Ramona Siringlen: Návrat draků – zvýšení vibrací planety Země

Dračí energie zde byla vždy. Je pevně propojena s Matkou Zemí a i my lidé jsme skrze svá jedinečná těla nositeli této pradávné síly. Draci na rozdíl od jednorožců nikdy zcela neodešli. Jejich přítomnost tepala v žilách Země tzv. ley-lines (dračích žilách), jejich dech zůstal v některých kamenech a horninách. Jejich vibrace a moudrost zde uchovávaly po dlouhou dobu i legendy a mýty. Draci patřili k zprostředkovatelům spojení s prvotními silami Zdroje a tvořením zde na Zemi. Patřili k bytostem stojícím u zrodu této nádherné planety, která je nyní naším domovem. Byli a stále jsou strážci důležitých silových míst, energií a portálů. V mýtech a pohádkách jsou to především poklady, které hlídají. Ale kupa zlata není v tomto případě tím největším bohatstvím. Jedná se především o poklady duchovní. O vědění a přístup k důležitým informacím. Energie draků je přítomna hluboko ve středu Země, vlní se na hřbetech ostrých skal, odpočívá mezi zelenými kopci lesů, vibruje skrze vodstva ale pluje i na nebesích a v Kosmu.

Jaký tedy návrat, když jejich energie zde byla vždy s námi? Jde o to, že po velice dlouhé době se vědomí draků opět aktivně upíná k nám lidem. Před dávnými a dávnými roky, když přijmeme na chvíli iluzi lineárního vnímání času, byli draci s lidmi v pravidelném kontaktu. Přicházeli a odcházeli, byli lidem moudrými rádci a učiteli. Byli zde přítomni i v hmotné rovině. Jak ubíhal čas a vědomí lidstva postupně klesalo, stáhli se draci do jemně hmotných sfér. Ve své moudrosti a roli strážců však nikdy zcela neopustili důležitá místa. Zde zůstávali běžným smrtelníkům zcela mimo dosah a trpělivě vyčkávali.

Návrat draků energie Země transformace frekvence úroveň vědomí Draci umí být velice velice trpěliví. V průběhu času je vnímali jen zasvěcenci, mágové a bytosti duchovně zřící. Draci naopak nás vnímají velmi dobře. Poznají bytost, kterou mají před sebou. Zří podstatu člověka, jeho duši, duchovní zralost, veškerou jeho minulost a zda je ona osoba oprávněna skutečně vstoupit na místo, které oni hlídají. Rozumějte…skutečně vstoupit zde znamená vejít a projít dimenzemi nebo vědomě obsáhnout informace, energie, Vesmírné kódy. Druzí mohou místem procházet klidně v turistických davech a nevšimnou si ničeho. Prostor pro ně bude jen zajímavou krajinou či námětem na fotografii. Spojí se s místem pouze na té úrovni, která odpovídá jejich aktuálnímu stupni duchovního vývoje a dosaženého vědomí.

Samozřejmě ne všichni draci jsou zde na Zemi „jen“ v roli strážců. Mnozí z nich provází konkrétní duše v lidských tělech. Je zde již mnoho lidí, kteří vnímají, že mají i své dračí průvodce a komunikují s nimi. Draci kontaktují zejména lidi, kteří aktivně pracují a tvoří se silami a energií Matky Země v její prospěch a účastní se tak vědomě nádherného procesu transformace a vzestupu planety, ale i kolektivního vědomí lidstva. Draků je překvapivě mnoho typů. Jsou draci propojeni s jednotlivými elementy, jako je oheň, voda, země a vzduch, ale též draci měsíční, zlatí draci sluneční, obrovští jsou draci přicházející z Centrálního slunce. Jsou draci hvězdní, draci nesoucí energie konkrétních planet a hvězd.

Draci procházejí bez obtíží mezi dimenzemi a ukazují nám, jak obrovský potenciál v sobě máme. Draci jsou váženými členy mnoha vesmírných shromáždění. I oni samozřejmě spolupracují a i dříve spolupracovali s Galaktickou radou a dalšími skupinami duchovních shromáždění napříč Galaxiemi. Draci též mohou měnit podobu a zejména velikost.

Někteří jsou tak obrovští, že se jeví téměř nemožné je celé přelétnout zrakem. Mnozí draci též mohou při soukromé komunikaci s lidmi překvapivě proměnit podobu téměř k člověku. Dělají to z lásky k nám a kvůli dočasnému většímu přiblížení. V takovém případě bývají velmi vysocí, dračí příslušnost prozradí oči a dračí šupiny tam, kde na čele začíná linie vlasů.

Vidíte člověka, ovšem s jistotou víte, že se jedná o draka.

Návrat draků energie Země transformace frekvence úroveň vědomí

Já sama se propojila s vědomím draků v roce 2013. Na to, že bych měla projít rituálem spojení s drakem mě upozornila jasnozřivá přítelkyně. Věděla jsem už tehdy, že mám před sebou práci duchovního charakteru a to nejen s lidmi, ale právě i pro planetu Zemi. Netušila jsem tehdy ještě přesně, co  vše to bude obnášet, ale rozuměla jsem, že draci s tím souvisí. V určený den a hodinu jsem tedy vstoupila do stavu hluboké meditace a vystoupala vědomím do chrámu poznání, abych zde podstoupila tzv. dračí svatbu, jak rituál propojení s dračími silami nazvali moji průvodci.

