Ondřej Brož: Inkarnační cesta (4) – Úrovně vědomí

Dnes bych chtěl říct něco o úrovních vědomí. Jedná se o jednotlivé úrovně, kde se aktuálně nachází naše část Duše. Samozřejmě k úrovním vědomí se váže spousty dalších věcí, ale ty jsou teď při psaní článku nepodstatné. Úroveň vědomí určuje, jak na tom jsme, jestli se naše část Duše aktuálně pohybuje ve sférách duchovních nebo astrálních. Sféry jsou mnohem komplexnější a prolínají se, jenže pro naše znázornění a pochopení je třeba ukázat si je trošku jednodušeji. Ke svým článkům používám materiály, obrázky a tabulky, které jsem sám vytvořil. Zde například vidíte tabulku úrovní vědomí, kterou budeme používat jako doprovodný materiál. Úroveň vědomí Duše je něco, co se nám za celý život buď zvyšuje, nebo snižuje. Modrá šipka nahoru znázorňuje duchovní úrovně a sféry, z našeho pohledu světelné a pozitivní. Červená šipka zase ukazuje do astrálních sfér neboli astrálních světů. Úrovně vědomí jsou na oba směry nekonečné. Z mých vlastních zkušeností vím, že astrální sféry jsou sféry, ve kterých nemáme co pohledávat, dokud jsme inkarnovaní v těle. I když se učí různé astrální cestování a práce s astrálem, podle mě je to velká manipulace a nebezpečí astrálu je pro nás jako lidi vysoké.

 

Kdysi, když mi bylo asi 23 let, jsem se snažil astrálně cestovat. Zkoušel jsem to dvakrát, nic se nestalo a nedostal jsem se tam. Jenže to jsem si jen myslel. Následující dny jsem měl obrovské strachy bez příčiny. To vygradovalo v jeden klidný večer, kdy jsem seděl sám v bytě u počítače a koukal na plochu přemýšlejíc, jakou hru si zahraji. Najednou jsem byl doslova paralyzovaný strachem, jako kdyby mi někdo dal zezadu nůž na krk. Vzhledem k tomu, že jsem celé dny pociťoval strach, jsem na to byl zvyklý, ale tento strach byl takový, jaký jsem nikdy nepoznal. Když jsem to pak říkal svému kamarádovi, ten mi řekl: „Že si se snažil napojovat do astrálu?" Když jsem pak pracoval s kyvadlem, odpojil jsem se od něj a neskutečně se mi ulevilo a strachy bez příčiny už nikdy nedorazily. Vím, že se lidé ptají, proč tohle má být pravda. Přeci jen lidí, kteří doporučují astrál, je spousty. Kdykoliv mi klesne úroveň vědomí do astrálu a já se od něj odpojím, přijde obrovská úleva. A víte co? Udělal jsem to desítkám lidí na terapii a desítky lidí se od něj sami odpojili na kurzech a všichni cítili úlevu, dokonce i ti, kteří po mě zle pokukovali, že jim pomlouvám jejich oblíbený astrálek, kam jim různí guru doporučili chodit a cestovat, protože to tam je přece fajn. Takže neposuzuji žádnou teorii, ale praxi. Astrál je něco, do čeho se dostáváme po smrti a cestujeme do čekárny, ovšem pro nás žijící by měl být astrál zapovězený, jelikož se v něm nachází negativní bytosti a jsou to takzvané nižší světy. Ve chvíli kdy se naše Duše nachází v astrálu, je to jako kdyby chodila temnými uličkami plných bezdomovců, agresorů a zlodějů, naopak v duchovních sférách je Duše jak v pětihvězdičkovém hotelu. Duše v interakci s těmito astrálními entitami cítí strach a ten se pak manifestuje v našem životě jako strach bez příčiny. To, že sedíte sami v bytě a najednou máte pocit, že vás někdo chce zabít a jste paralyzovaní strachem, jako kdyby někdo vedle vás stál?

