100 až 120 cm), šedostříbrní a nemají na svých tělech žádné pohlavní  ani vyměšovací orgány. Byli vytvořeni klonováním v mimozemském genetickém inženýrství. Jsou velmi starou rasou a reprodukují se statisíce let a možná mnohem déle, několik milionů let.

Mají nevýrazný obličej, velké oči, malou štěrbinu místo úst a nic, co by se dalo nazvat nosem. Oči jsou černé mandlového tvaru. Protože se nevyvíjeli v sexuálním reprodukčním procesu, všechny jejich pohlavní orgány a zažívací orgány postupně zcela atrofovaly. Nejsou schopni jíst (naším způsobem) ani vyvíjet jakoukoliv sexuální aktivitu. Svojí podstatou jsou tito mimozemšťané blízcí hmyzu.

JEJICH TECHNOLOGIE JE ZALOŽENA NA VOLNÉ ENERGII TRANSFORMOVANÉ PŘES KRYSTALY

Například jeden jejich počítač má takový výkon a kapacitu, jako všechny počítače dohromady na této planetě používané lidmi. Vytvořili programy skenování hmoty do atomů a energií a následně pomocí virtuální reality a volné energie vytvořit nové tělo, či cokoliv hmotného. Tento program je i základem k teleportaci, která je v podstatě založena na skenování hmoty, rozložení do energií, následně uložením do krystalu počítače a opětným složením na jiném místě. U klonování těla vytvořili počítačem nejdříve tělo a pak do něj ze starého těla vložili vědomí i s veškerou pamětí mozku. Když byl jimi vynalezen a zdokonalen systém klonování, postupně přišli na to, že mohou své tělo zjednodušit a uzpůsobit metabolismus z důvodu dlouhého cestování vesmírem.

Takže postupně odstranili jisté orgány jako zbytečné, až nakonec zůstaly nejdůležitější k zachování funkčnosti těla a života. Zůstaly plíce, srdce, játra. V podstatě vše ostatní bylo odstraněno. Proto výživu absorbují kůží a rovněž kůží vylučují odpad. Nemají žaludek, močový měchýř a střeva. Proto nemají ani vylučovací otvory a pohlavní orgány, protože je nepotřebují. Když se tělo opotřebí, naklonují si nové z matrice uložené v krystalu počítače. Částečně tuto technologii používají i nižší rasy Greys.

KLONOVÁNÍ TĚCHTO MIMOZEMŠŤANŮ MŮŽE BÝT VELMI RYCHLÉ A TVOŘÍ UMĚLÉ REPLIKY

K vyřešení jejich evoluce a degenerovaného genofondu zapříčiněné genetickým inženýrstvím v době úpadku je nutné použít opět klasické genetické inženýrství křížením různých genů, třeba lidských a Greys. Takže vytváření klonů nejde jen formou klonování přes počítačový program. I ten musí z něčeho vycházet, z nějaké matrice a ta se musí nejprve vytvořit klasickou formou genetické manipulace.

Šediváci mají velký podíl na zneužívání a mrzačení skotu (v USA). Jsou schopni absorbovat určité substance ze skotu, které je stabilizují během klonovacího procesu. Tuto substanci, pocházející ze sliznic (genitálie, rektum) a určitých orgánů, umisťují pod jazyk, odkud jim poskytuje po určitou dobu výživu a stabilitu. Nahrazuje to u nich pojídání potravy. Není to pro ně však jediný způsob výživy. Většinou jimi zničeného skotu je bez krve. To se týká i lidí. Bylo zjištěno, že ve svých podzemních základnách mají v nádržích zřejmě tuto krev a některé orgány, i kusy lidských těl, protože lidé mají daleko větší výživovou hodnotu a v této směsi, když se chtějí živit, pak plavou a vstřebávají výživu prostřednictvím kůže. V absorpčním i eliminačním procesu využívají peroxid vodíku. Ten také ochraňuje směsi před rychlým zkažením. Bez potravy vydrží 14 dní. Při nedostatku živin jsou prý agresivní a jejich kůže mění barvu do zelena.


Zdroj obrázku: https://medium.com/predict/why-do-we-think-of-aliens-as-little-green-grey-men-2eb536aec181

VŠICHNI ŠEDÍ, DO URČITÉ MÍRY, OVLIVŇUJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ HISTORII LIDSTVA

  • BELLATRAX GREYS – SHORT
    Jsou malí šedivci, kteří jsou menší, než Zeta Reticuli. Pocházejí z hvězdného systému Bellatrix nedaleko Orionu. Jsou výrazně menší, takoví trpaslíci (30-45 cm). Vůči lidem jsou stejně nepříjemní jako Zeta Reticuli. Oba typy pocházejí geneticky ze stejné základní rasy a vypadají, až na velikost, podobně.
  • ORION GREYS – TALL
    Dalším typem šedivců jsou tito velcí s velkým nosem. Měří 210 až 240 cm. Mají základnu na Aleutian Islands (u Aljašky), byli spatřeni už i v Rusku. Jsou nepřátelští, ale ne přímo, snaží se získat vliv přes politické kruhy. Mají určité schopnosti a technologie, které jim umožňují dělat věci vypadající jako zázraky. Orion Greys působí dojmem, že jsou vůči lidem benevolentní, ale jsou velmi zaměření na genetické inženýrství a používají lidi jako pokusné králíky pro různé experimenty. Vysocí šedí jsou velmi bledí, bílí, nemají žádné vlasy ani chlupy na těle. Jsou popisováni jako ti, jejichž původ je v souhvězdí Orion.

