Miroslav Zelenka: Varianty vývoje situace na Zemi do 10 let

Tento článek vznikl jako reakce na následující email, který jsem obdržel

 
Patřil jste pane Zelenko mezi ty, které jsem velmi ráda poslouchala, učila se s Vámi meditovat, přemýšlet o smyslu života a způsobu jak svět funguje.

Vše do doby než jsem shlédla pořad Cesty k sobě, kde jste vyslovil svůj názor, že svět jaký známe do 10 let skončí.

Ti, co budou na určitém stupni poznání se transformují jinam....zmizí asi 5 miliard lidí "bezbolestně" (vaše přesné formulace si nepamatuji a nebudu je hledat, Vy jistě dobře víte).

Čímž jste sdělil těm, co se teprve učí, přemýšlí, že je zbytečné cokoliv tvořit, plýtvat fyzickou energií a svými prostředky. Zapadl jste u mě tímto mezi ty, co nás dennodenně děsí, mezi falešné mesiáše.

Nebo postupně a nenápadně zavádíte scientologii ?

Jak může být vaše duše čistá, když toto dokážete sdělit s lehkým svědomím i třeba novopečeným matkám ?

Nemá ten, kdo se považuje za duchovního učitele o takových věcech mlčet ?

Zajímá mě Váš názor, předem za něj děkuji.

 

Zajímavý je myšlenkový postup vedoucí k napsání tohoto emailu. Mé myšlenky a meditace vyhovovaly, ale pak se jedna informace nelíbila a dle mého názoru ještě na základě nepochopení této informace a ze mě se rázem stal falešný mesiáš a propagátor scientologie. Sice s obtížemi, ale dokázal bych pochopit mé zařazení mezi falešné mesiáše, ale v čem spočívá propagace scientologie, je už mimo mé rozumové schopnosti.

 
Protože se obávám, že ke zkreslení mé původní informace by mohlo dojít ve více případech, věnuji tomuto tématu následující text. Ještě dodám, že jsem se ve velké většině případů setkal s tím, že informace o snížení počtu obyvatel na 2 miliardy byla chápána jako informace pozitivní až velmi pozitivní.

 
Nejdříve považuji za nutné uvést na pravou míru zkreslené podání obsažené v emailu. Nejedná se o můj názor, ale o informaci, která mně byla sdělena mimosmyslově. Nikdy a nikde netvrdím, že mé informace jsou pravdivé a vždy připouštím, že se mohu mýlit já nebo mé zdroje. V případě vývoje v budoucnosti se vždy jedná pouze o pravděpodobnou budoucnost, která nemusí nastat. Přijatá informace zněla a také jsem ji tak předával, že došlo k dohodě či spíše kompromisu zúčastněných stran na velmi vysoké úrovni bytostí. Kompromis spočíval v tom, že bylo nutno sladit dva do určité míry v této době protichůdné zájmy, a to zájem spočívající v přežití lidstva jakožto určitého genetického experimentu na planetě a zájem planety Země (označované v tomto pojetí jako Gaia) jako takové.

Ještě dodávám další informaci, kterou jsem obdržel a kterou jsem možná ještě neuváděl, i když pro někoho může znít ještě bizarněji než informace předchozí. Podle ní by se naše planeta po redukci jejích obyvatel a vyčištění a ozdravění celé planety a všech bytostí na ní žijících, měla stát velmi zajímavou turistickou destinací pro mimozemské převážně mammaloidní civilizace. Naše planeta patří v rámci naší galaxie k nejhezčím a nejzajímavějším planetám mimo jiné i kvůli její velké biodiverzitě - rozličnosti její fauny a flory.

Dnes už snad téměř nikdo nepochybuje, že vývoj lidstva na planetě tímto tempem a touto formou je katastrofickou vizí jak z pohledu lidstva, tak i z pohledu planety jako bytosti. Neustálý růst počtu obyvatel a vzrůstající nároky na životní úroveň podle názoru téměř všech expertů povedou k totální devastaci planety, pokud nevyjdeme z možná již dnes obtížně vyvratitelného předpokladu, že už planeta zdevastovaná je. Myslím, že nemá žádný význam, abych v tomto bodě zabíhal do detailů, protože na toto téma byly již popsány tisíce stránek a zhotoveno tisíce dokumentů.  

