Ondřej Brož: Inkarnační cesta (1) - Rozdíl mezi 3D a 5D

Nebojte, nebudu tady nadávat na 5D jak byste čekali, rád bych vysvětlil rozdíly, mezi těmito dimenzemi pro lepší pochopení a uchopení naší inkarnace.

Rád bych teď udělal několik článků takového cyklu, kde bych rád nabízel svůj pohled a zkušenosti na duchovní teorii a praxi. Nejprve je potřeba vysvětlit si, co to vlastně 3D a 5D znamená. 3D jak název napovídá jsou tři dimenze. Šířka, délka a výška. To je svět, ve kterém žijeme. Můžeme se pohybovat buď nahoru, dolů, doleva, doprava, dopředu, dozadu, nebo kombinací těchto směrů. Je to ta dimenze, kterou vidíme nebo vnímáme pěti smysly, které má každý člověk, samozřejmě pokud nemá nějaké poškození zraku, sluchu atd. Těchto pět smyslů je tedy čich, hmat, zrak, sluch a chuť.

5D neboli pátá dimenze, je dimenze kde se k šířce, délce a výšce přidává také dimenze času a prostoru. Velmi krásně to bylo vyobrazeno v mém nejoblíbenějším filmu od Christophera Nolana Interstellar, tento film je skvělý po více stránkách, ale zpátky k dimenzím. Zatímco my jsme jako Duše inkarnované v lidech, v tělech, které byly stvořeny a fungují ve třech dimenzích, tudíž nemůžeme se hýbat časem a prostorem tam a zpátky. Myslím tím teleport a cestování v čase. Hovoříme stále v rovině našich těl a ne technologií. To, co nám umožňuje hýbat se v čase a prostoru je jedině naše mysl, která sice patří do naší fyzické sféry, ovšem není vázána 3D pravidly.

V mysli můžete vzpomínat na minulost, představovat si, jak jste na jiném místě. Ovšem omezení zde je, jelikož naše mysl sahá pouze do této inkarnace. Pokud už pak člověk dělá nějaké způsoby, které souvisí s duchovní praxí, nejedná se už o naše tělo, nýbrž o naší Duši, která je v 5D. Naše 3D tělo a vše co k němu patří, je fyzickým projevem naší Duše, která využívá 3D k získávání zkušenosti a prožitků, jelikož v 5D takové věci nejsou.

A proč to tak je?

Když máte dimenzi, kde je zároveň čas a prostor, znamená to, že vše se tam děje a může dít. Když se říká, že se vše děje nahoře současně, je to proto, že se tam nachází dimenze času a prostoru. Tudíž veškeré životy, které jste kdy prožily, veškeré životy, které prožijete existují v duchovních sférách. Stejně jako lidé, kteří již nežijí, tak na úrovni Duše si stále zažívají ty své životy. Rodová karma je reálná věc a může vás ovlivňovat i předek, který žil v 18. století, jelikož i když je z našeho 3D pohledu po smrti, v 5D stále existuje a proto nás může po duchovní stránce ovlivňovat.

Když jdete na regresní terapii, nevzpomínáte si na minulé inkarnace, vy se do nich aktivně napojujete, jelikož část vaší Duše ten život stále žije. Mezi našimi životy, je taková ochranná bariéra, jelikož by se ty životy neměli navzájem ovlivňovat. Duše by měla tyto životy prožívat nezávisle na ostatních životech. To co se při regresi stane je, že shodíme bariéru, zjistíme a prožijeme co potřebujeme, bariéru nahodíme a vracíme se zpět. Proto jediné nebezpečí u regrese je, že se bariéra nenahodí a my pak žijeme dva životy zároveň, což je pro naší aktuální 3D inkarnaci nevhodné a může nám to i ublížit. To jen z našeho 3D pohledu je ten život minulost, ale jelikož nahoře neexistuje čas, existují všechny známé a neznámé varianty všeho.

Proto se nahoře nachází vaše Duše ve všech variantách. Jak Duše bez jakýchkoliv zkušeností, tak Duše, která si vše prožila a z toho vyplývá, že stejně jako vesmír, rozvoj je nekonečný, zkušenosti a inkarnační cesta je nekonečná, možnosti jsou nekonečné a pomyslná cesta ke Zdroji, je technicky nekonečná. Ale jen v 5D.

Vaše Duše zažívá v inkarnacích všechny varianty své cesty a vy jako Duše právě teď prožíváte jednu část vaší inkarnační cesty, která je pro vás teď a tady, ve třetí dimenzi. Osobně nesouhlasím, že zde na zemi nemáme limity. Máme je a ty jsou právě dané 3D. Píšu zde pouze o pozemských inkarnacích, jak to funguje jinde teď ve 3D inkarnaci netuším. Z toho všeho vyplývá to, že každý kdo vibruje do 5D a chce mermomocí do 5D se tam dostane, ale po smrti. Vždy se vracíme nahoru do čekárny, tedy v 5D jsme dost často. Dokud existujeme ve fyzickém těle, nemůžeme dosáhnout 5D, jelikož pro něj tělo není uzpůsobené. Můžeme 5D dosáhnout, ale pouze jako Duše odpoutaná od 3D těla. A to z mého osobního pohledu znamená, že povznést se teď v lidském těle do 5D je nesmysl, nejde to a je to součást obsáhlejší duchovní manipulace.

