Pleja Světlo Krystal: Naši předkové byli moudří lidé, ale do doby než se začal technizovat svět


SDĚLENÍ K ENERGIÍM - Transformace 💙
--------------------------------
Plejádské světelné energie,
kolektivní pozvedání energií,
přepis naší DNA,
rozpad 3D realit,

Přátelé drazí,

Úvodem tentokrát začínám jinak... :-)

Všechna sdělení která předávám, pochází z mého vlastního zdroje informací, tak, jak to ke mě zrovna přichází skrze mé vyšší Já. Přijaté informace zpracovávám a předávám dál k ostatním. To stejné je u sdělení které přijímám telepatickým kontaktem od duchovně vyspělých bytostí z Plejád či Galaktické Federace - Světla. Má to tak mnoho pracovníků Světla, kdy pro svou pozemskou misi čerpají ze svého informačního zdroje. To ale není nic nového, tato vyšší napojení probíhají už po mnoho let. Každý ze světelných pracovníků předává k druhým tolik, kolik si sebou přináší a tak jak si to do svého života nastavil. A kdo už po nějakou dobu mé fb stránky sleduje, také i ví, že nepředávám nic vědeckého, ale duchovního, vztahující se ke stavu energií na Zemi. Prostě předávám ze sebe, kolik je zrovna potřebné. To ale neznamená, že jsem něco víc nebo míň než druzí. Každý to sice máme nastavené jinak, ale stačí se v tom respektovat a chápat. Celé to vlastně je o cítění a rozlišování energií, vibrací, není to o tom, že duchovní člověk musí vědět všechno, mít vědecké znalosti. Duchovno není o nějaké vědě ale o síle lásky, o vědomostech a moudrosti.

Naši předkové byli moudří lidé, ale do doby než se začal technizovat svět. Vlivem médií, zábavného průmyslu, konzumního způsobu života a špatně nastaveného systému přestávali být lidé moudrými a také i svobodnými, neb se stali "otroky" systému. Proto je v této tak náročné době moudrost mnoho ceněna a pouze láskou v srdci se opět stáváme moudrými. Bytosti Světla nás k moudrosti vedou, neboť oni moc dobře ví, že moudrost je vstupní branou ke svobodě, k vyšším hodnotám, k správnému duchovnímu vývoji Duše, cesta ke Světlu.

Chytrý člověk není to stejné, jako moudrý člověk. Chytrost může být i proradnost, lstivost, a tato nízká vibrace patří k hmotě, hlavě, mozku, narozíl od moudrosti, která je pravdivá, úpřimná, vyšší vibrací, je součástí lásky a patří k našemu srdci, k naší duchovní části.

Přátelé, oplývejme proto moudrostí. Dávejme si vše do souvislosti a dávalo nám to nějaký smysl, mělo to svou logiku.

"Všechny duchovní pravdy a zákony jsou logické...
Chraňte se všech směrů, přikázání a návodů,
které postrádají logiku anebo ji dokonce i odporují".

Vyšší vibrace je jemná, příjemná a láskyplná, energeticky pozvedá. Naopak, hrubá vibrace je nízká, nerezonuje s našim srdcem a energeticky nic nepozvedá. Ale každý to můžeme vidět zcela jinak, jak jsem už mnohokráte psala, nejsme všichni stejní, jsme směsice vědomí pocházející z různých úrovní Bytí.

Na Zemi jsme připutovali z nepředstavitelně obrovských dálek, z různých částí vesmíru, dimenzí, galaxií, souhvězdí, hvězd, planet. Jak už víme, nejvíce lidí se inkarnovalo právě z Plejád, je to nejpočetnější skupina starých Duší. Ale samozřejmě, jsou tady mezi námi i ti další, ze Síria, Arkturia, Andromédy, Lyry...

