Ondřej Brož: Inkarnační cesta (5) – Duchovní průvodci

Duchovní průvodci je obsáhlé téma a samotných duchovních průvodců je spousta. Dnes si řekneme o těch, se kterými já osobně pracuji skrze svojí metodu. U této části naší inkarnační cesty, je nejdůležitější vysvětlit si terminologii. To o čem budu psát, není to, o čem se běžně v duchovní nauce mluví.

Občas se stává, že se lidé o něčem hádají a přitom jde pouze jen o slova a názvy, které jako lidské bytosti musíme vymýšlet, jelikož u nás zatím nefunguje například telepatie a musíme mít vše vyjádřené skrze omezující slova. Jak už jsem napsal, duchovních průvodců je spousta, ale existují ti, co jsou nám bližší a interagujeme s nimi na denní bázy. Já mezi duchovní průvodce řadím Duši, Vyšší Já a Anděla Strážného. Duše jsme my a duchovním průvodcem myslím konkrétně tu část Duše, která je v nás inkarnována. S tou je potřeba pracovat, protože já konkrétně nás rozlišuji na Duši a Bytost. Duše jsme my, projev celku Duše, který je tam nahoře, projevený skrze vyslanou část Duše, část Duše, která se inkarnovala sem na planetu zemi tím, že se inkarnovala do těla, které používá k interakci se 3D sférou. S tělem, které Duše získala, získala i další věci. Orgány, čakry, ego, vnitřní dítě, mysl, emoce, sexuální pudy, podvědomí a tak dále. To vše zaniká s tělem při naší smrti a dál v inkarnačním procesu postupuje pouze část Duše, která se vrací nahoru. Bytost je pro mě tedy část Duše, obalená vším co máme jako lidské bytosti. Naše bytost je projevem Duše ve fyzickém světě.

 

Z toho důvodu se řeší plány Duše a to co Duše chce, jelikož jsme v životě uvěřili různým věcem a pak najednou v životě zjistíme, že neděláme to, co jsme chtěli, ale děláme to, čemu jsme uvěřili, že chceme, ať už vlivem rodiny, okolí, školy atd. Většina lidí ve svém životě dojde do bodu zlomu, kdy se začne ozývat část Duše a připomene nám, že to co děláme, ona skutečně nechce. Pro lepší vysvětlení a pochopení, je potřeba oddělit Bytost od Duše, i když jsme samozřejmě Duše my, potažmo i Bytost. Jen nám občas do toho ta mysl kecá a nabrané traumata a přesvědčení mohou občas část Duše na fyzické úrovni přebít. Tak si vysvětluji třeba krizi středního věku, syndrom vyhoření, temnou noc Duše a další duchovní projevy, které v životě zažijeme.

Jedná se o kontakt sami se sebou, který nám otevře oči zahalené závojem nevědomí a uvědomíme si, že žijeme život někoho jiného. Slyšíme hlásek, který jde zevnitř, který se nás na něco snaží upozornit. Je na nás, jestli ten hlas uslyšíme a necháme ho mluvit, nebo ho přehlušíme a potlačíme. Způsoby jsou pro nás velmi jednoduché. Odpoutávání pozornosti ve formě televize, bezduchého sexu, alkoholu, drog a dalších věcí, které nás od sebe odpojují. Duše se projevuje skrze vědomí, myšlení, emoce a vše, co je součástí 3D zkušenosti. Pokud člověk neposlouchá svoje nitro a jede jen ve svých traumatech, blokách a přebraných názorech, oddaluje se od své podstaty. Samozřejmě i to je součást plánu, takže nic není špatně ani dobře.

 

Duši je třeba vnímat a naslouchat jí, protože většinou jen tehdy jde dosáhnout štěstí a spokojenosti tady a teď a ne v budoucnosti, což jsou většinou naše mylné představy. Až odejdu z práce, budu šťastný, až najdu partnera, budu mít lásku, až budu mít vlastní dům, tak budu zabezpečený. Ve chvíli kdy dojdeme do cíle, zjistíme, že pořád něco chybí. Nebo je uspokojení nebo radost dočasná, než si vytyčíme další cíl. Představte si, že je sběratel Ferrari a na světě j třeba 22 modelů. Sběratel bude mít v garáží 21 kusů. Sběratel bude nejspíš smutně hledět na 22 místo a těšit se, až přibyde ten poslední kus. Nebude šťastný a vděčný, že jich dokázal nasbírat 21, ale bude nešťastný, že mu pořád něco chybí. Vždy nám bude něco chybět, protože inkarnační cesta je dlouhá a vždy je co řešit a na čem pracovat. Z pozice šťastného člověka tady a teď je však práce mnohem radostnější.

