Vendula Kociánová: Svatý grál je ženské lůno

Celý svět hledá svatý grál a jeho poselství kolují po staletí v různých podobách.

Dle dostupných informací je svatý grál nádoba nebo číše, ze které pil Ježíš Kristus při poslední večeři. Po jeho boku seděla Máří Magdalena. Ta po smrti Krista putovala s Josefem z Arimatie, který si vyžádal od Piláta mrtvé Kristovo tělo. Putovali do Francie a svatý grál měl střežit rytířský řád templářů.

Nový zákon o Máří Magdaleně mluví jako o ženě, z níž Ježíš vyhnal sedm démonů a která ho následovala spolu s učedníky. Až církev ztotožnila Magdalenu s hříšnicí. Natírala totiž Ježíšovi nohy vzácnou mastí a tak byla považována za kajícnici, která se před Ježíšem stydí za své sexuální hříchy. Označení Maří za hříšnici bylo v 60.letech 20.století ve věrouce zrušeno.

Církev vás přiměla věřit, že jsem děvka, ale říkám vám, že Církev je děvka. Neboť vás přiměla věřit, že žena je zkažená a že sexuální vášeň mezi mužem a ženou je zlem. Ale právě v magnetické síle vášně je stvořeno lůno vzestupu.


Ježíš a láska k Máří

Ježíš se miloval s Máří Magdalenou opravdu na kosmické úrovni. Skrze sexuální spojení dosahovali nejvyšších božských úrovní a dle dostupných informací se velmi milovali. Po smrti Ježíšově měla Máří Magdalena pokračovat v jeho učení a „její“ svatý grál měl chránit rytíře.

Co v tom všem podobenství vnímám já

Vědomá žena, vědoucí si své vnitřní krásy a síly, žena, která je napojená na své lůno, zdroj všeho života má nezměrnou moc. Její energie harmonizuje široké okolí. Bez vnějšího působení dokáže taková žena doslova hýbat planetami. Tuto sílu Máří Magdalena měla. Jako každá žena! Jako TY!!!

Sedm démonů

Potkala Ježíše a ten z ní sejmul  7 DÉMONŮ.  Sedm démonů rovná se, dle mého pochopení, sedm čaker, které po vzestupu kundaliny byly otevřeny a pročištěny, tak, že kosmické vědomí mohlo čistě a jasně proudit. Z jejího doposud zneužívaného lůna se stal svatý grál sloužící jako zdroj energie pro široké okolí. Takovou ženu bylo třeba opatrovat a ochraňovat a Ježíš si toho byl vědom. Jejich sexuální spojení bylo propojení jednoty, čisté božské lásky. Při jejich milostných setkáváních vznikala neuvěřitelná síla, která je uváděla do ryzí přítomnosti. Jejich vzestoupená kundalini energie magneticky působila a léčila vše neharmonické kolem. Byli spojeni jednotou, jing a jang, černá a bílá, dualita se stala JEDNOTOU.

Svatý grál, který střeží devět panen

Po ukřižování Ježíše se ostatním apoštolům nelíbilo, že by měli následovat ženu. Ježíš mluvil o svatém grálu, který ochrání všechny příznivce. Nebyl to však svatý grál, který držel v ruce, ale svatý grál sedící po jeho boku!!! Děloha probuzené ženy zářící životem a vesmírnou velikostí, hybatelka a tvořitelka všeho, začátek i konec, tvořitelka života, léčitelka, učitelka, čarodějka. To vše je svatý grál ukrytý v ženském lůně!
„Zřejmě nejstarší verzi dnes již běžně známé pověsti o Grálu nalezneme ve velšské básni vzniklé přibližně v 6. století našeho letopočtu. Hovoří se v ní o výpravě válečníků vedených legendárním anglickým králem Artušem (kolem roku 500 našeho letopočtu) do Annwn, na keltský onen svět (zásvětí). Muži se plaví po moři a zaplétají se do nebezpečných dobrodružství. Jejich cílem je nalézt jakousi kouzelnou nádobu, již střeží devět panen.“
Proč devět panen? Devět měsíců, kdy žena tvořitelka nosí své dítě ve svém lůně! Svatý grál je děloha! Původce všeho!
Ježíš toto věděl. Věděl, že jsou spojeni v jedno a že tato jednota pomůže lidstvu k probuzení. Že když v sobě každý tuto jednotu probudí, může být v mžiku spasen. Milování mezi mužem a ženou je posvátné uctívání svatého grálu skrze něj každý může být vyléčen.

Muži na Magdalénu začali žárlit.Věřili, že oni, jako věrní učedníci budou následovat jeho učení. Žena byla do té doby zhruba v pozici toulavého psa. Neměla žádnou cenu a Ježíš ji pozvedl a udělal z ní dokonce svou následovnici. To jeho věrní nemohli unést. Následovalo tisíce let zneuctívání ženství, pronásledování, znásilňování jejich svatého grálu a násilné kradení této posvátné ženské energie.

