Samapatt Toschi: Velký horoskop na rok 2022 aneb Jupiter v Rybách = nebeský léčitel

Drazí přátelé hvězd, jsem zde opět s ročním horoskopem, jako vždy vám připomínám, že toto je obecný horoskop, který nebere v úvahu planety a elementy, které obsahuje individuální hvězdná mapa narození… takže jej čtěte, ale neberte ho příliš vážně ;-) 

Abychom měli realističtější vizi toho, co se pohybuje ve vašem individuálním nebi narození, je třeba provést individuální čtení, které bere v úvahu mnohonásobné faktory, které jsou v osobní hvězdné mapě.
Nyní přejdeme k tranzitům pomalých planet pro rok 2022, které představují krize, uvědomění, změny a příležitosti, jak na osobní, tak kolektivní úrovni.

Planety představují modely energií, které se ve spolupráci s důležitými tranzity aktivují uvnitř nás, v naší psyché…

Podle karmické a evolutivní astrologie, si Duše vybírá přesný okamžik v čase a prostoru, aby mohla zažít určitý druh pozemské zkušenosti, kterou potřebuje ke svému vývoji. To je to, co je definováno jako “ karmický determinismus ” nebo “osud”.

Já se svobodně rozhoduji rozvíjet, nebo ne potenciál, který ve mně je, originální obraz, který je otisknut v mé osobní hvězdné mapě narození, uvnitř karmické vize.

Planety jsou naše vnitřní hlasy, jsou to herci našeho existenciálního divadla, naši vnitřní Bohové. Vyšší Já řídí a upravuje naši evoluci a tranzity upozorňují na to, co chce být vyneseno k našemu vědomí.

Nejprve bych ráda uvedla několik obecných poznámek k roku, který začal, jelikož jsou zde některé konkrétní planetární konfigurace, které se v roce 2022 objeví.

Samozřejmě, že pokračuje tranzit Pluta v Kozorohu, epochální tranzit, který je neobyčejně významný a bude pokračovat do roku 2024. Kozoroh je znamení moci, myšlené jako politická a ekonomická struktura a organizace, byrokratická struktura státu, vůdčí dovednosti, ale také tendence centralizovat řízení moci v několika málo rukou.

Na světové úrovni Pluto v Kozorohu představuje moc ve všech svých formách, i těch nejbrutálnějších a obtěžujících; finanční diktaturu oligarchie, vládu hrstky lidí, která chce udržet status quo a jeho výsady. Často jsem říkala, že dokud zůstane Pluto v Kozorohu, budeme prožívat tuto těžkou situaci ale možná to není úplně tak, alespoň doufám.

Takže v roce 2022 budeme mít aspekt taky velmi zvláštní a důležitý, konjunkce Jupiter-Neptun ve znamení Ryb, přesně od 31. března do 26. dubna 2022. To, co dělá tento tranzit opravdu speciálním je, že jak Jupiter, tak Neptun jsou vládnoucí planetou znamení Ryb.

Jupiter nám daruje svůj optimismus, někdy až přehnaný, svoji schopnost expandovat a Neptun svoji mystickou a soucitnou vizi… řekla bych, že je to velmi šťastné setkání!

Jupiter a Neptun mají mnoho společného; on taky Jupiter byl pánem Střelce a Ryb až do objevení Neptuna.

Chtěla bych tady navázat na řecký mýtus, kde Jupiter osvobodí bratry, mezi nimi Neptun a Pluto, kteří byli po narození pozřeni svým otcem Saturnem, sesadil ho z trůnu tak, jako to udělal on svému otci Uranovi.

Ale Jupiter neudělal tu stejnou chybu jako jeho předci! Pochopil, že nechce být následně i on vyhoštěn, jako byl Uran a předtím Saturn, bylo nutné spolu-sdílet moc s ostatními Bohy.
Toto všechno nám dává naději na změnu postoje ze strany konstituované moci.

Mohu s určitou jistotou potvrdit, že tato konjunkce bude působit na svědomí jak individuální, tak na kolektivní úrovni; jsme naproti probuzení, evoluce vědomí; takže evolutivní konjunkce, která přinese novou vizi, nové ideály, ale která by také mohla přinést nové iluze a následná rozčarování. Odraz tranzitu na objektivní realitu záleží pouze na vývojové úrovni příjemce tranzitu; v tomto případě se bude dotýkat celého kolektivu, protože toto jsou tranzity, které působí na úroveň kolektivního nevědomí.

