Ve Vesmíru existují biliony miliard galaxií, každá galaxie má několik miliard hvězd. A to není přesné množství, jelikož počet galaxií určujeme jenom v námi pozorovatelné oblasti vesmíru. Pro představu: galaxií je víc než zrnek písku na všech plážích světa. Astronomové z University Auckland tvrdí, že v Mléčné dráze se předpokládá kolem 100 miliard obytných planet podobných Zemi – výrazně více, než v předchozích odhadech kolem 17 miliard.

Pokud se ptáte, zda žijí mimozemské rasy mezi námi, tak ano, žijí. Ti dobří, i ti špatní. Vy je ale nepoznáte, protože umí měnit podobu. Umí vědomě pracovat s energií, umí to, co my jsme zapomněli. Ty zlé většinou nenajdete na ulici, najdete je skryté pod zemí, kde žijí v obrovských podzemních základnách. Ne, do těchto základen se normální člověk nedostane. A věřte, že ani nechce…

ŠUPINATÉ TĚLO, JEŠTĚŘÍ OBLIČEJ, HADÍ OČI…

V naší galaxii existuje mnoho reptiloidních civilizací, jejímiž příslušníky jsou klasičtí reptiloidi, což jsou humanoidní bytosti plazího typu. Jejich vzhled je podobný ještěrům a zřejmě nejcharakterističtějším prvkem jsou jejich oči. Klasické plazí oči jsou charakteristické svislou úzkou panenkou na rozdíl od lidské, která je více kruhová a vodorovná. Dalším výrazným znakem je kůže, popř. šupiny a ocas, který však nemusí být vidět. Reptiliáni mají schopnost manipulovat naším vědomím a vnímáním reality. Používají různé techniky kontroly mysli, jako je hypnóza nebo podprahové signály, aby nás udrželi v nevědomosti a poslušnosti. Všechny mimozemské bytosti a rasy kromě vyspělých technologií, ovládají tzv. parapsychologické schopnosti (např. telepatii, jasnovidnost, jasnocit a další). Tyto schopnosti jsou jim naprosto přirozené a vlastní. Z duchovního pohledu jsou tyto schopnosti naprosto přirozené a každému člověku bez rozdílu vlastní. Všichni je máme! Jsou pouze po tisíciletí potlačeny a utlumeny. A to záměrně!

V dávných dobách bohové a vládci nemohli připustit, abychom jim byli rovni, protože potřebovali otroky, kterým by vládli a ovládali je ke svým potřebám. Rovněž by nebylo po libosti, abyste dokázali číst myšlenky kněžím a různým okultním vládcům a odhalovali jejich záměry. To v podstatě nechtějí ani Reptiliáni, Šediváci a další negativní tvorové. Nechtěla to ani po dva tisíce let Katolická církev a jiné církve a náboženství.  Jejich cílem je a bylo, abyste byli poslušné ovečky, v podstatě otroci, které mohou ovládat.

LEGENDY O HUMANOIDECH PODOBNÝCH JEŠTĚRŮM JSOU ZNÁMY Z CELÉHO SVĚTA

Před deseti až dvanácti miliony lety obývali Reptiliáni hvězdný systém Draco, který se skládal z mnoha planet. Ze Země se hvězdy v Draku vlní po obloze a opisují hadovitou dráhu na severní obloze, končí mezi Velkým a Malým vozem a jsou považovány za hvězdy v souhvězdí Ursa Major (Velké medvědice). Nejznámějším členem souhvězdí je jasná modrobílá hvězda Alfa Draconis neboli Thuban, což v překladu znamená „hlava draka“. Thuban byl kolem roku 3000 př.n.l. severní hvězdou a obecně se má za to, že je domovskou hvězdou „Drakorozených“, ačkoli v soustavě Draka se nachází 18 dalších velkých hvězd s planetami.

Několik prastarých národů po celém světě popisovalo reptiliánské bytosti a někteří popisovali reptiliánské humanoidy. V nesčetných mytologiích jsou společné příběhy reptiliánských bytostí, které jsou často, ale ne vždy, nepřátelské vůči lidskému jedinci. Také dost podobné jsou mýty o „moudrých plazech“, kteří osvítili lidstvo před úpadkem civilizace.