Ještě považuji za nutné uvést na pravou míru hrubé nepřesnosti uvedené v tom láskyplném emailu. Neuváděl jsem, že svět jaký známe, do deseti let skončí ani, že bezbolestně zmizí 5 miliard lidí podle stupně svého poznání. Uvedl jsem, že dle informace, kterou jsem obdržel, by postupně měli odcházet lidé s nízkými frekvencemi vibrací. Přitom vždy doplňuji, že vzhledem k průměrné výši frekvence vibrací v Česku a na Slovensku by zde nezůstaly dvě sedminy obyvatel, ale čtyři sedminy až jedna polovina, protože úroveň frekvence vibrací je u nás výrazně vyšší, než je celosvětový průměr.

Přiznám se, že vůbec nerozumím, proč by se nastávající maminky měly děsit toho, že z našich zemí budou postupně odcházet nízkovibrační bytosti. Maminkami v tomto případě myslím ty, které mě poslouchají či čtou, protože ostatní nemají důvod se děsit, když mé informace neznají. A už vůbec nerozumím myšlenkovému procesu, který vede k závěru, že z tohoto důvodu nemá smysl cokoliv tvořit, plýtvat fyzickou energií a svými prostředky. Naopak vidím podstatně lepší život pro všechny ostatní, pokud by naší společnost opustili psychopati a paraziti z celého společenského spektra. Netýká se to samozřejmě pouze společnosti našich dvou zemí. Myslím, že dokonce více by se ulevilo normálním lidem i v západní Evropě a dalších zemích.

Na rozdíl od pisatelky emailu se mi zdá vize budoucnosti, která mně byla sdělena až příliš optimistická, přestože se považuji za bezbřehého optimistu.  

 Pro lepší porozumění situaci se pokusím vykreslit i další varianty pravděpodobné budoucnosti, abychom mohli srovnávat s variantou, která mi byla sdělena.

Začněme tou nejsnáze pochopitelnou a nejčastěji očekávanou variantou, pokud by nedošlo k podstatným změnám, o kterých ovšem nepochybuji. Podle očekávaného demografického vývoje bude na planetě 8,5 miliardy lidí, ale obávám se, že se jedná ještě o optimistickou verzi. Devastace planety bude pokračovat vzrůstajícím tempem vzhledem k vzrůstajícímu počtu obyvatel a jejich touze po vzrůstu životní úrovně. Touha po vyšší životní úrovni se výrazně změnila s dostupností informačních prostředků a tím i informovanosti o životní úrovni v jiných oblastech planety. S tím bude souviset i nedostatek zdrojů včetně toho základního, tj. vody. Co se týče naší společnosti, bude velmi obtížné, ne-li nemožné pokojnými nenásilnými prostředky udržet pronikání lidí zcela odlišné kultury a náboženství do našich zemí, nehledě na s tím spojené následky. V důsledku uvedených příčin postupně stejně dojde k redukci obyvatel, ale s vysokou pravděpodobností k tomu přispějí války a katastrofy planetárního rozsahu. To znamená s daleko horšími důsledky pro celkovou výši frekvence vibrací na planetě a možnou transformaci planety a lidstva.

 
Další variantou, o které se rovněž často mluví, je tzv. NWO neboli Nový světový pořádek. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s NWO se celkem nepokrytě mluví o redukci obyvatel na 500 milionů a často se ještě dodává 500 milionů otroků, nepovažuji za nutné tuto variantu v souvislosti s tématem tohoto textu podrobněji popisovat. Na internetu se v této souvislosti objevují i nižší čísla někdy i podstatně nižší.

 
Pak tu ještě máme několik variant pozemských katastrof jako je Yellowstonská sopka, sopka Las Palmas a podobné. Všechny hovoří o zničeném životním prostředí a výrazném zhoršení životní úrovně většiny lidí včetně úmrtí velkého počtu lidí.

