Margot Anthea Gabrielle: 6 PILÍŘŮ ROVNOVÁHY A TVORBY NOVÉ ZEMĚ

Přijala: Anthea a Světlo Zdroje, 27.10.2020

AKTUÁLNĚ O SPOLEČENSKÉ SITUACI

Milovaní, v tomto transformačním čase, kdy tlaky kulminují, bychom vám rádi připomněli, proč se vlastně celá situace děje. Vidíme, jak silně se vaše energie tříští.

Když vaši mysl ovládne chaos, hněv a bezmoc, nebo naopak snaha odvrátit zrak od toho, co se děje a tvářit se, že vše je v pořádku, tvoříte pak mocnou silou své mysli jednotlivé tábory, které jdou proti sobě, namísto, aby jste se sjednotili.

To, co vám chybí, je UCELENÝ POHLED na věc, tvořící ROVNOVÁHU. Proto vám chceme v jednotlivých bodech připomenout, co daná situace znamená pro celek a pro jednotlivce.

Následujících šest hlavních pilířů vidíme jako okvětní lístky, vyrůstající ze Semena Života. Jakmile vaše Vědomí pojme jejich na sebe navazující propojenost a neoddělitelnost, začne se harmonizovat celý květ života – energetická mřížka kolem Země, i ve vás.

6 PILÍŘŮ VÝVOJE NOVÉ ZEMĚ PRO NASTOLENÍ ROVNOVÁHY, aneb co je potřeba pochopit v rámci vývoje situace na Zemi:

 KALI YUGA – Doba Temna vrcholí
 KARMICKÁ LEKCE LIDSTVA – lhostejnost a nezodpovědnost
 OČISTA ZÁZNAMŮ HISTORIE - Reaktivní čin vs. správný skutek
 ROZKVĚT CTNOSTÍ - Od egoismu k soucitu a pospolitosti
 ODDĚLENÍ ZRNA OD PLÉV – proces výběru a třídění Nové Země
 SÍLA TVŮRCE A BOHOLIDSTVÍ – rozhodující článek ve vývoji

KALI YUGA - DOBA TEMNA VRCHOLÍ
Věk Kali Yugy – Doby Temna, se chýlí ke konci (v řádu následujících několika let), a proto vše pokřivené, odpojené od Boha a od lidství, vystupuje na povrch. Ne, že by to tu nebylo už dřív. Je to stále ta stejná síla, která ovládala svět dlouhodobě.

Jediné, co se změnilo, je, že nyní začínají být pachatelé viděni, a tak se z konspiračních teorií stávají fakta. Do očí bijící, absurdní nařízení a restrikce jsou nezbytným katalyzátorem k proměně.

Je tedy potřeba přijmout fakt, že se děje, co se má dít.

KARMICKÁ LEKCE LIDSTVA: LHOSTEJNOST A NEZODPOVĚDNOST
To však neznamená, že vše se děje dle Vůle Boží, neboť my vládneme také osobní svobodnou vůlí. I to je důležité přijmout a poučit se z této zkušenosti.

Pravdou je, že lidstvo překročilo únosnou mez, pokud jde o odevzdání svobody a zodpovědnosti.

SPOLEČENSKÁ SITUACE JE POUZE DŮSLEDKEM - MANIFESTACÍ DLOUHODOBÉ PASIVITY A LHOSTEJNOSTI KE KVALITĚ LIDSKÉHO ŽIVOTA. UMLČENÍ HLASU DUŠE A SMÍŘENÍ SE S NESVOBODOU PROBĚHLO V LIDECH JIŽ DÁVNO, A TATO SITUACE JE TOHO DŮKAZEM.

Protože lidé byli ochotni žít ve stavu ,,přežívání" a ,,podrobení se elitám" příliš dlouho, nebylo jiné cesty, než aby se to, co si lidé vytvořili uvnitř sebe, zviditelnilo takto zřetelným a jasným způsobem, před kterým již nelze uniknout. Je potřeba začít jednat.

