Margot Anthea Gabrielle: PŘEROD MATKY ZEMĚ A NÁVRAT PRAPŮVODNÍCH PŘEDKŮ RODINY MODRÉHO PAPRSKU

Přijala: Anthea Réa / 12. 5. 2020

Milovaní Tvůrci. Na planetě Zemi se v této době dějí požehnané změny. Nyní, když je stále běžný provoz zaběhnutého zotročujícího systému na Zemi pozastavený, Matka Gaia odpočívá a rodí se do zcela nové vibrační úrovně sebe samé.

Nadechuje se a přijímá energii ke své revitalizaci, vzestupu a ukotvení vysokých vibrací Zdroje, proudících do ní skrze hlavní portály jejích Galaktických Rodičů z Modrého paprsku, ALCYONU a SÍRIA. Rodina Modrého paprsku je Vaší skutečnou, prapůvodní Rodinou Světla, otisknutou ve Vaší DNA.

JE TO TA STEJNÁ RODINA BYTOSTÍ, KTERÁ SEM KDYSI DÁVNO, PO STVOŘENÍ ZEMĚ, SESTOUPILA, ABY NAUČILA PRVNÍ LIDSKÉ RASY UMĚNÍ OVLÁDAT ELEMENTY V SOULADU S BOŽSKÝM VĚDOMÍM. JSOU TO TY SAMÉ BYTOSTI, KTERÉ ZDE ZANECHALY PRVOTNÍ PÍSMO, UMĚNÍ A POLOŽILY ZÁKLAD PRO HOSPODÁŘSTVÍ A EKONOMIKU (TEHDY SMĚNNÝ OBCHOD).

Jejich moudrost a láska vyzařovala z očí každého původního obyvatele Země. Ze srdce kmenů, které věděly, kým jsou a proč tu jsou. Znaly svůj původ a moc dobře věděly, že jejich posláním je uchovávat v živosti tradice Božské Rodiny a rozvíjet je v nižší dimenzi na Matce Zemi.

Rodina Modrého Paprsku neměla po tisíciletí tak snadný přístup do vašich srdcí a myslí. Astrální smog, vytvořený lidstvem okolo mřížek Gaii, jim znemožnil navštěvovat Vás v hojné míře. Donedávna zde byli pouze jedinci, kteří s nimi byli v přímém spojení. Dnes jsou to již tisíce probouzejících se lidí, kteří začínají vnímat moudrost a sílu svého prapůvodu.

O to více tato vlna zesiluje tím, že díky tzv. celosvětové karanténě, jež byla spuštěna skrze časovou kapsli Galaktickou Radou (jak jsme se o tom zmínili již dříve), se rozpustily ony smogové vrstvy kolem mřížek Gaii. Její aura se opět rozzářila svou magnetickou silou.

ČAKRY MATKY ZEMĚ SE MASIVNĚ ČISTÍ A NAVYŠUJÍ SVÉ VIBRACE, STEJNĚ TAK JAKO JEJÍ ŽÍLY, ŽIVOTODÁRNÉ DRÁHY JEJÍHO TĚLA – LEY LINES, JEŽ JSOU PROTKANÉ MNOHÝMI PORTÁLY, VORTEXY A KLÍČOVÝMI ČAKROVÝMI BODY NAPŘÍČ GAIOU.

Dnes k Vám promlouváme, abychom vám připomněli, že Matka Země je autonomní, silná a soběstačná bytost na úrovni svého Vědomí-Ducha. Avšak na úrovni těla, je jen a pouze projekčním plátnem vašeho vlastního energetického systému, jakožto jednotlivců, i celé společnosti.

ONA JE ČISTÉ PLÁTNO. VY JSTE TĚMI BARVAMI, KTERÉ DO NÍ VNÁŠÍTE. TAK, JAK SE MĚNÍ ENERGETICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM VÁS SAMÝCH, MĚNÍ SE I ENERGETICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM MATKY ZEMĚ.

