Ivana Valová: Pracovníci světla - pět let po roce 2012

Jak jste na tom, pracovníci světla z České a Slovenské Republiky, pět let po roce 2012? Jak se cítíte? Jste plní energie, jste vyčerpaní? Máte v sobě jasno?

Pracovník světla je velmi citlivý, empatický, vnitřně silný člověk, který poskytuje službu komunitě a kolektivu. Je prostředníkem přístupu určité frekvence do oblasti, ve které žije. Vyrovnává tu energie.

Být pracovníkem světla nemusí znamenat být výhradně spirituálně zaměřený. Je to být si vědom svého světla i svých závislostí. Je to být ryzí, vnímat hloubku života a nechat se jí zasáhnout. Svítit svým světlem opravdově a naplno, přes svou nedokonalost. Je to cítit se atraktivní díky světlu, které vyzařujete.

Nacházíme se vědomím v 5D. Otevíráme se nadčasovému prostoru. Naše tělo vnímá, jaké je roční období. Radujeme se z toho, že v létě plaveme v moři a v zimě lyžujeme. Jsme součástí cyklického času, vnímáme roční cykly, ale už jimi nejsme tak duševně ovlivněni, jako dříve - na jaře si uvědomit, co chceme vytvořit a na podzim odseknout to, co je staré. Jsme přístupní tomuto procesu, kdykoliv je třeba. Čas plyne stejně, ale vnímáme ho jinak.

Po roce 2012 je tu ponechán prostor pro naši tvorbu. Učíme se užívat vnitřní sílu a tvořivou energii. Světlo generujeme zevnitř. Stáváme se vědomými. Učíme se pracovat s tvůrčí energií, kterou můžeme užít k léčení sebe  - uvědomování si nevědomých částí, které nám způsobují nemoc - nebo ke tvorbě, která má smysl. Učíme se užívat tvůrčí sílu skrze své vědomí.

Procházíme individuálním zasvěcením. Věci, které dříve fungovaly, teď nefungují. Nechodí nám zprávy, co máme udělat. Spirituální průvodci nic neposílají. Naši blízcí nám mohou pomoci, ale vedení musíme najít v nitru. Procházíme částí duše, kde se nachází latentní síly, čekající na projevení. Jejich objevení trvá i několik let.

Pracovníky světla trápí tělesné nepohodlí. Už víme, že proces uvolňování neprožitých emocí a zastaralých systémů přesvědčení je nekonečný. Když uvolníme jednu vrstvu, přijde na řadu uvolnění další vrstvy. Už tak nepospícháme, naučili jsme se více přijímat to, co je teď. Cítíme se méně obětí vnějších událostí a víme, že je důležitější to, co uvnitř cítíme, než to, co se děje v našem okolí.

Pracovníci světla, kteří aktivně pracují s lidmi - je tu více lehkosti. Práce s lidmi je snadnější, jsme na sebe více naladění, světlo mezi námi proudí s lehkostí. Dějí se velké změny. Jsou tu mezi námi ale i těžké energie. Naše tělo reaguje na energetickou práci, kterou děláme. Je to to samé, jako chirurg může mít bolest zad z toho, jak se celé hodiny naklání nad operační lůžko, aby dosáhl na pacienta.

Když se dívám na nás, na lidi, kteří intenzivně pracují s energií, každý máme nějakou masku. Což je vidět na obličeji. Není to nic špatného. Naše tělo si vytvoří ochranu, i když cítíme lásku pro celý svět. Pracovat s energií je náročné, protože pracujeme přes své tělo. Zůstat v energetické čistotě je krásné, dokonalé, ale někdy nedostižné.

Možná proto je pro mnoho pracovníků světla stále těžké přijmout své léčitelské schopnosti. Pro nežádoucí zesílení citlivosti, s čímž si ještě nedovedou poradit.

Spiritualita a nefunkční systémy. I v roce 2017 se mezi lidmi udržují ohledně spirituality bláznivé systémy, které naplňovaly potřeby společnosti v minulosti. Spiritualita byla spojována z odchodem z běžného života, byla spojována s askezí. Vedla k celibátu. Vedla k životu v chudobě - být odkázán na dary lidí - proto by měly být spirituální služby levné, nejlépe zadarmo. Vedla k poslušnosti, k dodržování zažitých pravidel, vytvořených nějakou autoritou. Ladí vám tyto principy se současným stavem vědomí? Jak vy vidíte úkol spirituality v dnešní době?

Může se stát, že díky vnímání těchto systémů může mít pracovník světla pro svět skvělé poselství, ale mít potíže získávat tím peníze. Stydět se za to, že mu chutná maso nebo mít problém skloubit práci se světlem a být v naplňujícím partnerském vztahu. Žijeme v jiné době. Spiritualita v dnešní době nemusí být odtržená od běžného života, ale může z něj vycházet. Můžeme mít pevné základy v rodině, v partnerství, ve finanční hojnosti a schopnosti žít svou pravdu.