Veškeré restrikce, mající u mnohých katastrofální důsledky v oblasti financí, nebo dokonce střechy nad hlavou, se dějí proto, že lidé sami přistoupili na hru ,,bezpečí a jistoty" odevzdáním své síly ze strachu, že to nejde jinak.

Samozřejmě, že jsou zde lidé s generačním otiskem, neuzpůsobeným pro kolektivní transformaci. Proto je důležité umět si navzájem nabídnout pomoc a podporu v těžkých chvílích.

Zároveň je však nezbytné změnit úhel pohledu. Ti, kteří stojí na prahu mezi starým a novým světem, jsou zváni ptát se: jak jinak mohu žít, když to, co jsem žil/a dosud, že rozpadlo a už to nefunguje? Co mohu udělat pro svou svobodu a soběstačnost?

NA DRUHÉ STRANĚ JSOU ZDE JIŽ PROBUZENÍ LIDÉ, KTERÝCH SE SITUACE FINANČNĚ, ANI EXISTENČNĚ NIJAK ZÁSADNĚ NEDOTKLA. JE TO DANÉ TÍM, ŽE SE UŽ DŘÍVE ROZHODLI PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST DO VLASTNÍCH RUKOU. ZAČALI TVOŘIT NOVÝ SVĚT DŘÍVE, NEŽ KRIZE VYPUKLA, A PROTO SE JICH NEDOTÝKÁ.

Tito lidé mají za úkol být Světlem a majákem pro ty, kteří zatím tápou a nevidí jiné cesty k soběstačnosti, aby těm připraveným pomohli projít prahem Velké Proměny. Neměli by však být těmi, kteří před světem utíkají a uzavírají se do své pohodlné, funkční bubliny Lásky a Míru.

U těchto pracovníků Světla se může projevovat lhostejnost jiná, než u lidí stojících na prahu mezi starým a novým světem: na úrovni duše / ducha, kdy mohou zapomenout projevit soucit potřebným, anebo zůstávají v očekávání, že se situace ,,nějak vyřeší sama s Božím zásahem“. I to je druh lhostejnosti a nezodpovědnosti, který je potřeba z vaší DNA vyčistit.

Každý nechť si zhodnotí dle svého, na jaké úrovni se projevuje jeho odstín nezodpovědnosti a lhostejnosti, a zařídí se tak, aby vás zaplavila vlna sounáležitosti a radosti ze zodpo-vědnosti. Jak ve fyzickém, tak v duševním a duchovním aspektu bytí.

OČISTA ZÁZNAMŮ HISTORIE LIDSTVA A ROZLIŠOVÁNÍ: REAKTIVITA OBĚŤI, ANEBO SPRÁVNÝ SKUTEK TVŮRCE?
Pozorujeme, jak se někteří z vás uchylují k bojovným výbojům, zatímco jiní v reakci na agresivní energii zůstávají stát stranou se svým tichým mírem. Vzhledem k tomu, že vy sami jste tvůrci vývoje scénáře, chceme upozornit, že ani jedno, ani druhé není moudrou cestou k rovnováze.

Je důležité, abyste se naučili rozlišovat mezi tím, kdy se vám čistí záznamy zneužití síly, v nichž si máte dopřát prostor, a kdy se ve vás ozývá znovuoživený hlas vnitřní svobody, který touží postavit se za sebe a svá práva. Nejlépe to poznáte takto:

Hlas Svobody nebojuje, necítí zlost, ani nenávist, není impulzivní a reaktivní. Hlas Svobody hrdě stojí, ví, kým je. Ze své podstaty si nenechá vzít svá práva.

Hlas Svobody ví, že když stojí za tím, kým je, tvoří kolem sebe přirozeně ochranný štít Spravedlnosti, kterým nezasévá další karmické semínko příčiny a následku, boje a útoku.

Ve své stabilní síle a ukotvení ve vnitřním pokoji, že mu nikdo nemůže vzít jeho podstatu, necouvá stranou, ani nebojuje. Neváhá postavit se za sebe a svá práva. To je postoj Rovnováhy, která není ani pasivní, ani brojící.

