Tajemství barvy očí: Oční duhovka jako mapa vašeho zdraví

Zrak je pro člověka, stejně jako pro většinu ostatních savců, nejdůležitějším smyslem. Dodává nám asi 90 % veškerých informací. Kromě své informační hodnoty mají tyto informace často i velký estetický význam. Oslabení nebo ztráta zraku je proto vždy přijímána mnohem hůře než ztráta kteréhokoliv jiného smyslu. Lidské oko vnímá elektromagnetické záření o vlnových délkách od 400 nm (fialová) do 750 nm (červená) a ve velkém rozsahu intenzit. Navíc je uzpůsobeno na rozlišování kontrastu sousedních ploch a tím rozlišování obrysů. Důležitou roli při tom hrají nejen optické systémy oka, ale i vlastnosti sítnice a mechanismy dalšího zpracování.

Barva očí je značně diverzifikovaný znak a rozlišuje se mnoho fenotypů. Od modré barvy, přes šedou, zelenou, jantarovou, ořechovou, hnědou až po tmavě hnědou, v podstatě černou barvu. Modré oči jsou nejrozšířenější v severní a střední Evropě, v menší míře v jižní Evropě a ve střední Asii, byly částečně také zaznamenány v severní Africe, západní a jižní Asii (Indie, Pákistán). V USA tvoří populace modrookých přibližně 22 %. Šedá barva očí, přestože působí tmavší než modrá, má méně pigmentu melaninu. Je dána také hustotou proteinů ve stromatu duhovky. Stejně jako modrá duhovka je více náchylná k uveálnímu melanomu. Rozšířená je hlavně v západní části Ruska, ve Švédsku, Finsku a v Baltských státech. Další světle pigmentovanou barvou očí je zelená. Nejrozšířenější je v severní a střední Evropě, na Islandu spolu s modrou barvou očí pokrývá přibližně 90% obyvatel. Jantarová barva očí je poměrně vzácná a má silně zlatožlutý nádech způsobený obsahem žlutého pigmentu lipochromu v duhovce. Ořechově hnědé zbarvení je způsobeno nevelkým obsahem melaninu ve spodní duhovkové vrstvě a Rayleighovým rozptylem. Ořechově hnědá barva je častá v Evropě, Blízkém Východě, Americe, ve střední a částečně jižní Asii. Hnědá je nejrozšířenější barvou očí a v mnoha částech světa také jedinou vyskytující se variantou. Tmavě hnědé zbarvení najdeme hlavně v Asii, Oceánii, Africe, Jižní Americe a na Blízkém Východě.

Vysokou diverzitou zbarvení očí a dalšími příbuznými jevy disponuje hlavně Evropa. Světlé barvy převažují v oblasti Pobaltí a celkově v severní a východní Evropě. Obecně se světlé oči vyskytují u lidí původem z Evropy.

oči

Změny pigmentace duhovky v průběhu života

Zbarvení duhovky je dáno geneticky. Ne vždy ale barva očí, se kterou se člověk narodí, zůstane stejná po celý život. Je běžné, že zpočátku modré oči během prvních let života ztmavnou a teprve kolem 3 roku života získávají svou konečnou barvu. Je to dáno tím, že melanocyty začnou vytvářet melanin pod vlivem slunečního záření a oči tmavnou až po dosažení výsledného zbarvení. Kromě tohoto fyziologického vysvětlení bychom také mohli uvažovat o adaptivním významu. Otec se o svého potomka stará více, když je mu podobný, tedy když má větší jistotu otcovství. Modrookého potomka může mít i světlooký i tmavooký pár, zatímco pokud jsou oba rodiče modroocí, je nepravděpodobné (i když ne nemožné), že by měli tmavooké dítě. Světlé oči dětí jsou tedy neutrální barvou a děti tak mají větší jistotu otcovské péče, bez ohledu na to, jestli je otec skutečným biologickým rodičem.

Změna barvy duhovky na základě zvětšené produkce melaninu vlivem slunečního záření je možná i ve vyšším věku, funguje podobně jako opalování kůže. Tyto změny nejsou ale nijak výrazné, dochází jen k mírnému ztmavnutí oka, ne k celkové změně pigmentace.

Barva očí a její souvislost s náchylností k nemocem

Barva očí je spojena s dalšími fyzickými znaky člověka a některé souvislosti můžou odhalit pravděpodobnost onemocnění. Jelikož je barevnost dána mimo jiné mírou pigmentace, dá se odhadovat, že bude spojená s nemocemi ovlivněnými UV zářením. Jedním ze zkoumaných byl oční melanom. Zjišťovalo se riziko rozvoje této nemoci v závislosti na barvě oka. Mezi pacienty byly zastoupeny všechny hlavní barvy očí – modrá, šedá, zelená, ořechová i hnědá. Výsledky ukázaly, že pacienti s modrýma a šedýma očima byly signifikantně více postiženi, než skupina se zelenou a ořechovou barvou očí. Nejmenší riziko nesli hnědoocí. Dalším zkoumaným onemocněním je katarakt neboli šedý zákal. Patří k velmi běžným nemocem starších lidí, jestli vznikne dřív nebo později, je dáno geneticky. Hnědoocí jedinci mají podle studie větší riziko, že budou trpět šedým zákalem. Tmavá pigmentace sice pohlcuje více UV, ale zvyšuje se tím teplota čočky, což může hrát roli při vzniku šedého zákalu.