Mohu "chodit ke hvězdám", protože mám díky své matce a babičce pevný základ ve svém těle v podobě silných genů žen, které se o sebe uměly postarat. Stavím na nich a svým spirituálním cítěním tuto schopnost mohu povýšit na další úroveň. Patřím sobě a praktikuji lásku k sobě a ne k nějakému spirituálnímu systému.

Můžeme být spokojení s tím, kolik peněz vyděláváme a s lehkostí platit účty. Prohlédněme tyto bláznivé konstrukce mysli a buďme v proudu ve všech oblastech života. Jak nahoře, tak dole. Duše je hojná. Na Zemi je hojnost. Pokud máte nedostatek peněz, zeptám se vás: „Pokud jste našli činnost, kterou milujete a vidíte, jak jsou lidé vděční za to, co jim předáváte - proč okrádáte lidi pro možnost, aby vám pomohli s problémem s penězi?“

A jindy je zase pravda, že z chudoby se někteří lidé poučí víc, než při čtení těchto řádků nebo návštěvy semináře. Je jiná doba. Měníme pojetí peněz a vztahu k práci. Naši prarodiče pracovali těžce. Naši rodiče pracovali chytře. My máme možnost pracovat s vášní.

Hojnost času a pozornosti. Spousta pracovníků světla má úžasné povolání, kde se plně realizují. Jsou ve službě a zažívají hojnost na všech úrovních. Jsou specialisté na dobu přechodu. Učí se vnímat své potřeby a být lidem k dispozici - učí se poznat, kolik energie chtějí dát lidem a své rodině.

Oproti minulosti vidím, že pracovníci světla v partnerských vztazích spolu zůstávají. Více se soustřeďují na svůj vývoj a jejich partneři, kteří byli dříve uzavření práci na sobě, se jim otevírají, jeví o vztah větší zájem a jsou k nim laskavější.

Někteří pracovníci světla si našli k sobě tělem i duchem rovného partnera a poprvé v životě zažívají, jaké je štěstí najít podobně světelně rozvinutého partnera, se kterým se dají udělat změny ve světě. Stejného idealistu, jako jste vy. Když ho potkáte, cítíte silné propojení. Proud světla mezi vámi je základ, který staví most pro tvorbu ve dvou, a pak se světlo znásobuje.

Nepřitahujeme si to, co si přejeme, ale to, kým jsme.

Pokud uvidíte duši druhého, zamilujete se.

Vstoupili jsme do éry empatie. Uvolňujeme se do procítění plné síly svých empatických schopností. Využíváme svých empatických darů pro sebe, pro ostatní a pro planetu. Probouzíme dary spojené s vrozenou empatií a otevíráme se pro jejich užití na Zemi.

Učíme se naslouchat anténkám ve svém těle a důvěřovat si. Spojovat se s ostatními na hlubší úrovni bez toho, aby nás to fyzicky a emočně vyčerpalo. Vstupujeme do své plné síly jako empatické bytosti a sebejistě svitíme svým světlem. Abychom to zvládli, učíme se vyvážit schopnost empatie a bytí ve své síle.

Pomáhá:

1. Být ve své síle. Lidé ve vašem okolí vám ukazují, co se svou energií děláte. Pokud vám vadí, že vám nenaslouchají nebo vás nerespektují, začněte si naslouchat a respektovat se, a to v momentě, kdy se ve vás něco děje. V ten moment se otevřete své síle. Nezastavujte proud energie, když se ve vás něco spustí. Nenechte se zastavit vnější nebo vnitřní autoritou - svými systémy, partnerem, učitelem na semináři. Nepotřebujete povolení. Pracujte s ní, dejte jí důležitost.

V takové chvíli často neznáte svou hranici. Snažte se neodrážet od druhého. Netlačte na něj, jen věci co nejlépe pojmenujte. Buďte co nejvíc energeticky u sebe. Pokud v tomto stavu po druhém chcete, aby něco změnil, je to manipulace.

Otevřít se své síle znamená už ji nepotlačovat, už nemlčet, ale pojmenovávat a využít přítomnou dynamiku. Nechat sebou proudit dosud potlačovanou sílu znamená naplnit svůj prostor. Nevstupovat do prostoru svých dětí a nepřebírat na sebe jejich zodpovědnost. Uvědomit si své potřeby a zaplnit svůj prostor.

Pokud mám problém si před sebou uhájit svůj prostor a poznat svou pravdu, zeptám se: „Co by na to řekla divoška, nespoutané Já?“ Někdy více než ho'oponopono modlitba může být účinnější nechat v sobě proudit dříve potlačenou sílu a naučit se s ní pracovat.

2. Spojit zranitelnou část a tu, která ji ochraňuje. Být citlivý a chránit se. Naučit se naplnit potřeby citlivé části a zároveň ji chránit. Uvolnit ze svých buněk emoce, které v nás zůstaly při traumatu v dětství, kdy jsme oddělili část, která je zranitelná, a část, která ji měla možnost ochránit. Sjednocovat to, co ukazujeme světu a to, co v sobě cítíme. 