V tomto stavu vědomí lze měnit struktury systému zevnitř. Tím, že každý sám za sebe koná tak, jak nejlépe uzná za vhodné.

Situace tedy slouží k pročištění největšího bahna, které bylo usazeno na dně společnosti a tím i na dně lidské duše. Čistí se staré záznamy, s kterými už nelze postoupit do Zlatého Věku (Nové Země), a to vyžaduje také zažehnutí své Živé Duše, planoucí ochranným Ohněm Svobody.

ROZKVĚT CTNOSTÍ A POSPOLITOSTI: UČEBNÍ FÁZE PRO TVORBU NOVÉHO SPOLEČENSTVÍ
Kromě očisty a vyplavení stínů se u již připravených silně rozvíjejí ctnosti, jako je soucit, pomoc bližnímu, laskavost. Dochází tak k masivnímu Sjednocení. Nyní se nacházíme ve fázi učení se, jak mohou lidé-tvůrci fungovat v novém nastavení, ve větší pospolitosti a harmonii.

I lidé z řad světlonošů a hvězdných duší potřebují projít revizí svých životních návyků, chtějí-li Novou Zem posunout dále. Mnozí si navykli na pohodlný způsob života v oddělenosti, každý ,,na svém písečku“. To je však z dlouhodobého hlediska neudržitelné, neboť je tím stále podporován život v oddělenosti a závislosti na zdrojích systému.

Jistě, je krásné mít své soukromé království, z něhož občas můžete vylézt ven, abyste se poté vrátili zpět do svého bezpečí. Jenže i toto nastavení sloužilo jako přechodová fáze vývoje, která měla potvrdit vaši sílu Tvůrce a dodat vám sílu a radost ze života. Nemá vás však udržovat v izolaci.

KDYŽ SPOJÍTE SÍLY, MŮŽETE TVOŘIT SVÉ CHRÁMY, SVÁ KRÁLOVSTVÍ NA JEDNOM VELKÉM ÚZEMÍ. KAŽDÝ TO SVÉ, A PŘITOM V BLÍZKOSTI SEBE, V JEDNOM SPOLEČENSTVÍ. V TAKOVÉM NASTAVENÍ JIŽ MŮŽETE TVOŘIT NOVÝ SVĚT VE SJEDNOCENÍ A VZÁJEMNÉ PODPOŘE.

Nejdříve však potřebujete projít učební fází užívání ctností v praxi, čímž vás provází toto období. Již se připravujete na postupné přesidlování do nového způsobu života, ve větší svobodě a nezávislosti na systému.

ODDĚLENÍ ZRNA OD PLÉV – PROCES VÝBĚRU A TŘÍDĚNÍ MEZI STARÝM A NOVÝM SVĚTEM
Další věc je, že dochází k přirozenému dělení zrna od plév. Právě se nacházíme ve fázi VÝBĚRU – každý má na výběr, na jakou stranu se přikloní. Zda bude tvořit nový svět v propojení s Bohem, anebo zda odevzdá svou vůli systému.

Nebo, zda se rozhodne ve jménu evoluce opustit fyzické tělo, a přijít znovu s již novým nastavením, s genetickým otiskem tzv. Dětí Nové Země, které podpoří rozkvět nové společnosti, aby regenerace a obroda Země mohla probíhat ve větší lehkosti.

Dochází tedy k jakémusi rozpůlení světů na dvě poloviny: na oběťi strachu, a na tvůrce lásky. Prosíme, uvědomte si, že toto dělení je obrazné a popisuje ten nejhrubohmotnější projev vaší reality – samozřejmě, že očima Zdroje jste všichni Jedním.

Avšak mladé duše, které si stále odžívají zkušenosti za závojem zapomnění, mají zcela jinou úlohu a plán duše, než vy, kteří jste vzali zodpovědnost do svých rukou a již se nemůžete podvolit diktatuře starého světa. V tomto ohledu probíhá potřebné dělení skrze Síto Rovnováhy.

