Hanna Lapacho: Slunce v Kozorohu - Dáváme základy novému světu

21.12.2021 v 17:00 Slunce přechází do znamení Kozoroha a nastává zimní slunovrat. Světlo se začíná vracet, dny se začnou prodlužovat a my oslavujeme narození Ježíška, který přinesl světlo do našich životů, stejně jako přináší každé narozené děťátko. Každý se rodíme s darem, který máme od Božského Otce a ten si přinášíme na Zem k Božské Matce, abychom jej zde ve hmotě realizovali a pozvedli úroveň lidstva. Každý jsme dítětem božím. Byli jsme vyděleni z jednoty, vstoupili jsme do duálního světa, abychom naplnili své poslání a znovu se do jednoty navrátili.

Ve znamení Kozoroha vládne Saturn, který je náš přísný učitel, jež zkouší, jak jsme vyspělí, zodpovědní a samostatní. Nic nám nedává zadarmo. Kdo jeho zkoušky zvládá, stává se autoritou, Mistrem, který svůj život řídí a je autorem svého života. Rozhoduje se jako manažer, určuje si hranice a bere zodpovědnost za sebe a svá rozhodnutí. Své zkušenosti předává dál, dokáže moudře poradit druhým a naplňuje své poslání.

Rok 2021 byl rokem Saturna a my se dostáváme do velkého finále, kdy se ukáže, jak si dokážeme stát za svými rozhodnutími a vymezit si hranice, kterými oddělujeme „zrno od plev“. Když poznáme „plevy“, víme, co do našeho života nepatří, co s námi nerezonuje, kudy naše cesta nevede, abychom mohli jít svojí jedinečnou cestou. Umíme-li si nastavit hranice a nebojíme se ozvat a upravit je, když jsou porušeny a dokážeme reagovat a přizpůsobit se momentálnímu stavu, zůstáváme pružní a s námi i naše okolí a celý vnější systém. Tím se neustále vyvíjíme, učíme a posouváme se na své cestě kupředu a to právě přes překážky, které nás posilují a upevňují naši sebedůvěru. Pokud nevěříme sami sobě, vyžadujeme ochranu od autorit vnějších. Čím více k nim vzhlížíme, dáváme jim důležitost a čekáme na jejich rady a pomoc, tím více jim odevzdáváme moc, čímž dochází k nerovnováze a celý systém se vychyluje do extrému. I oni jsou lidé, s tím rozdílem, že přebírají zodpovědnost za druhé a jejich funkce jim dává pravomoc rozhodovat. A tak vytváří pravidla, vydávají nařízení a zákony, na které se nás neptají, ale vyžadují poslušnost a jejich dodržování.

29.12.2021 přejde Jupiter do znamení Ryb a nastartuje rok 2022, který je pod vládou Jupitera. Autoritářský Saturn tak předá vládu duchovnímu učiteli Jupiterovi. Kdo chce přijmout jeho učení, ten se musí otevřít novému poznání a důvěřovat, že existují věci, které jsou neviditelné, přesto na nás působí a jejich vlivům podléháme. Kdo věří na zázraky, ten je může spatřit. Zatímco Saturn vzbuzuje strach, omezuje nás, abychom dělali to, co máme dělat, vymezuje náš čas a předkládá zákony, které mají zajistit pozemskou spravedlnost, Jupiter nám dodává odvahu, otvírá obzory a ukazuje, že čas je jen iluze, že ve Vesmíru má vše svůj řád, je spravedlivé a že Vesmírné zákony jsou nadřazené těm pozemským. Kdo důvěřuje vyššímu vedení, přijímá vše, tak jak je, nebojuje, ale s odvahou jde vstříc všemu neznámému, otvírá se novým možnostem a hledá cestu, kterou může plout.

zima

Jupiter v Rybách pobude téměř jeden rok, i když 11.5.2022 si na chvíli odskočí do znamení Berana, ale na Den vzniku samostatného československé státu 28.10.2022 se opět do znamení Ryb vrátí a vydrží v něm až do 20.12.2022. Jupiter v Rybách nás učí všemu, co ukazoval a předával Ježíš nejen svým učedníkům. Ani dnes po dvou tisících letech přesně nerozumíme jeho výrokům a podobenstvím, které tu zanechal. Je možné kráčet po vodě, léčit, uzdravovat a proměňovat vše svojí vírou a vůlí? I když pouze tři roky konal Ježíš zázraky a dodával lidem víru a odvahu, obyčejní lidé ho milovali, ale pozemské autority se jeho vlivu bály. Proč z něho měly strach? Je poznání pravé víry a vnitřní sily nebezpečné?

