23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá světu, abychom ukázali svoji krásu, nadání a tvořivost. Učí nás vztahovat se, vyvažovat a vyrovnávat, pomáhá nám uvést svět do harmonie a rozpustit karmu.

Prostřednictvím vztahů splácíme dluhy z minulého života. Vracíme, co jsme si egoisticky vzali a co jsme nesobecky dali, nás provází. Zákon příčiny a následku je univerzální zákon. Nic se neděje náhodou. Vše jsme si v minulosti nějakým způsobem připravili, v současnosti to zpracováváme a podle toho, jak s tím zacházíme, si vytváříme budoucnost. Ta se teprve připravuje, proto pochopením, když to uděláme jinak, ji můžeme v přítomném okamžiku změnit.

Změnu musíme udělat u sebe, protože vnější svět je naším odrazem. Když to vyrovnáváme uvnitř sebe, přestaneme klást odpor a dojde k uvolnění a rozpuštění. Bude-li energie volně proudit, budeme vyrovnaní, v harmonii a přijde hojnost.

Každý jsme vůdcem, který vede své kroky tam, kde chce být. Těmi se dostáváme k lidem, od kterých získáváme zpětnou vazbu. Oni nám zrcadlí naše hodnoty. Když je přehodnotíme a budeme si vážit vnitřních hodnot a oceníme, co je skutečně důležité, proměníme tím své vztahy. Někteří se z našeho života přirozeně odpojí, aby se jiní, kteří jsou na stejné frekvenci, mohli připojit. I když to mnohdy může bolet, děje se to proto, aby každý mohl nalézt své štěstí a partnera, se kterým mu to bude ladit. Jsme-li na stejné frekvenci, jsme sladěni, slyšíme jeden druhého, rozumíme si a společně si užíváme sladkosti života.

Velkou říjnovou událostí bude 3. 10. přesun Černé Luny do znamení Panny. Devět měsíců (do 29. 6. 2024) se budeme očišťovat, abychom se navrátili ke své přirozenosti a zrodili se v panenské nevinnosti.

Chceme-li, aby světlo jasně zářilo, musíme uklidit a odstranit z něho nánosy prachu. Těmi jsou naše negativní myšlenky, které potlačují naše vyzařování a brání našemu srdci, aby se radovalo ze své existence a šířilo světlo, lásku, která je v něm ukrytá. Bůh nás stvořil jako dokonalé bytosti, ale naše mentální naprogramování nás přesvědčuje o opaku. Když se zaměřujeme na chyby, které přirozeně děláme, cítíme se nedokonalí, kritizujeme se a smýšlíme o sobě negativně. Bojíme-li se, že nebudeme přijímaní takoví, jací jsme, chováme se nepřirozeně, skrýváme se za masky, hrajeme někoho, kým nejsme a popíráme svoji přirozenost.

09. 10. se Černá Luna spojí s Venuší v Panně, jež bude jejich třetím spojením v relativně krátké době. Setkaly se spolu 28. 6. a 8. 8. ve Lvu, kdy jsme se dotýkali temnoty spojené s láskou, její odvrácenou až zvrácenou stranou, láskou zraňující až mučednickou, bolestmi na srdci a strachem z lásky. Bojíme-li se otevřít své srdce, utíkáme před láskou anebo se uzavíráme, proto nemůže do našeho života vstoupit. Díky retrográdní Venuši jejich třetí spojení proběhne v Panně, aby naše představy o lásce byly očištěny a vráceny k přirozenosti.

Když se nestydíme za svoji přirozenost, vážíme si sami sebe a přijímáme své přirození a přirozenou sexualitu. Pokud nás přirození ovládá, ztrácíme rozum a se zatemněnou myslí jsme pro lásku všeho schopni. Rozdáváme se, obětujeme, ponižujeme, honíme se za penězi a dokonalostí. Bojíme-li se, že toho druhého ztratíme, snažíme se dělat vše, abychom ho uspokojili, a čím více mu sloužíme, tím méně si nás váží. Lásku si nemusíme zasloužit ani se pro ni usloužit, protože láska začíná v našem srdci. Láska není dokonalá, ale máme-li partnera, který nám rozumí, otevíráme své srdce a naše láska se prohlubuje a roste. Tak se správným partnerem poznáváme světlo, které je hluboko v nás, a dotýkáme se božství. Když si vážíme sami sebe a máme úctu a respekt k druhým, nalézáme cestu k Bohu.

11.10. se otočí Pluto, které od roku 2008 ve znamení Kozoroha odhaluje pravdu o vybudovaných systémech a hierarchickém uspořádání. Je-li moc v rukou lidí, kteří jsou nemocní, jsou shora dolů rozsévány nezdravé myšlenky a celá společnost je nemocná. Nenechme se oslabit, ovládnout ani zbavit vlastní moci, kterou je naše energie. Každý jsme mocný uvnitř sebe. Posilujme svého ducha a zapouštějme kořeny zdravých myšlenek, které vyživují korunu. Když zdravý základ zesílí, obrodí se odspoda nahoru celá společnost.