Pojďme si to ještě prakticky rozdělit. Já osobně to rozděluji na dvě sféry. Fyzická a duchovní. Fyzickou sféru rozděluji na fyzickou a mentální, duchovní sféru na duchovní a astrální. Z toho vyplývá, že máme 4 sféry, ve kterých se dá pohybovat. Fyzickou, mentální, astrální a duchovní. Ve fyzické sféře se nachází naše tělo a vše co vidíme pěti smysly. V mentální sféře jsou věci, které stále považujeme za fyzické, ale jsou nehmotné a to emoce, myšlenky, vzpomínky, pocity atd. Jakmile například člověk zemře, Duše se dostane z fyzické sféry do mentální a je tzv. přisedlík. Jakmile přejde přes závoj, tunel nebo portál, znázorněný červenou čárou, dostává se do duchovních sfér tedy do astrální sféry, kde si to pak štráduje do sféry duchovní, kde se nachází čekárna, ale o té třeba někdy jindy.

Sféry jsou hodně komplexní, tudíž znázornění, co vidíte, je znázornění, které potřebujeme k tomu, abychom je pochopili z našeho pohledu 3D bytostí. Jakmile se dostane Duše ze sfér fyzických do sfér duchovních, dostává se tedy do 5D. Jak může existovat Duše ve sféře fyzické a duchovní zároveň? Tak to si necháme zase na příště, ve článku, kde se budu věnovat procesu inkarnace.

5D je něco, čeho dosáhneme vždy, když zemřeme jako člověk a cestujeme do čekárny, kde si vybíráme další možnosti naší budoucí inkarnace, které jsou velmi rozmanité. Pro náš lidský mozek jsou zákonitosti páté dimenze neuchopitelné, a proto se o tom hůře mluví, a ještě hůře se to chápe. Ale to je v pořádku, protože když jsme inkarnovaní ve 3D, máme se věnovat 3D, jinak bychom v ní nebyli. Naše zakořeněné přesvědčení, že musíme vše vědět a vše pochopit je zcestné, jelikož to ani nejde.

Dokáže lidský mozek uchopit to, že vesmír je nekonečný? Jak nekonečný? Přece někde musí končit a co je za ním? Jsme jako lidé na planetě Zemi, která má jasně určené hranice zemského povrchu. Hranice vesmíru s rozvojem technologií posouváme, ale jsou to pořád hranice. Nahoře hranice nejsou, a proto se tam vše děje současně. Dokáže lidský mozek obsáhnout představu, že naše Duše zažívá nekonečně mnoho životů najednou, které mezi sebou interagují, že Duše si v čekárně vybere budoucí inkarnaci propletenou s tisícem Duší, které si navzájem provážou životy? A že máme svobodnou vůli a můžeme kdykoliv cokoliv změnit?

Nejde to, náš lidský mozek je omezený 3D realitou, takže se to nesnažte plně pochopit, protože to ani nejde, zahlcuje to a vytváří zmatek v našich hlavách. Rozdíl mezi 3D a 5D se uchopit dá a doufám, že jsem vám nabídl nějaké zajímavé informace. Dokud žijeme ve 3D, je nám 5D dočasně uzavřená, ale kam spěchat? 5D je náš domov a vždy po dokončení dané zkušenosti se tam vrátíme. Vrátíme se tam proto, abychom znova odešli někam jinam, prožívat nekonečné možnosti a zkušenosti, které nám 3D a mnoho dalšího může zprostředkovat. O procesu inkarnace si řekneme příště. A jak s oblibou říkám, nebojte, jelikož každý z vás si opět vše zjistí a uvědomí, tak jako nekonečně mnohokrát předtím, když se dostane tam nahoru.

A jediné co zbývá je, užívat si každý den v inkarnaci ve které jsme, jelikož otěže 3D času nás uvrhnou smrtí do 5D tak, jako mnohokrát předtím.

A to přátelé, je jediná skutečná jistota, kterou v životě máme. 

s přáním krásného dne, 

Ondřej Brož  Autor článku : Ondřej Rimmer Brož  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2239
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1402
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3114
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2304
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1484
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1269
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1809
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2672
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1341
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1426
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2058
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5791
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1792772
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512739
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444104
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352689
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285419
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274590
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269422
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251727
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239414
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238359
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234999
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234079
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212493
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202503
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184702
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182542
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181491
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174325
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164131
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161642
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159440
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140829
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126558
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122963
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...