Margot Anthea Gabrielle: REKALIBRACE DNA A TRANSFORMACE NA NOVOU LEHKOST BYTÍ

Přijala: Anthea Réa / 2. 7. 2020

Milovaní Tvůrci, mnozí z Vás potřebují v této době cítit, že v tom nejste sami. Připomínáme, že ,,kauza korona“, a další celosvětové sociální experimenty, které přijdou později, jsou pouze pozemskými kulisami pro něco mnohem, mnohem většího.

Elitní síly tohoto světa si myslí, že jsou to oni, kdo vše řídí a manipulací přetváří k obrazu svému. Ale opak je pravdou: celé dění je orchestrováno Galaktickou Radou ve jménu Zdroje, aby mohlo dojít k masivnímu přerodu Země a vědomí lidstva.

Je to doba velkého zastavení – vstoupení do BODU NULA, který umožňuje Matce Zemi navyšovat své vibrace každým dnem. Byla spuštěna hloubková očista vaší buněčné paměťi a kompletní rekalibrace DNA, a proto se potlačené energie starého nastavení vyplavují na povrch rychleji a ve větší intenzitě, než tomu bylo dříve. Právě díky tomu mohou do elektromagnetické a krystalické mřížky Země proudit ,,nové“ energie.

Nové říkáme v uvozovkách, neboť ve skutečnosti jsou to energie vám důvěrně známé: energie vašeho prapůvodu, vibrující na vlnách Kosmické Lásky. Je to váš skutečný Domov. Je vaším božským právem, abyste jej žili zde, na Nové Zemi.

Mnohým z vás v poslední době zvědomují a odžívají velmi silná témata a traumata, která mohou být proměněna v čisté Vědomí až nyní, po mnoha letech příprav a ukotvování vysokých vibrací do těla. Nezoufejte, že zažíváte energetické propady. Je to znamení, že jste připraveni na trvalý přepis vaší buněčné paměťi, neboť už jste v kontaktu s kořeny příběhu duše.

Pozorujeme, jak mnozí z vás zoufají nad stavem svého zdraví a kolísavé energie, únavy nebo bolestí. Vidíme, že těch očist už máte dost. A je to pochopitelné. Ve skutečnosti, to je přesně to, na co vesmír čeká: když už konečně řeknete dost.

KDY UŽ KONEČNĚ ŘEKNETE DOST VŠEMU, CO VÁS OMEZUJE, SVAZUJE, ZASAHUJE ZA HRANICE VAŠEHO ZDRAVÍ A KOMFORTU. NEBOŤ TO VY JSTE V JÁDRU SVÉ DUŠE TVOŘIVÉ VĚDOMÍ ZDROJE, A PASIVNÍ PŘETRPĚNÍ NĚČEHO, CO VÁM NEVYHOVUJE, NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S ODEVZDÁNÍM SE BOHU, ALE S TOXICKÝM PROGRAMEM, ŽE ,,BŮH JE VNĚJŠÍ SÍLA MIMO VÁS, KTERÁ ROZHODUJE O VAŠEM OSUDU“.

Rádi bychom vás podpořili v přeladění vašeho podvědomí a nastavení pravidel, podle kterých žijete a vytváříte svůj život, neboť to je to jediné, co určuje, zda žijete v harmonii a hojnosti, nebo ne. Existuje řada toxických přesvědčení, které mohou vaše prožívání transformace způsobovat zbytečně bolestivým. Podíváme se na ta nejčastější přesvědčení, která se nyní pro vaše dobro kolektivně bortí.

PROGRAM ,,BOLEST JE NORMÁLNÍ“, ,,BEZ BOLESTI TO NEJDE“ (na to navázané ,,bez práce nejsou koláče“, ,,program práce na sobě“, kdy je potřeba si svou radost vydřít)

Bolest není danost, ale stav vědomí. Dokud se nenaučíte navazovat živoucí spojení s vaším (pod)vědomím, přehlédnutá poselství duše se vám musí zviditelnit přes to, co vás jako jediné dokáže skutečně zastavit: přes bolest. Ale není to nutné. Bolest je jen emoční náboj potlačené energie, která je obalená kolem jádra vašeho niterného, Zdrojového já. Je to energie, která vás vede do hloubky, dovnitř.