 
Kosmické katastrofy za těmi pozemskými nijak nezaostávají. Náraz asteroidu, Nibiru, hnědý trpaslík a další varianty kosmických katastrof nevypadají pro lidstvo nijak přívětivě. Zvláštní variantou, neméně nepříznivou je velký elektromagnetický impulz ze slunce, který zničí kompletně elektroniku a vrátí lidstvo o nějakých deset tisíc let zpátky.

Ani varianta naznačovaná lidmi typu Cobry nebo Coreyho Goodea, která je nazývána záblesk nebo událost, nevypadá z pohledu běžného člověka nijak zvlášť přívětivě. Různé varianty záchrany těch slušnějších v kosmických lodích či v podzemí, a po delší době a uklidnění situace na Zemi návratu zpět, také nevypadají úplně přívětivě.

 
Určitě jsem na další možné varianty budoucnosti zapomněl nebo o nich ani nevím. Nemám však informace o žádné variantě, která by se mi z mého úhlu pohledu zdála výhodnější než ta, která byla pisatelkou emailu tak kritizována. Připomínám, že můj pohled na věc je ovlivněn nejen osobním vztahem k lidským bytostem na planetě, ale i osobním vztahem ke Gaie tedy planetě Zemi.

 
Ve svých úvahách pomíjím varianty typu, že přijdou hodní mimozemšťané nebo Kristus a vše za nás zařídí. Umím si představit, jak nám mohou pomoct technologicky a duchovně vyspělí mimozemšťané, dokonce i zásah jakési božské bytosti, ale bez zásadní změny vědomí jednotlivých lidí jako jednotlivých prvků systému se náš svět stejně nemůže změnit k lepšímu. Takový zásah, který by ve velmi krátkém čase naráz změnil vědomí u všech lidí, si sice teoreticky představit umím, i když ho považuji za krajně nepravděpodobný, ale proč by kdo takto zasahoval. Kromě toho, pokud by tu i po tomto zásahu zůstalo 7,5 miliardy lidí s výhledem na 9 miliard za deset let a měli-li by mít tito lidé průměrnou životní úroveň odpovídající průměrné úrovni lidí tzv. západní civilizace, tak by to stejně byla pro planetu neúnosná zátěž.      

 
Ještě považuji za důležité se dotknout jedné podstatné věci, která v pohledu na věc mnoha lidí hraje významnou roli a to je vztah ke smrti a k reinkarnačnímu procesu. Stále mnoho lidí uvažuje o smrti jako o tom nejhorším, co může člověka potkat. Strach ze smrti je velmi silnou emocí, která podprahově ovlivňuje naše názory. A i v případě rozumového přijetí reinkarnačního procesu mnoho lidí ulpívá na povrchu a v lepším případě se dostává na pohled z druhé úrovně poznání. Množství inkarnací na všech možných planetách i galaxiích a ve všech možných formách je obtížněji přijatelné pro většinu lidí. Kdyby lidé nebyli neustále dlouhodobě manipulováni k nevědomostem o těchto stavech bytí a dokonce měli své vlastní poznání, tak by nikdy nemohli podléhat emocím strachu z nebytí.  

 
V této souvislosti a na základě otázky, kterou jsem obdržel, tj. jestli duchovi nevadí, pokud jeho součást - duše někde ulpívá třeba sto i více let jako poltergeist nebo přisedlík, jsem se rozhodl trochu zopakovat tuto tématiku.

Zjednodušeně, jak ostatně jinak používám členění úrovní poznání na čtyři zdánlivě rozdílné části: Bůh - vícedimenzionální bytost/duch - duše - lidská bytost. V tomto textu se budu věnovat z důvodů výše uvedené otázky pouze pojmům duch a duše.

