23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na jaře, které je každoročním začátkem, zaseli. Tím pomyslným semínkem, kterým vytváříme skutečnosti, jsou naše myšlenky, jež ovlivňují naše jednání a vedou naše kroky, kterými dosahujeme výsledků.

Když začneme sledovat své myšlenky od počátku do současnosti, tak z jejich sledu, jak navazovaly jedna na druhou, pochopíme, jakým procesem jsme se dostali tam, kde se právě nacházíme. Kde právě jsme, je tím pravým místem, naší správnou učební lekcí. Učíme se vším, co nás v životě obklopuje. Když studujeme život, otevíráme se vyššímu poznání a poznáváme sami sebe. Vlastními poznatky a jejich zvědomováním svoji mysl tříbíme, stáváme se vědomějšími, moudřejšími a soucitnějšími a dozráváme k sebelásce. Když se přijímáme takoví, jací jsme, odhazujeme stud, protože poznáváme, že se nemáme za co stydět. Tím se dostáváme se ke své přirozenosti a nevinnosti, kterou nic nepředstíráme, ale s čistotou a uvolněností přirozeně tvoříme.

Období Panny bude pod vládou retrogradity planet, proto můžeme přehodnotit a pročistit jejich projevy, které na těle cítíme. Je-li naše tělo čisté, energie námi protéká a stáváme se čistým kanálem vesmírných energií. Těmi jsme vedeni, unášeni a povznášeni. Vše má vyšší pravidla a řád, na která je naše mysl krátká. Nemůžeme dohlédnout ani domyslet, co vše je možné, ale pokud naše mysl stále něco vymýšlí, kombinuje a přetáčí, dělá vše horší, než to ve skutečnosti je.

Největší službou, kterou můžeme pro sebe udělat, je ovládnout svou mysl. Když pracuje pro nás, cítíme se dobře. Je-li proti nám, ničí naše štěstí a náladu.

Ve stejný den, kdy Slunce přejde do Panny, se v tomto znamení otočí Merkur, vládce tohoto znamení, který bude až do 15. 9. retrográdní. Vrátíme se k tomu, co už bylo řečeno, co jsme již řešili, abychom mohli přehodnotit svůj postoj. Když přemýšlíme, co a jak získat, vytváříme spletité sítě, kterými vše komplikujeme. Když děláme věci bezelstně, s otevřeným srdcem, dospíváme k jiným výsledkům, než když to děláme zištně. Největším ziskem nejsou peníze, ale zdraví. Uklízejme ve své mysli, aby se rozjasnila a čistěme své tělo pomocí čisté vody, zdravé stravy anebo půsty a rozhýbejme pohybem své zatuhlé části. Jsme-li zdraví, stojíme na vlastních nohou, které nás nesou tam, kam chceme a kde máme být. Zdravme, kamkoli jdeme, a vzájemně se tím uzdravme.

29.08. se k retrográdním planetám připojí Uran v Býku, který bude couvat až do 27. 1. 2024. Probíhající změny se zpomalí, budeme přehodnocovat a zvažovat, co je v životě důležité a co opravdu musíme mít. Naše tělo je nástrojem, který tvoří, ale pokud jej pro peníze vyčerpáváme, ztrácíme zdraví. Největší tvořitelkou je Matka příroda, na které jsme závislí a bez níž nepřežijeme. Když vysáváme její zdroje, abychom se obohatili a zkonzumovali, co se dá, i když to nepotřebujeme, chátrá a my chřadneme spolu s ní. Matka příroda je jako otevřená náruč, která nás vyživuje a uzdravuje, proto chraňme přírodu stejně jako své zdraví.

04.09. se Jupiter jako poslední přidá k ostatním společenským planetám, které již dříve nabraly zpětný chod (1. 5. Pluto, 17. 6. Saturn, 30. 6. Neptun, 23. 7. Chiron a 29. 8. Uran) a až do Silvestra bude couvat znamením Býka. Budeme zpomalovat, abychom si uvědomili, kam se ženeme, zkoncentrovali se a svoji pozornost zaměřili ke světlu. Co je skutečným úspěchem? Každý jsme tvůrce, který tvoří realitu. Svým uměním dokážeme dělat svět krásný. Nabídněme své dary, které nám jsou vlastní, a podělme se o to, co umíme. Každý umíme vykouzlit úsměv a pohladit vlídným slovem.

04.09. svoji retrográdní pouť naopak ukončí Venuše ve Lvu. Cestou radosti a spokojenosti je sebeláska. Když se máme rádi, vážíme si sami sebe a dokážeme si nastavit hranice. Těmi si vymezujeme svůj prostor, abychom se nenechali znevážit, rozhodit a vzít si radost. Máme-li se rádi, nepotřebujeme se druhým zalíbit ani vloudit do jejich přízně. Nečekejme na ocenění zvenčí a rozvíjejme svoji tvořivost, kterou poznáváme, co nás baví. Když tvoříme s láskou a radostí, jsme vedeni k seberealizaci.