Jakmile navážete živoucí vztah se svým podvědomím a věnujete se pravidelně poselstvím své duše, které jsou vám přístupné, kdykoli se zastavíte a zvnitřníte, nebude vás už muset zastavovat bolest, abyste tak učinili. Není potřeba, aby nastoupil křik těla-duše, když nasloucháte jemnému volání.

Ne vždy je však bolest výsledkem přehlížení zpráv od své duše. Někdy je příčinou podvědomý program, že to jinak, než přes ,,transformaci bolestí“ nejde. Tento program mají ti nositelé Světla, kteří pracují na svých vnitřních proměnách vynucovaně, ne v proudu života, který vše potřebné vynáší na povrch sám od sebe. Týká se těch, kteří jsou z dětství zvyklí, že ,,nic není zadarmo“ a nejsou schopni uvěřit, že jejich transformace nemusí být ,,něco za něco – bolest za radost“.

Ano, transformace vědomí je intenzivní proces vnitřní a vnější proměny do vašeho skutečného Zdrojového Já. Ano, je přirozené, že život je tvořen velkými a malými cykly (roční období, den-noc, nádech-výdech), a proto je normální, že jsou dny, kdy se nesete na vlnách radosti a inspirace, a pak dny, kdy jste unavení a bez síly.

AVŠAK TO, CO PROŽÍVÁTE JAKO BOLEST, JE VE SKUTEČNOSTI EMOČNÍ NÁBOJ ODPORU, OBALENÝ KOLEM JÁDRA VAŠEHO SKUTEČNÉHO JÁ. VAŠE SKUTEČNÉ JÁ JE POUZE INTROVERZNÍ ENERGIE, PONOR DO HLUBIN SEBE SAMA. BOLEST JE POUZE OBAL NA POVRCHU, KTERÝ JSTE SI NEVĚDOMĚ VYTVOŘILI SAMI. PROŽITEK HLUBOKÉHO PONORU JE TO, CO JÍ MŮŽE NAHRADIT, POKUD SI DOVOLÍTE UVĚŘIT, ŽE JE TO MOŽNÉ.

PROGRAM ,,RADOST JE NEJVYŠŠÍ VIBRACE A STRACH NESMÍM PROŽÍVAT"

Ano, je pravdou, že ve vyšších dimenzích, které můžete žít zde na Zemi, se vibrace strachu samovolně rozpouští. Nemá ve vašem vědomí místo. Ale to neznamená, že strach zcela vymizí. Negativní energie jsou všude kolem vás a to je potřeba si připustit. Vystoupit z duality neznamená popřít ji a poté cítit pocity viny, kdykoli ,,spadnete“ do nižších vibrací. Znamená to plné přijetí věcí takových, jaké jsou, s vědomím, že v tomto přijetí máte možnost svobody výběru.

Přesvědčením, že v Nové Zemi už musí být jen vysoká vibrace radosti, si paradoxně do života strach přitahujete. Proč? Uvědomte si, odkud se bere potřeba zbavit se strachu (bolesti, negativní energie) a potřít jeho existenci: tu potřebu vyzdvihovat radost generuje její potlačený protipól - strach. A ten nemůže přitáhnout nic jiného, než další strach. Utíkání k pozitivsmu je pro vaše těla a duši stejně škodlivé, jako negativismus. Obojí plodí zklamání z nenaplněných očekávání.

Pravdou je, že síla kolektivního strachu je mocná a utíkat před ní není řešením. Když vaše podvědomí vyzařuje informaci, že ,,strach / bolest / negativita jsou špatné“, spojujete si přítomnost nízkých vibrací s vaší sebehodnotou a pocitem selhání, pak si sami nevědomě tvoříte průchody transformačními vlnami mnohem těžší. Vaše tělo totiž vyvíjí silný odpor vůči tomu, co je vaší přirozenou součástí, a to ho stojí velké úsilí a výdej energie, který se následně projeví vyčerpáním nebo bolestmi.

