Jaromír Schmidt: Bezmocní mocní

Tak jo, po delší době otevírám textový editor a pouštím hudbu, která mi pomáhá nebýt uvězněný v tenatech času a prostoru. Otevřít tajemné dveře vedoucí do světa Nejvznešenějšího, abych se mohl projít po zářivých stezkách stvoření. Tak dlouho jsem tu nebyl, že už ani nevím, jak monumentálně působí svět zákonů, když je vidíme z opačné strany. Jak nezpochybnitelné je každé „jsem“, jímž se rodí svět.

Každá vědomost o skutečnosti, která spoluutváří naši existenci, musí být logicky vyjádřitelná a přirozeně zapadat do celkového obrazu, kterým popisujeme realitu světů, ve kterých existujeme. Pokud naše poznání neobsahuje naprostý soulad a harmonii, vytváří rozpor a skrze něj, se nám nemůže podařit spatřit pravou povahu jak zákonů stvoření, tak i reality samotné.

foto: Jaromír Schmidt
foto: Jaromír Schmidt

Bylo řečeno, že do světa pravdy, bude uvedeno každé narozené dítě lidského plemene, skrze jazyk a symbol, který vyjadřuje princip. Jenže lidské právo bylo zpochybněno a odňato těm, které se kdosi ve stínu temných sil, rozhodl zotročit. Proto dnes o svém svrchovaném právu mnoho lidí nemá ani nejmenší tušení. Přesto toto právo nikdy nezaniklo, a pokud není uskutečněno skrze svět, ve kterém žijeme, najde si cestu do našeho vědomí skrze lidského ducha. Procitne v samotném středu naší existence a opět se stane nezpochybnitelným.

Vy jste ti, kterým bylo vaše svrchované právo odňato, a proto jste to vy, kdo se o ně jednoho dne bude muset přihlásit. Poutníci vám mohou přinést poznání, ale nemohou učinit rozhodnutí za vaše srdce. Rozhodnutí, které člověka přivede zpět k souladu se zákony vesmíru a otevře dveře do opuštěného domova.

Do světa, ve kterém se ve středu vaší existence rodí vaše největší a nejmocnější síla. Síla života. Život není pouhá existence, protože se rodí ze samotného principu stvoření. Je postaven na základech, které vytváří veškerou realitu, a proto je každý už z pouhé podstaty života schopen měnit svět ve které žije. Pokud se k tomu rozhodnete, každé vaše rozhodnutí bude uskutečněno.

Aby se změna stala, musí lidstvo najít společný cíl, aby byl jednou pro vždy ukončen vzájemný konflikt bezpočtu zájmů, které staví člověka proti člověku. Aby lidstvo pochopilo, jak důležité je budovat jeden společný domov pro všechny a nikoliv miliardy domovů pro každého. A právě proto, aby si mocní udrželi moc za každou cenu, byla vytvořena rozsáhlá agenda skrytého ovládání, která pracuje na úrovni vašeho vědomí. Udržuje vás v neschopnosti porozumět a sjednotit své síly. Udržuje vás ve světě strachu a bezmoci. Ve světě, ze kterého na skutečnou podstatu stvoření nejste schopni dohlédnout a tak vám brání proniknout ke své nejmocnější síle. Síle života.

Agenda ovládání byla a bude vždy postavena na principu pohádky o Sněhurce, kdy je vám v podobě líbivých darů předkládán smrtící jed. Velmi jednoduše to lze popsat tak, že napřed vás někdo oslepí a pak vám začne tvrdit, že světlo neexistuje. V rámci možností, které jsou vám vnuceny, nejste schopni povahu lží a demagogie rozpoznat. Jak se to děje si popíšeme v následujících řádcích, ale není to článek jen o manipulaci. Pokusíme se v něm zachytit i něco málo z toho, jak některé důležité okolnosti v našich životech fungují. Protože jen poznání dokáže vnést světlo do temnoty a pouze tehdy pokud víme co se děje, můžeme se tomu postavit.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že ví naprosto dokonale na jakých základech je lidská existence postavena a proto jsou neotřesitelně přesvědčeni, že jsou nejzasvěcenějšími znalci veškeré pravdy. Staví svá tvrzení na skutečnostech, které jsou každému zjevné a velmi usilovně zesměšňují a ponižují každého, kdo by se snad odvážil tvrdit, že něco z toho, co oni hlásají, vůbec nemusí být pravda.

Za těmito znalci se pak houfují ti, kteří mají potřebu být součástí stáda a hledají onoho nejmocnějšího vůdce, který dokáže všechny porazit a své prvenství ve všem a všude obhájit. Toto stádo užitečných idiotů, není o nic méně nebezpečné, než ti, kteří svou existenci staví na zotročování, protože to jsou právě ti skuteční a ovládnutí otroci. Oni přirozeně za to čím jsou, nemohou, ale představují onu masu, se kterou žádné poznání, ani argument nehne.

Oni jsou ona kotva, která drží celý otrokářský systém pevně připoutaný ke společnosti, a spolehlivě sami od sebe likvidují každého, kdo by se pokoušel jejich poklidné bečení a čekání na porážku narušovat žvásty o Rajské zahradě. Žádná Rajská zahrada přece neexistuje a Bůh miluje utrpení. Nebo snad ne?

Přesto, že bylo řečeno, že poznání může vnést světlo do temnoty, vůbec to neznamená, že může něco změnit. Této představy se urychleně zbavte, protože je vám záměrně vnucována spolu se spoustou dalších ptákovin, jako že pravda nebo víra osvobozuje a tak dále. Nic z toho není pravda a den co den se o tom přesvědčují lidé, kteří sice moc dobře vědí, že jejich život stojí za hovno, ale ani o píď s touto skutečností nepohnou. Právě naopak. Jejich vědomí funguje jako mříže a poznání jako trny, o které se neustále zraňují, kdykoliv se pokusí ze svého vězení uniknout.

Nemají tušení, jak se ke svému životu postavit, aby jim přinášel uspokojení a nezpůsoboval utrpení. Přesně toto se děje od okamžiku, kdy člověk procitne a spatří bídu a ubohost světa, ve kterém žije. A pokud se mu nepodaří uskutečnit další krok, čeká jej na konci celého poznání pouze rezignace a apatie.

Na začátku je nutné si uvědomit, že nic z toho co vím, nedokáže změnit svět, ve kterém žiji a to nejdůležitější, že naprosto každý, bez ohledu na to, jestli se svým postavením ve společnosti souhlasí nebo ne, utváří realitu, ve které žije. Za to kde jste a čím jste, si můžete sami. Pokud si tento fakt nejste schopni nebo ochotni připustit, žádná změna do vašeho života nikdy nepronikne. Budete sice neustále kde koho obviňovat, ale trám ve svém oku, který způsobuje, že jste slepí a hluší, nikdy neobjevíte. Budete jako slepice, která zběsile kdáká, aby upoutala pozornost, ale sama nemá nejmenší tušení, kde by mohla nějaké to zrnko najít. Nedělejte to, protože to k ničemu není.

Jaromír Schmidt


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč