MISTŘI AKÁŠI – AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ (říjen 2020)

Pravda je skryta za rouškou (závojem), člověk by měl udržovat vnitřní klid a snažit se vidět věci za oponou!

Lidé jsou pohlceni povrchními průvodními jevy, ale nezajímají se o skutečnou podstatu této situace. Výzvy byly položeny a je na každém z nás, jakým způsobem hodláme pohledět pravdě do očí. Prostředí strachu vede člověka do defenzívy a do otevřenosti pouze v situaci, kdy se cítíme bezpečně. Proto je těžké v této situaci prozřít a vidět věci tak, jak opravdu jsou. Tlak na naše emoce a vzbuzení pocitu strachu, má odvést pozornost od skutečné podstaty dějů, které se odehrávají. Každý sám nese své břímě, ale jako lidstvo jsme propojeni v jedno. Každý z nás je článkem v nekonečném řetězci událostí a náš přístup a naše postoje ovlivňují to, jak se celá síť bude chovat. Jednotlivé články naladěné na stejnou frekvenci mají tendenci se spojovat. Neexistuje jednotný obraz dané situace, ale každý ji vidí skrze vlastní filtr, myšleno u běžných lidí. Jen ti, co prohlédnou a jsou schopni vnímat tyto věci ze značného nadhledu a jsou obeznámení s ději, které stojí na pozadí, jsou uchráněni od zmatku a strachů. Pokud by byl každému znám pravý záměr, potom by reakce lidí byly odlišné.

Podstatné také je, jestli lidé jednají tak, aby se o ten pravý záměr zajímali nebo se nechají pohltit těmi průvodními jevy. Pravý záměr nemusí být plně znám, ale pokud by člověk dokázal zůstat s odstupem a nenechal se pohltit uměle vytvořenými vlnami emocí, potom by nebyl manipulován. Pod rouškou strachu nebo naopak svobody je leckdy lidem předkládáno něco, co není v jejich zájmu. Člověk, který je spojen sám se sebou a jedná ze svého nitra, dokáže rozpoznat, co je v jeho zájmu a co ne. Uvědomělost celé společnosti nastavuje hranice, do jaké míry je možné ji manipulovat.

Jediný způsob, jak toto změnit, je PROCITNUTÍ JEDNOTLIVÝCH JEDINCŮ, KTEŘÍ BUDOU ZNÁT SVOU PODSTATU. Člověk jednající ze základny strachu, není schopen činit správné kroky, ani rozhodnutí. Tlak mocných na většinu, vytvořený represemi a strachem, má formovat stádo a zapříčinit požadované změny. Změny, které ale nejsou ve prospěch lidí, jako takových. Lidé potřebují podobné lekce, aby prozřeli. Důležité je se poučit a mít snahu být propojen se sebou. Každý, kdo přináší oběť na oltář pravdy, bude osvícen, nikdo nezná pravdu více než ti, kterým byla dána schopnost prozřít. Každý sám určuje svůj směr, pouze ti, kteří se dokáží oprostit od strachu mohou procitnout a zachránit sami sebe. Většina, která bude oslepena, bude směřována do propasti.

Světlo na jedné straně, temnota na druhé a je třeba si zvolit, kdo nezvolí bude automaticky směřován k temnotě. Světlo je pouze pro uvědomělé.

Prosazování zájmu jednotlivců na úkor většiny je hanbou, která má být ukázána a zastavena. Lidé nechápou skutečnou sílu společného záměru a Jednoty. Mocní se snaží manipulací vytvořit velké skupiny, které se cítí, že jednají ve stejném záměru, ale ve skutečnosti se pouze nevědomě řítí do tmavé propasti. Kdo zůstává stát, nemusí být spasen, ale může být zachráněn.

Člověk jednající s vědomím, že mu byl dán dar prozřít a naplnit své poslání, aniž by kohokoliv zranil, je posvěcen. Kdokoliv koná ve svůj prospěch, na úkor druhých, bude zatracen. Není dne kdy by nebyly tyto skutku zaznamenány. Lidství je virtuální pojem, který se dá ovlivňovat působením na každého jednotlivého člověka. Hejno milionu ryb neplave nikdy tam, kam chce každá ryba jednotlivě, ale tvoří celek, který sám o sobě získává vědomí. Žádný jedinec není vůdčí, ale vše se směřuje tam, kde je průměr. Lidé jednající bez vlastního uvědomění se podobají hejnu ryb. Člověk ale může jednat tak, že se zastaví bez ohledu na to, co udělá hejno, sám si vybere cestu, která je pro něho správná. Ani hromadné odříkání, ani hromadné přijímaní, nemusí být pro tebe to správné, ty jsi jako člověk najdi svou pozici, nepotřebuješ se nutně přidávat k většině nebo menšině, pokud to není s tebou v souladu. Lidé mohou zůstat stát každý zvlášť, a přitom tvořit silnou společnost, respekt vůči každému jednotlivci, bez ohledu na jeho postoje, pokud se vzájemně neovlivňují. Pokud souzníš s někým, poté teprve můžeš tvořit skupinu. Skupiny by se měly tvořit ze své podstaty, a ne z důvodu obav, strachů nebo potřeby prosadit záměr, na úkor druhých. To je tím poselstvím.