VĚDOMÍ NOVÉ ZEMĚ NENÍ O ODVRÁCENÍ ZRAKU OD NEGATIVNÍCH ENERGIÍ, ANI O SLEPÉM ADOROVÁNÍ POZITIVNÍHO MYŠLENÍ. VĚDOMÍ NOVÉ ZEMĚ SE VE VÁS UKOTVUJE VE CHVÍLI, KDY NECÍTÍTE ODPOR. JSTE SE VŠÍM, ČÍM JSTE A CO VÁS OBKLOPUJE, VE VNITŘNÍM SMÍRU A PŘIJETÍ.

A TO VÁM DÁVÁ SVOBODU VÝBĚRU, CO CHCETE ŽÍT, A CO NE. SVOBODA VYCHÁZÍ Z PŘIJETÍ VĚCÍ TAKOVÝCH, JAKÉ JSOU. ZDE PLATÍ ZNÁMÉ: TO, ŽE NĚCO PŘIJÍMÁM, NEZNAMENÁ, ŽE S TÍM SOUHLASÍM. ZNAMENÁ TO, ŽE NEVYVÍJÍM ODPOR VŮČI NIČEMU, ABYCH MOHL/A SVOBODNĚ TVOŘIT NOVÝ SVĚT.

PROGRAM ,,ODDĚLENOSTI“ - ,,ZEMĚ JE HMOTA A DUCH JE ŽIVÉ VĚDOMÍ“
Mnohé staré duše a hvězdné duše v sobě mají stále zakódované podvědomé nastavení, že ,,Země je neživá hmota oživená Duchem“ – je tedy v tomto vnímání něčím podřadným, méně důležitým a světelným.

Dokud takové nastavení přetrvává, je logické, že vaše tělo bude transformační proměny snášet velmi špatně a ztuha – nedáváte totiž fyzickému tělu potřebnou energii přijetí a ocenění, aby se v něm navýšily vibrace a vitální energie, která navyšuje vaší fyzickou i duchovní imunitu ve 3D.

Vyvyšovat ducha nad Zemi je důsledek duálního vědomí, které necítí, že energie a vědomí – Duch a Země, Jedno jsou – jen se liší ve vibrační hustotě frekvencí. Kdo z vás tak cítí, přijměte následující nastavení pro větší lehkost v průchodu transformacemi:

🌸🌸🌸
MÉ FYZICKÉ TĚLO JE SVĚTELNÝ CHRÁM PŘEKYPUJÍCÍ VITÁLNÍ ENERGIÍ MATKY ZEMĚ. MÉ TĚLO NENÍ JEN PŘIJÍMAČ A VYSÍLAČ, ALE TAKÉ ZDROJOVÝ GENERÁTOR ENERGIE-VĚDOMÍ. DOVOLUJI SI PROŽÍVAT SVÉ TĚLO JAKO STŘEDOBOD MÉHO BOŽSKÉHO VĚDOMÍ.
🌸🌸🌸
STŘED MÉHO FYZICKÉHO TĚLA JE PORTÁL DO MÉ PRAPODSTATY A DO NEKONEČNÉ ENERGIE ZDROJE. MÉ FYZICKÉ TĚLO JE MATEŘSKÁ LOĎ S GENERAČNÍMI OTISKY VŠECH MÝCH DOMOVŮ, A PROTO MĚ VŽDY SPOLEHLIVĚ DOVEDE NA TAKOVÁ MÍSTA A K TAKOVÝM LIDEM, JEŽ JSOU ODRAZEM MÉHO ZDROJOVÉHO JÁ.
🌸🌸🌸

PROGRAM ,,JEDU NA PLNÝ PLYN“ – TVRDOST K SOBĚ A NEPŘIJETÍ PŘIROZENÝCH CYKLŮ ŽIVOTA
Není potřeba prožívat transformační vlny jako něco, co vás pravidelně a natvrdo vyřazuje z provozu. Avšak pokud se tak děje, je potřeba, abyste si upřímně zhodnotili, jak a do čeho investujete svůj čas a energii. Čerpáte z rezerv, anebo ctíte přirozené cykly svého těla a psýché a vycházíte si vstříc, bez ohledu na důležitost povinností? Nemáte-li stále tuto zkušenost zvládnutou, bude se vám zas a znovu čím dál citelněji připomínat, abyste si své hodnoty dali do pořádku.

