Životní příběh: Sigmund Freud

Sigmund Freud, rodným jménem SIGISMUND ŠLOMO FREUD se narodil 6. května 1856 v Příboře.

Byl nejstarším z osmi dětí z třetího manželství židovského obchodníka s látkami Jacoba Freuda a Amálie Nathannové. Významnou postavou jeho časného dětství, byla jeho katolická chůva, která ho brávala často do kostela. Kvůli hospodářské krizi, která vedla k bankrotu otcova obchodu se rodina v roce 1859 usadila ve Vídni. Freud jako malý nechodil do školy a základní vzdělání získal doma. V 10 letech nastoupil na LEOPOLDSTADTER KOMMUNAL- REAL GYMNASIUM, později známé jako SPERLOVO GYMNÁZIUM. Patřil zde k nejlepším žákům, stal se primusem a absolvoval s vyznamenáním.

V  roce 1873 začal studovat medicínu a to velmi širokém spektru a opět s vynikajícími výsledky. V osmém roce studia se stal doktorem veškerého lékařství. Začínal jako asistent vídeňské nemocnice a později si založil vlastní neurologickou praxi, kde začal zkoumat případy hysterických pacientek a přes elektroléčbu a hypnózu se propracoval k vlastní metodě a vlastní teorii lidské osobnosti- PSYCHOANALÝZE.

V roce 1885 se stal soukromým docentem na klinice v Oberdöblingu, kde se poprvé doslechl o hypnóze a poté odjel na roční stipendijní pobyt do Paříže k profesoru Jean- Martinu Charcotovi. Charcot používal hypnózu při svých přednáškách na dobrovolnících. Freud byl fascinován! Do centra jeho pozornosti se dostávala i hysterie, jíž se profesor Charcot také zabýval.

Roku 1886 se Freud vrátil do Vídně a oženil se s Martou Bernaysovou, se kterou měl později 6 dětí. Otevřel si soukromou praxi a zabýval se léčením neuróz a hysterie. Nejprve užíval elektroléčbu, ale brzy poznal, že účinky jsou nulové. Jiné způsoby, jak pomoci hysterickým pacientům nebyly tehdy známy. A tak začal používat hypnózu a již zmiňovanou PSYCHOANALÝZU. Klíčovou roli při objevu psychoanalýzy sehrál případ Anny O., jak je nazývána ve Freudových spisech. Dozvěděl se o ní od přítele Breuera. Trpěla fyzickými poruchami, jako je ztráta zraku, ztráta řeči a ochrnutí, které měly původ v psychickém vypětí, protože se po nocích starala o nemocného otce. Po smrti jejího otce, ale symptomy nezmizely, což naznačovalo, že stres nebyl jedinou příčinou problémů. Freud si vymyslel novou techniku a to takovou, že vsugeroval pacientům, že když jim sáhne na čelo , vybaví si vše. Tato metoda měla velmi překvapivý úspěch. Freud dospěl ke klíčovému objevu první fáze své tvorby a tou je, že „ HYSTERICI TRPÍ VZPOMÍNKAMI“.

Freud dále rozvíjel metodu VOLNÉ ASOCIACE, což je dialog mezi lékařem a pacientem, který postupně povýšil na pacientův monolog, čímž také vyloučil nebezpečí ovlivnění vzpomínek lékařem. A aby je ještě méně rozptyloval, vytvořil i dokonalé prostředí k léčbě, které je dnes známé především jako „ FREUDOVA POHOVKA“.

Nová metoda Freuda utvrdila v několika věcech. A to že, existuje i nevědomá část mysli a že klíčovou zprávou o ní v terapii je noční sen a že zásadní roli v neurotické poruše hraje sexualita. Role sexuality však Freuda mátla, protože se nejdříve domníval, že neurotici byli v dětství sexuálně svedení dospělými, neboť o tom takřka bez výjimky svědčili jeho pacienti. Nakonec to však v jeho „ TEORII TRAUMATU“ zavrhl a dospěl k přesvědčení, že scény svedení v dětství byly dětskými sexuálními fantaziemi a že neurotik je neurotikem právě proto, že se k fantazii vztahuje jako k realitě. Dodnes však existují autoři, jako je například Jeffrey Masson, kteří se domnívají, že původní stanovisko bylo správné a Freud jen podlehl snaze ochránit pověst měšťanské společnosti.

Na správnost Freudovy původní teorii „ SVEDENÍ“ upozornila na začátku 80. let minulého století psychoanalytička Alice Millerová, která se problematikou zneužívání dětí a jeho následky v dospělosti terapeuticky zabývala.

