VELKÁ KONJUNKCE: JUPITER A SATURN - 21. PROSINCE 2020

21. prosince 2020 je Velká Konjunkce a Zimní Slunovrat. Jupiter představuje: horní vzduch - (éterový) prostor. Nahoře. Saturn představuje: nižší vzduch - atmosféra související se zemí. Čas. Dole.

Jupiter představuje: prostor, expanzi a prostor uvnitř mimo čas. Saturn představuje: čas, kontrakce, bez příčiny a následku.

Naše expanze vychází z nitra ve vědomí (nahoře znamená vzestup do vyšších stavů vědomí, nebesa) Kontrakce vědomí je 3. dimenzí nebo tělesností (venku, dole, čas).

Saturn vládne kontrakci, což je vegetace, krystalizace, ztvrdnutí, předpokládá se, že (Jupiter) je stlačen a zpomaluje (Saturn) a přichází do formace, do času (Saturn) bez shora zevnitř (Jupiter).

Spojení těch dvou je jako spojení v kolektivní mysli horního a dolního vzduchu, budování mostu, který se staví spojením ze shora dolů.

Ether (aether) je neviditelná látka, která vyplňuje oblast nad atmosférou.

Ve vědě je ether třída organických sloučenin, které obsahují atomy kyslíku. Kyslík je jedním z primárních plynů v zemské atmosféře a je nezbytný pro podporu života zvířat.

Abychom se dostali do horního vzduchu, musíme nejdříve projít dolním vzduchem ... oba jsou vždy spojeni, ale pomalu se spojujeme se všemi úrovněmi vědomí v individuálním vědomí, což znamená vyvážení a integraci všech prvků.

Prostor: podvědomí, duše, lůno stvoření, ženství.

Čas: vědomé / objektivní povědomí, individualita, forma, mužství.

Velká konjunkce je jako synchronizované otevření dveří, které se otevírají v rámci lidstva na kole 3D času. To se děje v našem vědomí, protože vnější symboly jsou symbolem vnitřní aktivity, která již proběhla a přichází do formace jako objektivní zkušenost.

Toto je doba, kdy to, co bylo nejaktivnější nebo naprogramované v představivosti, je aktivní v podvědomí (prostor, éter) a začíná se formovat v čase (tělesnost, vědomé uvědomění).

Velká konjunkce je začátkem toho, že v kolektivní mysli začíná být výraznější vzduchový prvek. Jedná se o proces integrace, který trvá stovky let. Nejen spodní vzduch, ale i horní vzduch. Vyšší mysl se začleňuje s nižší myslí, intelektem, uvažující myslí, logikou. Mystické zážitky jsou však nad intelektem a nedochází k nim logicky, ale jsou „přivedeny“ na úroveň intelektu, kterou lze popsat slovy nebo obrázky. Nedochází k nim v lineárním čase, ale jsou uváděny do času, do posloupnosti (sekvence).

Pro mnohé začnou dávat věci větší smysl. Abychom mohli otevřít vstup do Zlatého Věku uvnitř, musíme znát iluzi odloučení, nás proti nim, temnotu jako vnější sílu nebo moc samotnou. Iluze 3D světa a odděleného duálního stavu je zažívána prostřednictvím řady osobních duchovních / mystických zážitků, které se odehrávají přirozeně - nejsou vyvolávány. To, co vidíme venku jako levou a pravou, je obrácené, ale jedno. Kontrast v polaritě/dualitě je více pociťován před „převrácením“ a vytažením nahoru do nových sfér. Můžete obdržet nějaký sen nebo vizi se zprávou, která dává po otočení smysl. Paměť celkového součtu lidstva se aktivuje zevnitř.

