22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá světlo a to, co nám dává smysl, pozvedá naši mysl, otevírá dveře jiných dimenzí života a naší jedinečné božské cestě. Bez jeho optimistického přístupu bychom se utápěli v negativitě a viděli vše černě.
Bez světla jsme ztraceni. Když ho nevidíme, chybí nám víra a upadáme do depresí. Víra nás pozvedá, vede k růstu, dává nám křídla a naději. Když máme naději, můžeme události uvést do děje a posunout dějiny.

Nadšení Střelce blokuje Saturn v Rybách, který 23. 11. vytvoří se Sluncem neharmonický aspekt. Životní překážky a vše, na co si stěžujeme, nás tíží. Každý máme své těžkosti.
Ty jsou součásti naší karmy, kterou jsme si přišli odžít, vyrovnat a pročistit. Proto nic není náhoda. Potkáváme přesně ty lidi, které máme potkat, a jsme zkoušeni v situacích, které máme zažít, abychom získali zkušenosti. Často soudíme a odsuzujeme druhé, ale když máme vlastní prožitek a zkušenost, začneme být soudní. Život sám usiluje o naši vyváženost a vyrovnání a tím nás posiluje. Saturn v Rybách nám pomáhá rozpustit karmu odpuštěním. To je vnitřní práce, při které měníme svá přesvědčení a vnitřní postoj k minulosti, tím se vyrovnáváme a opouštíme ji. Když jsme vyrovnaní, minulost nás neničí, naši mysl nemučí, není si nač stěžovat a život přestává být těžký.      

Naše nadšení a zápal probudí Mars, který 24. 11. vstoupí do znamení Střelce a pobude zde až do konce roku. Když se propojí vůle s vírou a nadějí, budeme „nadzvedáni ze židlí“, poháněni, abychom udělali něco pro lepší budoucnost a uvedli nové ideje do života.
Každý sám se musí obrátit ke světlu a spatřit jej, aby mohl ze sebe dávat to nejlepší. Nenuťme druhé, ale sami se snažme hledat světlo, rozvíjet víru a dávat naději. Kdo je odvážný, jde cestou srdce a inspiruje druhé. Pozvedněme své srdce, které zná pravdu. V něm je láska, laskavost, vstřícnost a dobrosrdečnost, pravá víra, která nás spojuje.  

28. 11. vytvoří Slunce neharmonický aspekt s Černou Lunou v Panně, kdy přemíra myšlení a nepřijetí temnoty, nedokonalosti, chyb a omylů nám brání vyčistit hluboko zakořeněné představy a přesvědčení, která jsou zarytá v naší hlavě. Chyba sama o sobě není špatná, protože je součástí poznání. Když zjistíme, co je chybné, můžeme to napravit. Nechceme-li přiznat, že jsme se mýlili, protože se stydíme, bojíme se zesměšnění anebo nám to přináší zisk a výhody, nemáme co měnit. Zároveň je v nás hlubokou uložený strach vyjít s pravdou ven, protože víme, jak dopadají ti, co jdou s pravdou na světlo a přináší osvětu. Pokud se pravda nehodí a musí se skrývat, „vytloukáme klín klínem“ a vršíme další chyby. Stavíme-li na chybných základech a učíme a přesvědčujeme další generace, že je to tak v pořádku, že to tak musí být, přijde čas, protože nic netrvá věčně, který odhalí, co je nezdravé a škodí nám a náš svět se začne rozpadat jako domeček z karet. I když pravda může bolet, přináší světlo do temnoty nevědomí a opravuje vše, co je překroucené, zamotané a zkažené.

Tomuto aspektu pomáhá Jupiter v Býku, který 3. 12. vytvoří s Černou Lunou harmonický aspekt. Jupiter, který je vládnoucí planetou Střelce, zůstává od 4. 9. až do Silvestra retrográdní. Máme čas zvážit, zda dáme přednost komfortní zóně, která nám přináší jistoty, i když se necítíme dobře a budeme se radši utvrzovat, že je to tak v pořádku anebo opustíme jistoty a vykročíme do neznáma, abychom vybudovali něco nového, kde se budeme cítit dobře. Zatímco Saturn ukazuje na naši karmu, Jupiter na dharmu, na cestu, při které rozpouštíme karmu a objevujeme pravdu. Pravda je jako světlo, které zahání temnotu, rozšiřuje naše obzory a vede k růstu. Naše srdce zná pravdu. Ono je světlem, které hledáme. Buďme ve svém srdci a nezraďme jej. Nesnažme se být dokonalí, buďme přirození a autentičtí. V přirozenosti je krása i síla.

