Posvátná geometrie platonských těles

Útvary posvátné geometrie vytvářejí čisté, jasné, vysoce vibrující a strukturované zprávy. Tyto světelné informace posvátné energie dokážou znovuobnovit posvátnost všech věcí a tím je i uzdravit. Nám lidem pomohou posunout vědomí na vyšší úroveň a navázat kontakt s vyšším vědomím. Získáme tak nové poznatky, například schopnost urychlit proces světelného těla, vyléčit staré rány v energetických polích, souznít s plánem své duše a tím si také zvýšit sebevědomí. Všechno, co nás obklopuje, je tvořeno energií „převedenou do formy“, tedy „in – forma – cí“. Naučíme-li se rozumět zákonitostem posvátné geometrie a používat je v životě, posílíme tím lásku, uzdravení, blahobyt, štěstí i úspěch.

„Každý tvar, každá bytost, veškerý život je pestrou sbírkou geometrických energetických polí, která jsou – každé podle zaměření – plna požehnání nebo deformace. Proměňují se však s každou myšlenkou a každou subtilní jemnohmotnou energií“.

Platonská tělesa: Prostorové vyjádření energie pěti živlů

Výborná matematická znalost Řeků byla hnána kupředu nejenom praktickými účely, ale především zanícenou touhou po poznání. V platonské době sestávalo vzdělání státníků z aritmetiky, geometrie, geometrie těles a hudby (tato odvětví obecně spadala do matematického rámce). Sám Platón považoval matematické vzdělání za absolutní nezbytnost pro vůdce států a filozofy. Vchod do jeho Akademie byl obohacen o nápis: „Nevstupuj, kdo jsi neznalý geometrie“.

V době, kdy Platón psal své dílo „Timaios“ se matematika a filozofie navzájem významně ovlivňovaly. V tomto svém díle říká, že svět je vytvořen vesmírem a čtyřmi živly (oheň, voda, země a vzduch), a dal je do souvislosti s pěti pravidelnými mnohostěny v prostoru: čtyřstěn, šestistěn (krychle), osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Z toho důvodu vznikl pojem platonská tělesa. Na jeho názory navázal ve 4. století př.n.l. Theaitetos z Athén, který popsal geometrické konstrukce platonských těles a dokázal, že jich není víc než pět.

ČTYŘSTĚN neboli tetraedr je těleso tvořené čtyřmi rovnostrannými trojúhelníky. V každém vrcholu se setkávají tři z nich. Z názvu je zřejmé, že má těleso čtyři stěny, dále má šest hran a čtyři vrcholy. Platón tento tvar spojil s živlem ohně právě kvůli pronikavé ostrosti hran a vrcholů a také proto, že je nejzákladnější a nejjednodušší z pravidelných těles.

Řecký název pro čtyřstěn je puramis a je z něj odvozeno slovo pyramida. Zajímavostí jistě je, že řecké slovo pro oheň je pur.

ŠESTISTĚN (hexaedr) neboli krychle je trojrozměrné těleso, jehož stěny tvoří šest shodných čtverců, má osm vrcholů a dvanáct hran stejné délky. Hexaedr byl podle Platóna symbolem země.

OSMISTĚN (oktaedr) má šest vrcholů a jeho stěnami je osm shodných rovnostranných trojúhelníků. Podle Platóna symbolizoval vzduch. S tímto tvarem se můžeme setkat u diamantu, fluoridu nebo třeba kamence.

DVANÁCTISTĚN (dodekaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří dvanáct stejných pravidelných pětiúhelníků a má dvacet vrcholů. Platón ho přiřazoval vesmíru neboli ke všemu kolem nás (Jsoucno).

DVACETISTĚN (ikosaedr) má dvanáct vrcholů a třicet hran. Jeho stěny tvoří dvacet stejných rovnostranných trojúhelníků. Podle Platóna byl pravidelný dvacetistěn symbolem vody.
Platonská tělesa kolem nás

UMĚNÍ – Názor Platóna, že pravidelný dvanáctistěn znázorňuje Jsoucno, s ním sdílel Salvador Dalí. Soudí se tak podle jeho obrazu Svátost Poslední večeře z roku 1955. Scéna se odehrává v podkroví novodobého interiéru. Kristus je bezvousý a klečícím učedníkům podává chléb. V pozadí je krajina, kterou Dalí používal i na jiných svých obrazech. Dalí zpodobnil tento obraz velmi nezvykle a bylo mu to také vyčítáno.

Platonskými tělesy se zabýval i Luca Pacioli (františkánský mnich a matematik známý především jako zakladatel účetnictví), který se o nich zmiňuje ve své knize Divina Proportione. Knihu ilustroval Leonardo da Vinci, který si velice rád vyráběl i dřevěné modely mnohostěnů.

PŘÍRODA – Včely vytvářejí plástve tak, že jejich buňky mají tvar pravidelných šestistěnů, schránky loděnek tvoří logaritmické spirály, růst rostlin dodržuje Lindenmayerův systém, sněhové vločky jsou formou fraktálu.