Já sama se hrdě hlásím k Plejádám, jelikož mé vědomí také pochází z Plejád, tak jakožto inkarnovaná Plejáďanka promlouvám k druhým prostřednictvím plejádských světelných energií aby se probudil co největší počet "spících" vědomí a pozvedaly se vibrace.

Zpět k Transformaci...

Lidé nemají problém si dohledat na internetu potřebné informace k Transformaci. Jenže ne každý se o trasformační dění chce zajímat, prostě a jednoduše k tomu ještě dostatečně (duchovně) nedospěl, nechce chápat a ani s tím nemíní nic udělat.
Kdo jeví zájem, má také i možnost změnit své vibrace, postoupit výše a naladit se na frekvenci Světla. Existuje x možností, jen si vybrat tu správnou. Avšak pouze do doby, dokud bude možné učinit změny, a vesmír (nejvyšší existence Boha) nám k tomu stále dává příležitost. Jenže na jak dlouho, kolik těch příležitostí ještě pro nás bude?

Na nic nečekejme a radši už konejme, změňme hned, co změnit můžeme !

Jestliže chceme změny k dobrému, tak proto něco udělejme a nenechme se stále dokola ukolébávat systémem !

Pozemská mise všech pracovníků Světla je záslužná, naplňující, ale také hodně náročná neboť je k tomu potřebné vynaložit obrovské množství odvahy a energie, aby se zvládlo postavit všem výzvám a překonávat překážky na cestě životem.

Překonáváním překážek, tak překonáváme sami sebe.

Přátelé, kdo jste se k vzestupu ještě nezapojili a jen sledujete jak se to tady na Zemi bude dál vyvíjet, zapojte se k nám pracovníkům Světla, staňte se také světelnými pracovníky a pomozte pozvedávat energie na Zemi. Učiníte tak nejen pro sebe, ale hlavně pro své děti, pro budoucí generace. Nedovolte systému aby vás dále zotročoval, urychleně změňte své vibrace. Nasměrujte se k dobru, tím se i změní fyzická realita kolem vás.
Budte více vnímaví energiím, na svět se dívejte z pohledu nestranného pozorovatele a pochopíte, že to není váš/náš skutečný svět, ale svět iluzí (3D) kde se nachází strach, nenávist, nemoci, podvody, lži, útlak, války a násilí.
Ve vyšší frekvenci pro tyto nízké energie místo není a tudíž se ani nemohou nacházet v realitě (5D) utvořené kolektivním vědomím.


Čím více se nás bude nacházet v realitě 5D, tím více se rozpadá realita 3D a utvoříme změny potřebné k vzestupu. Jednodušeji to snad už nejde vyjádřit.
Ty, já - My, jsme jedno, naše práce je tedy kolektivní a bez naši spolupráce a pochopení jeden k druhému změny nenastanou. Je vyčerpávájící se stále zvedat ze dna a pokud si tohle většina z nás neuvědomí, kolektivně tak ztrácíme na síle. Komu tím s lehkostí nahráváme, jaké energie posilujeme, tak na tuto otázku nechť si už každý odpoví sám. S energiemi to je teď stále dokola, jak v začarovaném kruhu neboť se kolektivně nedokážeme udržet na vyšší frekvenci. Pak to s námi vypadá, tak jak zrovna vypadá. No přiznejme si, nemá to teď lehké nikdo z nás, zkoušky jsou tvrdé a ne každý je zvládne.

Pouze v propojenosti našich srdcí máme šanci mnohé změnit a ne v naší rozdělenosti. Když se budeme více chápat nebudou mezi námi sváry, nedorozumění, zloba, závist, soutěžení, nenávist. Nedělejme si to složitější a složitější, nepoukazujme na to špatné, nedělejme z lidí zlo-Duchy, ale poukazujme spíše na to dobré v nich. Vizualizujme si svět, kde je dobro a ne zlo. Věřme v dobrého člověka, utvořme si to tak, nehledě na to co se nám snaží vtlouci do hlavy systém. Ano do hlavy, protože do srdce by neměl žádnou šanci. Hmota - hlava nemůže ovládat Ducha, naší duchovní část, ale Duch hmotu ano. A to je pro nás přeci úžasné, že máme možnost se spojit se svým Duchem a ukázat, prokázat svou jedinečnou sílu.

