Margot Anthea Gabrielle: PŘEROD MATKY ZEMĚ A NÁVRAT PRAPŮVODNÍCH PŘEDKŮ RODINY MODRÉHO PAPRSKU

Přijala: Anthea Réa / 12. 5. 2020

Milovaní Tvůrci. Na planetě Zemi se v této době dějí požehnané změny. Nyní, když je stále běžný provoz zaběhnutého zotročujícího systému na Zemi pozastavený, Matka Gaia odpočívá a rodí se do zcela nové vibrační úrovně sebe samé.

Nadechuje se a přijímá energii ke své revitalizaci, vzestupu a ukotvení vysokých vibrací Zdroje, proudících do ní skrze hlavní portály jejích Galaktických Rodičů z Modrého paprsku, ALCYONU a SÍRIA. Rodina Modrého paprsku je Vaší skutečnou, prapůvodní Rodinou Světla, otisknutou ve Vaší DNA.

JE TO TA STEJNÁ RODINA BYTOSTÍ, KTERÁ SEM KDYSI DÁVNO, PO STVOŘENÍ ZEMĚ, SESTOUPILA, ABY NAUČILA PRVNÍ LIDSKÉ RASY UMĚNÍ OVLÁDAT ELEMENTY V SOULADU S BOŽSKÝM VĚDOMÍM. JSOU TO TY SAMÉ BYTOSTI, KTERÉ ZDE ZANECHALY PRVOTNÍ PÍSMO, UMĚNÍ A POLOŽILY ZÁKLAD PRO HOSPODÁŘSTVÍ A EKONOMIKU (TEHDY SMĚNNÝ OBCHOD).

Jejich moudrost a láska vyzařovala z očí každého původního obyvatele Země. Ze srdce kmenů, které věděly, kým jsou a proč tu jsou. Znaly svůj původ a moc dobře věděly, že jejich posláním je uchovávat v živosti tradice Božské Rodiny a rozvíjet je v nižší dimenzi na Matce Zemi.

Rodina Modrého Paprsku neměla po tisíciletí tak snadný přístup do vašich srdcí a myslí. Astrální smog, vytvořený lidstvem okolo mřížek Gaii, jim znemožnil navštěvovat Vás v hojné míře. Donedávna zde byli pouze jedinci, kteří s nimi byli v přímém spojení. Dnes jsou to již tisíce probouzejících se lidí, kteří začínají vnímat moudrost a sílu svého prapůvodu.

O to více tato vlna zesiluje tím, že díky tzv. celosvětové karanténě, jež byla spuštěna skrze časovou kapsli Galaktickou Radou (jak jsme se o tom zmínili již dříve), se rozpustily ony smogové vrstvy kolem mřížek Gaii. Její aura se opět rozzářila svou magnetickou silou.

ČAKRY MATKY ZEMĚ SE MASIVNĚ ČISTÍ A NAVYŠUJÍ SVÉ VIBRACE, STEJNĚ TAK JAKO JEJÍ ŽÍLY, ŽIVOTODÁRNÉ DRÁHY JEJÍHO TĚLA – LEY LINES, JEŽ JSOU PROTKANÉ MNOHÝMI PORTÁLY, VORTEXY A KLÍČOVÝMI ČAKROVÝMI BODY NAPŘÍČ GAIOU.

Dnes k Vám promlouváme, abychom vám připomněli, že Matka Země je autonomní, silná a soběstačná bytost na úrovni svého Vědomí-Ducha. Avšak na úrovni těla, je jen a pouze projekčním plátnem vašeho vlastního energetického systému, jakožto jednotlivců, i celé společnosti.

ONA JE ČISTÉ PLÁTNO. VY JSTE TĚMI BARVAMI, KTERÉ DO NÍ VNÁŠÍTE. TAK, JAK SE MĚNÍ ENERGETICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM VÁS SAMÝCH, MĚNÍ SE I ENERGETICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM MATKY ZEMĚ.

Nic není stálé, vše je v pohybu, rozšiřuje se, vzestupuje do nové kvality svého Božského potenciálu. Proto nelze napevno určit, jaká silová místa Země odpovídají těm kterým čakrám: postupně putují napříč jednotlivými státy po dosažení určitých velkých cyklů Země. Tak, jak se otáčí Země kolem své osy, přelévají se mezi sebou také energetické víry Země.