I to je součást kolektivního čištění sebe-lásky, kdy si zvědomujete, v čem jste na sebe byli tvrdí, v čem jste ignorovali sebe a své potřeby, v čem jste se příliš rozdávali a ustupovali tam, kde to nebylo zdravé. Pokud se vás týká toto téma, nechte s výdechem svou bdělou přítomnost, ať transmutuje veškeré pocity křivdy, hněvu, žalu, frustrace a další potlačené energie do čirého proudu vašeho sebe-vědomí. Zarovnejte svůj chrám těla-duše do stejné světelné osy s vlnou přirozeného rytmu Matky Země, a dovolte si plynout životními fázemi expanze-introspekce pod jejím vedením.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ZEMĚ KADÝM DNEM ZESILUJE A PROTO I VAŠE SMYSLOVÉ A NADSMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ SÍLÍ. JAK VAŠE SCHOPNOSTI ZBYSTŘUJÍ, MŮŽETE BÝT KONFRONTOVÁNI S MNOŽSTVÍM ILUZÍ, KTERÉ VÁM VYSKAKUJÍ DO VĚDOMÍ V NEBÝVALÉ MÍŘE. BUĎTE ZA TENTO DAR VDĚČNI. JE TO DŮKAZ, ŽE JSTE VZESTOUPILI DO DALŠÍ ÚROVNĚ VAŠEHO BOHO-LIDSTVÍ.

Je tím prověřována také vaše schopnost zůstat v láskyplném přijetí a nesoudit (se), za to, že jste něco dřív viděli a prožívali úplně jinak. Je to přirozená evoluce vědomí a důkaz, že postupujete vpřed. Pousmějte se nad tím a nechte vše, co váš vnitřní zrak šokovalo, rozpustit ve světle vašeho vědomí. Kolektivně dochází k rozpouštění veškerých pokřivených vzorců a rovnic v komunikaci a ve vztazích. Jste vedeni všímat si slov a energie, která z nich vychází.

V TĚCHTO DNECH JE NA ZEMI JIŽ ODEMČENÝCH MNOHO KLÍČOVÝCH PORTÁLŮ NA HLAVNÍCH BODECH ZEMĚ, COŽ VÁM UMOŽŇUJE BĚHEM NĚKOLIKA VTEŘIN A MINUT PŘELADIT NĚCO, CO BY VÁM DŘÍVE TRVALO NĚKOLIK HODIN, DNŮ, TÝDNŮ.

TYTO PORTÁLY JSOU JAKO VÍRY, KTERÉ SKRZE VAŠE ZVĚDOMĚNÍ-PROŽITÍ-ROZHODNUTÍ VTAHUJÍ STAROU ENERGII DO SEBE A ODNÁŠEJÍ JÍ PRYČ Z POVRCHU ZEMSKÉHO DO ČERVÍCH DĚR, KDE SE ZNOVU PROMĚNÍ NA NULOVÝ POTENCIÁL ZDROJE. VYUŽIJTE TÉTO JEDINEČNÉ MOŽNOSTI. STAČÍ BÝT SI TOHO VĚDOM A UVOLNIT SE DO PROCESU V PROPOJENÍ SE SVÝM SRDCEM - VĚDOMÍM.

Kdykoli se přistihnete při tom, že z vás mluví pokřivené nastavení vaší staré DNA, přivítejte tuto energii ve svém poli, neboť to znamená, že vaše DNA se očišťuje, aby mohla být překódována na novou, harmonickou verzi nového nastavení. Avšak to, zda se to stane, určujete vy sami svou vědomou tvorbou.