Most je jako Jakobův žebřík. Jakob měl 12 synů, 11. synem byl Josef. 11. znamením je Vodnář, kde se koná Velké Spojení. Těchto 12 synů je 12 nervů, 12 zvěrokruhů, 12 vlastností mysli, 12 učedníků. 12 harmonizuje a otevírá cestu ke dveřím. Kolo bylo vyváženo středem. Šestka nižšího já / dole je vyvážená a fúzovaná s šestkou vyššího já / nahoře. Všechny stavy vědomí v kolektivní mysli (symbolizované jako zvěrokruh) byly osvíceny Světlem uvnitř a spojily se s individuálním uvědoměním. Není to však způsobeno žádnými fyzickými akcemi, které by vyvolaly posuny vědomí, proces, o kterém mluvím, se děje přirozeně bez ohledu na to, co děláte nebo neděláte. „Korunu Spravedlnosti“ nezískáváme ze zdola, je nám dána ze shora. Je nám věnována, ne získána či zasloužena. Všichni jsou vybráni. Pouze se to jeví, že se to děje v různých časech.

V určitých obdobích se na 3D kole lidstva otevírají dveře. A během těchto časů to na světě velmi ztuhne ... jakoby zde bylo něco v bezvědomí a naléhavě odporovalo. Dveře se sice otevírají, ale most je vybudován individuálně. Probuzení neznamená, že je most postaven nebo že bytost vstoupila do Zlatého Věku ... aktivace mostu pak může proběhnout vědomě, dosažením úplnosti kruhu na kole 3D času (Saturn) a lidstva. Lze se probudit a rozhodnout se i nadále kráčet směrem do snové iluze protikladů, ale kontrastu bude přibývat.

Lidstvo je známo, že je Jedním vědomím ze zkušenosti a již není vnímáno jako oddělené: dobré vs špatné, my vs oni, světlo vs temnota atd . . .

Most je vnitřní, jedná se o spirálový vír ve sférách, které se harmonizují jako jeden a vytváří silný vír a rotaci krychle / koule. Je to vzkříšení na „kříži“ (hyperkrychle). Po vzkříšení se odehrává řada událostí podle posloupnosti.

Děje se to všechno hluboko v podvědomí duše (prostoru), ale paměť vyplývá nebo se odhaluje, jak se odvíjí „ven“ (do času) ve vědomém uvědomění. Někteří procházejí tímto procesem vědomě, vidí a prožívají sekvenci, jiným se paměť aktivuje nebo se vynoří náhodně poté, aniž si jsou vědomi toho, jak se postupující sekvence odehrává.

Do Zlatého věku se vstupuje indivuduálně, ale každý jednotlivec projde procesem svým vlastním způsobem a svým vlastním časem, dokud se celé lidstvo nespojí do sebe. Zlatý věk nebo Království není fyzickým vnějškem a nepřichází kolektivní událostí záblesku fyzického Slunce. Nepochází to zvenčí. Záblesky a vstupy přicházejí, když jsou tady, ale tady nejsou.

Zlatý věk, nový věk, království uvnitř se zde nezískává způsoby ...

Není to svět masa / smrti / utrpení - je to živý svět v živém těle (Chrám) života.

Navenek to bude vždy vypadat jako „konec časů“, protože svět opakuje stejný příběh, protože všechni procházejí stejným procesem v různých časech a obdobích.

Most do Zlatého věku uvnitř je postaven ve vědomí spojením sfér. Když jedinec dosáhne „konce časů“, kolo času, které je sférou lidstva - součet kolektivního vědomí, se promění ve zrychlení času a spirálovitý vzestup. Před začátkem zrychlení je vědomě prožívána synchronicita a stává se běžným a každodenním stavem bytí. Život se v podstatě stává konstantní synchronicitou ve vědomém uvědomění. To může trvat roky, desetiletí, životy ... záleží na jednotlivci.