Nic není stálé, vše je v pohybu, rozšiřuje se, vzestupuje do nové kvality svého Božského potenciálu. Proto nelze napevno určit, jaká silová místa Země odpovídají těm kterým čakrám: postupně putují napříč jednotlivými státy po dosažení určitých velkých cyklů Země. Tak, jak se otáčí Země kolem své osy, přelévají se mezi sebou také energetické víry Země.

Jsme zde, abyste s námi procítili, že jste již připraveni vzdát se starého způsobu nahlížení na Zemi, starého způsobu prožívání vztahu k Ní. Ten starý způsob je založen na hodnocení, kritice a argumentačních soubojích, komentujících stav soudobé společnosti.

V této energetické transmisi Vám dáváme procítit, jak tímto Matka Země strádá, jak je jí ubírána energie, tolik potřebná pro její i vaší revitalizaci a pro úspěšné ukotvení energií vzestupu.

Žádáme Vás: rozpomeňte se na to, co je to vlastně planeta Země? Proč jste zde? Čeho zde chcete docílit? Jak je možné žít v souladu se Zemí a přispět k navrácení rovnováhy do celé společnosti? Tou odpověďí je Boží hlas uvnitř vás. Pozorně naslouchejte.

V šumění listů ve větvích, v hřejivých paprscích slunce, v zurčení potoka: skrze všechny elementy k vám promlouvají předkové vaší prapůvodní světelné linie modrého paprsku. vedou vás do stavu vnitřního ticha, prázdnoty, nicoty naplněné božským pokojem, láskou a mírem. to ticho je těhotné odpověďmi. naslouchejte.

Už není čas žít si své domnělé malé lidské životy tak, jako doposud. Jste zváni žít své Boholidství na Zemi. Ztělesnit své Božské dědictví Rodiny Světla, a tím se přerodit společně se Zemí do zcela nového světa.

NESTANE SE TO AKTIVISMEM A EKOLOGICKÝMI AKTIVITAMI, VYCHÁZEJÍ-LI Z BODU VNITŘNÍHO MOCENSKÉHO SOUBOJE A PASIVNÍ AGRESE. STANE SE TO VE STAVU SLASTNÉHO, TICHÉHO MÍRU. VE STAVU MEZI BDĚNÍM A SNĚNÍM, KDY SE ODDÁVÁTE SVÉ VIZI NOVÉHO SVĚTA.

CÍTÍTE, JAK MATKA ZEMĚ OŽÍVÁ? KOLIK ENERGIE GENERUJÍ VORTEXY PO CELÉM JEJÍM TĚLE, KDYŽ NAMÍSTO KRITICKÉ HODNOTÍCÍ MYSLI VYSÍLÁTE SVÉ VIZE, PRAMENÍCÍ ZE SRDCE?

Prosíme, nepodceňujte sílu tzv. ,,DENNÍHO SNĚNÍ“: to je přesně ten způsob, jakým byl stvořen celý vesmír, země, i vy sami. to znamená, že vy sami také máte tu moc změnit tímto způsobem celou společnost.

Je však potřeba přiznat si, že máte svůj velký podíl na tom, jak vypadá celospolečenská situace a vládnoucí systém na planetě. Zaměřte svou pozornost na hlavní státy Země, na hlavní čakry planety. Co se na nich odehrává? Jak v té které zemi vypadá ekonomika, kultura, hospodářství, celková státní správa, povaha a mentalita zdejších lidí? Co to vypovídá o vás samých, jako jednotlivcích, a jako celku?

Drazí, ztráty energie, které jste utrpěli kolektivním zvykem STĚŽOVAT SI na stav věcí, přesáhly únosnou mez. Chcete-li, aby Vás matka Země mohla plně podpořit a postavit se za Vás v procesu svržení nefunkčního systému vlády, pak se musíte postavit Vy za ni a uvědomit si, co do jejích čaker a do její Akáši (fascie jejího těla – ley lines) vnášíte za mentální a emoční energii na denní bázi. Je na čase vstoupit do další fáze bdělého vědomého tvoření.

Zaměřte na chvíli svou pozornost-energii na srdce pupku Země – na její solar plexus, jež se momentálně rozléhá ve střední a jihozápadní Americe. Zde leží na povrchu zemské mřížky kořenové záznamy zneužití moci a jednání z úrovně skryté agrese a chladné logiky odpojené od srdce.