 

Zpátky k Duchovních průvodcům. Vyšší Já a Anděl Strážný jsou Duše lidí, které se pro tuto inkarnaci rozhodli, že se inkarnuji jako Duchovní průvodci Duše inkarnované v člověku. Když se Duše dostane do čekárny, má na výběr, do čeho a kam se inkarnuje. Jedna z možností je člověk, mimozemská bytost, temný průvodce, světelný průvodce, nebo právě Anděl Strážný a Vyšší Já, jelikož i to je součást inkarnační zkušenosti. Možností kam se inkarnovat je samozřejmě více, stejně jako možnost inkarnovat se do jiné dimenze, reality, vesmíru atd. Jelikož já a účastníci kurzu s tímto pracují, tak to vnímám, že to tak je, i když přijde člověk, který má jiné informace z jiných nauk a nesouhlasí, ve chvíli kdy něco udělá přes kyvadlo a vyjde mu to, řeknu mu: „Tak a teď máš dvě informace, jedna plyne z duchovní nauky, co jsi četl, a druhá plyne ze zkušenosti, kterou sis teď sám zažil a udělal přes kyvadlo. Co má větší váhu?". Píšu to proto, že lidé mají k dispozici obrovské množství informací a každý říká něco jiného, i já. Jsou věci, o kterých píšu, protože si to myslím a jsou věci, o kterých píšu, protože jsem to zažil a udělal přes kyvadlo stejně jako desítky lidí na kurzu. Takže u některých věcí mám já osobně jasno.

Duše, která je v čekárně, si může vybrat, že pro tuto aktuální inkarnaci, bude třeba hrát roli Anděla Strážného nebo Vyššího Já.  Vyšší Já a Anděl Strážný mají rozdělenou sféru vlivu. Anděl Strážný se stará o fyzickou sféru a fyzické projevy, Vyšší Já o sféru duchovní a mentální. Vyšší Já je také zprostředkovatel v komunikaci mezi námi a Zdrojem. Vyšší Já je naše intuice a naše vnitřní vedení. Když pracujeme s kyvadlem, komunikujeme s Vyšším Já, které tlumočí naše žádosti Stvořiteli. Představte si sebe jako zaměstnance, Vyšší Já jako vedoucí směny a Zdroj jako ředitele. Když chcete o něco požádat, Vyšší Já přetlumočí vaší žádost Zdroji, který vaší žádosti vyhoví, pokud je to v souladu s vaší Duší. Zdroj nám vždy vyhoví, pokud opravdu chceme. Zdroj a ti nahoře, nedělají nic z vlastní vůle a jsou vždy připraveni nám pomoci, když chceme. To, že si vyšleme žádost a nestane se, není jejich vina, ale to, že existuje spousty skrytých důvodů, proč žádosti nemůže být vyhověno.

 

Víte, s ezoterikou se začalo praktikovat: „Řekni a bude ti dáno." Dobře, tak kolikrát jste si v životě řekli: „Chci být bohatý, chci, aby mi ten člověk dal pokoj, chci být zdravý, chci nové auto." A kolikrát se to stalo? To, že něco řeknete na úrovni Bytosti, neznamená, že to chce Duše. Souvisí to také s vědomím a podvědomím. Když někdo řekne, že chce mít hojnost, ale má v sobě negativní přesvědčení vůči penězům, sliby chudoby, sebetrestající programy, tak je to jako kdyby seděli dva lidé v loďce a každý pádloval na jinou stranu. Naše vědomí říká, chci hojnost, naše podvědomí jí odmítá z různých důvodů. Ano jde se na sílu přeprogramovat, ale většinou to trvá velmi dlouho. Mnohem efektivnější je věnovat se kořenům, které mnohdy sahají až do minulých životů. Samozřejmě může se stát, že si člověk požádá a stane se, avšak pouze tehdy, když co říká, je v souladu s tím, co má uvnitř, tedy na úrovni Duše.