Podpora pro diplomatickou roli, kterou sehráli „Vysocí Šedí“, pochází od Williama Coopera, dřívějšího poradce pro zpravodajské služby, který tvrdí, že viděl tajné dokumenty, kde „Vysocí Šedí“ vyjednávali dohody s Eisenhowerovou administrativou na setkání začátkem roku 1954. Koncem roku 1954, rasa šedých mimozemšťanů s velkými nosy, přistáli na Hollomanově letecké základně. Dosáhlo se základních dohod. Tato rasa se identifikovala jako bytosti z planety kolem červené hvězdy v souhvězdí Orion, které my říkáme Betelgeuse. Oznámili, že jejich planeta umírá a v nějaké neznámé budoucnosti tam oni již nebudou schopni dále přežít. A to je možná důvod, proč chtějí obsadit tuto planetu. Ovšem to je jen jeden pohled pravdy a tato dohoda roku 1954 i když je nejznámější nebyla první.


Zdroj obrázku: https://www.hobbyconsolas.com/noticias/men-black-spin-ya-cuenta-guion-fecha-estreno-167682

11. července 1934 byla podepsána první smlouva mezi bytostmi, které se staly známé jako Malí Šedí a federální vládou USA, zastoupenou prezidentem Franklinem Delano Rooseveltem, a to na palubě námořní lodi v přístavu města Balboa v Panamě. Byla to jedna z nejvýznamnějších událostí v historii lidstva, protože nás uvrhla do role, na jakou jsme nebyli připraveni, neboť jsme se stali hostitelem zlovolné mimozemské rasy. Vláda USA kompletně přehlížela Ústavu Spojených států tím, že to udělala, aniž by to řekla americkým občanům. Američané pouze uvedli, že souhlasí s podmínkami, pokud vládě bude poskytnut seznam unesených, unesení se vrátí bez úhony a jejich vzpomínky na tuto událost budou vymazány. Šedí poskytnou na oplátku antigravitační zařízení, kovy a slitiny, vyčistí životní prostředí, poskytnou volnou energii a zdravotnickou techniku.

„Byli velmi malí, menší než 1,50 m a měli velké holé hlavy, žádné vlasy. Jejich hlavy byly protáhlé, velké. Vypadali jako nějaké zárodky. Neměli obočí ani oční víčka. Měli velké oči – ohromné oči – téměř celé hnědé bez bělma. Nejstrašidelnější věcí na nich byly oči. Ach ty oči, zíraly skrze mě“. – Popis od Travise Waltona, který byl unesen Šediváky.

Šedí souhlasili, že poskytnou tato zařízení výměnou za to, že budou moci infiltrovat lidskou společnost na všech úrovních. Toto zřejmě udělali a začali nahrazovat významné světové představitele klony pod svou kontrolou. Více se o smlouvách dočtete např. v knize německého ufologa Michaela Hesemanna „UFO: Kontakty“.

V roce 1944 bylo podepsáno další prodloužení smlouvy mezi Šedými a vládou USA.


Zdroj obrázku: https://bkps.co/2023/grey-aliens/

Tato smlouva byla obnovována každých 10 let od roku 1934 až do roku 1964 a stále je obnovována i dnes. Sedm let po této smlouvě, v roce 1941, kontaktovali Šedí německou vládu a Hitlera. Smlouva pak byla podepsána i s nacisty. Šedí poté Němcům nabídli kontrolu mysli a další technologie a na oplátku chtěli opět lidi na provádění svých genetických experimentů. Podle informací, které byly odhaleny, tak Hitler řekl Šedivákům, že by se to nemělo týkat německé árijské rasy, ale mohli by si dělat cokoli, co chtějí, s lidmi v koncentračních táborech.  V minulém století bylo Německo a Amerika hlavními oblastmi aktivit invaze Šedých a Plazů. Nacisté byli zapleteni do technologie klonování a do experimentování na dvojčatech. Přibližně 20 lidí v USA a Německu bylo v té době přímo zapojeno do smluv mezi Šedými a lidmi. Informace byly uchovávány jako přísně tajné, pouze pro potřeby vlády a tajných služeb.

Šediváci nemají hluboké emoce nebo soucit. Jsou velmi vypočítaví, chladní intelektuálové, a vidí lidi jako podřadnou rasu. Rozumějí vášním a soucitu do té míry, jak je mohou pouze pozorovat. Sami ale pocity nemají. Genetická manipulace je jednou z cest, kterou vidí jako vývoj a záchranu své vymírající rasy. V tomto smyslu jsou lidé jejich spasiteli.  Alespoň to je způsob, jak je lidé mohou ovlivnit. Vysocí Šedí v různých zprávách týkajících se komunikace, zastrašují lidi a chovají se jaksi „nemocničním“ způsobem, který připomíná lékaře, který řídí nějaký experiment. Nejvíce se zajímají o genetické experimenty, o vytváření hybridní lidsko-mimozemské-šedé rasy, o kontrolu mysli a o diplomatické dohody se „stínovou vládou“. Globální problémy, které jsou ovlivňovány Velkými Šedými se týkají geneticky upravených lidí, implantátů pro monitorování lidí. Získávají celkově pasivní populaci díky hypnotickému ovládání mysli, týkající se vlivu nad elitní skupinou, která rozhoduje.Nejnovější články na našem portálu

červenec 22, 2024 139
22. 7. 2024 v 9:45 vstoupilo Slunce do Lva za podpory milujícího Neptuna v Rybách, který se nás...
červenec 08, 2024 4892
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 350
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 637
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 545
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7636
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 9022
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 738
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 553
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 623
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 606
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 761
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2073817
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516116
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458503
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294537
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283869
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273577
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260714
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253759
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 252077
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243560
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241840
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215756
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207381
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189653
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186891
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184599
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177077
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167264
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163743
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161466
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143337
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128477
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 125021
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 123010
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...