Tato oblast se nyní masivně čistí a znovuzrozuje. Nevada, Utah, Arkansas, Arizona, Texas – to vše jsou místa, která se nyní jako plíce Země nově nadechují a rozpouštějí staré záznamy zneužití moci.

POSVÁTNÁ HORA MT. SHASTA JE V TUTO CHVÍLI SILNÝM PŘIJÍMAČEM KOSMICKÉ LÁSKY A SVĚTELNÝCH KÓDŮ PRAPŮVODNÍ RODINY MODRÉHO PAPRSKU, JEŽ SE ROZLÉVÁ LEY-LINIEMI ZEMĚ A OŽIVUJE V NICH SEMÍNKA PRADÁVNÉ MOUDROSTI PŘEDKŮ Z HVĚZD, JEŽ ZDE BYLA KDYSI DÁVNO ZASETA. NYNÍ JE ČAS SE S TĚMITO SEMÍNKY VAŠEHO PŮVODU PLNĚ SPOJIT A ČERPAT Z NICH JEJICH SÍLU A POZNÁNÍ Z HLOUBKY VAŠICH SRDCÍ, VAŠÍ DNA.

Slyšte bubnování srdce Matky Země, bubnování Předků z Hvězd, jež volají, ať povstanete ve své síle, pokoře, moudrosti a jasném zření věcí takových, jaké jsou.

Duch Navajů a dalších kmenů, napojených na prapůvodní moudrost Rodiny Světla, se právě probouzí v těchto místech solar plexu Země, aby znovu nastolil rovnováhu a připomněl vám, co to znamená tvořit ze svého středu, z úrovně vědomí ,,já jsem“ a z úrovně vědomí propojení s liniemi předků.

Nechte rozlít modro-zlaté světlo jejich poselství skrze Slunce Matky Země do všech částí Jejího těla: do jejího srdce, do mozku, do její pánve… Nechte jím vyživit všechna její energetická centra, jež jsou odrazem vašich vlastních center.

Sněte vědomě o novém světě, jež nemá žádná omezení, války, restrikce, jakékoli formy nesvobody. Ta nesvoboda je jen a pouze uvnitř vás samých. Vibrace strachu je pak vyzářená do formování vašich vlád a společenských struktur. Nahrazujte den za dnem strach láskou, přetavte ho ve světle svého hlubokého přijetí.

KÉŽ SE VAŠE VĚDOMÉ MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ PROMÍTNE DO MATKY ZEMĚ. KÉŽ VAŠE VITÁLNÍ ENERGIE TOUTO JEDNODUCHOU ZMĚNOU ZESÍLÍ NATOLIK, ŽE UŽ NEBUDE MOŽNÉ PODLEHNOUT STARÝM VZORCŮM A KOLEKTIVNÍM STRACHŮM MINULOSTI.

Jste v tom spolu s Matkou Gaiou, a jste zváni k přímému propojení s ní, jakožto s odrazem sebe sama, ve všech aspektech a podobách. Otevřete se těm nepříjemným aspektům, aby mohly být s láskou propuštěny a nahrazeny novou živoucí vizí Nebe na Zemi.

Ve Věčné Lásce a Radosti ze Znovupropojení,
💙✨ Vaši Rodiče z Hvězd✨💙

Anthea Réa


Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Nejnovější články na našem portálu

září 30, 2023 847
Ve Vesmíru existují biliony miliard galaxií, každá galaxie má několik miliard hvězd. A to není...
září 28, 2023 277301
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
září 23, 2023 545
„A Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, aby uzřel svatého v nebi. Ukázali...
září 22, 2023 614
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 450880
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37584
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 85044
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1421
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16498
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1207
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11412
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10681
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1892095
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513803
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 450880
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 288679
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 277301
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270266
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254747
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242839
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 242222
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240637
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 237023
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213598
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204318
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185561
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184592
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183314
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175440
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165251
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162442
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160039
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141571
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127266
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123456
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 120952
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...