Jitka Bártová: Co nás čeká v mysteriózním roce 2020, v roce kovové krysy

Krásný transformační čas v roce 2020 s dosavadními a nově získanými zkušenostmi přeji všem bytostem na planetě Zemi.

Dle čínské astrologie nám dne 25. ledna roku 2020 začíná rok kovové krysy a ten potrvá  až do 11. února roku 2021. Čekají nás změny v oblasti kariéry, práce, osobního rozvoje a změny proběhnou v lásce. Kovová krysa přeje volnému času, zálibám a koníčkům, naopak varuje před úbytkem životních sil a honbou za penězi. Začíná nám rok 2020 a životní etapa nových příležitostí, hospodaření a šetrnosti. Hospodařit budeme nejen s vodou, ale také s finančními úsporami, tento rok rovněž přeje lásce a podnikání. Co jsme ve svém životě zaseli, dobré i zlé, budeme v roce 2020 sklízet. V láskách hledejme více harmonie, souznění, porozumění a tolerance. 

V roce 2020 nás na nebeské klenbě čekají dva super úplňky a dvě polostínová zatmění Měsíce První polostínové zatmění Měsíce přijde při úplňku, dne 10. ledna ve znamení Raka. Druhé zajímavé polostínové zatmění Měsíce nastane dne 5. června při úplňku ve znamení Střelce.

Jeden sedmičkový super úplněk nás čeká dne 9. března ve znamení Panny, zářící kotouč Měsíce bude největší a bude co nejvíce přiblížený k Zemi. A další tak zvaně super úplněk následuje na Velikonoce, dne 8. dubna ve znamení Vah. Tento super úplněk bude nejenom sedmičkový, ale také se odehraje s Měsícem co nejvíce přiblíženým k Zemi   Čeká nás ještě další rarita v říjnu roku 2020, kdy nás oblaží dva úplňky v jednom měsíce po sobě následující. Dne 1. října vrcholí první úplněk v ohnivém znamení Berana a dne 31. října nastane druhý úplněk v zemském znamení Býka, který tak nazýváme Modrým úplňkem, jelikož dva vrcholící úplňky jsou v jednom kalendářním měsíci raritou a vzácností Dne 30. listopadu se na nebeské klenbě odehraje velice zvláštní úkaz … Měsíc se začne nacházet uprostřed souhvězdí Býka, mezi hvězdou Aldebaran a hvězdokupou nazvanou kuřátka. 

Čtyřkový rok 2020 je o přehodnocení partnerských a mezilidských vztahů, o ukotvení se v energii na planetě Zemi, o společenských rolích. Rok 2020 bude poznamenám zdravím a léčením. Z pohledu numerologie nám čtyřkový rok nabízí v datu hned dvě dvacítky, které jsou symbolem karmy a probuzení. Jedině skrze probuzení duší může opět přijít vykoupení a znovuzrození. Poznání, smrt a přijetí nového života. Nebo li činy a sbírání zkušeností jsou setbou a následující sklizní. Jako smrt, posmrtný stav a znovuzrození, to vše je darem v kole života. Tento rok nikomu nic neodpustí miláčkové. Abychom se stali celistvými a uzdravenými bytostmi a milovali své tělo, duši a přijali dar života, duše budou činit velká rozhodnutí. Můžeme dojít k úspěchu a vyléčení, opačně můžeme prožít hloubku, pád a sáhnout si na práh bolesti. Vztahy se už neobejdou bez lásky, souznění a sexuality, jen dostanou jinou kvalitu. Dvě dvacítky symbolizují dvě labutě a otevírají nám srdce. Skrze srdce, skrze vnitřní dítě a citový vztah k nám samotným proudí proměna lásky. Citové vztahy a jejich hranice budou symbolizovat naše potřeby.

Mytologický léčitel Chiron putuje ohnivým a marsovským znamením Berana. Je ukazatelem vyššího vědomí.

Důležitý je v tomto roce Uran, putuje zemským znamením Býka a probouzí všechny živly, jako jsou země, voda, vzduch a oheň. Zaznamenáváme přírodní katastrofy. Uran je tématem Vodnáře a každá myšlenka a skutek jsou počinem nové karmy. Uran vyžaduje rozpuštění starých a nefunkčních struktur, nebo závislých citových vazeb a náboženských a duchovních magorií. Proto i v náboženských a duchovních sférách a v ezoterických vlnách bude docházet k nové obrovské očistě od podvodníků a falešných léčitelů. Dojde tak ke spojení Saturna (mytologicky Kronos) ve znamení Vodnáře, který pod vládou planety Uran vyzve lidstvo k odpojení se od závisti, závislostí, drog a nenávisti. Osud máme ve své paměti a ve volbě duše. Rovněž kybernetika v technických zařízeních a bankách prochází a nadále bude procházet procesem změn.