Jsme zde, abyste s námi procítili, že jste již připraveni vzdát se starého způsobu nahlížení na Zemi, starého způsobu prožívání vztahu k Ní. Ten starý způsob je založen na hodnocení, kritice a argumentačních soubojích, komentujících stav soudobé společnosti.

V této energetické transmisi Vám dáváme procítit, jak tímto Matka Země strádá, jak je jí ubírána energie, tolik potřebná pro její i vaší revitalizaci a pro úspěšné ukotvení energií vzestupu.

Žádáme Vás: rozpomeňte se na to, co je to vlastně planeta Země? Proč jste zde? Čeho zde chcete docílit? Jak je možné žít v souladu se Zemí a přispět k navrácení rovnováhy do celé společnosti? Tou odpověďí je Boží hlas uvnitř vás. Pozorně naslouchejte.

V šumění listů ve větvích, v hřejivých paprscích slunce, v zurčení potoka: skrze všechny elementy k vám promlouvají předkové vaší prapůvodní světelné linie modrého paprsku. vedou vás do stavu vnitřního ticha, prázdnoty, nicoty naplněné božským pokojem, láskou a mírem. to ticho je těhotné odpověďmi. naslouchejte.

Už není čas žít si své domnělé malé lidské životy tak, jako doposud. Jste zváni žít své Boholidství na Zemi. Ztělesnit své Božské dědictví Rodiny Světla, a tím se přerodit společně se Zemí do zcela nového světa.

NESTANE SE TO AKTIVISMEM A EKOLOGICKÝMI AKTIVITAMI, VYCHÁZEJÍ-LI Z BODU VNITŘNÍHO MOCENSKÉHO SOUBOJE A PASIVNÍ AGRESE. STANE SE TO VE STAVU SLASTNÉHO, TICHÉHO MÍRU. VE STAVU MEZI BDĚNÍM A SNĚNÍM, KDY SE ODDÁVÁTE SVÉ VIZI NOVÉHO SVĚTA.

CÍTÍTE, JAK MATKA ZEMĚ OŽÍVÁ? KOLIK ENERGIE GENERUJÍ VORTEXY PO CELÉM JEJÍM TĚLE, KDYŽ NAMÍSTO KRITICKÉ HODNOTÍCÍ MYSLI VYSÍLÁTE SVÉ VIZE, PRAMENÍCÍ ZE SRDCE?

Prosíme, nepodceňujte sílu tzv. ,,DENNÍHO SNĚNÍ“: to je přesně ten způsob, jakým byl stvořen celý vesmír, země, i vy sami. to znamená, že vy sami také máte tu moc změnit tímto způsobem celou společnost.

Je však potřeba přiznat si, že máte svůj velký podíl na tom, jak vypadá celospolečenská situace a vládnoucí systém na planetě. Zaměřte svou pozornost na hlavní státy Země, na hlavní čakry planety. Co se na nich odehrává? Jak v té které zemi vypadá ekonomika, kultura, hospodářství, celková státní správa, povaha a mentalita zdejších lidí? Co to vypovídá o vás samých, jako jednotlivcích, a jako celku?

Drazí, ztráty energie, které jste utrpěli kolektivním zvykem STĚŽOVAT SI na stav věcí, přesáhly únosnou mez. Chcete-li, aby Vás matka Země mohla plně podpořit a postavit se za Vás v procesu svržení nefunkčního systému vlády, pak se musíte postavit Vy za ni a uvědomit si, co do jejích čaker a do její Akáši (fascie jejího těla – ley lines) vnášíte za mentální a emoční energii na denní bázi. Je na čase vstoupit do další fáze bdělého vědomého tvoření.

Zaměřte na chvíli svou pozornost-energii na srdce pupku Země – na její solar plexus, jež se momentálně rozléhá ve střední a jihozápadní Americe. Zde leží na povrchu zemské mřížky kořenové záznamy zneužití moci a jednání z úrovně skryté agrese a chladné logiky odpojené od srdce.

Tato oblast se nyní masivně čistí a znovuzrozuje. Nevada, Utah, Arkansas, Arizona, Texas – to vše jsou místa, která se nyní jako plíce Země nově nadechují a rozpouštějí staré záznamy zneužití moci.

