Jaromír Schmidt: Ovládání a zotročení v našem světě

Psaní článku o ovládání, má tu nevýhodu, že nelze psát pozitivně. Opravdu nenajdete absolutně nic, co by bylo vykonáváno v zájmu člověka. Celý systém se všemi státními a sociálními odbory, je nastaven k vašemu zotročení a totálnímu podvolení se. Musíte se zařadit, nechat označkovat a vykonávat předem schválenou a tolerovanou činnost. Cokoliv mimo to, vás staví mimo zákon a dříve či později způsobí, že se ocitnete mimo systém, na samotném okraji společnosti. Mnohdy ani samotní úředníci a učitelé, nemají tušení, že jsou součástí tohoto kolosu, kde si několik vyvolených vytváří arénu své debility.

Popis vědomí a podvědomí je složitý v tom, že mluvíme o aktivní a tvořivé složce. Zatímco aktivita je ukryta v podvědomí, tvořivost je součástí vědomí. Vědomí bez podvědomí není schopné tvořit. Je schopné si pouze uvědomovat. Tyto dvě složky, v popisu většiny náboženství, představují sféru duchovní a duševní. Zatímco duševní je doménou spíše východních nauk. Je duchovní podstatou západu. Proto se východní filozofie zajímá především o vědomé stavy, zatímco západní o ctnosti, tedy charakter ducha. Obojí je pak pro naši existenci zásadní a je nutné onomu principu porozumět, pokud nechceme existovat na úrovni šroubováku.

Přestože je vědomí schopné tvořit, neznamená to, že je schopné realizovat jakoukoliv myšlenku. Právě naopak. Velmi mnoho lidí myslí, aniž to přináší jakýkoliv užitek jim, nebo jejich okolí. V jejich hlavách se vědomě odehrává nevědomá aktivita. Tomu k čemu dochází, absolutně nerozumí a nemají tušení, ani proč k tomu dochází. Jsou v zajetí své nevědomosti a proto si ani nejsou schopni uvědomit, jak dalece jsou systémem ovládnuti. Mají pocit, že vše co dělají a co si myslí, je pouze jejich vlastní iniciativa a že oni jsou tvůrci svého myšlení, aniž tuší, že mnohem dříve než oni, vstoupil do jejich vědomí program.

Je logické, že míra ovládnutí je přímo závislá na době, jakou strávíme ve vzdělávacím systému, protože tím hlouběji vliv mocenského dogmatu pronikne. A přirozeně, tím více je poškozena tvořivá schopnost, tedy ona cesta, jak čemukoliv porozumět. Člověk s nižším vzděláním, se v průběhu života ukazuje být mnohem kreativnější a chápavější, než člověk s několika tituly. Je to tím, že nižší vzdělání nutí člověka chápat a dívat na svět vlastníma očima, zatímco ono vyšší očekává skripta popisující jak realitu, tak i oficiálně schválené pravdy. Sdělovací prostředky mají na vysokoškoláka mnohonásobně větší vliv, než na člověka s výučním listem. Proto člověk s několika tituly potlačuje svůj vlastní názor a upřednostňuje paradigma, zatímco člověk s nižším vzděláním, hodnotí vlastním úhlem pohledu a vidí zvrácenost systému. Toto je jedna z krutých daní úspěchu.

Vzájemný vztah podvědomí a vědomí, je tedy postaven na tvořivých složkách v podvědomí. Na konstrukci onoho vzorce, který se do vědomí promítá těsně před tím, než jej propojíme se slovy. Mnoho lidí tuto skutečnost nechápe a předpokládá, že zásadně nejdůležitější je to, co bylo řečeno. Přitom právě ona symbolika pomyslně skrytá za slovy, má mnohonásobně větší význam a následky. Pokud nejsme schopni si onen vzorec ze slov a vět odvodit, velmi snadno se dostáváme do pasti manipulace. Sedíme u televize a nemáme tušení, proč jsou zprávy seřazeny určitým způsobem. Proč moderátor předčítá sdělení ve zcela konkrétní formě. Někteří už onen skrytý princip odhalují a je tedy jen otázkou času, než se tato skutečnost dostatečně rozšíří, aby se jí každý mohl začít bránit. Nejsou to jen frekvence, ale především symbolika, tedy první úroveň myšlení, která je proti vám zneužívána.

Pokud se tedy díváte na zprávy, jsou zde přítomny všechny základní složky ovládání.

Opakování: zprávy se stále a dokola opakují. Mají stále stejný obsah a vám je vnucováno, že to tak chcete. Jsou postaveny na stejné konstrukci a postupně prosakují do sféry nevědomí. Věci, se kterými na počátku nesouhlasíte, se postupně stanou samozřejmostí. Otupíte a přestanete je kriticky hodnotit. Přejmete je do svého světa a posléze i jako vzorec, který začne tvořit vaší existenci.

Novost: Jsou vám předkládány zprávy ze zemí, o kterých mnohdy ani netušíte, že existují. Příběhy lidí, které neznáte a nemáte s nimi nic společného. Události, které se vás nijak netýkají. Zprávy následují tak, že ani náznakem nemají cokoliv společného, od vražd, přes celebrity až ke štěňátkům. Jeden obrovský nepřehledný balík čehokoliv. Nedokážete se v tom orientovat a ani čemukoliv porozumět. Proč se to děje? Proč o tom máte vědět? Kdo je vinen a kdo ne?

