Pes jako zrcadlo naší Duše

„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom více důvěřovali...Léčebné účinky života se psem nejsou objevem moderní psychologie, lidé je znají již tisíce let“. Pes domácí (Canis familiaris) je potomkem prvního lidmi domestikovaného druhu – vlka (Canis lupus).

Podle tradičních představ se vlci začali domestikovat v období před deseti až dvaceti tisíci lety. Ovšem nejmodernější průzkumy DNA psů a vlků ukazují, že vlk se poprvé transformoval v psa mnohem dříve – před více než sto tisíci lety. Tyto nové důkazy rovněž dokládají, že vlci se domestikovali několikrát, nikoli pouze jednou a že křížení psů s divokými vlky dále pokračovalo. Pokud se tato teorie potvrdí, bude to znamenat, že naše dávné přátelství se psy sehrálo zřejmě důležitou úlohu v evoluci lidstva. Psi pravděpodobně hráli zásadní roli při vývoji loveckých schopností člověka v době před 70 až 90 tisíci lety.

Pes je od počátku své existence stále v kontaktu s člověkem, žije s ním a pracuje s ním. Neexistoval před člověkem a nemůže existovat bez člověka. Pes svým spojenectvím s lidmi narušil vztahy a vazby se světem zvířat, do kterého se již nemůže nikdy začlenit na svou původní pozici. Dobrovolně se tak připravil o vlastní nezávislost. Vlčí povaha psa byla námi lidmi podstatně změněna. Tak vznikaly psí rasy. Byla vyšlechtěna plemena pro lov, pastevectví, boj, pro tahání saní, pro společenskou zábavu a potřebu. Podle kynologických klubů máme v současnosti asi 400 psích plemen, kdy každé bylo vyšlechtěno pro určitý účel. Dnes plní pes své hlavní poslání – být společníkem člověka.

Mnoho zobrazení psů, ať už maleb nebo sošek, je známo ze všech civilizací starého světa.

Pes ve starověkuDůkazem, že pes byl pro člověka blízkým tvorem je nález paleolitického hrobu na území severního Izraele z doby přibližně před 12 000 lety. Kosterní pozůstatky psa a člověka zde spočívaly vedle sebe, paže člověka byla obtočena kolem krku psa a ruka spočívala na jeho rameni. Už staří Egypťané uctívali psa jako strážce podsvětí. Anup, černý bůh s hlavou divokého psa, obsluhoval váhy se srdcem zemřelého na jedné a pravdou na druhé misce. Takových psích božstev bylo ve starém Egyptě více. V pozdní době starého Egypta vzkvétaly rozmanité zvířecí kulty a mimo jiné také kulty posvátných psů. Jejich hřbitovy se nachází na různých místech Egypta. Egypťané chovali rozmanité druhy zvířat, měli o nich důkladné znalosti a často s nimi sdíleli svá obydlí. Mezi domácí zvířenou se však jedině psovi dostalo privilegia povinně mít vlastní jméno.

V Etiopii psi dokonce rozhodovali o lidských osudech. Byl zde korunován psí král, který se stal porotcem náčelníka a svým chováním rozhodoval o vyřizování žádostí (vrtění ocasem znamenalo souhlas, štěkot naopak  nesouhlas). Starověký Sumer byl znám cíleným chovem psů, nejen pracovních, ale i společenských. Stejné úctě se psi těšili i později v Asýrii a Babylónii. V Persii byl pes považován za tvora, který umí rozlišit dobro a zlo. Posvátná kniha Avesta uváděla tresty za špatné zacházení se psem. Nejvyšší trest byl stanoven za zabití psa, který něco uměl (1000 ran bičem a tisíc ran řemenem), což mohl přežít asi málokterý člověk. A i tato smrt byla provázena prokletím duše pachatele.