Nebojte, to se jen prolínají projevy vašeho 3D světa a 5D astrálního světa kde trajdá vaše Duše. Pokud o tom někdo mluví ve vysílání, nechám to být, protože tam nejsem od toho, abych přesvědčoval diváky, že mám pravdu já. Ale co se týče mě, když mám možnost to říct, nikdy, ale opravdu nikdy v životě nedoporučuji jakkoliv pracovat s astrálem. A když někdo řekne, že to je super? No, třeba mu to radí astrální entity. Víte, jakmile se naše Duše pohybuje na modré šipce, nachází se v duchovních úrovních a tam je to světlo, láska a pozitivní bytosti. Jakmile naše Duše následkem negativních emocí, zážitků, zkušeností, alkoholu, drog a dalšího klesne na úrovni vědomí do astrálu, tak si na nás entity smlsnou. Na bodě, který je znázorněn inkarnace se právě nachází předěl, mezi duchovní a astrální sférou, kdy světlo pohltí tmu a tma pohltí světlo.

 

Jestli jste viděli skvělý film Já, legenda s Willem Smithem, tak tam byla taková zajímavá scéna. Will Smith je jeden z přeživších a na světě existují nějaká monstra, která však nemohou na sluníčko a světlo a musí být ve tmě nebo ve stínu. Jednoho dne je Will Smith chycen pastí, kterou nastražili v noci monstra, bouchne se do hlavy a omdlí. Probudí se až k večeru, kdy sluníčko zapadá. On je stále na sluníčku, ale zapadající sluníčko vytváří stín mrakodrapu, který se k němu pomalu přibližuje. A ty monstra? Stojí špičkami na tom stínu a cupitají pomalu ve stínu k němu. Will Smith ví, že jakmile k němu dojde stín, budou po něm moci skočit. Astrální entity čekají na pomezí astrálních a duchovních sfér a čekají na nás. Víte, proč se nás snaží lidé takzvaně stáhnout? Skrze konflikty, emoce, nadávky, vyvolávání emocí, emočního jedu nebo citového vydírání? Správně, protože se nás snaží dostat na nízkou úroveň vědomí, abychom se napojili do astrálu a entity, které na tom člověku jsou, si na vás také smlsnou. Na nižší úroveň vědomí, než překročíme pomyslnou hranici do astrálních světů, nás stahují všeobecně známé destruktivní emoce a situace. Proto je důležité udržovat pozitivní myšlení a věnovat se spíše pozitivním věcem, které nám úroveň vědomí zvyšují. Protože dokud jsme v duchovních sférách, máme alespoň nějakou ochranu. Další film, který je ale velmi náročný horor, je Insidious, který je komplet o astrálním cestování a tam toho také hodně pochopíte.

 

Tam, kde vidíte nápis inkarnace, tam je startovní úroveň vědomí vaší Duše, když se narodíte. Když se podíváte na dítě, není ani dobré ani zlé, je prostě takové, jaké je. Následkem rodičů, vlivů, prostředí, školy a svých vlastních rozhodnutí jeho úroveň vědomí klesá nebo stoupá. Jedná se o takový výchozí bod, který určuje, kde se nachází naše úroveň vědomí v běžném stavu, když se nic neděje, říkám tomu běžná úroveň vědomí. Ta se dá řešit ať už v běžném životě, při duchovní práci, ve spánku, a nebo kdykoliv v našem životě. Jakmile se naše Duše ve spánku napojuje do astrálu, můžeme mít noční můry, probouzet se, špatně se vyspat, být ráno unavení, nebo neschopní usnout, jelikož Duši se tam nechce. Věřím, že drtivá většina z vás, co tyto články čte, nebo poslouchá, jste v běžném životě v takzvaných modrých číslech. Jedná se o údaj, který se mění velmi pomalu po čas našeho života v závislosti na tom, co prožíváme. Lidé, kteří mají běžnou úroveň Duše v astrálu, to jsou lidé plní hněvu, nenávisti, agrese a jsou to povětšinou lidé se kterými se moc nestýkáme.