  • AMERIKA – Kmen Hopi popisoval jakousi rasu reptoidů nazývanou Seti nebo „Hadí bratři“, kteří žili v podzemí. Indiáni kmene Hopi obývají severovýchod Arizony. Jsou známí svou moudrostí, mírumilovností a také rozsáhlými předpověďmi a tvrzením o kontaktu s prastarou mimozemskou civilizací. Kmen Cherokee a další původní obyvatelé Ameriky se také odvolávají na reptoidní rasy.
  • EVROPA – Kekrops I., legendární první král Athén, byl napůl člověk, napůl had (přesněji – člověk s plazím ocasem). Staří titáni a giganti byli někdy vykreslováni jako okřídlené bytosti podobné člověku s hady místo nohou, například na freskách  chrámu v Pergamonu (starobylé řecké město, cca 22 km od Egejského moře, nyní ležící v současném Turecku).
  • INDIE – V indických písmech a legendách vystupují Naga, což jsou reptiliánské bytosti žijící v podzemí a působící na lidské bytosti na povrchu. Někteří se údajně změnili na člověka. V některých verzích měli prý žít na nějaké pevnině v Indickém oceánu. Indické texty také odkazují na reptiliánskou rasu nazývanou „Sarpa“.
  • VÝCHODNÍ ASIE – Čína, Korea a Japonsko mluví po celou svoji historii o Lóngech (Young v Koreji, Ryu v Japonsku) nebo o dracích, kteří se představují jak ve fyzické, tak nefyzické formě, však vzácně zobrazované v humanoidní formě, přestože mohou přebírat nereptiliánskou lidskou formu. Japonci mají příběhy o Kappě, což je v podstatě reptiliánský humanoid.
  • AFRIKA – Někteří šamani tvrdí, že nesou rozsáhlé esoterické znalosti rasy reptiliánů nazývaných Chitauri, o kterých říkají, že řídí Zemi. Také tvrdí, že mají zprávy o reptiliánské rase, která je stvořila a používala k práci ve svých zlatých dolech.

REPTILIÁNSKÉ PODZEMNÍ ZÁKLADNY SE NACHÁZÍ PO CELÉM SVĚTĚ!

Na různých místech této planety existují rozsáhlé podzemní komplexy, které jsou využívány negativními pozemskými lidskými frakcemi, které jsou v přímé spolupráci nejen s mimozemskými reptiloidními entitami. Těchto podzemních komplexů je skutečně celá řada. Např. Camp Hero (Long Island), Area 51 (Nevada), Dulce (New Mexico) anebo zařízení pod mezinárodním letištěm v Denveru. Další základna, na které aktivně působí reptiliáni a šediváci se nachází v oblasti Pine Gap na Novém Zélandu.

ZÁKLADNA V DULCE

Nachází se pod horou Mt. Archuleta u městečka Dulce ve státě Nové Mexiko, blízko u hranic s Coloradem, a na území apačské indiánské rezervace Jicarilla.

V tamějších biogenetických laboratořích se pracuje zejména, ovšem nikoliv výhradně, na manipulaci s atomárními částicemi, klonování, studiu lidské aury, pokročilých technologiích ovládání lidské mysli, křížení lidí a zvířat, implantaci čipů do lidských subjektů, nebo na únosech a zadržování lidí včetně dětí!

V roce 1979 v oblasti Dulce, během vrtů, které řídil Phil Schneider došlo k objevu již existujících podzemních prostor poměrně rozlehlé základny, kterou vybudovala americká vláda již ve 40. letech 20. století, tedy v průběhu 2. Světové války. Tato základna však byla později převzata šediváky a reptiliány. V průběhu dvou dnů se podařilo Schneiderovi uskutečnit celkem 4 vrty v poušti a v každém došlo k navrtání tohoto podzemního komplexu. Z jednoho vrtu vycházely hnilobné zápachy a jakýsi zvláštní špinavý prach včetně kousků kovu z jakéhosi zařízení. Poté se prý z nitra země vynořila jakási sonda, která zaútočila na tým Phila Schneidera. Phil byl prvním, který byl v podstatě zavlečen dolů do podzemního komplexu. Zde uviděl několik bytostí, které svou charakteristikou silně připomínaly tzv. šediváky.