POSVÁTNÁ HORA MT. SHASTA JE V TUTO CHVÍLI SILNÝM PŘIJÍMAČEM KOSMICKÉ LÁSKY A SVĚTELNÝCH KÓDŮ PRAPŮVODNÍ RODINY MODRÉHO PAPRSKU, JEŽ SE ROZLÉVÁ LEY-LINIEMI ZEMĚ A OŽIVUJE V NICH SEMÍNKA PRADÁVNÉ MOUDROSTI PŘEDKŮ Z HVĚZD, JEŽ ZDE BYLA KDYSI DÁVNO ZASETA. NYNÍ JE ČAS SE S TĚMITO SEMÍNKY VAŠEHO PŮVODU PLNĚ SPOJIT A ČERPAT Z NICH JEJICH SÍLU A POZNÁNÍ Z HLOUBKY VAŠICH SRDCÍ, VAŠÍ DNA.

Slyšte bubnování srdce Matky Země, bubnování Předků z Hvězd, jež volají, ať povstanete ve své síle, pokoře, moudrosti a jasném zření věcí takových, jaké jsou.

Duch Navajů a dalších kmenů, napojených na prapůvodní moudrost Rodiny Světla, se právě probouzí v těchto místech solar plexu Země, aby znovu nastolil rovnováhu a připomněl vám, co to znamená tvořit ze svého středu, z úrovně vědomí ,,já jsem“ a z úrovně vědomí propojení s liniemi předků.

Nechte rozlít modro-zlaté světlo jejich poselství skrze Slunce Matky Země do všech částí Jejího těla: do jejího srdce, do mozku, do její pánve… Nechte jím vyživit všechna její energetická centra, jež jsou odrazem vašich vlastních center.

Sněte vědomě o novém světě, jež nemá žádná omezení, války, restrikce, jakékoli formy nesvobody. Ta nesvoboda je jen a pouze uvnitř vás samých. Vibrace strachu je pak vyzářená do formování vašich vlád a společenských struktur. Nahrazujte den za dnem strach láskou, přetavte ho ve světle svého hlubokého přijetí.

KÉŽ SE VAŠE VĚDOMÉ MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ PROMÍTNE DO MATKY ZEMĚ. KÉŽ VAŠE VITÁLNÍ ENERGIE TOUTO JEDNODUCHOU ZMĚNOU ZESÍLÍ NATOLIK, ŽE UŽ NEBUDE MOŽNÉ PODLEHNOUT STARÝM VZORCŮM A KOLEKTIVNÍM STRACHŮM MINULOSTI.

Jste v tom spolu s Matkou Gaiou, a jste zváni k přímému propojení s ní, jakožto s odrazem sebe sama, ve všech aspektech a podobách. Otevřete se těm nepříjemným aspektům, aby mohly být s láskou propuštěny a nahrazeny novou živoucí vizí Nebe na Zemi.

Ve Věčné Lásce a Radosti ze Znovupropojení,
💙✨ Vaši Rodiče z Hvězd✨💙

Anthea Réa


Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Nejnovější články na našem portálu

září 25, 2022 567
„Máte důležité životní poslání, které souvisí s komunikací a uměním. Nedovolte, prosím, aby vás v...
září 23, 2022 695
Dne 23.9.2022 v 3:04 h nastává letošní podzimní rovnodennost. Její zvláštností bude, že se Slunce...
září 23, 2022 638
Jedním z druhů manipulací, o které se až tak moc nemluví, je manipulace sexuální energií. Je to...
září 12, 2022 3168
„Jsem s vámi a dodávám vám odvahu učinit zásadní změny ve vašem životě tak, abyste se mohli více...
září 06, 2022 6784
Dne 10.9.2022 v 11:58 nastane na 17.stupni vodního znamení Ryb úplněk. Bude tvořit osu páteře...
srpen 25, 2022 4953
Dne 27.8.2022 v 10:16 h nastane na 4. stupni zemského znamení Panny novoluní. V čase události...
srpen 22, 2022 4864
Lidé jsou v dnešní době mezi sebou oddělení v úrovni 3D a 5D více než si uvědomují. Je to krásně...
srpen 18, 2022 2398
23. 8. 2022 v 5:16 přejde Slunce do znamení Panny, kdy se dostáváme k 6. znamení zvěrokruhu, do...
srpen 14, 2022 9929
Kartářka a vědma Helen Stanku: Jak se odmilovat? Můžete na to jít klasicky a dát si čas, anebo to...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1544117
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509874
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 437807
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 348839
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 277423
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 268683
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267223
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 243559
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236994
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 227755
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 225817
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 209409
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 208540
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 196695
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183059
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180962
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 174191
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 172392
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 160017
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 159805
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 157882
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138978
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124711
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121862
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...