ORGANISMY – Mnoho virů má tvar dvacetistěnu, včetně viru obrny, HIV a dalších 200 virů, které jsou odpovědné za nachlazení. Dvacetistěnná symetrie totiž umožňuje nejnižší energetickou konfiguraci vzájemně působících částic.

Tvar platonských těles můžeme také najít u Mřížovců. Je to kmen mořských jednobuněčných protistů, kteří vytvářejí své buňce mřížovité podpůrné struktury až ozdobné schránky s velkými otvory z oxidu křemičitého.

HRY – Rubikova kostka – každý zná tento hlavolam ve tvaru krychle, ale málokdo ví, že Rubikovy kostky existují ve všech tvarech platonských těles.

Květ života: Univerzální symbol energie, života a spojení mezi vším existujícím

Tento symbol obsahuje hloubku a šířku spojitosti veškerého života a ducha ve vesmíru. Květ života můžeme najít jako vzor ve vitrážových oknech, jako prvek na oltářích, hrobkách, ale také jako ochranný symbol na předmětech denní potřeby. Dívat se na Květ života nás vyzývá ke sjednocení naší mysli, srdce a duše. Znázorňuje základní matrici stvoření, formy prostoru i času, jednotu života a ducha jako nedílné součásti vesmíru. Všechno pochází z jednoho zdroje, stejně jako květ života má svůj střed a z něho se postupně tvoří další a další kružnice, další tvary.

Květ života patří téměř ke každé starověké kultuře a je považován za jeden z nejposvátnějších znaků stvoření. Zajímavostí je, že symbol Květu života je jakýmsi jednotícím prvkem mezi všemi náboženstvími a kulturami po celém světě. Když si symboliku převedeme do dnešního světa, možná nás vede k zamyšlení nad tím, jak se chováme v činech i myšlenkách k sobě a svému okolí. Že každý lidský počin, který ubližuje planetě, ubližuje lidem samotným. Naopak s každým dobrým skutkem možná rozkvétá pomyslný Květ života všeho živého.

Květ života nás spojuje s posvátnou životní energií a pomáhá nám rozšířit naše vědomí. Lze ho používat například na očistu a harmonizaci prostoru, vody, nebo potravin, a také je úžasným pomocníkem při meditacích.
Symboly související s Květem života a s jeho geometrií

VESICA PISCIS je geometricky tvar vzniklý průnikem dvou kruhů o stejném poloměru, které se protínají tak, že střed každého z kruhů leží na obvodu kruhu druhého. Název v překladu z latiny znamená „rybí měchýř“. Jin a Jang nejsou protichůdné síly, ale vzájemně se doplňující protiklady – neviditelné (skryté, ženské) a viditelné (projevené, mužské), které na sebe vzájemně působí v rámci celku.

Všechno má jinové a jangové aspekty, například Světlo nemůže existovat bez tmy a naopak, ale každý z těchto aspektů se může projevovat s různou silou či v průběhu času slábnout.

MERKABA – Slovo Mer-Ka-Ba se skládá ze tří slov, které pocházejí ze starého Egypta. V jiných kulturách se nazývá merkabah či merkavah. MER (Světlo), KA (Duše) BA (Tělo).

Merkaba je to co nás vytváří, co spojuje tělo, emoce, rozum a duši do jednoho funkčního celku. Někdy bývá nazývána jako Mistrovská pyramida nebo také jako vůz (prostředek) vzestupu. Je „vozítkem“, které člověka spojuje s vyššími úrovněmi bytí a světů. Můžeme jich dosáhnout, když se zbavíme všech bloků a zatěžujících programů v našem podvědomí. To je to, co nás připoutává k světu plnému strachu a nízkých vibrací. Merkaba zesiluje sílu vědomé myšlenky a bytost si tak sama utváří realitu, ve které žije. Světelné pole Merkaby je holograficky obsaženo v každé naší buňce, stejně jako v každé části Vesmíru. Stačí ho jen aktivovat.

METATRONOVA KRYCHLE – Podle prastarého učení je symbol energeticky napojen na Archanděla Metatrona, který je v přímém spojení s všeobjímající božskou energií. Symbol nám má sloužit, když se cítíme dezorientovaní a máme pocit, že ztrácíme půdu pod nohama. Tato silná energie vám pomůže získat sebevědomí, pozvednout vaše spirituální vědomí na vyšší úroveň a odhalit pravdu.

 


Nejnovější články na našem portálu

květen 21, 2024 27
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 333
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 154
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 622
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 675
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 736
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 647
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 568
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2342
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 563
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 608
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 2156
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2037884
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515684
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457242
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293268
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282854
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273018
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259856
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 251922
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250354
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243071
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241116
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215347
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206846
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188553
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186586
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184372
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176769
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166859
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163431
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161193
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142889
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128269
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124662
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122644
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...