23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil slabá místa, nesrovnalosti a to, co je za hranicemi, vychyluje se do extrému, a ukázal odvrácenou stranu, aby mohlo dojít k nápravě. To, co se vynoří, nás často nepříjemně překvapí a probudí emoce. Když se nás to hluboce dotýká, je to naším slabým místem, kde si nejsme jisti, proto hledáme ujištění v důvěrných vztazích, kde uvolníme své emoce a finanční jistoty, které posilují naši sebedůvěru.

Jsme-li zmatení a rozhození, emoce s námi hýbou, hned jsme nahoře a hned dole, nevíme, co je správné a pro nás to pravé. Když jsme ponořeni v emocích, jsme zahledění do sebe, nevidíme druhou stranu a chybí nám soucit. Nechceme-li připustit anebo si přiznat, že by něco mohlo být jinak, bojujeme a klademe odpor, který způsobuje napětí, proto nemůžeme vyrovnat, co má být srovnáno. Vesmír však udržuje rovnováhu a vždy si najde cestu, aby hříčkami osudu srovnal, co má být vyváženo. Nic netrvá věčně. Vše je pomíjivé a má svůj cyklus, přirozeně se rodí a umírá. Když přijde správný čas, příroda neklade odpor a s klidem pustí to, co jí neslouží. Odchází to, co má skončit a je přežité a to, co je životaschopné, přežije a znovu se zrodí. To je koloběh života, proto se naše duše stále rodí, dokud nechápeme a vytváříme si karmu.

26.10. před úplňkem v Býku se zatměním Luny vytvoří Slunce harmonický aspekt s Černou Lunou v Panně. Udělejme si podzimní úklid a odstraňme, co nám již neslouží, zatěžuje nás či přímo zotročuje. Mějme odvahu udělat si pořádek ve svém životě a pustit to, co nás vyčerpává. Když si okolo sebe uklidíme a zklidníme svoji mysl, srovnáme, s čím je potřeba se vypořádat. Přestaneme-li se starat, ubydou starosti, užijeme si volno a odpočineme si. Během každé pauzy nabíráme sílu a probouzí se v nás nový život. Důvěřujme životu a mějme odvahu ukončovat i začínat. V tom spočívá kouzlo života.

03.11. vytvoří Slunce opozici s Jupiterem v Býku. Važme si toho, co máme a nepřehánějme. Uklizený prostor nám nabízí nezatížené a prostornější místo pro naše tvoření. Nebojme se nicoty a prázdnoty. Užívejme si ji a vyčkejme, až přijde správný okamžik, který ji naplní. Každý jsme jedinečná bytost, která tvoří svým tělem a nikdo jiný neví lépe než my, co dokážeme a jakou krásu v sobě skrýváme. Naslouchejme svému moudrému tělu a spolupracujme s ním. Tělo je dokonalé a svým projevem nám oznamuje, kdy je vyčerpané a potřebuje odpočinek anebo má spoustu energie, která chce být využita. Buďme svým gurem i rozhodným vůdcem. Hrajme si a volme si, do čeho se pustíme a co opustíme, abychom se cítili dobře. Není potřeba trpět, avšak buďme trpěliví, když se nám zrovna nedaří. Nabírejme vnitřní sílu a odvahu a skrze sebe tvořme krásu. Krásné je vše, co děláme s láskou.

04.11. se otočí Saturn v Rybách, který byl od 17. 6. retrográdní, a vracel nás ke starým a nedořešeným záležitostem. Všechny zkoušky, které nám do života přichází, nám přinášejí zkušenosti. Možná jsme některé nezvládli tak, jak bychom si představovali, ale dokud se budeme trápit pro to, co se stalo, zůstáváme v minulosti a nemůžeme začít jinak ani znovu. Poprosme, aby nám bylo pomoženo a odebráno to, co nás tíží. Nechme rozpustit minulost a s důvěrou se oddejme životu. Život nemůžeme ovládat. On sám ví, co je pro nás nejlepší a jsme-li připraveni, ve správný čas nám přinese to, co je s námi v souladu. Nevyhýbejme se životu, ale plujme na jeho vlnách.