Naše žádosti zpracovává Vyšší Já nebo Anděl Strážný a pak nás k tomu navádí skrze intuici. Když si chceme prožít bolest, dovedou nás k bolesti. Když si chce zažít lásku, tak nás k lásce dovedou. Vždy ale plní naše žádosti a nic nám nedělají sami z vlastní vůle, proto na ně ani nejde svalovat vinu. Tím, že máme svobodnou vůli, je plně na nás, jestli intuici poslechneme, nebo ne. Mimochodem intuice se zpracovává skrze ego. Proto je proti egu taková štvavá kampaň, která je ale naprosto nesmyslná. Více jsem o tom psal také v článku a videočlánku Andělizace země.

Chceme si například najít partnera. Jdeme takhle po ulici a najednou nás napadne, že je zde nový obchůdek a že se do něj chceme podívat. V obchůdku potkáme kamarádku z dětství, pokecáme a ta nám řekne, že chodí na jógu. Tak se rozhodneme, že půjdeme s ní. Na józe se skamarádíme s instruktorkou a ta nás pozve na nějakou oslavu, kde nám představí svého bratra a to bude náš budoucí partner. Takto nás Vyšší Já dovedlo k partnerovi, a protože jsme si skutečně zažádali a bylo to v souladu s Duší, tak jsme jeho instrukce vyslyšeli a dovedlo nás to k vytouženému partnerovi. Když mě Vyšší Já navádělo k Avě, bránil jsem se tomu. Tak Vyšší Já povolalo na pomoc Pavla Hlávku ze Svobodného vysílače, který mě dlouho přemlouval, abych jel reprezentovat Svobodný vysílač na Alchymystické Litoměřice. Po třech týdnech přemlouvání, jsem se dva dny před konáním festivalu rozhodl, že teda pojedu a tam jsem potkal Avu. Ovšem nebylo to proti mé vůli. Stala se taková událost, že jsem asi 2 dny před cestou do Litoměřic seděl u počítače. Byl jsem nešťastný, jelikož jsem byl 6 let sám po svém prvním a velmi nevydařeném vážném vztahu. Samota mě ničila a byl jsem velmi nešťastný, že nikoho nemám. A ty dva dny před Litoměřicemi, jsem si poprvé řekl velmi upřímně, že mi nevadí, že jsem sám a konečně jsem tu samotu přijmul. A to, že jsem přijmul jednu polaritu, mohla přijít druhá. A tak vysvětluji lidem na kurzu, jak se ptát na otázky. Vždy když se ptáte, měli byste být smířený s jakoukoliv odpovědí. I když to zní divně, když se na něco ptáte, mělo by vám být jedno jaká je odpověď a měli byste být od ní emočně odpoutaní, jelikož jedině tak dokážete čistě vnímat Vyšší Já, které vám odpoví.

Naši duchovní průvodci nám celý život dávají jemnohmotné impulzy a informace skrze intuici. Tak fungují svalové testy, nebo různé obměny získávání informací. Kývání hlavou, škubání končetin, mrkání očí a tak dále. Zkuste si lehnout do postele, uklidnit se a říct si: „Když mi škubne levá noha, je to ano, když mi škubne pravá je to ne." Takto se domluvíme s Vyšším Já, které vám neustále naslouchá. Pak se zeptejte a bez očekávání počkejte, během pár vteřin by mělo přijít škubnutí. Čím osobnější otázka, tím je větší důraz na odpoutanost od emocí a smířenost s jakoukoliv odpovědí. Vyšší Já a Anděl Strážný jsou tu pro nás a plní to, co chceme a tak nás k tomu dovedou. A bohužel i k těm negativním zkušenostem, ale i to je zkušenost, kterou jsme si vybrali. Lidé se bojí bolesti a nechtějí jí zažívat. Stejně jako utrpení. Když se zeptáte kohokoliv, opravdu 99% lidí vám řekne, že nechce trpět. Ale přesto trpí. O to bolestivější utrpení je, když si uvědomíme, že trpět skutečně chceme.