Bude jen na lidech, jak se s karmickými předpoklady do budoucnosti vyrovnají. Uran je planetou přechodu do nové éry života. Saturn je planetou omezování a překážek, přivádí nám do života stíny a světlo. Stíny jsou jako pouta a omezují náš pohyb. V horoskopu se projevují jako dílo, které jsme vytvořili v minulých životech. Když pochopíme, že Saturn označuje naše stinné stránky a slabiny, s kterými se duše utkává a opustíme životní okovy, pak nabytím vděčnosti za potravu, kterou nám Saturn uštědřil jako lekci, překonáme záporné vlivy Saturna a zvítězíme sami nad sebou Saturn je nazýván pánem času. Dne 22. března přestoupí Saturn do Vodnáře a ve znamení Vodnáře setrvá do 2. července roku 2020 a opět se vrátí do znamení Kozoroha. Saturnův další přestup do Vodnáře přijde na konci roku, dne 17. prosince 2020 a ve Vodnáři Saturn setrvá do 7. března roku 2023.

Vodnář je pro Saturna sympatické znamení, jelikož mu propůjčuje životní optimismus a kladný postoj k životu. V našich životech tak ovlivní přátele, starší a osamělé lidi, techniku a v oblasti zdraví srdeční potíže, krevní oběh, náchylnost ke křečovým žilám, úrazy dolních končetin a amputace končetin. Upozorní nás na vývoj lidstva s uvědoměním si našich vrozených kvalit. Dojde na změny na politické scéně s výměnou vládních stran a tyto změny se dotknou lidské společnosti. Zřejmě budeme spojovat své síly s transformací myšlení, na úrovni fyzického bytí a intuice.

Dalším významným bodem smrti je karmická Černá luna, která dne 27. ledna roku 2020 přechází do znamení Berana a utvoří konjunkci s Chironem v Beranu. Černá luna setrvá v Beranu do 21. října a pak přestoupí do zemského Býka. Po větší část roku 2020 pocítíme vliv Černé luny, nazývané též Bodem smrti z ohnivého znamení Berana. V Beranu probouzí slepou sílu, únavu, vyčerpaní. Černá luna byla v Beranu před devíti lety, psal se březen roku 2011 a byl to čtyřkový rok. Po devíti letech se dne 27. ledna roku 2020 vrací zpět a opět se píše čtyřkový rok 2020. Černá luna je obzvlášť raritní pro všechny osoby, kteří se s ní narodili ve znamení Berana a také pro všechny, kteří se narodili se Sluncem ve znamení Berana. Téma Černé luny souvisí se vztahy  partnerského, manželského, pracovního a lidského přístupu. Může se jednat i o péči v nemoci u rodinných příslušníků a sebeobětování. Jaké téma jste s Černou lunou v Beranu při průchodu astrologickým domem ve vašem horoskopu prožívali v roce 2011, může se vám jako nedoléčené téma vracet zpět do života a přinést vám změnu. Je třeba se zbytečně nevysilovat, aby nedošlo k duševní vyhořelosti a k naprosté vyčerpanosti. Odtud pramení nemoci. Také je třeba zvážit, kolik času věnujete pracovním aktivitám a kolik času věnujete zálibám, volnu, odpočinku, lásce, či sami sobě. Dokud není tento proces života pochopen, není ukončen. Je třeba se naučit hospodařit se životní energií, chránit své soukromí před nezvanými návštěvníky a energetickými upíry.

Dne 2. prosince roku 2019 přecházel Jupiter z ohnivého Střelce do znamení zemského Kozoroha, ve kterém setrvá do 19. prosince roku 2020. Dle astronomie je Jupiter největší planetou, pokud jde o hmotnost. Z astrologického hlediska je Jupiter první z pěti pomalých planet. Dle planetárního působení v daném znamení zvěrokruhu je Jupiter planetou rozkvětu a expanze, zákonů a spravedlnosti, optimismu, štěstí, ochrany, zveličování a přemnožování. Podle starého úsloví se ti, které chce Jupiter zničit, zblázní V Kozorohu Jupiter působí na duchovní pýchu a na politickou ctižádost. Pod vlivem Jupitera v konjunkci s Plutem v zemském znamení Kozoroha dojde k rekonstrukci vlády a významný politici opustí své posty. V systému retrográdního postavení od 15. května 2020 do 12. září roku 2020 prezentuje Jupiter existenci a vztahy vládního systému, autority, hierarchii, zákony, vládnutí a politiku.