Vědomé milování

Vy, co už provozujete vědomé milování, jste na dobré cestě. Jste v energii Ježíše a Máří Magdaleny, kteří přišli toto učení hlásat. Víte, co je to za nádherné spojení s jednotou a jaká energie vás pak celé dny obklopuje. Cítíte se při milování Bohem a vším kolem. Pokračujte v této krásné práci a učte druhé, jak takové úrovně milování dosáhnout. Předávejte vše, co jste se naučili dále aby mohl být mužský a ženský svět uveden do rovnováhy.

Bez partnera

A pokud je žena sama, nechť s láskou kultivuje tuto svou energii. Nepotřebuje k tomu muže. Sebekultivací a láskyplnému přístupu ke svému tělu udržuje energii života v proudu. Magnetické pole kolem ní je očistné. Ne vždy však je přítomnost takovéto ženy příjemná. Pokud máte své čakry zanesené, energie takovéto ženy z vás vytáhne to nejhorší a vaši démoni budou očišťováni a odplavováni.

Planeta sexu

Jak napsal David Deida v knize Cesta Vášně: „Všichni, co jste tady na Zemi, jste posedlí sexem. Jinak byste zde nebyli.“
A já s ním souhlasím, protože sex je zásadním stavebním kamenem této planety. Buď je příliš propagován, nebo potlačován, ale je to prazákladní pud každého člověka.

 
Už nehledejte. Uvěřte.

Netřeba dále hledat svatý grál. Svatý grál je ukryt v lůně každé ženy. Svatý grál, který každého muže, který se této síly nezalekne, dovede ke spasení. Chce to ovšem velikou odvahu. Při spojení s vědomou ženou, dochází k velké očistě. Žena, která ze sebe sejmula 7 démonů (pročistila svých sedm čaker), je připravena vnášet toto učení dále do povědomí muže. Při vědomém milování je taktéž zbavován svých sedmi démonů a může to pro něj být dost nepříjemné. Může ve svém životě prožívat větší a rychlejší očistu od svého lpění, návyků, přesvědčení, iluzí, nenávisti, potlačované zlosti a podobně.
Na to dnes mnoho mužů odvahu nemá. Spokojili se s povrchním instantním sexem, který je dovede ke krátkodobému uspokojení. Naučili se vnímat krátkodobě štěstí a nevpouštět ho do svého života. Mít své štěstí pod kontrolou. Při vědomém milování je pocit štěstí tak veliký, až to nahání strach.

Muži, uvěřte, že je v ženě ukryt zroj a síla svatého grálu. Přestaňte je zatracovat a staňte se uctívači jejich lůna. Dojdete kristovství a zakusíte samotnou energii Ježíše Krista.

Ženy, uvěřte, že je ve vás ukryt onen uctívaný svatý grál a s pokorou a velikou úctou začněte žehnat svému tělu a své děloze. Jste tvořitelky světa. Tvořte s láskou.

Pak bude svět spasen.


Autorka: Vendula Kociánová http://www.vendulakocianova.cz

Vendula KociánováNavádím ženy i muže k vlastní podstatě. Aby bez kouzel a čar dokázali hnout se svým životem, tak jak jsem to dokázala já. Mnohdy jsou ty nejjednodušší cesty nejhůře viditelné. Život sám je velmi snadný a jednoduchý, pokud to tak chceme. O nic se nemusíme snažit, protože vše je nachystáno, jen se položit do proudu a nechat se nést. Ukazuji lidem, že hmota a duchovní růst jsou velmi úzce spjaty a že vše začíná od lásky k sobě samému. Kdo se bojí, ten ať stojí.

Článek smí být šířen a kopírován jen se souhlasem AUTORKY. Portál Příznaky transformace TV má osobní souhlas autorky k jeho uveřejnění. Budeme rádi, když tento článek budete šíit na sociálních médiích sdílením. K tomu použijte v záhlaví článku tlačítko sdílet.


Zveme Vás ke sledování jedinečného ON LINE VIDEO SEMINÁŘE PRO NEZADANÉ ŽENY A DÍVKY.

Za pouhých 800 Kč můžete nyní zakoupit ucelený návod 20 videí s tématem jak odblokovat své vnitřní překážky a přitáhnout si do života skutečnou lásku.

Více informací zde: http://www.laskyplny-partnersky-vztah.cz

Nejnovější články na našem portálu

únor 28, 2024 123
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 427
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
únor 18, 2024 473
19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období...
únor 13, 2024 605
Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a...
únor 07, 2024 583
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového draka. Drak je...
únor 02, 2024 891
„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom...
leden 23, 2024 768
Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000...
leden 20, 2024 1128
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem...
leden 15, 2024 998
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou roli ve...
leden 15, 2024 1266
Když žena dává muži své tělo, dává mu také nevědomý závazek, že po dalších sedm let bude vyživovat...
leden 01, 2024 1312
Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další...
prosinec 29, 2023 1793
Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1989007
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514987
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456163
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 291966
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 281261
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272318
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 258542
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 248810
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 247644
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242344
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 239805
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214757
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205922
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187213
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186261
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184055
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176290
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166310
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163014
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160668
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142387
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127913
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124236
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122105
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...