Schumannovy rezonance: Geomagnetická převrácení a význam lidského mozku

Tak jako má ladička přirozené frekvence zvuku, planeta Země má přirozené frekvence elektromagnetického záření, jimž se říká Schumannovy rezonance. Přirozené frekvence pro elektromagnetické záření má rovněž lidský mozek. Ukázalo se, že Schumannovy zemské rezonance „ladí“ s Alfa a Theta hladinami lidského mozku. Základní frekvence Schumannovy rezonance je zhruba rovna základní frekvencí kulovité skořápky, jejíž vnitřní hranici tvoří zemský povrch a vnější povrch je ionosféra, která se chová jako elektromagneticky vodivá dutina v kulovité skořápce. Základní frekvence se musí zhruba shodovat s časem, který odpovídá době, za jakou elektromagnetické záření prolétne okolo celé kulovité skořápky. Jelikož je rychlost světla nějakých 300 000 km/s a jeden cyklus odpovídá obvodu Země, který je asi 40 000 km, pak se frekvence musí pohybovat v řádu 300 000 km/s lomeno 40 000 km/cyklus, což je rovno 7,5 cyklům za sekundu, tj. frekvenci o nějakých 7,5 Hz.

Pro materiál na této stránce jsem využíval korespondence a komunikace s J. C. Paulem, Michaelem Gibbsem a Jimem Bransonem (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Ti ovšem nenesou odpovědnost za jakékoliv nesprávné spekulace.

Experimenty prokázaly, že Schumannovy rezonance lze pozorovat při několika různých frekvencích pohybujících se mezi 6 a 50 cykly za sekundu, konkrétně při 7,8; 14; 20; 26; 33; 39 a 45 hertzi, s průměrnou denní odchylkou +/- 0,5 hertzů 

Pozorovaná základní rezonance o 7,8 hertzích je velmi blízko odhadované hodnotě 7,5 Hz.

Dokud zůstanou vlastnosti zemské elektromagnetické skořápky přibližně stejné, zůstanou stejné i tyto frekvence. Změnit je může cyklus slunečních skvrn, protože na jeho jedenáctiletý běh, tj. na cyklus sluneční aktivity, zemská ionosféra odpovídajícím způsobem reaguje.

Základní frekvence mohou být ovšem ovlivněny a vychýleny účinky celé řady dalších faktorů:

 • - silou a konfigurací magnetického pole Země, které posledních 2000 let slábne.

 • - složením a vlastnostmi atmosféry

 • - polohou a vlastnostmi ionosféry

 • - ionosféra je vázána na magnetosféru tzv. Alfénovými vlnami

 • - cyklem slunečních skvrn

 • - elektromagnetickými bouřemi na slunci

 • - elektromagnetickými vlastnostmi Země, jako jsou například:

 • o „předzemětřesná světla“

 • o Projekt HAARP

 • o bouře

 • o fenomény tzv. elves („skřítků“), sprites („duchů“), a jets („výtrysků“), o nichž se psalo v časopise Discover v červenci 1997

 • o a tak dále.Když se podíváte do nitra planety Země, uvidíte, že pevné jádro planety rotuje jinou rychlostí než samotný zemský povrch. Vnitřnímu zemskému jádru trvá asi 400 let, než se v nitru Země celé otočí – jeho frekvence je tedy pouze jeden cyklus za 400 let.

Je mnohem zajímavější podívat se na frekvenci proudění na hranici mezi pevným vnitřním jádrem a je obklopujícím tekutým vnějším jádrem. Jelikož má vnitřní jádro poloměr zhruba 1200 km, činí jeho obvod asi 7500 km.

Jak dlouho by trvalo elektrickému proudu, pohybujícímu se rychlostí světla (tj. 300 000 km/s) než by překonal celý obvod vnitřního jádra (tj. vzdálenost 7500 km)? Jednoduchým výpočtem zjistíme, že by mu to trvalo asi 1/40 sekundy. Jinými slovy, frekvence Země na hranici mezi vnitřním a vnějším jádrem je asi 40 cyklů/s, což odpovídá horní hranici rozpětí frekvencí naměřených při zjišťování Schumannových rezonancí: 7,8; 14; 20; 26; 33; 39 a 45 hertzů.

Dá se tedy říci, že frekvence Schumannových rezonancí korespondují s rozpětím přirozených frekvencí Země od jejího povrchu až po hranici jejího vnitřního jádra.

Výzkum Schumannových rezonancí provádějí na Aljašce Dave Sentman a Matt Heavner.

Pozorované slábnutí magnetického pole Země za posledních 2000 let může být předzvěstí příchodu dalšího převrácení magnetického pole planety. K poslední takové události došlo zhruba před 788 000 lety.