Jupiter přinese expanzi vědomí a toto nás postaví naproti pravdě, protože Jupiter je planeta pravdy, pozemské spravedlnosti a společně s Neptunem té božské.
Toto přinese i expanzi soucitu a lásky k druhým, k životnímu prostředí, k Zemi, zvířatům, empatii, důvěru a víru, můžeme skutečně hovořit o mystické…božské konjunkci…

Jupiter v Rybách se stane více expanzivní, plný radosti a vitality, velký optimista… druhá strana mince, tak jak jsem již vícekrát zdůraznila, nerealistický a přehnaný optimismus a nekontrolovatelné šíření.

Jupiter má vždy tendenci k růstu… a když máš takovou mentalitu, když vidíš sklenici napůl plnou, máš mnohem větší pravděpodobnost k rozvoji a progresu ve všech oblastech života, oproti tomu, kdo vidí vše přes tmavý filtr.

Ale Jupiteru materiální evoluce nestačí – a tady navážu na podstatu kentaura, napůl kůň a napůl člověk, symbol Střelce, což je prvotní domicil Jupitera… jeho měnící se povaha ho nutí dívat se dál a hledat smysl a směr jeho obrovské energii (pamatujete, Jupiter je plynná obří planeta, největší planeta slunečního systému).

Neklid a mystická touha jsou charakteristiky, které má společné s Neptunem: oba dva hledají něco, co není úplně lidské, božské vnuknutí.

Ryba symbolicky představuje dvanáctý dům, poslední dům zvěrokruhu. Jupiter a Neptun tedy uzavírají cyklus, odsud dále budou věci jiné, mimo to, v klasické astrologii je brán jako dům nepřátel, tedy všichni ti, kteří jednali podloudně, aby ublížili jak individuálně, tak kolektivně, se už nebudou moci schovat, světlo se rozsvítí a rozptýlí temnotu, všechno bude viditelné a nebude zde prostor pro lež, to přinese ještě utrpení, protože mnoho lidí začne vidět věci z jiného úhlu pohledu, bude to šokující, něco jako kolektivní probuzení a někdy může být probuzení traumatické.

Je to proces, který začne a rozuzlí se v novém cyklu, který se otevře pro příštích 12-13 let. 

Astrologie už před časem tušila, že velké společenské transformace, ale hlavně ta vnitřní, se uskuteční v těchto letech a ve skutečnosti jistoty našeho starého světa začaly značně selhávat a potřeba změny nyní prudce stoupla, transformovat a rozvíjet se směrem k nové dimenzi bytí a vlastnění.

Staří lidé říkali, že bůh, který přináší nemoc je ten stejný, jako ten, co přináší vyléčení. Nová semínka nejsou ještě úplně viditelná, ale jsou ve vzduchu.

Děje se epochální změna, je to konec jedné éry v úpadku, se způsobem života, který již není udržitelný.

Výzva Jupitera a Neptuna v konjunkci v Rybách je vydat se na cestu lásky, víry, důvěry v sebe samé a v to, co má pro nás skutečnou hodnotu, a snažit se vytvořit harmonickou rovnováhu se vším, co nás obklopuje. Nezapomeňme, že Neptun je spojen i s léčením.

Jupiter v Rybách je právě "nebeský léčitel”, který nám může pomoci v cestě léčení, a to není nic jiného, než propojení se s nebeskou Matkou a Otcem, spojení s božstvím uvnitř a vně nás. Kromě toho, Jupiter vytvoří v březnu sextil na Uran a následně v květnu na Pluto; toto naznačuje na obecné nabrání energie a navýšení vitality.

Chtěla bych se mimo jiné pozastavit u některých tranzitů Venuše a Marsu, které se mi zdají obzvlášť zajímavé, a které otevírají tento rok 2022.

Rok začíná s Venuší ve znamení Kozoroha, která se dostane do konjunkce s Marsem v Kozorohu od 8. února do 6. Března, to je den, kdy se oba přesunou do Vodnáře.

Venuše a Mars v racionálním, opatrném, přísném a disciplinovaném Kozorohu nedokáží naplno vyjádřit vlastní sentimentální, sexuální a kreativní potenciál. Venuše se stane chladnou, neschopnou milovat. Je to Venuše praktická, vážná, samotářská, na první pohled bez emocí, která hledá jistoty a stabilitu. Mars používá svoji agresivní energii pro docílení pozic vedení na profesní úrovni; popisuje silnou rozhodnou a cílevědomou energii, která vždy dosáhne cílů, které si stanoví. Ale tento Mars má problém vyjádřit své city a hluboké emoce.