U Inků předpovídal pes Chihuahua vytím smrt a chránil pánovu duši na cestě do ráje. U Aztéků pes Xolotl provázel Slunce na jeho noční pouti podsvětím. Na Borneu věří, že u bran do ráje stojí divocí psi, kteří ochraňují všechny panny, které tam vkročí. Na různých místech světa (např. Sumatra, Aljaška) mnohé kmeny uctívaly psy jako své předky. V Austrálii sloužil (a dodnes slouží) domorodcům pes Dingo jako přikrývka, štěňata jsou vychovávána společně s dětmi. V Indii měl Bůh Khandoba psí původ, psí hlavu i psí doprovod. Služebníci v jeho chrámech při slavnostech štěkali jako psi. V některých částech Bombaje je pes uctíván jako přítel boha Šivy dodnes. Zápisky z Číny staré více než 4000 let dokazují, že cvičitelům psů byla prokazována velká úcta. Známé jsou sošky psa Fu neboli lvího psa. Ten se dodnes objevuje na keramických nádobách a nástěnných malbách. Číňané věřili, že má přinášet štěstí a dobrý osud.

Zvířata jsou napojena na Vyšší vědomí, snadno čtou v našem energetickém poli.

Možná o tom nemáte ani tušení, ale Vy a Váš pes jste na energetické úrovni propojeni. A to zvlášť pokud máte pejska jako člena rodiny, milujete ho, trávíte s ním hodně času, ať už jen tím, že jste s ním doma, nebo spolu něco podnikáte. Je prokázáno, že zejména psi a kočky dokážou poznat záměry lidí vzdálených několik kilometrů. Tím se vysvětluje, že tzv. morfický rezonanční přenos mezi lidmi a domácími zvířaty je možný. Ze všech zpráv o „telekomunikačním“ (telepatickém) chování zvířat vyplývá, že mimořádně silně reagují na lidi, s nimiž jsou spojeni láskyplným citem. Ze psího chování je patrné, že ihned vycítí, kdy se jejich páníček vrací domů, a stejně rychle poznají, že ho něco zdrželo. Vnímají to často na vzdálenost několika kilometrů.

Komunikace mezi domácím zvířetem a člověkem i rezonanční jevy probíhají v duševní rovině a mají energetický charakter. Emocionální pole lidského emocionálního těla tvoří energie, jež prostupuje fyzické tělo a interaguje s ním. Každý člověk dokáže ve svém těle cítit emoce, které mají přímý vliv jak na fyzické tělo, tak na jedince, kteří s ním rezonují. Emocionální tělo člověka je energetickým polem, které zahrnuje celé spektrum emocí vlastní frekvence. V této rovině může být buď vysílačem nebo přijímačem.

Pes Vás miluje víc než sám sebe!

Pes spatřuje svůj úkol v tom, že milované osobě ulehčuje život a přebírá její problémy. Jde to tak daleko, že za ni trpí i chorobnými symptomy. Má-li mu veterinář pomoci, musí především jeho majiteli vyložit, jakou službu mu pes prokazuje, jaký problém či konflikt za něho prožívá. Pokud to majitel psa či jiného stejně postiženého zvířete do té doby netušil, čeká ho těžká práce. Může svému zvířecímu parťákovi pomoci jen tím, že vyřeší svůj problém v lidské rovině, jinak se zvíře neuzdraví. Bez přispění našich zvířecích společníků bychom měli o dost horší a bolestivější potíže, takže jim musíme být vděční za mnohem větší služby, než jaké bychom od nich čekali. Eckhart Tolle řekl, že věří, že psi mají absolutně výsostnou funkci, a to udržet lidstvo zdravé v přechodném období mezi dvěma stavy vědomí.

Jejich posláním je přimět lidi prostřednictvím nemoci či nápadným chováním k nezbytné schůzce „mezi čtyřma očima“, aby jejich majitelé mohli poznat, že existuje souvislost mezi nemocí zvířete a jimi samotnými. Tak mohou poznávat sebe samé a tím i možnost vlastního vývoje léčivým působením zvířecího systému. Chovatelé a majitelé zvířat tak mají možnost sledovat své nevědomé emoce a jejich tělesné účinky z bezprostřední blízkosti a uvědomovat si je. Pamatujte však: Cítění funguje pouze v myšlenkovém tichu, daleko od vřavy světa.

Věděli jste, že drahé kameny mohou pomoci i našim domácím mazlíčkům?

Pejskové a kočičky mohou nosit přívěsek na obojku nebo můžete umístit pár malých tromlů případně placiček například pod čalounění pohovky či do pelíšku. A jaké minerály zvolit?