Schneider byl vyděšený a v sebeobraně do jedné z těchto bytostí vystřílel celý zásobník z pistole, kterou měl u sebe. Výslednou reakcí bylo, že jiná z těchto bytostí použila jakousi částicovou zbraň, která u Phila způsobila velkou dávku ozáření (podobná radiaci kobaltu, ale výrazně agresivnějšího charakteru). Jeho plíce byly popálené a na hrudi se mu vytvořila obrovská jizva, kterou často ukazoval na svých přednáškách (některé jsou k vidění na You Tube). Nakonec se mu podařilo přece jen zachránit, ale musel strávit 400 dní na radioterapeutické klinice.

ŽIJEME POD NADVLÁDOU REPTILIÁNŮ?

„Síť tajného společenství Iluminátů vmanipulovává své pokrevní linie do mocensky významných pozic v politice, bankovnictví, obchodu, médiích, armádě atd. a reptiloidní bytosti, které ovládají tyto krevní linie, tu předvádějí show, zatímco zbytek populace vidí jen jejich lidskou úroveň“. – David Icke


odkaz obrázku: https://www.goodreads.com/book/show/664326.The_Biggest_Secret

Přibližně v roce 2200 př.n.l. byl v Egyptě založen „Královský dvůr Draka“. Dnes funguje v Anglii, která je centrem kontroly Reptiliánů nad světem. Hybridi Reptiliánů byli v různých dobách vládci na Středním východě, a nakonec se stali aristokracií a královskými rodinami v Evropě. Windsorská linie k nim patří. Pokud prozkoumáte genealogii prezidentů Ameriky, budete ohromeni. Všechny prezidentské volby, počínaje Georgem Washingtonem v roce 1789, získali vesměs „čistí“ kandidáti, jejichž standardem je evropská královská krev. Totéž platí pro všechna klíčová místa moci, všude je stejné plemeno! Právě tyto bytosti ovládají světový řád a vlastní ty nejmocnější odvětví na světě.

„Pokud jde o historii této planety, můžete mít za to, že všechno, co jste se kdy naučili, je naprostá lež. Všechny historické a vědecké knihy jsou přepsány tak, aby vyhovovaly programu vládců této planety…Mé informace pocházejí z indoktrinace v rámci projektu Montauk, ze zkušeností, z rozhovorů s vědci zapojenými do iluminátských programů, z komunikace s mimozemskými a mezidimenzionálními bytostmi, s nimiž jsem se setkal v rámci různých vládních projektů, a ze sondování mé vlastní Nadduše“. – Stewart A. Swerdlow, kniha Modrá krev, pravá krev

Reptiliáni jsou zodpovědní za mnoho konfliktů a problémů, kterým čelíme jako lidstvo. Jsou posedlí mocí nad lidstvem a jeho kontrolou. Vytvořili na planetě Zemi atmosféru strachu a výrazně snížili vibrace. Lidé rádi žijí ve svých iluzích neskutečné reality Matrixu a nechtějí k jejich škodě znát pravdu, což může být ve svém důsledku pro lidstvo fatální. Bylo by na místě se alespoň zamyslet a pravdu hledat. Až lidé zvýší svoje vibrace, nebude možné je kontrolovat.  
Obrázky použité v náhledové fotce a v článku jsou kopiemi z níže uvedených webových stránek.
https://steamcommunity.com/market/listings/753/374140-Alpha%20Draconis%20System?l=spanish
https://es.wikipedia.org/wiki/Thuban#/media/Archivo:UbicaciondeThubanenDraco.JPG 
https://twitter.com/tomifuentes18/status/1290080854614523906
https://vanguardia.com.mx/vida/quienes-son-los-reptilianos-la-supuesta-raza-alienigena-que-busca-dominar-nuestro-planeta-MNVG3419511
https://fineartamerica.com/featured/designer-reptilians-david-chace.html
https://stock.adobe.com/es/images/reptilians-sit-at-a-round-table-with-a-world-map-created-with-generative-ai-technology/595709882
https://stock.adobe.com/es/images/a-reptilians-meeting-generative-ai/574378213
https://soundcloud.com/user-681123684-129818444/the-reptilians-chris-dopson-justin-lee-in-the-end


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 232
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 189
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1973
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 231
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 331
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1557
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 664
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 676
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3007
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 918
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1002
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1148
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2014665
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515328
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456688
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292717
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282160
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272688
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259168
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250537
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249126
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242715
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240448
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215060
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206439
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187972
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186433
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184226
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176492
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166604
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163214
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161006
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142642
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128109
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124457
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122397
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...