Jak jsem již psala v předešlých sděleních, to co se v současnosti odehrává na Zemi je "boj" o naše energie, a nejsilnější energií je energie mentální (naše myšlenky), ne energie hmotná. Vůbec tedy není jedno jak myslíme, jakým myšlenkám dáme prostor, jestli pozitivním nebo negativním. Proto je mnoho, mnoho potřebné si uvědomit, že pokud budeme myslet negativně, vnášet negativní myšlenky a také i emoce stáváme se sami sobě nebezpečnými. Nesvádějme vše na temné síly, a hleďme se sebou už konečně něco udělat ať vystoupáváme už jen výš a výš.

Ano, je potřebné, ne-li přímo nutné nebrat na lehkou váhu vážnost situace na planetě Zemi, ale zároveň je také potřebné si i uvědomit, že pouze v láskou a pochopením jeden k druhému, nalézáme pozitivní řešení. Silou lásky ze svého otevřeného srdce a otevřené Mysli transformujeme své vědomí, pozvedáme své vibrace aby jsme se jako kolektivní vědomí mohli také transformovat.

O Transfonrmaci a transformačním příznacích nám systém neposkytne žádné informace, a tak by se lidé měli více zajímat v jaké době to vlastně žijí a mohli se vědomně podílet na změnách. Z vlastní zkušenosti vím, že je ještě mnoho těch, co se nezajímají a o Transformaci, změnách, práci s duchovní energií nechtějí nic slyšet. Nemá smysl někoho přesvědčovat, pouze informovat a inspirovat, dál už to je na nich samotných. Svou vlastní identitu buď pochopí anebo nepochopí, takový je vývoj Duše. Dostupných informací z čistých zdrojů je dost, stačí si jen správně vybrat, intuice srdce nás k tomu dovede.

Transmutace buněk (DNA)
Jak mnozí už ví, transmutuje i naše fyzické tělo a to na krystalickou bázi, aby bylo přizpůsobené k životu v 5D. Krystalické tělo je lehčí a nepodléhá nemocem, tak jako tělo v 3D. Můžeme tedy cítit i lehkost těla.
Mění se naše DNA, všechny buňky v těle. Kdo je transformačním změnám vnímavější mohl u sebe zaznamenat vnitřní třes, silnou rozvibrovanost těla, jakoby mu poskakovaly všechny buňky.To značí, že v nás probíhá buněčná přeměna, transmutace fyzického těla. Pozitivním myšlením, láskou v našem srdci, navýšenými vibracemi, novými programy, přijímáním vysokých energií z vesmíru, tj, z galaktického centrálního zdroje přepisujeme naši DNA. Postupně v sobě aktivujeme světelné kódy. V Transformaci teď letíme obrovskou rychlostí, proto ty silné transformační příznaky. Jsme ve skluzu a je potřebné to tady na Zemi popohnat. Kdo navýšil své vibrace, udržuje v rovnováze, stává se přijímačem vysokých energií z vesmíru a ve fyzické rovině to proto tak silně cítí. Ti ostatní, co nenávýšili své vibrace, mají v sobě chaos, strach, připoutáni ke starému světu, ovládáni temnou stranou, jejich energie nejsou v rovnováze. Takový je už holt vývoj Duše. Někdo pochopí dřív, a někdo zase později. Nemá smysl druhé přesvědčovat, jen informovat, inspirovat, ať si vyberou sami kterou cestou se dají.