Podstatou není šíření viru, ale to, zda lidé budou stále tolerovat to, že jim něco diktuje někdo, kdo nemá čisté záměry vůči ostatním. Otázkou je, zda jsou lidé schopni toto prohlédnout a řešit to. Není třeba to však řešit násilně, ani unáhleně, je možno se stáhnout do klidu a přestát tuto situaci, ale přijde čas, kdy bude potřeba projevit svůj postoj, pak bude třeba jej vyjádřit. Je třeba prozřít a dokud lidé neprozřou, tak se budou dít různé věci v jejich neprospěch.

Celé aktuální dění je součástí transformace, „problémem“ ale stále jsou nevědomí lidé, odevzdávající moc do rukou jiných, kteří nemají zájem tvořit pro dobro všech, ale pouze obhajují vlastní zájmy. V případě, že nebudou lidé uvědomělí a schopni rozlišovat, kdo tvoří ve vlastním zájmu a kdo v zájmu lidstva, v té pravé podstatě, tak budou stále manipulováni.

Více, než zaměřovat svou pozornost na „nákazu“, by se lidé měli zaměřit do sebe, na svůj postoj a nenechat se vtahovat do dějů, které s nimi nejsou v souladu.

Vše, co se nyní děje, je součástí určitého dlouhodobého procesu. Světlo je stále dostupné, ale lidé ho musejí začít plně cítit. Samotné Světlo lidé neuvidí, když bude více svítit, ale čím více na ně bude dopadat ta tma, tak tím více budou schopni vnímat i malé světýlko, za kterým mohou poté jít. Čeká se na výrazné duše, které dokážou ukázat Světlo i všem ostatním. To je ta Nová Země, neboli ten přístup, ukazovat lidem Světlo, aby dokázali procitnout a posoudit, že do teď žili ve tmě. Stále není Světlo dost ukazováno, příchod Světla je dán na celosvětové úrovni jiskrou, která zažehne pochodeň. Ta jiskra přijde ve chvíli, kdy bude temnota tak silná a tmavá, že už nebude zbývat jiná možnost, než jiskru zažehnout. Pochodeň, která se rozhoří, dokáže postupně rozšířit Světlo kolem sebe a po celé planetě.

Bude na lidi kladen velký tlak, budou manipulováni ještě více a budou poštváni proti sobě, za účelem odvedení pozornosti (pokud se sebou nebudou pracovat). Jiskra se však zažehne v každém případě, úplná temnota již nemůže nastat, i kdyby to hrozilo, tak stejně na pokraji přijde jiskra. Avšak záleží pouze na lidech, jak moc a do jak velké temnoty se nechají uvrhnout. Cílem každého člověka je PROZŘÍT.

JIŽ NEMŮŽE BÝT NIC ZLEHČOVÁNO, LIDÉ SI MUSEJÍ UVĚDOMIT DŮLEŽITOST TOHO, KAM SE TO MŮŽE ZVRHNOUT A TÍM RYCHLEJI NA SOBĚ MOHOU ZAČÍT PRACOVAT.

Žádné plané představy a sliby, že se něco samo zlepší, ničemu nepomohou. Lidé musejí konečně převzít zodpovědnost za své jednaní a to, jak na osobní úrovni, tak na úrovni toho, že se společnost nerozvíjí v duchu Světla.

Samozřejmě ti, co jsou již „probuzeni“ mohou Světlo předávat dál a zažehnout plamínek v ostatních. Neměla by však být v lidech vzbuzována mylná představa, že někdo za ně něco vyřeší, jakákoliv pomoc a podpora je vítána, ale člověk musí být nastaven, že ON přebírá zodpovědnost, ON tvoří a řeší.


S láskou Mistři Akáši, dne 18.10.2020.

Zdroj: Mistři Akáši a Armoniosa – Nefratti Design, říjen 2020.

••• S láskou a dovolením sdílíme důležité informace z našich hovorů s Mistry Akáši a budeme rádi za další šíření tohoto textu ale v neupravené formě a s uvedením zdroje. •••


Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 165
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3669
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 297
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 358
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 666
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 346
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1483
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 404
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 737
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1760
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1220
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2286
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1931824
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514263
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454527
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290062
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279628
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271601
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256928
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245431
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244740
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241271
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238135
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214042
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204994
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185907
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185638
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183700
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175806
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165742
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162711
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160342
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141892
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127556
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123779
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121487
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...