Veronika Barkoci: Cesta k vlastnímu mistrovství

Práce na sobě nebo chcete-li osobní rozvoj je proces, který každý začíná z jiné startovací čáry, z jiné pozice, situace, stavu, podnětu. Každý má pro sebe svůj vlastní důvod nebo záměr, se kterým se na tuto cestu vydává, který se i v průběhu sebepoznávání přirozeně může měnit a vyvíjet. Každý do tohoto procesu vstupuje ze své úrovně vědomí, které se postupně rozšiřuje, a s tím jde i ruku v ruce navyšování jeho osobních vibrací, mění se vnitřní nastavení, přesvědčení, názory a celkově se mění osobnost daného jedince.

To, co všechny spojuje je veliká touha po uzdravení, pochopení, životních změnách, zlepšení finanční situace, nalezení vhodného partnera, harmonický život v partnerství, nalezení vnitřní rovnováhy, štěstí, prožívání láskyplných vztahů v radosti, plynutí a tvoření.

Při práci na sobě je velice důležitá přítomnost vašeho vědomí. Tzn., vašeho pozorovatele, který se v daném okamžiku při vnitřní retrospekci, v prostoru vašeho podvědomí může rozhodnout, jak s danou situací naloží, jaký postoj zaujme, jaké pocity nechá vstoupit do těla, jaký prostor si sobě dopřeje k tomu prožít danou situaci s přijetím a následným pochopením. Vědomí je schopno vést každého k prožití protipólu, čímž se narovnávají obě polarity, dochází k léčení.

V tomto procesu pracujete se svatou trojcí - mysl, tělo a duch (emoce, pocity).

Učíte se myslet jinak, dáváte pozornost svým pocitům, učíte se prožívat naplno své emoce, zde vnímáte své limity, hranice, pozorujete a vnímáte reakce svého těla v daných situacích, rozpoznáváte převzaté programy, se kterými jste se ztotožnili, umíte si od důsledku dojít k vlastní příčině, poznáváte své skryté odmítané části, tvoříte s nimi nový vztah, přenastavujete svoje základy, vnímáte sebe z vícero úhlů pohledu, jak funguje vaše ego, kdy jde s vámi a kdy nikoli, věci vám najednou začínají do sebe zapadat, dávat větší smysl, rozšiřujete schopnost pochopení nejen pro sebe, ale i pro druhé, pro situace, vnímáte různé synchronicity a znamení Vesmíru, uvědomujete si více sebe, vlastní hodnoty, sebelásku, toho, co pro sebe chcete, kým pro sebe jste, lépe se rozhodujete, stavíte se a učíte se zujímat jiný nový postoj k situacím, také uzavíráte nejen pro sebe, ale i celé rodové linie určité karmické cykly, otevíráte svůj potenciál, a určitě můžete objevit či rozvinout své doposud skryté schopnosti.

Vyžaduje to značnou dávku odvahy a praxe podnikat vlastní výpravy do svého nitra, do svého podvědomí, které vždy v každém z nás ukrývá hluboko skryté, potlačené a odmítané části nás samých, ale díky kterým se nám v životě právě děje to, co se děje. Je to jako naučit se podnikat dobrodružné výpravy a doslova otevírat vlastní Pandořinu skříňku.

Zde berte vždy v potaz, že čím silnější osobnost, tím velmi inteligentní a silnější obrané mechanismy, tím dobrodružnější výpravy. Tento proces bude zkoušet vaši vytrvalost, záměr, trpělivost a bude se dotýkat všech částí vašeho života, které nejsou s vámi v souladu.

Ano, někteří z vás budete mít dny, kdy to budete chtít vzdát, kdy budete propadat z vašeho úhlu pohledu zpátky nebo ještě hlouběji, kdy budete cítit vnitřní tlak, někdy i bolest na srdci nebo jinde na těle, kdy vás to bude zasahovat až do morku kostí, kdy nebudete vidět východisko, kdy se budete chtít z těchto situací rychle vrátit zpět do normálu, probudit se ze zlého snu a budete se chytat každého stébla a ono to nepůjde. Někdy vám nepůjde se opíjet rohlíkem a afirmovat si pozitivně myšlenky, nepůjde vám si říct, jak je všechno láska a jen tak se rozhodnout, že od teď bude vše jen krásné, nebude vám fungovat to, co ostatním ano, budete se cítit hluboko osamoceni, bez jakýchkoli jistot, někdy i v zajetí svých závislostí, v depresích či úzkostech, panických atacích. Budete mít pocit, že pořád děláte něco špatně nebo, že s vámi není pořád něco v pořádku, protože se vám nedějí věci, tak jak chcete nebo potřebujete nebo jak o nich píšou ostatní.

Tak prosím vás, VŠECHNO TOTO JE S VÁMI V POŘÁDKU A JSTE PŘESNĚ TAM, KDE MÁTE BÝT, PROŽÍVÁTE PŘESNĚ TAKOVOU SVOJI POLARITU, JAKOU V DANÝ MOMENT POTŘEBUJETE. NEJSTE V TOM SAMI!

Takto se vám hlásí o pozornost vaše potlačené a odmítané části z vašeho podvědomí. Otevírají se a ukazují nenaplněné a nepochopené potřeby vašich zraněných částí vašeho vnitřního dítěte, které nechce nic jiného, než být plně viděno, slyšeno, pochopeno a přijato PŘESNĚ takové, jaké se uvnitř vašeho podvědomí nachází bez snahy ho napravovat či měnit.

