Kdy dojde k přepólování planety a co to pro nás znamená?

Magnetické pole Země je přirozeným prostředím pro všechny organismy žijící na této planetě, které je zároveň ovlivňuje. Někteří živočichové dokážou pole detekovat a orientovat se podle něj. Pokud je pole vychýleno od normální intenzity, lze předpokládat, že tato změna bude mít na něj dopad, nejen z hlediska změny orientace, ale i změn fyziologických či ontogenetických. Magnetické pole je charakterizováno frekvencí, orientací, gradientem a intenzitou. Pozměnění jedné z těchto hodnot může znamenat výchylku od přirozeného magnetického pole (PMP) a mít za následek ovlivnění živých systémů. Mnoho prací se zabývá účinky změny frekvence magnetického pole z důvodu působení artificiálních polí generovaným člověkem, kterým jsme v moderním světě vystaveni nejčastěji tvořených elektrickými přístroji, spotřebiči či při lékařských vyšetření.

Na tvorbě magnetického pole Země se zřejmě podílejí dva faktory. Prvním je teplota jádra a druhým otáčení planety. Ve vnějším tekutém jádře dochází v důsledku vysokých teplot z vnitřního jádra k roztavení hmoty, která má nižší hustotu a stoupá k povrchu Země. Otáčení Země kolem osy má za následek spirálovité proudění hmoty směrem k povrchu fungující jako cívka, kterou prochází proud a vytváří magnetické pole. V důsledku rotace planety jsou jednotlivá magnetická pole proudů usměrněna a vzniká celkové magnetické pole Země, které má dipólový charakter, což znamená, že existují dva póly, mezi kterými probíhají siločáry stejně jako je tomu u obyčejného tyčového magnetu. Tyto póly se označují stejně jako geografické – severní a jižní. Geografický a magnetický pól se nachází na totožném místě. Magnetické póly se v průběhu let pohybují a nemají stálou pozici v důsledku rotace planety. Časově je PMP velice proměnlivé jak v síle, tak i v polaritě. Může dojít k tzv. přepólování, otočení magnetických pólů, které nastává průměrně jednou za 250 000 let a trvá několik dalších stovek let. Přepólování vzniká zeslabením pole na určitou hranici, což má za následek vznik několika jižních a severních pólů současně na různých místech planety, až dojde k otočení pólů a posléze následnému vrácení pólů do původní pozice. Intenzita magnetického pole

země

Země pravidelně osciluje v průběhu dne v důsledku rotace planety. Odchylky od 50 až do 300 nT mohou být způsobeny různými atmosférickými a kosmickými jevy. Nejčastějším takovým činitelem je Slunce a jeho aktivita, například výskyt slunečních (magnetických) bouří, které narušují magnetické pole Země. Dalšími zdroji variability PMP jsou faktory geologické, které mají lokální vliv. Intenzita v posledních desetiletích klesla, a pokud by toto snižování pokračovalo, mohlo by dojít v relativně brzké době k zmíněnému přepólování. V zemském poli se mohou vyskytnout určité anomálie. Tento jev, kdy je intenzita pole výrazně vyšší nebo nižší než normální hodnota v okolí, způsobuje geologická stavba povrchu, převážně koncentrace minerálů s obsahem železa. Hlavním přínosem magnetického pole z hlediska života na Zemi je ochrana planety před elektricky nabitými částicemi slunečního větru a před kosmickým zářením. Částice se pohybují po siločarách magnetického pole a tím se zabraňuje jejich dopadu na zemský povrch. Bez této protekce by život na Zemi nebyl možný.

Možnosti eliminace magnetického pole

K utlumení magnetického pole se nejčastěji využívají dvě možnosti. První možností je stínění pomocí magneticky nepropustného materiálu, např: Mu-metalem. Druhou je vynulování přirozeného magnetického pole cívkou, která tvoří ve středu závitů námi zvolené vlastní pole, např: Helmholtzova cívka. Mu-metalový box pouze částečně zastíní PMP. Je tvořen ze slitiny niklu a železa, často je označen pod názvem permalloy. Helmholtzova cívka vytváří homogenní pole a může téměř úplně kompenzovat PMP. Tomuto prostředí se říká near-zero magnetic field. V druhém případě je tedy možné dosáhnout nižší velikosti indukce, avšak díky problémům s kompenzací kolísajícího pole nikdy ne úplně nulové.