Sloučené sféry vytvářejí magnetický tah, individuální vědomí je doslova přitahováno nahoru jako magnet do sebe, odkud se promítá vnější svět. Je to živé tělo. To, co zde fyzicky vidíme, nežije samo o sobě, je to stínový svět, symbolicky promítající a zrcadlící pohyby ve velkém živém těle. Toto větší živé tělo není ve 3D prostoru, není vnější, ale externě se promítá přenesená symbolická verze. Skutečný makrokosmos nenahlíží mimo naše fyzické oční bulvy, je uvnitř našeho vědomí v bráně původního atomu-monády ve vědomí, jako portál. Vyzařování nebo otisk se promítá kolem projekce fyzického těla a veškeré fyzické hmoty, protože je to vnitřek obrácený naruby nebo vnitřek tlačený ven.

Vzor se odvíjí a je odhalován jednotlivě, bez naší vědomé kontroly nebo jakéhokoli vyvolávání. Při pohledu zpět však budete mít pocit, jako byste to plánovali celý život, protože se vše dokonale synchronizuje a posloupnost vaší životní cesty a referenčního bodu se spojily. Podvědomí je tak oživeno a očištěno Duchem, jako vysoké napětí elektřiny. Pole srdce se stává silnějším. Minulost již okamžitě neovlivňuje budoucnost, je to jako posun na vyšší časovou osu. Destruktivní nebo nevědomé použití stvořitelské síly je viděno, známo a vykoupeno láskou - na sebe pohlížíme jako na všechny, na každou část lidstva ... i na ty ošklivé děsivé části, to přináší odpuštění, soucit, lásku a konstruktivní využití tvůrčí síly . Právo používat svůj dar úplně jiným způsobem na úplně jiné úrovni.

Měli jsme příležitost zvolit si své cesty a stále to děláme. Můžeme se rozhodnout jít dále do iluze vnější bitvy a veškerého kontrastu a opozice, která s ní přichází díky odporu NEBO zapracovat na změně individuálního vnímání a individuálních hlubších přesvědčení sebe, druhých a světa. „Trumpeta“ byla pouze varováním, nikoli výsledkem. Vibrace přicházející na povrch námi otřásají - projevují se jako vnitřní kontrast a extrémní polarita. Krok k dalšímu kroku.

Nedávno jsme měli příležitost jít dovnitř (postavit náš dům / chrám) a duchovně se připravit.

Velká konjunkce neznamená, že se všechno a každý ve 3D světě okamžitě změní. Je to symbol příležitosti, formování minulosti sestupující do zkušenosti - do času. Příležitost otevřít cestu k vybudování mostu / žebříku z venku/dole - do uvnitř/nahoře ... most mezi světy zevnitř.

Jupiter a Saturn také představují levici a pravici ... došlo k zjevnému politickému rozdělení na levici a pravici v kolektivu, což symbolizuje vnitřní očistu pro harmonizaci - fúzi.

Rozdělení je „oponou“ bloku, takže nelze spatřit iluzi snu protikladů ... takže levice a pravice, vyšší a nižší, vnitřní a vnější se staví proti sobě a vůči jednotlivci - zdá se, že jde o boj proti vnějším silám ve vnímání. Když se opona zcela roztrhne, vnímání se změní, jedinec je plně vzhůru ze snu protikladů. Harmonie sfér vytváří úplnou změnu vědomí. Děje se to v mozku, v mysli a ve vědomí. Subjektivní projekce a vnímání způsobí, že se zdá, že vychází zvenčí.

Jedná se o odkazování na astrologii a fyziku jako na symbolické, promítané zevnitř a odrážené navenek, ale lze je brát jakýmkoli způsobem, který dává smysl nebo se individuálně sladí.


ZDROJ: Aluna Ash- Soul Family Page

Sdíleno v jednotě poznání a na frekvenci Kristova vědomí,
Mikai.


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 307
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 223
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2003
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 247
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 351
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1593
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 680
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 703
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3018
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 943
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1015
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1176
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2016051
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515348
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456717
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292742
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282197
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272701
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259192
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250628
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249185
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242733
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240486
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215074
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206456
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188008
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186437
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184233
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176503
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166612
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163226
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161018
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142656
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128117
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124465
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122412
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...