Společně s Kozorohem nám nastiňují období, kdy bude srdce postaveno na druhé místo, oproti ambicím a soutěživosti, kde city nejsou poslouchány, protože mohou vytvářet trhliny v pevné armatuře

Kozoroha, který upřednostňuje zodpovědnost, povinnost a disciplínu před vášněmi.

Pouze vyvinutí jedinci mohou tuto energii přetransformovat z chladné na láskyplnou, z vypočítavé na velkorysou, z vážné na radostnou.

Kromě toho, od 21. srpna, začne Mars svoji dlouhou smyčku v Blížencích, která skončí 25. března 2023. Mars je v Blížencích lehký, sympatický, zábavný, podnikavý a živý, ale také trochu nervózní, vznětlivý a neklidný. Budou zvýrazněny kvality komunikace, potřeba propojení a výměny, schopnosti v rozhovoru… je to vynikající pozice pro prodejce, komunikátory, pro ty co cestují, pro spisovatele, novináře.
Tyto tranzity se budou přímo dotýkat pouze těch, kteří mají planety narození na stejných stupních znamení, kde se budou tvořit tyto aspekty.

Pojďme se tedy podívat, jak se budou pohybovat Bohové na našem nebi v průběhu tohoto roku 2022!

Tady jsou tranzity pomalých planet v roce 2022:

  • Jupiter od 00° v Rybách do 01° v Beran
  • Saturn od 11° do 22° ve Vodnáři
  • Uran od 10° do 15° v Býku
  • Neptun od 20° do 22° v Rybách
  • Pluto od 25° do 27° v Kozorohu
  • Chiron od 08° do 11° v Beranu

Jupiter vstoupil do znamení Ryb, kde zůstane do 10. května 2022.

Dne 11. května přejde do znamení Berana, kde zůstane až do 28. října, aby se pak vrátil znovu do Ryb. Jupiter definitivně vyjde z Ryb 20. prosince 2022, aby vstoupil do Berana, kde zůstane až do 16. května 2023.

Archetyp Jupitera je spojen s růstem, expanzí (někdy nekontrolovatelnou, jak v harmonických, tak disharmonických aspektech), s bohatstvím, velkorysostí, optimismem a důvěrou, ale také se světem duchovna, morálkou a náboženstvím.

Jupiter představuje tu část uvnitř nás, která aspiruje k materiálnímu, duchovnímu a intelektuálnímu zlepšení. Je to ten hlas, který nám nedovolí fosilizovat, ale postrkuje nás k novým cílům k dosažení, k novým světům k objevení, k novým vizím a životním perspektivám.

V průběhu roku 2022, všechny dekády znamení Ryb budou ovlivněny tímto tranzitem, zatímco u Berana pouze narození od 21. do 31. března.

Saturn pokračuje ve svém tranzitu ve znamení Vodnáře až do 7. března 2023 (naposledy byl Saturn ve Vodnáři v březnu 1991 a na začátku roku 1994).
Archetypy, které sebou Saturn přináší, jsou závazek, disciplína a sebe-disciplína, zodpovědnost, schopnost sebeurčení, být sami, být samostatní, předvídavost, houževnatost a trpělivost.
Saturn je evolutivní planeta, která odstřihuje pryč všechno staré, co už nám neslouží, pro rozvoj vědomí individuální, ale i kolektivní.
V průběhu roku 2022 bude ovlivňovat tento tranzit pouze druhou a třetí dekádu znamení.

Uran v tranzitu ve znamení Býka, až do 26. dubna 2026.
S Uranem se vždy mluví o radikálních změnách: v jeho symbolice najdeme revoluce, zemětřesení, tsunami…
“Změna”, kterou Uran symbolizuje na kolektivní úrovni, se dotýká témat těsně souvisejícími se znamením Býka, jako jsou ekonomické zdroje a jejich rozdělení a sdílení.
Na individuální úrovni Uran otevírá skuliny světla v lidském vědomí… Na osobní úrovni Uran otevírá skuliny světla v lidském vědomí… jako skutečné a opravdové blesky, záblesky, které rozbíjí strukturu, vyvedou ji z řádu a vytváří účinky jako třeba nečekané pochopení, vhled, osvícení…
Po celý rok 2022 bude mít tento tranzit největší vliv pouze na druhou a částečně třetí dekádu Býka.