Na mapě (převzaté z obálky časopisu Nature, kde ilustrovala článek pánů Laua, Mazauda, Weekse, Fullera a Herrero-Bervery – časopis Nature, č. 351, 6. června 1991, str. 447 –) vidíme naznačený pohyb virtuálního geomagnetického pólu (VGP) z jeho současné pozice poblíž severního zemského osového pólu do míst, kde se nacházel v minulosti, když Země procházela stádii bouřlivých změn – před 120 000 lety, před zhruba 1,8 miliony lety, před 6,5 miliony lety a před zhruba 11 miliony lety.(Obrázek mapy se nám bohužel nepodařilo získat, pozn. red.).

VGP se pohybuje zejména mezi Středoatlantickým hřbetem a americkými západními pobřežími Pacifiku (tj. v rozmezí od Severní až po Jižní Ameriku). Sekundárně se ale též vyskytuje podél asijského pacifického rozhraní a někdy se zdá, že se posunul až do protilehlého bodu vůči středu Pacifiku – do oblasti dnešní egyptské Gízy.

Jim Branson si povšiml, že hodnoty dat Schumannovy rezonance ze stránek quake.geo.berkeley.edu vykazují u amplitud BT1 (severo-jižních souřadnic) a BT2 (východo-západních souřadnic) denní periodicitu.

Amplitudy BT1 (východo-západních Schumannových souřadnic) očividně nastávají, když je subsolární zeměpisná délka (místní poledne) asi 8 hodin západně od Greenwiche, což odpovídá lokalitě severoamerického západního pobřeží, tedy místu tektonických pohybů severo-jižního zlomu.

Amplitudy BT2 (severo-jižních Schumannových souřadnic) očividně nastávají, když je subsolární zeměpisná délka (místní poledne) asi 2 hodiny západně od Greenwiche, což odpovídá lokalitě Středoatlantického hřbetu, tedy místu tektonických pohybů východo-západního směru.

Proto se zdá, že zeměpisné šířky výskytu amplitud BT1 a BT2 označují hranice primární zóny pohybu VGP v období bouřlivých geomagnetických změn, kdy se Země různě vychylovala z osy otáčení a její magnetické pole se dramaticky měnilo.

Přirozené frekvence lidského mozku jsou tyto:

 • - Beta vlny (od 14 do 30 Hz)

 • - Alfa vlny (od 8 do 13 Hz)

 • - Theta vlny (od 4 do 7 Hz)

 • - Delta vlny (od 1 do 3 Hz)

Frekvence Alfa bývají spojovány s meditací a relaxací. Frekvence Theta se snovými, tvořivými stavy.

Podle internetové stránky vztahující se k informacím na Physics News Update z října 2002:

„…mohou nyní EEG (elektroencefalogramy) nahrávat mozkové vlny, aniž by do mozku musely být zavedeny elektrody, dokonce ani nemusí být připojeny ke kůži na temeni. Čísla popisují mozkové vlny v době, kdy má člověk oči otevřené a kdy zavřené. Červené oblasti odpovídají vlnám Alfa (zavřené oči) a frekvenci okolo 9 Hz. (Vřelý dík za tyto údaje patří Univerzitě v Sussexu)…“

Beta a Alfa vlny (od 8 do 30 Hz) zřejmě odpovídají Schumannovým rezonancím (7,8, 14, 20, 26, 33, 39 a 45 hertzům). Nejvyšší hodnota Beta vln činí 30 Hz a přibližně se shoduje s frekvencí kočičího vrnění:

Podle článku Davida Harrisona z London Telegraphu ze dne 18. března 2001:

„… je kočičí vrnění „přirozeným léčícím mechanismem“… frekvencemi mezi 27 a 44 Hz vrní zejména kočky domácí, zatímco pumy, oceloti, gepardi a pouštní rysi vrní na frekvencích 20-50 Hz. To jen podporuje myšlenky těch studií, podle nichž frekvence mezi 20 a 50 Hz posilují lidské kosti a pomáhají jim v růstu… Téměř všechny kočky, malé i velké, vrní, včetně lvů a gepardů, ovšem s výjimkou tygrů…“

Nicméně podle stránek o bengálském tygrovi:

„…[Bengálští] tygři vrní také. Kočky domácí vrní při vdechování i vydechování, kdežto tygři pouze při vydechování… řev bengálského tygra bývá slyšet až na 3 a půl kilometru… sibiřský tygr (ussurijský), příbuzný tygra bengálského, je největší kočkovitou šelmou na světě…“

Ale co vlny Theta a Delta? (od 1 do 7 Hz)?

Frekvence vln Delta je 1 Hz, což je 7,5krát méně než kolik je přirozená frekvence na povrchu Země. Jelikož je poloměr Země přibližně 6400 km, poloměr pro přirozenou frekvenci 1 Hz je přibližně 48 000 km (7,5 krát 6 400).

Následuje soupis některých přirozených frekvencí, které, zdá se, korespondují s Theta a Delta vlnami lidského mozku.