Představte si člověka, co vám řekne:

„Já už mám dost zlých partnerů, já chci žít v láskyplném vztahu." Nehledě na to, že i když to říká, neustále udržuje vztah s hajzlama. Odpovíte jí: „Tak pošli Tomáše někam a najdi si jiného." Dívka odpoví: „Ale když já ho miluju." Toto je opět jen příklad. Lidé si protiřečí a když vás o něco poprosí, nebo si postěžují, dáte jim několik řešení a na každé z nich přijde nějaký důvod, proč to nejde. Protože to co říkají, není v souladu s tím, co mají v sobě. A to co mají v sobě se dá změnit jen intenzivní hlubokou prací na sobě a zvědomováním si traumat a důvodů, proč v něčem žijeme, nebo to opakujeme stále dokola. Nikdo to za nás neudělá a Vyšší Já s Andělem Strážným nás ponechávají v takovém stavu v jakém chceme být. Hází nám záchranné lano a když si toho začne člověk všímat, je až v údivu. Takto fungují zkušenosti. Představte si člověka, který se má naučit říkat ne, prosazovat se a více komunikovat. Tento člověk, bude neustále jen potkávat lidi, kteří mu takzvaně udělají díru do hlavy a nenechají ho mluvit. Má dvě možnosti. Sedět a užírat se tím, jak ho nikdo neposlouchá, jak jsou všichni ukecaní a on jen pořád poslouchá, aniž by se ho někdo zeptal jak se má. A nebo se ozve a postaví se do svojí síly. A to rozhodnutí je na nás. Když Duše chce na něčem zapracovat, požádá ty nahoře o zprostředkování zkušeností. A ti nahoře, nám je budou neustále zprostředkovávat, dokud to neuděláme.

Bohužel pro někoho to může znamenat klidně i desítky let stejných zkušeností.

Vzpomeňte si na to, jací lidé jste byli předtím. Jedině tak člověk pochopí, uvidí a ocení svůj vývoj. Jelikož se vyvíjíme neustále s pomocí těch nahoře, kteří nám dávají jen to, co ve skrytu chceme. Čím více jsme nevědomý, tím více se cítíme v roli oběti. Ptáme se na otázky začínající slovem proč.

Proč zrovna já? Proč mi to dělá? Proč nemohu být šťastný? Proč mě pořád partner ponižuje? Proč žiju od výplaty k výplatě?

Odpověď na vše je jednoduchá. Protože to tak chci a děje se to proto, abych si uvědomil, co skutečně chci a co nechci. Ti co nám pomáhají k tomu uvědomění dojít, jsou vždy nahoře připravení. Zprostředkovat nám cokoliv a kdykoliv nám pomoci. Je jen na nás, jestli skutečně chceme a poslechneme volání, které slyší každý v tomto světě. Jen se musí rozhodnout to nejen slyšet, ale vyslechnout, uvědomit si a pochopit. A to je jedna z úloh těch nahoře, jelikož i pro ně je to zkušenost. Duchovní průvodce můžeme také ovlivnit tím co děláme. V duchovních naukách je problém v množství zákazů a příkazů, co by měl člověk dělat. Více jsem o tom psal v článku Andělizace země. Je to bič, který jsme si upletli a ten nás v rámci našeho sebetrestání nemilosrdně bičuje. Je potřeba si uvědomit, že jsme lidé a děláme chyby. Jenže na těch se člověk učí a uvědomuje si, co je z našeho pohledu dobře a co špatně. Avšak z pohledu těch nahoře není nic dobře a špatně, stejně jako počasí, je to aktuální stav a je to jak to je. K uvědomění vede jakákoliv cesta, ať už zlá, nebo dobrá. A pokud má vaše Duše pro momentální inkarnaci naplánovanou cestu dobrou, tak právě teď čtete, nebo posloucháte tento článek a mnoho dalších článků. Další střípek do skládačky, která pomalinku skládá obrázek lepší budoucnosti, ke které všichni směřujeme. Ale vážení, je to sice cesta trnitá, avšak na konci je vždy vytoužené světlo, protože každá Duše pochází ze světla, i ta Vaše, jen je potřeba to světlo najít.

s přáním krásného dne, 

Ondřej Brož 

 


 Autor článku : Ondřej Rimmer Brož  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 169
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 191
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 275
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 402
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 192
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 679
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 715
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 806
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 695
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 606
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2441
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 592
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2042439
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515732
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457365
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293383
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282971
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273080
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259960
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252141
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250543
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243141
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241251
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215387
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206883
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188686
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186636
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184392
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176817
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166906
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163466
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161216
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142966
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128297
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124717
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122681
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...