Proto si dovolte vypustit jakékoli pokřivené vzorce myšlení/jednání/mluvení do kosmicko-zemských portálů Gaii, a okamžitě si představte, jak chcete reagovat jinak. Barvitě a živě si vytvarujte novou verzi vašeho Já, které myslí, cítí, mluví a jedná z napojení na svůj vnitřní Zdroj. Přepište tyto vzorce zcela konkrétně a dosaďte za ně prohlášení, která vám pomohou vše potřebné ukotvit.

 PROGRAM ,,JE POTŘEBA ODPOUTAT SE OD MINULOSTI A NEOHLÍŽET SE ZPĚT“
Mnohým z vás se uleví, když pustíte přesvědčení, že ,,minulost je obtěžující a zaměření na ní vás omezuje“. Když se vám tzv. minulost ohlásí sama od sebe, je to vždy Posel pro tvoření vaší Budoucnosti z bodu ,,tady a teď“.

Ano, toto je tak náročné dát do lidských slov, ale na úrovni duše sami moc dobře víte, že minulost-přítomnost-budoucnost je jednolitý proud energie, který se každou chvíli prolíná a komunikuje mezi sebou navzájem.

Nejsou to tři stavy vědomí, nýbrž jednotná časoprostorová osa, která propojuje korálky všech inkarnací do jednoho náhrdelníku vaší duše. Proto nezlehčujte nijak přínos vaší minulosti, ani nevyzdvihujte budoucnost. Cokoli, co se hlásí o vaši pozornost TEĎ, je podstatné. Je to posel zpráv, jenž přichází ve jménu Pravdy a Lásky.

Ať už z tzv. minulosti nebo budoucnosti, má zde své právoplatné místo. I to je součást sjednocení vědomí. Stále platí, že cokoli, co udržujete v odporu a oddělení od sebe, to zesiluje a dává vám tak znatelně pocítit na duši a na těle, že je zapotřebí změna.

A TA ZMĚNA NEMUSÍ BOLET. KDYŽ SE ZAMĚŘÍTE DO SVÉHO STŘEDU A PRODÝCHÁTE SVÉ SRDCE: JAK REAGUJETE NA TVRZENÍ, ŽE ,,TRANSFORMACE JE KRÁSNÁ? TRANSFORMACE JE BLAŽENÁ ZMĚNA?“ JE TO VAŠE VNITŘNÍ PRAVDA? SHODUJE SE S VAŠÍ VNĚJŠÍ REALITOU?

POKUD NE, MŮŽETE PROPUSTIT I TOTO TOXICKÉ NASTAVENÍ, KTERÉ PRAVÍ, ŽE ,,TRANSFORMACE JE NÁROČNÝ A TÍŽIVÝ PROCES“. NENÍ TO POTŘEBA. TO, CO DĚLÁ TRANSFORMACI TÍŽIVOU, JE VÁŠ VZTAH K NÍ.

VÁŠ POSTOJ KE ZMĚNÁM. VÁŠ VZTAH KE SMRTI. NEBOŤ KAŽDÁ ZMĚNA – AŤ UŽ VAŠEHO MYŠLENÍ, EMOCÍ-ENERGIE, NEBO VNĚJŠÍCH OKOLNOSTÍ, JE MALÁ SMRT. A POKUD SE JÍ BOJÍTE, NEBO LPÍTE NA JEDNÉ JEDINÉ FORMĚ VAŠEHO JÁ, TAK ZBYTEČNĚ TRPÍTE.

Uvolněte se do pozvolné, laskavé transmutace vašeho Já. Její náruč je stejně mírumilovná, jako náruč Smrti. Je to energie Zdroje, Vědomí, Světla, Lásky, Matky Země. Když nepředbíháte do budoucnosti, ani nelpíte na minulosti, necháváte sebou protékat to, co přichází, nedáváte pak svému přerodu žádné podmínky ani přívlastky.