01.12. opustí Merkur znamení Střelce, kde se zdržoval od 10. 11., a vejde do Kozoroha, v němž se 13. 12. otočí a bude couvat, až 23. 12. nacouvá zpět do znamení Střelce, které opustí až 14. 1. 2024. Merkur je ve Střelci ve vyhnanství, protože mysl, která je plná přesvědčení, předsudků, představ a naučených postojů, omezuje náš růst.
Chceme-li získat opravdové poznání a poznat pravdu, musíme otevřít svoji mysl, abychom uviděli to, o čem jsme dříve nevěděli. Když začneme vnímat život všemi svými smysly, otevřeme se novým dimenzím, začneme prožívat, cítit skutečný život a posuneme svoji mysl do břicha, kde je pravý mozek. Důvěřujme sobě a poslouchejme svůj druhý mozek, svoje břicho. Tam je opravdový život, který je naším nejlepším rádcem. S retrográdním pohybem pozorujme, jak se naše myšlení proměňuje, když měníme své postoje a jaké myšlenky generujeme v souvislosti s tím, jak se cítíme a co právě prožíváme.

06.12. se Neptun v Rybách otočí do přímého směru, kdy můžeme upevnit svoji víru v něco vyššího, co nás přesahuje a řídí celý vesmír. Naše cesta byla vyznačena už před naším narozením a do vínku jsme dostali dary, vlohy a nadání, které máme uplatnit. Jsme jen prostředníky, kteří mají božské poslání. Skrze nás Stvořitel tvoří, harmonizuje a sjednocuje svět. Stále nad námi bdí, posílá nám informace, ale pokud jsme ztratili spojení, neslyšíme ho. Zastavme se a zklidněme se, abychom zaslechli jeho tichý hlas. Tím je naše intuice, kterou k nám promlouvá.

08. 12. vytvoří Slunce harmonický aspekt se zraněným léčitelem Chironem v Beranu, který je ve znamení Střelce v povýšení. Naše zranění a traumata mají hluboké kořeny. Pokud se chceme vyléčit, potřebujme poznat své kořeny, pochopit kdo a kým jsme a proč si naše duše vybrala pro své zrození toto místo a čas. Uvědomíme-li si, že vše má svůj důvod a zapadá do sebe, otevřeme se moudrosti života a začneme chápat život a jeho souvislosti. I když si myslíme, že si život tvoříme, ve skutečnosti to nejsme my. Čím více myslíme, tím více řešíme, co vyřešit nemůžeme a s životem se pereme. Otevřme se zázraku života a důvěřujme, že vše má řešení, které přijde ve správný čas a že neřešení může být tím pravým řešením. Zklidňujme svoji mysl a otevírejme se duchovnímu poznání, moudrosti, která léčí naše zranění a traumata.

14. 12. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Lunárními uzly, kdy vlastní aktivita nás posouvá a rozmotává karmické uzly. Naslouchejme druhým, kteří nás inspirují, ale důvěřujme sami sobě. Když rozumíme svému tělu a tomu, co se v nás odehrává, poznáváme pravdu. Víme-li, co potřebujeme, abychom byli spokojení, a také to děláme, rozsvěcujeme své vlastní světlo a náš život vzkvétá.

A na závěr citát od Carla Gustava Junga: „Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 233
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3847
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 328
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 397
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 733
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 368
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1534
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 425
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 758
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1799
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1227
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2312
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1933839
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514276
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454622
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290102
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279677
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271621
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256978
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245549
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244929
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241291
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238195
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214064
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205023
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185924
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185682
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183713
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175818
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165770
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162724
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160350
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141903
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127570
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123795
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121515
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...