CHCE VÁS A JEDINĚ VÁS, NIKOHO JINÉHO, CHCE VAŠI POZORNOST, CHCE POUZE A JENOM S VÁMI, NĚKDY I V DOPLNĚNÍ PŘÍTOMNOSTI DALŠÍCH BYTOSTÍ ZAŽÍT ONEN PROTIPÓL, PROTOŽE VY JSTE TEN KLÍČ, OD NIKOHO JINÉHO TO PRO NĚJ NEBUDE DOSTAČUJÍCÍ A HODNOTNÉ.

Proto tuto práci nemůže nikdo udělat za vás. Skrze váš vlastní prožitek, váš postoj a vztah k tomu dítěti uvnitř vás vždy tvoříte základ nového vztahu, svého vnitřního domova, který je ale nově postaven a obsahuje porozumění, úctu a lásku. Protože takto v sobě nastavujete nové hodnoty, již nebudete muset sami sebe (své dítě) zrazovat. Je důležité v tomto procesu prožívat, nořit se někdy velmi hluboko do emocí, a také uzavírat takto otevřené cykly prožitím protipólu.

V tomto je Vesmír pro všechny spravedlivý a nelze ho obejít. Vždy vás bude umísťovat tak dlouho, dokud svá témata nezvládnete tak, jak potřebujete, jak je to nastavené v plánu vaší duše. Vždy každou novou výzvou budete sebe trénovat ve vlastním mistrovství. A touha duše je se neomezeně a dále rozvíjet, proto je to celoživotní proces.

Zároveň ale jednoho dne ty hrubé a těžké či složité věci, které rozkryjete naplní svůj záměr, nebude třeba je znovu prožívat. A i když znovu přijdou, tak jen proto, že tam pro vás ještě za tím nesou další hlubší rovinu či informaci k pochopení sebe sama v širších souvislostech. Také se budete svojí vnitřní prací sami na sobě dostávat častěji a více do svého středu, do souladu se svojí duší a to vám nikdo nevezme. Rozvine se vaše schopnost tvořit vlastní život obohacený a posilněný o prožité situace. Vaše misky vah se budou vyrovnávat. Každý další propad nebudete vnímat jako tragédii, ale jako příležitost k růstu. A to se pak opravdu věci dějí jinak.

Jakékoli procesy, které podstupujete, které můžete nazývat prací na sobě, avšak kde není přítomno vaše vědomí, tzn. nepracujete sami, nerozumíte, co se s vámi děje, neprožíváte vědomě, popř. nejste vedeni průvodcem zpracovávat sami, tak veškeré čištění a odbloky, odstřihávání od druhých lidí, situací, kde někdo něco dělá za vás, není práce na sobě.

Nicméně i toto má ve vašem životě svoji nesmírnou důležitost, své místo, protože vám to může pomoci ulevit, nahlédnout na své záležitosti z jiné perspektivy, z nadhledu, připravit vás a otevřít vám váš systém k tomu podívat se, co se uvnitř vás skrývá, velice vám to pomáhá otevřít cestu do svého nitra, kde pak můžete uzavřít svůj cyklus daného tématu na své vlastní rovině, sami za sebe. Vy sami i tímto zjišťujete, co vám pomáhá otevřít a zvědomovat vaše záležitosti buď na mentální, emoční či tělesné rovině.

Než přijde vaše načasování, dopřejte si alespoň ze začátku vámi zvoleného průvodce, který vás bude provázet těmito procesy, kdy pro vás může otevírat dveře, do kterých se však budete odvažovat vstupovat již sami. Spousta věcí se pak i dá zpracovávat za pochodu a velmi rychle.

Také si občas dovolte, i pokud jste již sami sobě průvodcem a našli jste vlastní způsob, jak se sebou pracovat, požádat o pomoc kdykoli v případě, kdy na své záležitosti nevidíte nebo v případě, kdy se toho najednou otevře veliké množství a vy nevíte, kde začít.

Všichni jsme v tomto procesu vzestupu vědomí společně a svými zkušenostmi se obohacujeme navzájem, každý ze své roviny, a z místa, kde se právě nachází. Jednou jste to vy, co táhnete za provaz, motivujete a obohacujete ostatní, a jindy táhnou jiní, kteří zase takto pomáhají vám.


Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.


Veronika Barkoci terapie akaša kody dušeVERONIKA BARKOCI "Jsem průvodcem transformací pro všechny, kdo touží po vnitřní rovnováze, klidu, harmonii, emoční stabilitě."

Při sezeních svojí energií pro klienty vytvářím bezpečné prostředí, prostor, energii možné změny, pole, kdy je vedu a doprovázím do jejich vnitřního světa, do podvědomí, kde mohou pro sebe nacházet veškeré své odpovědi, věřit tak svému vedení a svojí intuici, mohou vnímat svoji vlastní identitu, osobní hranice a hodnotu, své napojení na Zdroj.

https://www.kodyvasiduse.cz/o-mne/


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 315
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 231
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2009
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 250
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 355
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1601
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 687
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 708
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3023
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 950
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1017
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1188
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2016497
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515351
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456735
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292746
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282209
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272709
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259203
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250657
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249208
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242743
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240504
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215076
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206461
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188020
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186439
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184234
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176503
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166616
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163231
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161018
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142663
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128120
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124473
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122419
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...