Uvolňujete se v důvěře a dovolujete životu, aby se DĚL. Pouta vaší (sebe)kontroly praskají a vaše křídla se uvolňují ze sevření. Jste svobodní a volní, požehnaní milující existencí, která hýčká vaše duše a těla, procházející proměnou do dalšího stupně bytí. Všechny změny jsou požehnané, jedinečné a přínosné.

Každá nová forma vašeho já zde má své místo, ale žádná není lepší než ta druhá. Jednoduše přináší novou kvalitu. A vaším úkolem je si jí do sytosti užít, ne se trápit proto, že se nepodobá tomu, co jste dosud znali.

Jste vedeni pustit se a uvolnit do vědomí ,,vím, že nic nevím“. Srdce, mysl a vědomí dětí – těch, které nevědí, a s každým novým nádechem začínají nanovo. Nemůžete nic pokazit, nemůžete se rozhodnout špatně. V uvolnění se do podporující náruče života vám vždy přijde ten správný impuls k akci. Víte, co udělat. Víte, kdy jen tak být.

Stačí přestat vše řídit, kontrolovat, nechat se dít. Dovolte životu, Božskému Duchu, živoucímu světelnému chrámu vašeho těla, ať vede vaše kroky, vaše myšlenky, vaše pocity. Zas a znovu vytvářejte vědomě svým dechem prostor kolem sebe, kdykoli se nevědomě omezujete.

🌸TRANSFORMACE JE LÁSKYPLNÝ A VYŽIVUJÍCÍ STAV BYTÍ. SÍLA DUCHA ŽIVOTA MNOU PROTÉKÁ. NECHÁVÁM SE VÉST NA VLNÁCH VĚDOMÍ MÉHO VNITŘNÍ ZDROJE.

🌸DOVOLUJI SI PROPUSTIT VEŠKERÉ OMEZUJÍCÍ ZÁZNAMY A PŘESVĚDČENÍ, KTERÉ DOSUD ČINILY ROZPORY A POTÍŽE MEZI MÝM PROŽÍVÁNÍM DUCHA A ZEMĚ.

🌸MÉ VĚDOMÍ JEDNOLITÉ ENERGIE DUCHA-ZEMĚ SPLÝVÁ V JEDNO. ODEVZDÁVÁM SE DŮVĚŘE, NEBOŤ ŽIVOUCÍ SÍLA DUCHA ŽIJE VE MNĚ.

🌸AKTIVUJI V SOBĚ MYSL A SRDCE BOŽSKÉHO DÍTĚTE. SVĚTLO MÉ NEVINNOSTI, ZVÍDAVOSTI A ODHODLÁNÍ ZAROVNÁVÁ MÁ SLOVA A ČINY DO SOULADU S MOU PRAPŮVODNÍ BOŽSKOU DNA.

🌸PŘIJÍMÁM REKALIBRACI MÉ BUNĚČNÉ PAMĚŤÍ NA NOVOU LEHKOST BYTÍ V PLNÉM PROPOJENÍ S ŽIVOUCÍ GAIOU, KTERÁ JE ZHMOTNĚNÝM ZDROJEM MÉHO BOŽSTVÍ.

S láskou a podporou ve všech proměnách života,

Akášičtí Mistři a Anthea Réa


Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Nejnovější články na našem portálu

únor 20, 2024 389
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
únor 18, 2024 436
19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období...
únor 13, 2024 583
Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a...
únor 07, 2024 559
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového draka. Drak je...
únor 02, 2024 868
„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom...
leden 23, 2024 755
Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000...
leden 20, 2024 1113
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem...
leden 15, 2024 991
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou roli ve...
leden 15, 2024 1249
Když žena dává muži své tělo, dává mu také nevědomý závazek, že po dalších sedm let bude vyživovat...
leden 01, 2024 1293
Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další...
prosinec 29, 2023 1776
Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně...
prosinec 20, 2023 1237
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to, co děláme...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1987655
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514975
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456140
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 291929
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 281231
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272309
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 258512
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 248740
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 247588
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242325
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 239783
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214745
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205906
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187182
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186252
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184047
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176283
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166298
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163004
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160666
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142383
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127901
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124226
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122095
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...