Freud však psychoanalýzu neobjevil jen studiem neurotiků. Klíčovou byla jeho analýza sama sebe, tzv. AUTOANALÝZA. Již roku 1895 začal analyzovat své sny. Jeho hlavním tématem byl jeho otec a také jeho přítel Wilhelm z Berlína, o němž Freud pochopil, že byl latentně homosexuální, a že v něm sám Freud prožil to, co jeho pacienti prožívají k němu – HYSTERICKOU LÁSKU, tedy stav tzv. „ přenosu“. Takto Freud objevil „ OIDIPOVSKÝ KOMPLEX“ a prohlásil:

„ VZEŠLA VE MNĚ MYŠLENKA, KTERÁ MÁ OBECNOU HODNOTU.I U SEBE JSEM OBJEVIL ZAMILOVANOST DO MATKY A ŽÁRLIVOST VŮČI OTCI, A POVAŽUJI JE DNES ZA OBECNÝ ZÁŽITEK RANÉHO DĚTSTVÍ…POKUD TOMU TAK JE, POCHOPÍ ČLOVĚK STRHUJÍCÍ MOC KRÁLE OIDIPA. KAŽDÝ Z POSLUCHAČŮ BYL JEDNOU V ZÁRODKU A VE FANTAZII TAKOVÝM OIDIPEM A PŘED SPLNĚNÍM PŘÁNÍ, KTERÉ JE PROMĚNĚNO VE SKUTEČNOST, POCIŤUJE KAŽDÝ HRŮZU“.

Freud své nové poznatky zformuloval v několika spisech. V jeho knize „ VÝKLAD SNŮ „ definoval nevědomí a oidipovský komplex. Ve třech pojednáních a sexuální teorii, definoval LIBIDO, JEHO VÝVOJ a také DĚTSKOU SEXUALITU. Základní model z „ VÝKLADŮ SNŮ“ pak rozvinul ve dvou populárních pracích, které se jmenují : PSYCHOPATOLOGIE VŠEDNÍHO ŽIVOTA – tzv. freudovské přeřeknutí a druhá práce se jmenuje: VTIP A JEHO VZTAH K NEVĚDOMÍ, kde využil svou rozsáhlou sbírku anekdot, zejména židovských.

Zpočátku Freudovy objevy budily odpor a Freud žil v izolaci. Avšak roku 1902 byl jmenován mimořádným profesorem a pozvolna začal získávat první příznivce mezi vídeňskými lékaři. Vytvořil si celou škálu svých žáků, i když s některými se rozešel, jako například s C.G. Jungem, který odmítl jeho sexuální teorii.

V červu 1938 emigroval do Londýna, jelikož nacionálně socialistická vláda odebrala práva na výkon povolání židovským lékařům. V Londýně pokračoval Freud v léčení, ale už měl méně pacientů, protože rakovina patra mu způsobovala velké bolesti a nemohl moc mluvit. Začal užívat kokainový derivát, aby vůbec přežil den. Byl na něj úděsný pohled, jelikož měl hnisající rány na obou tvářích, které skrýval pod malou moskytiérou.

Ve středu 21. září 1939 řekl s jasným rozumem svému lékaři : „ Drahý Schnure, slíbil jste mi, že mě pomůžete, když už nebudu moci dál. Jsou to pro mě hrozná muka a nemá to žádný smysl“.
Doktor mu druhý den podal dávku morfia, po které Freud usnul a už se neprobudil. Zemřel 23. září 1939 ve svých 83. letech.

ZAJÍMAVOSTI  

Freud patřil k nejvýraznějším představitelům ateismu v historii. Náboženství označil za kolektivní nutkavou neurózu.

Vyslovil názor, že existuje telepatický přenos myšlenek mezi lidmi.

Byl přesvědčený pacifista a podpořil mírový aktivismus Alberta Einsteina před druhou světovou válkou, o což ho Einstein osobně požádal.

Freud byl už od dětství fascinován klasickým uměním. Ve svých osmi letech četl díla Homéra, Goetheho a Shakespeara.

Na rodný Příbor vzpomínal velmi rád. Naposledy v něm byl jako sedmnáctiletý gymnazista na prázdninách. Prožil zde tehdy nejsilnější zamilovanost svého života, kdy ho okouzlila 15. letá dcera jeho hostitelů, Gisela Flussová.

Freud se vždy cítil Židem v národním smyslu. V židovství viděl mimořádný zdroj energie. Není však jasné co tím myslel neboť náboženství odmítal.

Freud se velmi zajímal o kokain, který byl považován v té době za neškodný. Přišel na jeho povzbuzující účinky a dost s ním experimentoval. Později si jeho účinky ověřil i na příteli, který si stěžoval na děsivé bolesti zubů.

SIGMUND FREUD ŘEKL…

„ Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se prosím, že nejste obklopeni blbci“.

„ Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou“.


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2285
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1417
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3124
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2362
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1493
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1278
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1826
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2686
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1346
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1431
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2062
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5809
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1793482
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512752
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444130
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352703
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285430
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274609
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269428
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251753
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239424
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238390
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235063
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234109
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212500
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202517
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184711
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182558
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181522
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174327
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164138
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161653
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159446
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140835
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126566
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122965
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...