11.10. vytvoří Slunce opozici na Chirona, který je v Beranu od dubna 2018 do června 2026, kde otvírá naše zranění, abychom si je mohli vyléčit a uzdravit své vztahy. Naše zranění a traumata z dětství vždy ve vztazích vyplují na povrch. Když se jich partner dotkne, reagujeme neadekvátně. Uzavřeme se, trucujeme, pláčeme anebo se začneme bránit a útočit. Pokud si sami uvědomujeme svoji reakci a jsme ochotni staré bolavé rány otevřít a schopni o svém zranění mluvit, partner nám může pomoci, i když nás nemůže vyléčit. Ví-li partner, co se v nás odehrává a má pochopení, může se proměnit a uzdravit náš vztah. Nesmíme však zapomenout, že i partner má své zranění. Možná je pravým opakem toho našeho, proto jsme se přitáhli. Partnerství je ideálním prostředím, kde si svá zranění můžeme odzrcadlit a vyrovnat se sami se sebou a navzájem.

18.10. se Slunce dostane do opozice se Severním Lunárním uzlem v Beranu. Každý jsme tu sám za sebe a máme své poslání, kterým je šířit své světlo. K tomu si potřebujeme vážit sami sebe, milovat se a zůstat sami sebou a být svobodní i ve vztahu, abychom se mohli realizovat. Pokud nejdeme svojí cestou a nerealizujeme se, jsme nespokojení. Obviňujeme partnera ze svých neúspěchů a házíme na něj své frustrace. Nespoléhejme na něj. Buďme vděční za jeho podporu a řekněme si o pomoc, ale buďme samostatní a zodpovědní za sebe a svá rozhodnutí. Nebojíme-li se samoty, jsme nezávislí a víme, že se na sebe můžeme spolehnout a ten, kdo dokáže být sám, dokáže opravdu milovat. To je cesta k harmonickému vztahu.

20.10. se Slunce spojí s Merkurem ve Vahách. Komunikace je alfou a omegou každého vztahu. Když spolu soupeříme, děláme si naschvály, neposloucháme se a dochází ke spoustě nedorozumění a nepochopení. Volíme nesprávná slova, nedokážeme se správně vyjádřit, mluvíme posměšně či kousavě anebo chceme diskutovat v nevhodnou dobu, případně zpochybňujeme, co partner říká. Kolik zbytečných slov je vyřčeno, protože ticho nám připadá trapné a co naopak zůstává nevyřčeno a mělo by být. Naše smýšlení a následná slova jsou zabarvená našimi pocity a emocemi. Necháme-li se jimi unášet, vidíme jen svoji pravdu, vymýšlíme, protože se domníváme a tím to ve výsledku vytváříme horší, než to ve skutečnosti je. Svými hodnotícími výroky posuzujeme a druhé odsuzujeme, abychom se pochválili, anebo sami sebe odsuzujeme, aniž by nás druzí odsuzovali. Otevřme své srdce a používejme laskavá slova, která nás vyladí na frekvenci lásky. Když mluvíme od srdce k srdci, nepotřebujeme slova, protože mluvíme láskou, která otvírá brány do vyšších sfér vědomí.

21.10. Slunce vytvoří neharmonický aspekt na Pluto v Kozorohu, které vytáhne kostlivce ze skříně či to, co cítíme, že zahnívá v našich vztazích. Bude nás nutit, abychom ukončili, transformovali a obrodili, co je za hranou, kde byly překročeny hranice, aby mohla být znovu nastolena rovnováha. K tomu budeme potřebovat vyvinout nadlidskou sílu, abychom se zbavili toho, co už nechceme cítit, vzduch se vyčistil a znovu jsme se cítili dobře. Pokud naše rány stále zahnívají a jsou citlivé, budeme muset říznout do živého, abychom jen nepřežívali, ale začali žít. Nebojme se konce, který přináší nový začátek.

Má-li láska vstoupit do našeho života, musíme se lásce otevřít, vytvořit prostor ve svém srdci a být trpěliví. Opravdová láska potřebuje čas, aby se mohla rozvinout. Když trávíme čas s láskou, jsme v lásce a vytváříme pro ni prostor.

A na závěr citát od francouzské spisovatelky George Sand:

„V životě je jen jedno štěstí - milovat a být milován.“ 

 


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7053
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8534
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 350
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 217
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 350
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 376
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 537
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 533
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 298
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 811
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 788
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 930
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2051818
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515865
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457627
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293900
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283311
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273386
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260180
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252652
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251090
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243260
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241419
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215501
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207031
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189020
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186706
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184449
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176892
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166998
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163553
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161298
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143092
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128351
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124827
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122777
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...