Emoce: Nejčastější zprávy jsou o válce, zabíjení, nenávisti, násilí. Ale také bezmoci, strachu, brutalitě. Vše podáno tak, aby onen vzorec, přešel na vás. Tedy tak, aby se ve vás probouzela zodpovědnost a zároveň bezmoc s tím cokoliv udělat. Za vše můžete, vše děláte špatně, ale nejste schopni proti tomu nic udělat. Můžete za to, že vymírají gorily na opačném konci planety, ale vaše možnosti absolutně žádným způsobem nedovolují se tomu postavit. Války se dějí pro vaši ochranu, i když jde o obchod s drogami, zcizení nerostných surovin atp. Máte absolutní zodpovědnost, ale nulové možnosti.

Toto jsou přesně ty informace, které zprávy, filmy a další a další média, přenášejí do vašeho podvědomí. Služ. Nevzdoruj. Podrob se. Měj strach. Jsi bezmocný. Jsi bezvýznamný. Nemáš žádnou hodnotu. Všechno si zapamatuj. Nic nevíš. A mnoho dalších. Vůbec nejde o to, co si myslíte, že vidíte a slyšíte. Podstatný je vzorec skrytý uvnitř.

Je jisté, že míra schopnosti člověka ovládat se s postupem věku mění a do značné míry se stále dostává do konfliktu s osobní zkušeností. Člověk je schopen na základě zkušenosti analyzovat a filtrovat, ovšem pouze pokud ví, proto čemu stojí a jak se tomu vyhnout, protože jinak jsou mu jeho možnosti k ničemu. A logicky nejzranitelnější jsou malé děti. Je to tak proto, že po narození je potřeba, aby došlo k socializaci a dítě převzalo vzorce ze společnosti, do které se narodilo. Aby si vytvořilo jakýsi základ, přirozeného chování, který bude v souladu s chováním ostatních. Proto, je ona cesta do podvědomí nejvíce rozevřená a to je důvod, proč se právě sem, do dětství vašeho dítěte, snaží systém za každou cenu dostat, protože právě tady je možnost naprogramovat otroka nejjednodušší. A také v něm zničit jakoukoliv možnost čemukoliv porozumět.

Mnoho rodičů si naprosto špatně myslí, že dítě je logicky jejich, protože se jim narodilo. V oblasti psychologie to není pravda. Dítě je toho, na koho si utvoří nejsilnější vazbu. Takže pokud necháme svou ratolest od rána do večera sedět u televize a internetu, sami sebe z jeho života vyřadíme. Jeho rodina bude televize, internet a komunita. Vše cokoliv se zde bude odehrávat, se jej bude osobně týkat a bude to prožívat na osobní rovině. Pokud jej například vyloučí nějaká komunita na internetu, bude schopné spáchat sebevraždu, protože ztratilo základní jistotu ve svém životě a tou je rodina. Vůbec není pravda, že když dítě žije s vámi pod jednou střechou, jste i jeho rodina. Jeho rodina může být v televizi, na internetu, v komunitě. A když ho budete chtít od něčeho z toho oddělit, bude to prožívat jako odtržení od rodiny a vás za to nenávidět. Bude schopné si vzít život. Když pak vidíte na internetu videa, jak dítě řve, protože mu berou počítač, zkuste si uvědomit, co právě prožívá. A že jeho otec a matka jsou tou skutečnou příčinou, proč to tak je, protože už dávno jeho rodiči nejsou.

Jistě že jsou to témata, která představují naprostá tabu, a vám není a nikdy nebude dovoleno se s nimi na jakékoliv oficiální úrovni seznámit. Právě proto, aby je bylo možné poplivat a označit za pavědu a bláboly. Podobné pravdy jsou vždy zesměšněny a je sehnán houf zasvěcených, kteří skrze odborné názvy a studijní obory vysvětlí, co je oficiální stanovisko. Nenabídnou žádné řešení. Sdělí jen tolik, že to musí zůstat tak jak to je, ale udělají cokoliv, aby vás to přestalo zajímat a bylo možné to vymazat ze světa. Nenechte se oklamat. Nevěřte jim.

Autor článku: Jaromír Schmidt


Nejnovější články na našem portálu

říjen 01, 2022 1379
Říjen přinese kupodivu nový start… V září se toho událo celkem dost, uzavíralo se, bořily se...
září 28, 2022 665
„Staletá moudrost tvá všechno ví, proniklas přírody tajemství, za nocí hlubokých o lidech sníš,...
září 27, 2022 271
„Nevesely, truchlivy jsou ty kraje vodní, v poloutmě a v polousvětle mine tu den po dni. Dvůr...
září 25, 2022 1047
„Máte důležité životní poslání, které souvisí s komunikací a uměním. Nedovolte, prosím, aby vás v...
září 23, 2022 1029
Dne 23.9.2022 v 3:04 h nastává letošní podzimní rovnodennost. Její zvláštností bude, že se Slunce...
září 23, 2022 1108
Jedním z druhů manipulací, o které se až tak moc nemluví, je manipulace sexuální energií. Je to...
září 12, 2022 3292
„Jsem s vámi a dodávám vám odvahu učinit zásadní změny ve vašem životě tak, abyste se mohli více...
září 06, 2022 6848
Dne 10.9.2022 v 11:58 nastane na 17.stupni vodního znamení Ryb úplněk. Bude tvořit osu páteře...
srpen 25, 2022 4999
Dne 27.8.2022 v 10:16 h nastane na 4. stupni zemského znamení Panny novoluní. V čase události...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1549818
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509956
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 437993
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 348957
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 277659
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 268871
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267326
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 243717
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 237074
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 227904
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 226398
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 209493
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 209227
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 196888
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183104
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 181012
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 174366
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 172467
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 160116
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 159870
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 157933
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 139021
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124773
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121887
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...