Byl to jedinečný a nádherný zážitek na který nikdy nezapomenu. Ocitla jsem se v prostoru, který jsem již důvěrně znala…strop prostorného sálu se ztrácel kdesi nahoře v oblacích…..poněkud překvapeně jsem si všimla, že mám na sobě bílou řízu a věnec ve vlasech. Zdálo se mi, že jsem v tom láskyplném zářivém prostoru sama……ačkoli jsem cítila přítomnost mnoha světelných bytostí. Náhle jsem pocítila příliv velice silné a mocné energie, která přicházela odkudsi seshora, kam jsem přes paprsky světla a oslnivě bílá oblaka jen stěží viděla. Bylo to něco tak majestátního, tak mimořádného…..tušila jsem, že se blíží drak, zřejmě mimořádných rozměrů. Přesto jsem užasla, když se překvapivě jemně a tiše snesl na nádhernou podlahu přímo přede mnou.


Snažila jsem se dohlédnout nahoru, kde jsem si tak představovala jeho hlavu a odkud jsem cítila jeho pronikavý zrak na sobě. V tom pohledu bylo tolik moudrosti a lásky, že jsem se cítila skutečně dojatá. Jako by mi četl myšlenky, právě když jsem si s pousmáním pomyslela, jak spolu tu dračí svatbu provedeme, když se ztrácím někde u jeho nohou, začal přímo před mýma očima velice rychle měnit svou velikost ale i podobu.

Návrat draků energie Země transformace frekvence úroveň vědomí Za okamžik stál přede mnou v téměř lidské podobě. Pán draků….Ebrahim, jak se mi představil, mi pohlédl hluboce do očí a kromě poznání, že se důvěrně známe, mě více než potěšil i záblesk humoru v jeho dračím pohledu. Takto je to asi lepší že? Optal se a nečekal na odpověď. Náhle bylo všude okolo plno bytostí. Komunikovali jsme telepaticky beze slov. Když mě Ebrahim uchopil za ruce, projela mnou velice silná vlna energie, pomalu jsem nadskočila.

Na prst mi navlékl prsten s ohnivě rudým kamenem. Ten prsten později využiješ řekl mi a pokývl nahoru k oblakům. Tam jsem spatřila dva další draky. Nebylo třeba mi je představovat. Jejich jména jsem ihned znala. Veliký zelený drak Glaeld a ohnivý rudý Rhathor jsou od toho dne mými dračími průvodci.

Samozřejmě si svobodně odcházejí a přicházejí, jak je jim libo, ale jsme ve stálém propojení. Až nyní v těchto dnech se přede mnou otevírá konkrétní cesta, související s aktivacemi určitých míst. Tyto úkoly sahají v linii času až do Atlantidy. Vše je propojené. A draci jsou toho součástí.

Bylo mi také vyjeveno, že skutečně každé strategicky silné místo, nesoucí v sobě důležité informace, nebo portál do dalších dimenzí je obklopeno tělem draka.

Lidé, kteří nejsou zatím zvyklí na tak silné energie se mohou na takových místech cítit poněkud znepokojeni pro ně zvláštní a velice intenzivní energií, o které pro danou chvíli více nevědí. Draci vzhledem ke své velikosti mohou snadno obejmout celé kopce a hory. Snadno upadnou v spánek, ale stejně jako legendární drak Šmak z Tolkienova Hobita jsou ihned zcela bdělí, když je to potřeba.

Draci si přejí opět aktivněji vstoupit do spojení s naším světem. Počet lidí, kteří jsou již s nimi propojeni na vědomé úrovni stoupá. Společně s draky můžeme učinit mnohé na radostné a tvořivé cestě opětovného vzestupu naší planety a pozvednutí vědomí lidstva. Matka Země se vrací zpět mezi své sesterské planety a hvězdy. Na takové místo v Galaxii, které jí právem náleží. Když se spojíme s draky a s dračí silou, kterou máme v sobě a kterou nese i sama Matka Země, posílíme maximálně své napojení na Zdroj všeho bytí a pozdvihneme velice své vědomí. Draci jsou nositeli a představiteli pradávných sil, které jsou i naší součástí. S draky tyto síly opět přivedeme k životu.

S láskou Ramona.


FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace, transformační sezení a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.


Nejnovější články na našem portálu

březen 29, 2023 156
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 1101
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 826
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 898
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 1667
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5197
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
únor 25, 2023 1214
„Bývá označován za nežádoucí plevel nebo také za vynikající léčivou bylinu. Můžete si vybrat. A...
únor 17, 2023 1498
Naše zraněné dětské části můžeme objevovat v mnoha souvislostech a odstínech. Třeba i v naší snaze...
únor 16, 2023 803
Tento nejdůležitější včelí produkt provází dlouhá historie a spousta zajímavostí. K vytvoření 1 kg...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1735362
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512188
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 443033
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 351888
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 284186
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 273330
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269049
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 249916
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 238875
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 236435
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 232626
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 230046
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 211951
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 201556
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184299
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182224
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 179355
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 173847
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 163604
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161244
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159072
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140454
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125945
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122643
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...