Funguje to tak, že když jsme v pohodě a veselí, naše Duše se nachází v duchovní sféře. Jakmile třeba jdeme na návštěvu k rodičům, kteří si stěžují, ponižují nás a je to tam celkem negativní, naší Duši důsledkem negativních vlivů klesá úroveň vědomí a když klesne pod inkarnaci do astrálu, začne řádění entit a odčerpávání energie. Určitě si sami moc dobře uvědomujete, jak energeticky se cítíte po návštěvě krásného duchovního semináře a po návštěvě rodičů vysavačů. Vždy se řiďte tím, jak se cítíte když se vrátíte do svého prostředí. Jdete s kamarádkou na kafe, vracíte se domů, klesáte na gauč, odfrknete si a říkáte: „No, tak snad už jí zas nějakou dobu neuvidím." S takovým člověkem se nebavte. Přijdete od návštěvy kamarádky, sednete si na gauč a s úsměvem si pomyslíte: „Ty jo super, už abychom si zase vyšli." Toto je člověk, který vám úroveň vědomí zvyšuje a třeba vás z toho astrálu po dobu interakce dostal. To jsou lidi, kteří si zaslouží naší pozornost. Často udržujeme vztahy nebo situace následkem pocitů viny, nebo tím, že daného člověka známe od základní školy. Nebo jsou to přeci naši rodiče a vděčíme jim za náš život. Ano, dali nám život, ale to jim nedává právo nám ho energeticky odebírat po celý život a to je třeba si uvědomit. Cokoliv, co nám energii bere nedělejme a to co nás baví a nabíjí nás, to je ta správná cesta.

 

Nahoře, se nachází jednota, což je pro nás největší možná hranice úrovně vědomí, kterou jsme schopni zvládnout v našich tělech. Z toho vyplývá, že existuje pomyslná hranice, kde se udržovat a to je mezi inkarnací a jednotou. Když naše úroveň vědomí padne pod hranici inkarnace, začne naše Duše koketovat s astrálem. Jakmile je naše úroveň vědomí přehnaně vysoká, to jest nad jednotou, začne nám kolabovat tělo a jsme naprosto mimo, jelikož se jedná o vysoké úrovně vědomí, na které není naše tělo zatím přizpůsobené. Přesně to se stalo při kurzu Avě a výsledkem bylo vysílání Jak jsem se setkala s Bohem. Ava sice viděla různé události, lidi a konflikty s nadhledem, ovšem nevnímala své okolí, začala se klepat a celkově jí po chvilce nebylo dobře, dokud jsem jí kyvadlem při kurzu nestáhl opět pod úroveň vědomí jednota . Pro naše lidská těla, jsou přílišné vysoké úrovně vědomí dlouhodobě neudržitelné, jelikož jsme stále vázáni 3D.

 

Také máme aktuální úroveň vědomí, která se odráží podle toho, co děláme a aktuálně zažíváme. Když se vzbudíme a jsme v pořádku, tak jsme na výchozím bodě běžné úrovně vědomí, té úrovně vědomí, která se pomalinku zvyšuje, nebo snižuje po dobu našeho života. Pokud si uděláme dobrou snídani, úroveň vědomí se dočasně zvýší. Pak si uvědomíme, že musíme do práce a úroveň vědomí se zase sníží. Sedneme si do auta, dáme si dobré kafíčko a úroveň se opět zvýší. V rádiu začne hrát Jonáš Plus a najednou jste na míle v astrálních světech a pohltí vás temnota. Toto jsou samozřejmě příklady, jelikož také vždy záleží o našem přístupu. Kdo má rád Jonáše Pluse, tomu to přeji, ale já ho nemám vůbec rád a proto by na mě například písnička od něj působila velice negativně, zatímco na někoho naopak pozitivně. Tedy jde vždy o náš postoj k dané věci a situaci. Jde o to, jak moc dovolíme, aby nás okolnosti stáhli. Znáte ty lidi, kteří jsou jako splachovací? Že po nich vše steče? V tom jsou sice výhody i nevýhody, ale v tomto případě je obrovská výhoda, že si tito lidé dokáží udržet určitou úroveň vědomí, protože se jich nějaké věci vůbec netýkají. Úroveň vědomí je dobré udržovat a když se mě lidé ptají, jak si mají udržet vysoké úrovně vědomí, odpověď je jednoduchá.