Neptun tranzituje v Rybách až do 26. ledna 2026.
Neptun pokračuje pomalým krokem v Rybách, což je primární domicil planety, kde se jeho energie vyjadřuje naplno svého potenciálu.

Neptun je planeta mystiků a umělců. Neptun v Rybách sebou přináší archetypy soucitu, bezpodmínečné lásky a empatie. Naopak se stává symbolem zmatku, iluzí, zrady a podvodů.
Je také planetou intuice a v průběhu jeho tranzitů můžeme zažívat transcendentální duchovní zážitky, obvyklá realita založená na dvojici: já a ty, vnímajíc část v nás, která je vesmírná, bez omezení.
Tranzit Neptunu v roce 2022 zajímá pouze narozené ve třetí dekádě znamení.

Pluto tranzituje znamením Kozoroha, odkud odejde definitivně 20. listopadu 2024.
Pluto je archetyp smrti a znovuzrození, alchymické transformace; jeho symboly jsou had, jehož každoroční změna vyjadřuje hlubokou transformaci, která vyústí v novou kůži a nové tělo, orel, který se vznáší nad nekonečnou zeměkoulí, obraz Duše vytržené z podmíněnosti hmotou.

Pluto je bůh skrytých věcí toho všeho, co ještě nebylo přineseno na světlo slunečního vědomí, právě z podsvětí. Ale je také bohem podzemního bohatství, což jsou talenty, zdroje, které vyplouvají z temnoty nevědomí po hluboké transformaci, se kterými Pluto vždy pracuje.

V roce 2022 bude Pluto zajímat pouze narozené ve třetí dekádě znamení.

Chiron tranzituje znamením Berana až do 13. dubna 2027.

Chiron v hvězdné mapě narození představuje karmické zranění, které nás znovu přivedlo na Zemi, k jehož vyléčení dojde v okamžiku, kdy se dostaneme do kontaktu se svými talenty a svými skutečnými zdroji. Představuje vědomí Nového Člověka, vědomého faktu, že svět je pouze odraz jeho vnitřní reality.
Chiron v Beranu přináší na povrch zranění z neuznání.
Tento tranzit ukazuje na možnost objevení se nového vědomí a nové éry pro lidstvo.

Tranzit Chirona v roce 2022 zajímá pouze narozené mezi koncem první a polovinou druhé dekády znamení.

Bude následovat předpověď na rok 2022 rozdělená podle elementů v astrologickém pořadí: Oheň, Země, Vzduch, Voda.


Doporučuji vám přečíst si kromě svého znamení – Slunce narození také to, kde máte Měsíc a Ascendent, což je základní triáda individuality.

Rozdělení tranzitů na pozitivní nebo negativní, není tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Například v průběhu harmonického tranzitu Jupitera ve druhém domě se ne vždy vydělají peníze, nebo Uran ve čtvrtém domě ti nezaručí změnu bydlení za lepší. Všechno záleží na evolutivní úrovni osoby, které se tranzit týká.

Toto musí být naprosto jasné, pokud jsou moje vibrace naladěny na méně vyvinuté frekvence, také energie uvolněná pozitivním tranzitem bude působit směrem, k těm frekvencím, nemůžu očekávat nic víc, než vibrační úroveň, na které jsem naladěn a vibrace, které vyzařuji, záleží přímo na mé úrovni vědomí. Tak fungují i astrologické tranzity, jako celý vesmír. Všechno je energie a každá věc vibruje na specifické frekvenci.

Na jaké frekvenci, nebo dimenzi jsme ukotveni, je naše volba, ať už vědomá, nebo ne.

„To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole“, aby dokonány byly divy jediné věci (jedné jediné věci) Herm Trismegisto “Smaragdová deska”

Samapatt Toschi


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera.

Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.

Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

květen 21, 2024 27
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 333
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 154
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 622
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 675
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 736
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 647
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 568
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2342
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 563
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 608
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 2156
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2037884
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515684
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457242
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293268
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282854
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273018
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259857
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 251922
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250354
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243071
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241116
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215347
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206846
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188554
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186586
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184372
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176769
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166859
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163431
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161193
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142889
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128269
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124662
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122644
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...