 • - Plazmový ohon (Plasmatic Sheet), na straně odvrácené od Slunce, vnitřní poloměr = 60 000 km 0,8 Hz

 • - Magnetopauza (Magnetopause, vnější hranice zemské atmosféry), poloměr = 60 000 km 0,8 Hz

 • - Geostacionární oběžná dráha = 35 000 km 1,4 Hz

 • - Vnější Van Allenův elektronový pás, vnější poloměr = 25 000 km 2 Hz

 • - Vnitřní Van Allenův protonový pás, vnější poloměr = 12 000 km 4 Hz

 • - Vnitřní Van Allenův protonový pás, vnitřní poloměr = 8400 km 5,7 Hz

 • A pokud jde o následující frekvence:

 • - Magnetopauza (na straně odvrácené od Slunce), poloměr = 380 000km 0,125 Hz

 • - Plazmový ohon, (na straně odvrácené od Slunce), vnější poloměr = 380 000 km 0,125 Hz

 • - Měsíční orbita, poloměr = 384 000 km 0,125 Hz

Je zajímavé, že frekvence 0,125 Hz odpovídá 8sekundovému cyklu, což je přibližně stejná doba jako 5 sekund, která odpovídá zpoždění mezi aktivací magnetického pole o indukci 1 až 2 militesla (což je asi tisíckrát silnější než magnetické pole Země) a prvními známkami mozkové aktivity, která na magnetické pole reaguje. (Viz časopis Science 260-1590, 11. června 1993)

Nízkofrekvenční elektromagnetické vlny mohou být u lidí spojovány s vnitřní silou Qi (Ki). Pokud tomu tak je, pak může být síla (energie) Ki detekována fyzicky.

Pole energie Ki je jednou ze slibných Nových technologií. Mikrotubulární (tj. z mikroskopických trubiček vytvořená) struktura mozkových a jiných buněk může být klíčem k zásadním fenoménům, jakým je například vědomí.

Aktivita vln lidského mozku by se dala porovnat a aktivitou mozku delfínů. Některé experimenty dokládají spojitost mezi mozkovými stavy a rezonančními elektromagnetickými vlnami, díky čemuž se objevuje možnost, že se lidský mozek vyvinul tak, aby „ladil“ s (byl na stejné vlně) jako planeta Země.

Mozky delfínů a lidí mohou obsahovat BioMagnetit, který je může obdařovat elektromagnetickou citlivostí schopnou zajistit spojitost mezi mozkem a mnoha různými formami elektromagnetických jevů, včetně fenoménu Schumannových rezonancí, ale nejen toho.

Steve Mizrach (používající nick Seeker1) má webové stránky, na nichž popisuje přístroje na ovládání mysli (Mind Machines), což jsou zařízení, která prostřednictvím světla, zvuku, elektřiny a chemikálií ovlivňují stav mysli. Dave Siever (Comptronic Devices) má webové stránky, kde se nachází popis určitých pasáží z historie stimulace mysli prostřednictvím světla a zvuku. Příkladem stimulace mysli světlem je třeba obřad iniciace do zoroastrismu.

O některých těchto záležitostech se hovořilo na konferencích o fenoménech lidského vědomí v Tusconu v letech 1994 a 1996. Třetí tusconská konference je plánována na rok 1998.

Podobné fenomény mysli a vědomí zahrnují i fenomény parapsychologické, kterými se zabývá například:


(c)2009 Tony Smith
(c)2009 Translation: Jan Kovář ml. 

Zdroj: www.valdostamuseum.org/


Nejnovější články na našem portálu

září 25, 2022 564
„Máte důležité životní poslání, které souvisí s komunikací a uměním. Nedovolte, prosím, aby vás v...
září 23, 2022 692
Dne 23.9.2022 v 3:04 h nastává letošní podzimní rovnodennost. Její zvláštností bude, že se Slunce...
září 23, 2022 637
Jedním z druhů manipulací, o které se až tak moc nemluví, je manipulace sexuální energií. Je to...
září 12, 2022 3167
„Jsem s vámi a dodávám vám odvahu učinit zásadní změny ve vašem životě tak, abyste se mohli více...
září 06, 2022 6783
Dne 10.9.2022 v 11:58 nastane na 17.stupni vodního znamení Ryb úplněk. Bude tvořit osu páteře...
srpen 25, 2022 4952
Dne 27.8.2022 v 10:16 h nastane na 4. stupni zemského znamení Panny novoluní. V čase události...
srpen 22, 2022 4863
Lidé jsou v dnešní době mezi sebou oddělení v úrovni 3D a 5D více než si uvědomují. Je to krásně...
srpen 18, 2022 2398
23. 8. 2022 v 5:16 přejde Slunce do znamení Panny, kdy se dostáváme k 6. znamení zvěrokruhu, do...
srpen 14, 2022 9929
Kartářka a vědma Helen Stanku: Jak se odmilovat? Můžete na to jít klasicky a dát si čas, anebo to...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1544108
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509874
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 437806
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 348837
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 277423
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 268682
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267222
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 243559
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236994
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 227755
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 225817
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 209408
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 208540
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 196695
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183059
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180962
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 174191
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 172392
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 160017
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 159805
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 157882
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138978
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124711
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121862
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...