13.11. při novoluní ve Štíru vytvoří Slunce opozici s Uranem v Býku, který je ve Štíru v povýšení. Otočme svoji pozornost do sebe, abychom se spojili se svým pravým Já, se světlem, které hoří v nás. Když zahlédneme své vlastní světlo, budeme osvícení a uvidíme pravdu, která nás posune na novou úroveň. Rozeznáváme-li, co je pravdivé, jdeme cestou, která vede k osvobození. Tu nám již Buddha vyznačil, když nám předložil svou ušlechtilou osmidílnou stezku, jejíž součástí je správné porozumění, správné myšlení, správná řeč, správné jednání, správné živobytí, správné úsilí, správná bdělost a správné soustředění.

 

17.11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Uvolněme se a nechme Vesmír, aby konal za nás. Když se vzdáme kontroly a touhy vše ovládat a řídit, které vychází z našeho strachu, Vesmír sám vyváží to, co je potřeba narovnat. Jsme-li zahledění do svého utrpení, nevidíme či přímo odháníme anděly, kteří k nám přicházejí, aby nám zvedli náladu a vykouzlili úsměv na tváři. Všímejme si každodenních, obyčejných zázraků, které se dějí. Díváme-li se kolem sebe s láskou, rozpouštíme hranice, které nás oddělují, a spojujeme vše do Jednoty. Když vysíláme lásku, vrací se nám.

Mars, který již 12. 10. vstoupil do Štíra, do svého domovského znamení, bude doprovázet Slunce po celou dobu jeho pobytu v tomto znamení. Jejich přesné spojení nastane 18. 11., které nám přinese velkou dávku energie. Během štírovského období můžeme otočit to, co je vzhůru nohama, co je zvrácené a odklidit, překopat a pohnout s tím, co dlouho stálo. Kdo je dlouhodobě nespokojený a hledá viníky, bude kopat kolem sebe. Není to nic jiného, než usazené emoce, jako strach, hněv a smutek, které se dostávají na světlo a pořádně s námi hýbou. Neničme sebe ani druhé, ale pozorujme, co potřebujeme uvolnit. Fyzická práce nám pomůže vybít se a zklidnit. Když své rozbouřené emoce zklidníme, utišíme své vnitřní dítě a prohloubíme lásku, která nám napoví, kam svoji energii nasměrovat.

 

20.11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Plutem v Kozorohu, který ve Štíru vládne a podpoří nás, abychom si uvědomili svoji moc a sílu, kterou často odevzdáváme do rukou druhých, protože se bojíme svých rozhodnutí. Když si nedůvěřujeme a necháváme rozhodovat druhé, vzdáváme se zodpovědnosti a pak ukazujeme na viníky, kteří jsou strůjci. Nebojme se postavit se za sebe. Sami si svobodně volme, i když nevybereme správně. Každý neúspěch i pád mají svůj důvod a jsou důležitou součástí našeho života. Když spadneme, svoji pozornost stáhneme k sobě, abychom se zkoncentrovali, zvědomili si sebe a svoji energii zaměřili na to podstatné, které není venku, ale v nás. Dokážeme-li v sobě najít sílu a vůli vstát, znovu se postavíme na vlastní nohy. Tím zesílíme a nabereme zkušenosti, kterými rosteme a moudříme. Proto upadnutí není ostudou, ale časem sebepoznání a sebeuvědomění.

Jsme-li v emocích, straníme tomu, jak se právě cítíme a co prožíváme, proto nejme objektivní a chybí nám soucit. Když se díváme s klidným srdcem, díváme se očima lásky a soucítíme s druhými, proto nemůžeme nikomu ubližovat ani jeho energii zneužívat. Je-li naše láska opravdová, neděláme nic, čím bychom mohli druhého ohrozit, protože chceme, aby se cítil dobře, byl naplněný a zářil.

A na závěr citát od irského dramatika, prozaika a básníka Oscara Wildeho: „Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.“

  


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4602
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 251
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 467
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 415
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7486
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8940
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 630
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 436
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 537
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 562
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 706
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 649
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2067100
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516048
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458252
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294337
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283701
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273518
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260510
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253448
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251765
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243480
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241707
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215690
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207279
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189472
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186827
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184564
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177022
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167190
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163673
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161408
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143240
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128443
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124949
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122941
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...