 Vícedimenzionální Bytost, jejíž je lidská bytost (nebo přesněji řečeno jeho vědomí - duše) součástí, se dá z mého zorného úhlu pohledu popsat jako určitý souhrn všech současně existujících bytostí (entit) neboli určitých forem vědomí, které vytvářejí svým způsobem homogenní celek, který se některými určitými svými aspekty odlišuje od všeho ostatního ve Stvořeném světě, co není součástí tohoto celku. Tato Bytost – toto vědomí je si vědomo sebe sama, jakožto entity částečně se lišící od ostatního Stvořeného světa a zároveň si uvědomující, že je i součástí tohoto vyššího celku.

Součástí této vícedimenzionální Bytosti jsou naše minulé, současné a budoucí inkarnace (vědomí, včetně vědomí nerostů, rostlin a zvířat, ale i něčeho, co by se z našeho pohledu dalo nazvat nadčlověk), včetně souběžných inkarnací v paralelních vesmírech. Součástí jsou však rovněž i formy vědomí bytostí vyšších již se neinkarnujících včetně takových forem, které ve vztahu k našemu nerozvinutému vědomí se dají chápat i jako bůh. Jednotlivé bytosti (entity) jako součásti Bytosti jsou svobodné ve svém rozhodování ve stupni odpovídající schopnostem té určité konkrétní formy a stupni rozvoje jejich vědomí.

Jakousi řídící složkou této Bytosti je něco, pro co se používá pojem superego (nadjá), ale mně se zdá vhodnější výraz overego, pro který však nemám odpovídající vhodný výraz v češtině snad nejbližší je „já přesahující“. Na rozdíl od výrazu nadjá, který vyjadřuje určitou hierarchickou nadřazenost a oddělenost, považuji výraz overego jako vhodnější, protože vyjadřuje něco, co naše já přesahuje, ale není od něho odděleno.

 Je obtížné si představit, co je smyslem bytí takovéto pro nás nepředstavitelně dokonalé a komplexní Bytosti. Z mého pohledu takovým smyslem je: „Žití všech možných variant bytí tvůrčím způsobem za účelem poznání“. Nelze však v této souvislosti chápat slovo poznání jen naším zjednodušujícím způsobem. V tom je paradoxně zahrnut jak vývoj Bytosti, tak i její neměnnost. Proto z úrovně poznání Bytosti je i naším smyslem života (bytí) podíl na tvůrčím prožití si různých variant bytí, a to z našeho pohledu i v životech nepříliš radostných.

 
Duše je fraktálním obrazem ducha a je jeho součástí a je pro ni charakteristický, na rozdíl od ducha, neustálý vývoj a proměnnost. Duše je pro naše chápání mnohem bližší. Duch, který je ve stavu neustálé přítomnosti, vnímá minulost, současnost a budoucnost jako paralelní reality jakoby všechny najednou. Je však třeba chápat, že je to opět nutně zjednodušující model přizpůsobený možnostem naší mysli. Na rozdíl od ducha vnímá duše (v těchto souvislostech chápána jako duše člověka) víceméně čas jako lineární.

 
Pokud přijmeme toto pojetí, je možné i naší nedokonalou myslí pochopit, že duch nemá žádný problém s tím, že jedna jeho část se někde v lineárním čase na nějakém místě na nějakou dobu zdrží.  Opět se samozřejmě jedná v tomto případě o použití lidských nepřesných pojmů, protože mluvit o tom, že duch či vícedimenzionální bytost má problém, pramení z našeho nedostatečného chápání, co to duch je. Pokud si alespoň částečně dokážeme představit, že vnímáme vše, co se kdy odehrálo a odehraje současně, tak je pak snad možné pochopit, že mezi dvěma dny a sto tisíci lety není žádný rozdíl.   
Miroslav Zelenka - alternativní publicistaAutor: Miroslav Zelenka Zdroj: http://www.miroslav-zelenka.cz

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu).

Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky. 


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 291
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 214
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1999
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 245
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 349
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1586
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 675
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 697
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3016
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 937
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1014
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1172
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2015794
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515347
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456714
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292735
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282189
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272700
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259186
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250612
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249180
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242730
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240479
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215070
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206455
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187998
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186436
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184232
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176501
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166612
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163223
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161014
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142656
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128115
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124463
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122411
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...