Vliv hypomagnetického pole na živočichy

Pro výzkum schopnosti se orientovat v PMP byly použity umělé experimentální podmínky. Autory nejčastěji zajímalo, zda se živočichové budou orientovat i v prostředí bez přítomnosti magnetického pole a jestli je možné lokalizovat místo těla, kde se nacházejí recepční orgány vnímající směr PMP Země. Vědce zajímalo, jakou přesnou úlohu mají při udržování migračního směru Rehka domácího (malý tažný pták z řádu pěvců) nebeské a magnetické podněty. Již dříve bylo zjištěno, že Rehek, který je v noci migrující pěvec, se pomocí těchto podnětů orientuje. Nebeskými podněty jsou myšleny především hvězdy a Měsíc. Na zjištění, zda se umí orientovat i bez informace dané polohou nebeských těles, nechali při tomto experimentu působit PMP, ale zakryli výhled na oblohu. Dále byla zkoumána aktivita ptáků v jednotlivých podmínkách (hvězdná obloha v PMP, jasná obloha v nulovém magnetické poli a zakrytá obloha v PMP). Ptáci byli umístěni v tzv. Enlenově trychtýři umožňujícím kvantifikovat směr, kterým se pokoušeli vzlétnout.

Aktivita byla hodnocena jako pocit škrábanců na stěně trychtýře potažené speciálním papírem zaznamenávajícím stopy. Ukázalo se, že Rehek má dva kompasové systémy, jeden založený na nebeských vizuálních podnětech a druhý na magnetickém poli. Obě tyto schopnosti jsou na sobě nezávislé. Pokud však nebyl přítomen ani jeden podnět (vizuální a magnetický), jejich schopnost orientace byla významně narušena. Bylo zjištěno, že živočichové magnetické pole k určení své pozice skutečně využívají. Hodnoty inklinace a intenzity magnetického pole se navíc v prostoru mění spojitě, živočich tedy může hodnoty ve svém domovském okrsku extrapolovat a využít k určení směru k domovu, jakmile se dostane na neznámé území (v podstatě „zmapuje" místa, na kterých dosud nikdo nebyl). Mnoho druhů ryb a paryb má elektroreceptory-orgány, jejichž pomocí vnímají elektrické pole a lokalizují tak například kořist nebo překážky. Nejen ryby, ale i širší spektrum vodních živočichů, vnímá magnetické pole právě pomocí elektroreceptorů.

Polární záře

polární záře

Polární záře vznikají v oblasti dvou pólů, a to jak severního, tak i jižního. Podle toho, v jaké lokalitě se zrovna nacházejí, je také pojmenováváme. Na severní polokouli hovoříme o severní záři (aurora borealis) a na jihu o jižní záři (aurora australis). Polární záře vzniká vzájemným působením magnetického pole Země a Slunce, které kromě UV záření a dalších, ovlivňuje dění na naší planetě více, než si dokážeme představit. Vše způsobují takzvané sluneční skvrny, za nimiž stojí nerovnosti ve slunečním magnetickém poli. Ty pak vyvolávají erupce nabitých částic atomů, tedy protonů s kladným nábojem a elektronů s nábojem záporným. Tomuto procesu se v odborné terminologii říká ionizace. Tento mrak ionizovaných částic s kladným nebo záporným nábojem se pak pohybuje vesmírem 0,1 % rychlostí světla a po kontaktu s magnetickým polem Země, v němž se setká s neutrálními atomy. Ty pak způsobují rozsvícení nabitých částic proudících ve slunečním větru z nerovnovážného magnetického pole Slunce.

Důvod, proč se s tímto pozoruhodným atmosférickým jevem můžeme setkat výhradně v polárních oblastech je takový, že čím blíž se nacházíme, ať už severnímu nebo jižnímu pólu, tím je také větší magnetické pole Země. Jedná se svým způsobem i o jakousi ochrannou aktivitu, neboť kdyby atomy zemského pláště nezachytily ionizované částice slunečního větru, mohla by nás zahubit případná radiace. Pokud jde o barvu polární záře, tak ta je z velké části závislá na tom, s jakými atomy, respektive s jakými prvky, přijdou ionty slunečního větru do styku. Jelikož jím je nejčastěji kyslík, má tendenci se zbarvovat do zelena. Někdy se ale stane, že se střetne s dusíkem, a pak se setkáváme buď s modrou nebo červenou září. Polární záře patří k nejkrásnějším úkazům, jaké můžeme na obloze vidět.


Nejnovější články na našem portálu

březen 19, 2023 520
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 617
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 1608
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5051
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
únor 25, 2023 1116
„Bývá označován za nežádoucí plevel nebo také za vynikající léčivou bylinu. Můžete si vybrat. A...
únor 17, 2023 1399
Naše zraněné dětské části můžeme objevovat v mnoha souvislostech a odstínech. Třeba i v naší snaze...
únor 16, 2023 736
Tento nejdůležitější včelí produkt provází dlouhá historie a spousta zajímavostí. K vytvoření 1 kg...
únor 16, 2023 1116
Transformace může probíhat u každého jedince poněkud jinak… Vlastně kecám. Vždycky probíhá...
únor 16, 2023 1127
Svěřila se mi jedna žena. Celý život bojuje s (pro ni) neidentifikovatelnou emoční bolestí, která...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1726663
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512091
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 442834
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 351753
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 284006
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 273135
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 268968
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 249638
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 238795
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 236157
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 232385
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 229277
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 211861
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 201415
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184223
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182167
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 179112
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 173789
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 163507
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161174
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159024
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140370
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125874
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122594
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...