SÍLA TVŮRCE A BOHOLIDSTVÍ – ROZHODUJÍCÍ ČLÁNEK VE VÝVOJI SCÉNÁŘE
Tato situace je tedy na jednu stranu nevyhnutelným článkem ve scénáři evoluce Vědomí na Zemi, který by tak jako tak nastal (konec Doby Temna).

Zároveň však platí, že konkrétní vývoj situace – jak moc bude destruktivní a jak moc ovlivní vaše životy – za to si zodpovídáte jen vy sami. Kali juga je součástí plánu, ale konkrétní scénáře vývoje nejsou pevně dané. Vy rozhodujete o tom, jak se události vyvinou.

V této době je více než kdy jindy důležité navazovat vědomě kontakt s Bohem (Zdrojem, Věčným Vědomím, Láskou,..). Ne k němu utíkat, ale propojovat se s Ním v každodennosti. Neboť tato Síla jsme my sami.

Autentický prožitek mírumilovného, podporujícího vlnění Zdroje, je tou jedinou cestou k tomu, jak znovu nastolit Řád zde na Zemi.
Toto spojení nám pomůže vyčistit strach ze smrti, a tím i z restriktivních opatření.

Dodá nám odvahu a sílu k činům. Nechme se jí vést v Důvěře a vděčnosti z vědomí, že jsme Věčným Bytím, zakoušejícím zkušenost člověka.

RÁDI BYCHOM NA ZÁVĚR PŘIPOMNĚLI VŠEM TVŮRCŮM, CO JE JEJICH SVATÝM PRÁVEM, I ÚKOLEM DUŠE:

💗 Nesnižujte se na úroveň trnitého údolí, kterým jste si kdysi již sami prošli. Neprošlapali jste tu cestu proto, abyste opět spadli do stejného bahna. Nechte mladé duše jít svou cestou a sviťte jim svou přítomností.

💗Dbejte na to, ať se nedostanete do opačného extrému, kdy si tak moc chráníte svoji pohodu a radost, až se můžete stát lhostejnými vůči dané situaci.

💗 Pamatujte, že nemůžete ovlivnit celé lidstvo a proměnit kompletně vládní struktury. Příliš velké cíle plodí zklamání a frustraci, která vede k vystřelení se na opačnou stranu jedné linie.

💗 Jste však zváni svými činy, ve jménu rovnováhy, pozastavit scénář systému, zamíchat kartami vývoje, a získat tak čas na tvorbu nového světa.

💗Nezapomínejte na to, že neexistuje pouze skupina nepřipravených a připravených duší, ale také těch, které jsou tzv. na hraně mezi dvěma světy a váhají. Stačí naťuknout jejich skořápku, aby procitli.

Těmto lidem věnujte svou pozornost, přivane-li je Existence do vaší přítomnosti. Protože zde investovaná energie není zbytečnou ztrátou, tak jako v případě zcela nepřipravených duší.

💗 Součástí vašeho úkolu je tvořit nový, svobodný svět, a tím i zvát k sobě ty, kteří procitají, aby třídění proběhlo úspěšně a bylo Vás co nejvíc.

💗 Pečlivě tedy rozlišujte, kdy se jedná o setkání dvou paralelních realit, které si mají žít svým vlastním životem, a kdy je důležité prolnout se, aby došlo k alchymické proměně ve vývoji.

Obojí se děje a bude dít. Není to jedno, anebo druhé. Vše se děje současně, a u každého z vás se přístup mění dle toho, čím aktuálně máte přispět. Kéž nás sjednocuje síla soucitného pochopení a odvahy hájit svobodu Existence. Nechme se jí v důvěře vést.

V bezmezné důvěře a radosti,

Anthea Réa a Světlo Zdroje


Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Nejnovější články na našem portálu

duben 17, 2024 161
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 350
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 267
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2034
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 299
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 378
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1649
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 724
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 738
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3034
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 969
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1039
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2018228
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515377
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456769
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292781
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282270
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272736
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259242
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250774
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249292
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242771
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240556
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215093
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206490
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188046
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186449
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184242
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176586
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166637
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163253
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161038
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142677
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128129
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124491
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122439
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...