Pro pozvedání vibrací je potřebné abychom se nacházeli v pozitivním stavu energií, v úrovni srdce. Energie máme pozvedat a ne snižovat. Není tedy možné na různé situace, dění, společnost, lidi reagovat v nízké vibraci a problémy, jak osobní tak i celospolečenské řešit v negativním stavu energií, v úrovni ega. Temné síly nezahálí a intenzivně pracují na tom, jak nás stáhnout na jejich frekvenci a zabránily nám tak v pozvedání vibrací. Pak se nepodivujme v jakém stavu se naše společnost nachází. Co systému dovolíme, jak se k druhým budeme chovat, to bude v našich životech, to bude naší součástí.

Je jasné, že si už nemůžeme dovolit padat frekvenčně nízko, ať máme potřebných sil, energií k vzestupu. Víra v dobro, v uzdravení sebe sama, naší společnosti a matky Země, je to co nás pohání vpřed.

Udělejme proto vše, aby vládlo naše srdce, ne ego !  

Naslouchejme také hlasu své Duše, jen ona ví co k nám patří a co nepatří, nepoví nám o tom žádná kniha, žádný jiný člověk, jenom naše vnitřní vedení - naše Duše. Poté budeme i v komunikaci se svým pravým Já, vyšším Já. Kdo pečuje o svou Duši, tak také i ví co má pro to udělat, jak se sebou pracovat, co je pro něj přínosem a co není. Nevracejme stejnou mincí, pokud se k nám lidé zachovají špatně, v těchto nízkých energiích se pak točíme stále dokola.

Dovolme sobě, mít ve svém srdci lásku. Láska bez podmínek neurčuje žádná pravidla, neb se řídí duchovními zákony, spadající pod pevný zákon vesmíru. Jestliže chceme změny k dobrému, naší odpovědí má být vždy LÁSKA. Na druhé působíme energií lásky, mnohého se tím změní. A o tom to tady celé je. Čím více lidí se bude nacházet v pozitivním stavu energii, o to méně bude negativity kolem nás.

A láska je opravdová, živá, láska se cítí, je to životodárná energie.

S láskou a přáním krásných tvořivých energií 💖💥PLEJA
Tady a Teď

Zdroj článku: Sdělení k energiím - Transformace

Pleja Světlo Krystal  
Tay a Teď

S láskou, úctou a vděčností k vám bratři a sestry

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

Nejnovější články na našem portálu

prosinec 07, 2022 244
„Když přijdete na to, jak funguje Vesmír, svým způsobem ho ovládáte“. – Stephen Hawking Je to už...
prosinec 04, 2022 1472
Dne 8.12.2022 v 05:07 h nastává silný úplněk ve vzdušném znamení Blíženců. Luna v Blížencích na...
listopad 26, 2022 903
„Moje energie je hravá, a přesto se soustředí na to podstatné. Vede k pravdě. Jste-li opravdoví ve...
listopad 21, 2022 760
Bytosti ohně jsou mimo jiné známy pro svoji dvojakost. Byly dobré, ale i zlé. Zejména ve starší...
listopad 21, 2022 2524
Aromaterapie je přírodní terapeutická metoda léčení, která využívá léčivé účinky esenciálních...
listopad 20, 2022 2528
22. 11. 2022 v 9:21 vchází Slunce do znamení Střelce , ve kterém máme zúročit ponor, k němuž jsme...
listopad 18, 2022 352
„Kometa byla tak děsná, tak strašlivá a způsobila takovou hrůzu mezi lidmi, že někteří zemřeli...
listopad 16, 2022 1729
Vstupujeme nyní do skutečně nádherného energetického období Po několika intenzivních týdnech...
listopad 13, 2022 834
„Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil Boha a každé dielo završí tým, že Bohu...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1620742
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 510638
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 439805
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 349990
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 280121
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 270848
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267964
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 245805
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 237751
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 230057
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 229342
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 219382
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 210190
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 199325
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183559
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 181482
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 175903
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 172992
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 161412
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 160436
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 158393
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 139488
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125253
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122169
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...