A dne 20. března vstupuje Slunce do ohnivého a kardinálního znamení Berana a astrologicky začíná nový rok s příchodem jarní rovnodennosti a  začne astronomické jaro. Dominantní planetou tak bude Neptun, který se na začátku astrologického nového roku nachází na 18 stupni znamení Ryb a je v konjunkci s ascendentem. Slunce se nachází na nultém stupni Berana a Černá luna v konjunkci s Chironem na čtvrtém stupni Berana. Jestli jsme připraveni a máme na své životní cestě přirozeně dospět k nějakému poznání, pak Neptun, který je vládcem vodních Ryb, nám v roce 2020 uvolní duchovní prameny poznání. Jestli máme vědět, poznání se dostaví. Jestli jsme ještě nedozráli do vyššího duševního vývoje, stejně si počkáme. Protilehlým znamením Ryb je racionální zemská Panna. Když budeme příliš lpět na citových vazbách, na nejistotě, strachu, vytvářet domněnky a zaměstnávat svůj rozum na plný úvazek blbostmi, anebo nebudeme mít vlastní názor na danou věc, výsledkem bude chaotické chápání a psychické onemocnění. Přeji nám všem nádherný mysteriózní rok 2020, mějme lásku, úctu k bližním a lidičky, buďme na matičce Zemi k sobě ohleduplní a tolerantní.

Láska a vyšší poznání jedině přichází skrze naše srdce.

Papa v lásce a úctě astroložka Jitka Bártová.


JItka BártováNapsala astroložka Jitka Bártová - České Budějovice - telefony 775 097 667 a 777 602 325  ♥   www.povidanishvezdami.cz

Často mě navštěvují lidé, kteří jsou vážně nemocní a jejich cesta v pozemském světě končí. Duševně nemocní lidé a lidé s poruchou osobnosti a s plně vyvinutou schizofrenií posílám k doktorovi. Ačkoli mám ráda bylinky a alternativní medicínu, jsem zastáncem moderního lékařství. Když už je lidem hodně ouvej, když potřebují operaci, stejně pak jdou do nemocnice, protože potřebují schopného lékaře. A jelikož miluji naší zahrádku, jezírko plné ryb a vrbu, pod kterou stojí dřevěná lavička, takže čerpám energii hlavně v přírodě. Matka příroda je naším největším darem a otevřenou náručí lásky, kterou nám lidským bytostem může dát. Jen je třeba dary přírody vnímat a umět je s pokorou přijímat. A když už takové dary přijímáme, také matičce přírodě poděkujeme, stromy pohladíme a péči a lásku jí zase vracíme. A recept na spokojený život ? Prostě neřešit a nepřemýšlet nad věcmi, které jsou stejně neřešitelné. Udržovat si čistou mysl a neodpírat si pochutiny, které vaše tělo chce a potřebuje. A umět se radovat z maličkostí :-D Jsme tady jenom na návštěvě a život, tak ten je jedna velká hra :-D 


leden 29, 2023 627
„Najdete-li si ke svému keltskému amuletu osobní vztah, stane se z něj silný zdroj energie“. Již...
leden 28, 2023 6715
Vedle Samhainu (spojeného s příchodem zimy) a Beltainu (začátek jara) slavili staří Keltové i...
leden 27, 2023 561
„…Jde o stav, kdy se zcela reálně ocitnete mimo své vlastní tělo, a to při plném vědomí, kdy jste...
leden 20, 2023 538
Zlomené srdce máme, když nás někdo opustí a přestane milovat, ale možná i tehdy, když nám končí...
leden 15, 2023 1968
Naše duše si musí urazit dlouhou cestu k osvícení. Procházejí si několikerými světlými i temnými...
leden 14, 2023 735
EMOCE Můžete být bolestně plaší a nejistí si tím, kde ve světě stojíte. Dosáhli jste bodu, kdy...
leden 10, 2023 1038
Úzkost je nepříjemný pocit související s obavami o budoucnost. Je jiný než strach, který je...
prosinec 30, 2022 788
"V ten čas sněhů a ledu, dlouhých soumraků a nocí vládla Mořena, až bůh slunce počal déle,...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1675543
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 511280
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 441278
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 350874
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 282169
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 272037
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 268506
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 247720
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 238337
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 232723
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 230868
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 224995
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

239
Dne 5.2.2023 v 19:28 h nastává Úplněk ve znamení Lva. Bude se nacházet na 16....
541
20.1. 2023 v 9:30 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře, který nás učí vnímat energie,...
2527
Dne 21.1.2023 v 21.53 h nastane první letošní novoluní na 1.stupni vzdušného...
2444
Dne 7.1.2023 v 00:07 h nastane první letošní úplněk ve znamení Raka. Říká se mu...
2908
Dne 8.1.2023 vstupuje ve 14:42 h Černá Luna po 9. letech do ohnivého znamení Lva. V...
2431
21. 12. 2022 ve 22:49 vstoupí Slunce do znamení Kozoroha, který stoupá vzhůru a...
1733
Dne 23.12.2022 v 11:16 h nastane poslední letošní novoluní v zemském znamení...
2364
Dne 8.12.2022 v 05:07 h nastává silný úplněk ve vzdušném znamení Blíženců. Luna v...
2939
22. 11. 2022 v 9:21 vchází Slunce do znamení Střelce , ve kterém máme zúročit...