Jde o to:

1)      S kým se stýkáte a mluvíte

2)      Jaké informace přijímáte

3)      Jaké rozhodnutí a činy děláte

4)      Co říkáte a vyzařujete

5)      Na co myslíte

6)      Jakou hudbu posloucháte

7)      Na jaké filmy se díváte

8)      Jak moc jste v souladu s tím, co skutečně uvnitř chcete

 

To vše se dá ovlivnit vším, co v našem životě děláte, takže opět, jako vše, je to na nás. Úroveň vědomí v našem životě hraje velkou roli. Nejen co se týče entit, energií, ochrany a nálady. Může také zlepšovat naše napojení, komunikaci se zdrojem a náš duchovní život. Ovlivňuje vaší schopnost tvořit, vaší schopnost vykonávat činnost a velkou měrou ovlivňuje náš každodenní život. A už jako bych vás slyšel. Co s tím mám dělat? No, já používám kyvadlo a samozřejmě existují nějaké meditace atd. Ale všeobecný recept je jasný. Vyhýbejte se konfliktům, negativním lidem, negativním situacím a informacím. Dělejte věci, co vás baví a naplňují a vyřazujte ty, které vás bytostně ničí, jelikož je spousty věcí, které fakt dělat nemusíme a děláme je jen následkem traumat, negativních přesvědčení, nebo slibů a přísah. Pracujte na sobě a zbavujte se zátěže, které vás stahují ke dnu. Cílem našeho dne by mělo být udržet se na modré šipce a nechat naší Duši, ať se nachází v duchovních sférách, kde moc nebezpečí nehrozí. Nenechat se otrávit a stáhnout lidmi, kteří se v astrálu většinu dne nacházejí a vaše světlo je pálí. Už jste někdy v životě slyšeli, jak vám kamarád, známý nebo blízky člověk řekne, že mu vadí jak jste pořád veselí a pozitivní? Ano, pálí ho to a bolí ho to. Navíc mu to připomíná něco, co sám nemá a co sám nedokázal a tak se vás vždy bude snažit stáhnout na svojí úroveň a vaše světlo zhasnout.

Cyklus, který píšu, ten který jsem nazval inkarnační cesta, má jedinou motivaci. Rád bych, abyste měli patřičné informace k tomu, abyste si uvědomili, že svůj život pevně řídíte. A ve chvíli, kdy si člověk uvědomí a pocítí otěže ve svých rukách, může změnit cokoliv ho napadne, avšak vždy v rámci možností dimenze, ve které jsme s pravidly, které jsou nastavené. To co píšu v cyklu Inkarnační cesta říkám lidem na kurzu už několik let, avšak doteď mě nenapadlo sepsat to pro širší publikum. Pokud se vám to líbí, tak mám obrovskou radost. Pokud se vám to nelíbí, tak taky dobře. Vezměte si z toho co chcete, nesouhlaste, souhlaste, kriticky myslete. Všechno je v pořádku, protože tam někde uvnitř my všichni víme, co je pravda. A pravdou je, že žádná pravda neexistuje. Jde vždy a jedině o náš vlastní přístup k dané informaci a situaci, avšak jedno vím jistě, na vyšších úrovních vědomí, je člověku prostě víc hej. 

s přáním krásného dne, 

Ondřej Brož 

 


 Autor článku : Ondřej Rimmer Brož  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 169
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 191
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 276
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 402
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 192
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 680
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 716
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 807
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 696
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 606
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2441
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 592
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2042459
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515732
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457365
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293384
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282972
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273080
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259961
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252141
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250544
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243141
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241251
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215387
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206883
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188686
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186636
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184392
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176817
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166906
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163466
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161216
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142966
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128297
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124718
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122681
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...