Rok 2022 bude zkouškou víry a odvahy. Prověří, jak je naše víra pevná a komu a čemu věříme, zda důvěřujeme sobě anebo autoritám, které zbožšťujeme a očekáváme, že nás zachrání. Která autorita je ta pravá? Koho máme poslouchat? Věříme své intuici? Je skutečné jen to, co vidíme? Co vytváří skutečnost? Kdo je odvážný, ten důvěřuje sobě a vesmírnému vedení. Uvolněme se a otevřme se Vesmíru, který nám vždy dává vnuknutí anebo posílá anděly. Když požádáme, bude nám dáno.

Na štědrý den nastane poslední, již v pořadí třetí, neharmonický aspekt mezi Saturnem ve Vodnáři a Uranem v Býku (první byl 17.2. a druhý 14.6.), který rozhodne, jakým směrem se naše společnost bude ubírat. Uran chce vytvořit nový řád, který přináší osvobození od hmoty, změny v hodnotách a hodnotovém systému, jež mají vést k rovnosti společnosti, přináší sdílené vlastnictví, změny ve stravování, v péči o tělo a o planetu Zemi. Saturn trvá na starém řádu, do kterého chce vnést změny, abychom se cítili v bezpečí a chráněni, proto potřebuje kontrolovat. Máme-li strach a požadujeme více jistot a bezpečí, zavede více kontrol, které prověří dodržování bezpečnostních pravidel, čímž se automaticky omezí svoboda.

Na Nový rok retrográdní Uran v Býku, který se 18.1.2022 otočí do přímého směru, vytvoří se Sluncem v Kozorohu harmonický aspekt. Toto spojení je předzvěstí změn, které s novým rokem přichází. I když Uran otřásá s našimi jistotami, což nás znejišťuje a vzbuzuje strach, chce, abychom opustili to, co nám neslouží a udělali místo pro něco nového. Pokud chceme vyřešit problém, musíme se otevřít změnám a posunout své myšlení na vyšší úroveň. Otevřeme-li své vědomí, dojde ke změně a úroveň lidstva se pozvedne.

Od 13.12.2021 do 2.1.2022 je v Kozorohu Merkur, který nám předkládá takové informace, aby upevnil zajetý systém a přesvědčuje nás o nutnosti a potřebnosti dodržovat pravidla a nařízení, aby zachoval starý řád. 30.12.2021 se spojí s Plutem, proto ještě přitvrdí a předloží důkazy a informace, kterými se zmocní naší mysli a bude chtít zvrátit naše pochybnosti anebo se ukáže, jak toxické je naše myšlení a systém, který jsme vytvořili. Může se objevit nějaká skandální informace, kdy vyjde najevo, co je nám záměrně předkládáno, abychom byli poslušní a věřili, že je něco takové, i když je to ve skutečnosti jiné. Tento aspekt se zopakuje 29.1. při retrográdním pohybu Merkuru a až 11.2. půjde přímo, bude jasno, co Merkur ví a jaké tajemství zná.

9.1. se Slunce spojí s Venuší, která je od 5.11. v Kozorohu. Venuše v Kozorohu je cílevědomá, pilná jako včelička a jde za tím, co chce. Snaží-li se zavděčit a uspokojit očekávání, která jsou na ni kladená, přehnaně se snaží, přičemž se vysokými nároky vyčerpává. Svoji hodnotu odvíjí od společenských požadavků a přesvědčení, které jsme si v rámci sytému vytvořili. Před vstupem Slunce do znamení Kozoroha 19.12.2021 se Venuše otočila a do 29.1.2022 bude retrográdní. Při zpětném pohybu se vracíme zpět, prověřujeme hodnoty, hodnotový systém, vztahy a posuzujeme, co je pro nás důležité a co nám za co stojí.