27.08. vytvoří Slunce opozici se Saturnem v Rybách, kdy budeme postaveni před rozhodnutí, co je potřeba odstranit, vyčistit a odpustit, abychom se necítili jako oběť. Zastavme se a zodpovědně si odpovězme na otázku, co je příčinou našeho utrpení. Proč trpíme? Co nezvládáme? Nevyhýbejme se konstruktivnímu jednání. Řekněme si o pomoc anebo se přestaňme spoléhat na někoho, kdo je nespolehlivý a postavme se na své vlastní nohy. Buďme trpěliví, když se něco nedaří, ale netrvejme tvrdohlavě na svém. Povolme opratě a propouštějme své nezdravé myšlenky a staré programy, kterými si vytváříme nezdravé prostředí.

06.09. se Slunce v Panně spojí s retrográdním Merkurem. Naše jasná mysl a čisté úmysly vedou ke správným výsledkům. Těmi jsou i naše chyby, kterými dospíváme k poznání. Když zjistíme, co nechceme a kudy cesta nevede, pak poznáváme, co chceme. Jsme-li ochotni si chybu přiznat, můžeme udělat změnu. Kdo nechybuje, nemá co napravovat, proto jede stále ve stejném módu. Nestyďme se za své chyby, které jsou naší přirozenou součástí. Když občas něco „pohnojíme“, získáme výživu, abychom mohli růst. Odpouštějme si, zastavujme své kritické, negativní smýšlení a hledejme světlo.

08.09. se Slunce harmonicky propojí s Jupiterem v Býku. Kdo věř, vidí světlo a neztrácí naději. Víra nás pozvedá, abychom šli za světlem a mohlo se dít to, v co věříme. I když se nám v mysli rodí černé myšlenky, nechme je odejít a nahrazujme je těmi světlými. Mysl potřebuje zaměstnat. Když se bude bavit tím, co nás baví, bude spokojená.

16.09. Slunce vytvoří harmonický aspekt s Uranem v Býku. Pozvedejme svoji mysl a myšlenky druhých berme s rezervou. Neberme si osobně, co říkají druzí, kteří čerpají ze svých nabitých zkušeností a dívají se na život ze svého úhlu pohledu. Zklidňujme svoji mysl a praktikujme každý den první dva stupně jógy, jež nás čistí a vedou ke světlu, tj. nenásilí, nelhaní, nekradení, nelakota a uvážené prožitky (střídmost), čistota, spokojenost s tím, co máme, sebekázeň, studium a akceptování existence Boha jako nejvyššího principu.

19.09. vytvoří Slunce opozici na Neptuna v Rybách. Nenechme se oklamat planými sliby a ošálit sladkými řečmi. Když někdo něco slíbí, ještě neznamená, že to dodrží. Nejsou to slova, ale činy, které hovoří. Prověřujme, ale také důvěřujme, hlavně sobě a svému tělu, které cítí vesmírné energie, jež nás vedou. Uvolněme se a spojme se modlitbami a meditací s tím, co nás přesahuje.

21.09. bude Slunce v harmonickém aspektu na Pluto v Kozorohu. Skutečná moc je v našem myšlení a jednání. Když si myslíme, že něco nejde, utvrzujeme se v tom, proto to nejde. Nenechme se ovládat těmi, kteří tvrdí, že se o nás postarají lépe než my sami. Vezměme si zpět svoji moc a pracujme na sobě. Jsme mnohem silnější, než si myslíme. Očišťujme své kořeny a s důvěrou zapouštějme to, co se má ujmout a vzejít. I když se navenek zdá, že se nic neděje, pod povrchem se toho děje moc. Tam skutečná moc sílí a zapouští kořeny.

Tento rok je rokem Marse a tak svojí aktivitou můžeme zasáhnout do společenského dění. Není potřeba bojovat proti zlu ani „páchat“ dobro. Staňme se „bojovníkem světla“, který svým vlastním příkladem, pravdou, kterou žije, přináší osvětu. Když jsme spojeni se světlem ve svém srdci, jsme ve svém středu, smíření a jednáme v míru. Neútočme, nevyhýbejme se jednání, ale tvořme harmonii. Mars, který bude od 27. 8. do 12. 10. ve znamení Vah, tomu svým diplomatickým jednáním, případně rozvážností, bude napomáhat.

Buďme trpěliví, když nepřichází plody naší práce a pokud jsou jiné, než bychom chtěli, možná to tak má být a měli bychom je přijmout a smířit se s tím anebo je potřeba na tom zapracovat a něco změnit či vytvořit pro to jiný prostor.

A na závěr citát od amerického zpěváka Michaela Jacksona, který byl narozený ve znamení Panny:

„Nevinnost je být jednoduchý a důvěřivý jako dítě. Nikoli odsuzující, s jedním úzkým úhlem pohledu, který nás zavazuje. Pokud jste uzavřeni do vzorce myšlení a reakcí, je zablokovaná vaše kreativita. Chybí vám svěžest a kouzlo okamžiku. Naučte se být znovu nevinní a svěžest nikdy nezmizí.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

červen 17, 2024 69
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7172
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8716
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 414
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 259
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 385
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 406
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 594
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 558
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 323
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 827
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 808
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2054308
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515896
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457716
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293985
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283364
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273408
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260236
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252761
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251202
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243292
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241450
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215529
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207058
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189063
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186719
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184469
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176904
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167034
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163564
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161307
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143125
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128369
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124848
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122806
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...