3. Vnímat vnitřní hranice a být přizpůsobivý. Vnímat pravidla, ale striktně se jich nedržet. To, jak se zachováme ke svému blízkému nebo ke klientovi, není nikdy předem dané. Někdy se do něj vcítíme a pomůžeme mu, jindy to tak být nemusí. Dát si možnost jednat podle situace. A to samé respektovat u ostatních. Někdy člověku pomoci tím, že na sebe převezmeme energii, se kterou si neví rady, aby došlo k hlubokému léčení, a uvolnit ji. Jindy tento způsob efektivní není.

4. Mít místo, kde se necháme energicky a spirituálně vyživovat. Mít činnost, díky které dobíjíme své baterky. Mít kolem sebe lidi, kteří nám rozumí.

Pracovníci světla se díky svým darům postupně zapojují do aktivní účasti ve společnosti. Máme dar empatie, vnímáme myšlenky druhých i to, co je v jejich srdcích. Vytváříme spojení, kde sdílet bolest, kterou jsme prožili, může být velmi krásné. Když jste tímto způsobem spojeni s ostatními, dochází k přirozenému vyvážení energií. Vyvažovat energii znamená sdílet zodpovědnost za vyvážení energie s člověkem, kterého potkáme, i když jsme tuto bolest nezpůsobili.

Vytváříme spojení. Cesty nás přivedou k určitému člověku. Jeho bolest, kterou pocítí při našem setkání, může být jako šíp, vyslaný do kolektivní energie. Máme možnost v té chvíli s ním být a uvolnit, vyrovnat energii, která se v daném okamžiku objevila.

Tento druh spojení nám pomáhá spustit nový rytmus v těle. Je to posun rytmu z frustrace a pocitu oddělení k rytmu, kde je uvolnění a radost. Resetovat starý rytmus se smutkem, na naladění rytmu v těle s vyšší frekvencí. Uvolnit smutek, že jsme dlouho na svou bolest byli sami. Dotek aktivuje. Při procesu vyrovnání energie může být dotek nebo stisk části těla velmi výživný.

Přestože máme s bolestí, kterou člověk prochází, málo společného, daný člověk se cítí nádherně, protože v tom tentokrát není sám. On bolest tentokrát neblokuje, ale prociťuje. Energie je pak vyrovnaná a proudí - mezi vámi i kolektivně - na vyšší úrovni, než začala. Došlo k přirozenému vyrovnání energií. Postupně se vnímáním nového rytmu v těle učíme obnovovat vlastní energii.

Současná společnost. Když se otevírám kolektivnímu vnímání, dovedu si představit, že v současné době není možné důstojně spravovat náš stát, když lidé ani neumí vyvážit svou vlastní energii. Jak to má potom vypadat při řízení státu?

V tomto vidím příspěvek k aktivní účasti pracovníků světla ve společnosti - vyrovnávat energie. Vědomě dát energii do řešení problému a jindy od toho vědomě odejít. Udělal Ježíš víc pro lidstvo tím, že tu byl - lidé poznali světlo. Nebo tím, že odešel a lidé museli najít světlo v sobě?

Hnutí Metoo může sloužit k oslavě vzestupu ženské síly. Aby ženy získaly pocit, že jsou v bezpečí. Pak nebudou mít potřebu manipulovat muži. Společnost nebyla dostatečně zralá na hlubší léčení tématu sexuálního obtěžování před dvaceti nebo čtyřiceti lety, proto se o tom mluví ve velké míře až teď, v roce 2017.

Jak to vidíte vy? Co bude za pět let?

Je radost vás potkávat a poznávat, pracovníci světla z České Republiky, ze Slovenska, z celého světa :)

S láskou

Ivana Valová

www.atlantskaskola.czNapsala: Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Atlantská škola logoJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Nejnovější články na našem portálu

únor 20, 2024 46
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
únor 18, 2024 176
19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období...
únor 13, 2024 369
Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a...
únor 07, 2024 436
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového draka. Drak je...
únor 02, 2024 698
„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom...
leden 23, 2024 637
Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000...
leden 20, 2024 1030
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem...
leden 15, 2024 893
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou roli ve...
leden 15, 2024 1112
Když žena dává muži své tělo, dává mu také nevědomý závazek, že po dalších sedm let bude vyživovat...
leden 01, 2024 1151
Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další...
prosinec 29, 2023 1676
Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně...
prosinec 20, 2023 1167
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to, co děláme...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1983371
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514875
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 455993
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 291759
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 281061
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272214
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 258376
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 248457
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 247284
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242216
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 239616
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214664
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205845
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187037
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186216
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184021
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176238
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166257
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162981
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160641
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142326
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127871
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124189
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122040
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...