AMETYST – Je kamenem klidu a ochrany. Odstraňuje parazity, podněcuje produkci hormonů a činnost metabolismu. Vložený do pitné vody, kterou zvířata pijí, dodává energii, a také zklidňuje jejich hyperaktivitu. Pokud Váš pejsek v noci hodně štěká, zklidní se.

AVENTURÍN – Zelený aventurín uklidňuje a působí blahodárně na srdce a mysl. Také se hodí pro větší zvířata, která žijí ve stísněných prostorách.

MAGNEZIT – Je vhodný pro mláďata, která se bojí spát sama ve tmě. Toulavým zvířatům zase pomáhá držet se domova.

RŮŽENÍN – Pomáhá po traumatickém zážitku, a zvířátkům, která jste si přinesli z útulku. Uklidňuje březí zvířata i jejich mláďata. Placičku růženínu můžete dát mazlíčkovi pod pelech nebo klidně jen tak, aby se o ni mohl otírat a hrát si s ní.

JASPIS DALMATIN – Tento kámen se hodí nejen pro všechny psy a domácí mazlíčky, ale také pomáhá dětem překonat strach ze zvířat. Umí také skvěle zvyšovat účinky bylinek a květin při léčbě zvířat.

LARIMAR – Zklidňuje zvíře před návštěvou veterináře. Také lépe komunikuje při výcviku.

JANTAR – Zvyšuje samoléčitelské schopnosti u starých zvířat.

LAPIS LAZULI – Úžasný pomocník při boji s neklidem či stresem. Svému nositeli dodává vyrovnanost a posiluje jeho psychické schopnosti. Kromě toho má silnou ochrannou moc. Disponuje silnými protizánětlivými účinky.

KŘIŠŤÁL – Vašemu mazlíčkovi dodá pocity klidu a harmonie. Urychluje hojení všech nemocí, srdečních chorob, obtíže při trávení, žaludeční a hormonální poruchy, únavu či krvácení.

Tam někde na nebesích je místo, kterému se říká Duhový most...

Každý, kdo miloval svého psa, zažil i onu ukrutnou bolest, když vás opustil...Je to den, kdy se zastaví čas, den, kdy se vám zbořil svět před očima, den, kdy je váš psí parťák s vámi naposledy. Krásný příběh o Duhovém mostě není u nás příliš rozšířen, v severní Evropě a anglosaských zemích má ale dlouhou historii. Traduje se, že pověst vznikla z dávných severských legend. Podle některých autorů jsou zmínky o Duhovém mostě obsaženy i v dalších severských ságách. Je-li tomu tak, ukazuje se, že naši dávní předkové měli zvláštní a krásný vztah k domácím zvířatům po celá staletí, pravděpodobně od dob, kdy se stala jejich blízkými společníky a pomocníky.

Říká se, že tam jsou krásné louky, kopce a jezera, kde si naši psí kamarádi mohou spolu hrát. Je tam spousta jídla, vody, slunečního svitu a naši přátelé jsou v teple a pohodlí. Všechna nemocná a stará zvířata jsou opět zdravá, vitální a při síle. Zvířata jsou šťastná a spokojená, až na jednu věc: všechna postrádají někoho jedinečného, někoho, koho opustila. Hrají si a běhají spolu, ale přijde den, kdy se jedno náhle zastaví a hledí do dálky. Náhle vyběhne ze skupinky zvířat, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji, až se nakonec Ty a Tvůj kamarád sejdete v nesmírné radosti. Déšť šťastných polibků pokrývá tvou tvář, tvé ruce opět hladí milovanou hlavičku, znovu hledíš do těch přenádherných důvěřivých očí, jež nadlouho zmizely z tvého života, ale nikdy z tvého srdce. A přes Duhový most půjdete spolu a nikdy se už nerozejdete. Spřízněné duše k sobě prostě neodmyslitelně patří a je jedno, zda jsou lidské nebo zvířecí.


Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7054
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8535
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 350
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 217
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 350
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 376
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 537
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 533
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 298
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 811
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 788
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 930
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2051824
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515865
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457627
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293900
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283311
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273387
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260180
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252652
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251090
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243260
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241419
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215501
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207031
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189020
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186706
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184449
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176892
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166998
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163553
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161298
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143092
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128351
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124827
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122777
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...