25.12. Venuše zopakuje spojení s Plutem, které bylo nastartováno při prvním spojení 11.12. a ke třetímu, závěrečnému spojení dojde 3.3. 2022. Pluto ukazuje na její hluboké téma. Venuše se che líbit a užívat si bytí, radovat se, tvořit ze sebe s lehkostí a uvolněně. Společenské nároky jsou však vysoké. Chce-li se zalíbit, snaží se o dokonalou krásu, která je jí podsouvána. Chce vypadat jako žena z reklamy, být vynikající partnerkou, matkou, manželkou, milenkou a finančně nezávislou ženou, vždy upravenou, usměvavou a naladěnou, která má soucit a pochopení pro druhé. S láskou pečuje o svoji rodinu, partnera, děti a domácnost, svoji práci dělá ráda, domácí povinnosti ji těší a ještě jí zbývá čas pro sebe a své koníčky. Když se Venuše spojí s Plutem, ponořme se do sebe a zamysleme se, co z toho je opravdu důležité. Snažíme-li se někomu zavděčit a uspokojujeme požadavky druhých, žijeme pro druhé, přehlížíme to, co se odehrává uvnitř nás a vyčerpáváme se. Přestaneme-li se porovnávat s druhými, uvolníme napětí, které si sami vytváříme. Nastavme si hranice, dělejme to, co je opravdu důležité, abychom byli spokojení a začněme si tvořit svůj svět.

16.1. se Slunce spojí s Plutem v Kozorohu a ukáže na naši temnou stránku, čeho se bojíme, co se snažíme skrýt a utajit. Každý máme svoji 13. komnatu, svoje bolavé místo, a pokud před ním utíkáme, utíkáme sami před sebou, skrýváme se a potlačujeme část sebe. Když se tohoto místa někdo dotkne, vzbudí to v nás emoce a buď druhého obviníme z jeho chování, co nám způsobil anebo své pocity zapřeme a maskujeme, abychom nebyli odhaleni. Dokud svoje bolavé místo nepřijmeme a nezačneme s ním pracovat, budeme vždy reagovat emotivně. Přijetí chce odvahu. Když si bolest procítíme a prožijme malou „smrt“, můžeme se znovuzrodit a vstoupit do své síly. Tak se staneme celistvými a autentickými. Na svět jsme přišli právě pro to, abychom byli sami sebou a projevili své nedokonalé Já, nikoli něčí dokonalou kopii.

Při tomto spojení bude Slunce zároveň vytvářet harmonický aspekt na Lunární uzly, které 18.1. změní své postavení a přestoupí na osu Štír – Býk, jejímž tématem je být či nebýt, mít či nemít. Na 1,5 roku se mění náš směr vývoje, kdy pochopení, poznání a duchovní obrodu, které jsme získali na ose Střelec – Blíženci od května 2020 do 18.1.2022, máme vnést do reality. Poznáním sebe a setkáním se se sebou uvnitř sebe, můžeme vynést světlo, které je v nás ukryté, na povrch a rozzářit svět svým božským darem. Tato transformace je možná jen uvnitř nás, v našem těle. Když objevíme své světlo a jeho sílu, začneme důvěřovat sobě. Poznáme, že opravdový svět je uvnitř nás a to venku je jen iluze. My jsme tvůrci, kteří ze sebe tvoří vnější svět. Spojíme-li se s Bytím uvnitř, budeme ukotveni v sobě, kde je náš celý svět. Získáme tak důvěru v sebe a život, protože ve skutečnosti nemůžeme o nic přijít, vše, co potřebujeme, máme a tam, kde máme být, tam dojdeme. Když pochopíme sebe, pochopíme celý svět.

A na závěr si můžeme zazpívat písničku s Václavem Neckářem: „To když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí jako pískovej hrad, tváře zvážní…Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou, andělé strážní…Když ty spíš, tak Oni bdí, překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, andělé s naším osudem jsou spjatí…“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/ 

Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2165
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1353
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3092
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2253
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1477
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1260
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1783
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2658
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1334
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1420
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2051
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5776
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1791347
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512730
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444085
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352670
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285402
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274554
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269416
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251697
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239394
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238310
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234868
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234035
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212485
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202471
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184691
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182537
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181466
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174303
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164123
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161629
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159433
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126550
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...