Barva očí byla zkoumána nejen v souvislosti s nemocemi očí, ale i koktáním. Příčiny koktání nejsou ještě zcela odhaleny, ale ukazuje se, že kromě stresujících, či traumatických zážitků hraje roli i dědičnost. Vývoj řečového centra v mozku může mít podle studií souvislost s pigmentací. Blonďatí a modroocí měli častěji poruchy řeči než tmavě pigmentovaní a také hladina testosteronu pravděpodobně zvyšuje riziko vzniku koktavosti.

Evoluce barevných variant očí a s tím souvisejících znaků

Původní fenotyp duhovky je hnědý. Modrá barva očí je tedy evolučně mladší znak. I přesto, že její dědičnost není klasicky mendelovská, nefunguje zde úplná dominance, je dominantnější hnědá barva očí. Jak je tedy možné, že když se v historii objevila mutace pro světlý fenotyp, měla šanci se udržet a rozšířit? Jednou z variant by mohl být tzv. efekt zakladatele. Funguje tak, že se z mateřské populace odtrhne určitý počet jedinců, spojí se s jinou populací a tím zvýší její alelovou diverzitu. Pokud by modrookost byla zapříčiněná pouze jednou alelou, mohla by se z jedné populace do jiné tímto způsobem rozšířit. Ale vzhledem k tomu, že je dána více alelami, je tento model nepravděpodobný. Varianta, že by byla vysoká diverzita barevnosti očí v Evropě zapříčiněná uvolněním selekčního tlaku, je také nepravděpodobná, protože čas potřebný k tomu, aby se vytvořila současná míra variability by byl přibližně 850 000 let. Moderní člověk se ale v Evropě vyskytuje teprve 35 000 let. Zbývá tedy vysvětlení některým z typů selekčního tlaku – přírodním nebo pohlavním výběrem. Budeme – li počítat s přírodním výběrem, musel by zde existovat nějaký znak, který by modrooký fenotyp značně zvýhodňoval. Takovýmto zvýhodněním mohl být fakt, že světlejší oči umožňují přesnější vidění v prostředí s častými mlhami (přímořské severní oblasti). Modroocí jedinci by se tedy mohli lépe orientovat než hnědoocí. To ale nevysvětluje, proč stejný poměr obou fenotypů je i v oblastech s normální oblačností. Dostáváme se tedy k možné úloze pohlavního výběru. Nastiňme si, jak vypadala společnost, ve které se světlé oči začaly objevovat a posléze rozšiřovat…

Byla to společnost lovecko-sběračská, kde získat dostatek potravy pro sebe i své potomky bylo velmi náročné. Muži se vydávali na lov za velkými stády býložravců a často na těchto cestách přišli o život. Ženy se věnovaly sběru a nebyly vystaveny takovému nebezpečí. Jak toto ovlivnilo poměr pohlaví a způsob párování? Poměr nespárovaných mužů a nespárovaných žen byl ve prospěch žen – těch bylo oproti mužům dost. Obstarat rodinu bylo tak náročné, že si muž nemohl dovolit mít více žen. Byl zde tedy velký selekční tlak na ženy, protože mohly snadno zůstat nespárované. Obecně platí, že neobvyklý vzhled bývá pro jedince spíše nevýhodou, protože je výraznější a tím více ohrožený. V případě zbarvení duhovky ale toto nehraje roli. Naopak neobvyklý vzhled se stal pro ženy výhodou v pohlavním výběru.

V populaci, kde byli všichni hnědoocí, se modrooká žena jevila jako rarita a byla pro muže atraktivnější. Vzácnější vzhled jedince, v pozdní paleolitické společnosti tedy modrooké ženy, měl větší šanci získat partnera a předávat své geny s alelami pro světlý fenotyp dál. Jeho výhodnost pak se zvětšujícím se počtem modrookých klesala, takže nepřevládl. Jde o frekvenční závislý pohlavní výběr.

Bylinná péče o zrak

Jelikož je zrak dnešního člověka namáhán ať už v pracovní činnosti nebo u počítačové a jiné techniky, v soukromí na něj působí další spotřebiče (televize, tablety, mobilní telefony). A proto je třeba hledat pomoc v bylinné říši, která je sice pomalejší, ale zato při zlepšení stavu je trvalejší, a hlavně bez vedlejších účinků. Oči jsou velice citlivý a jemný orgán, díky jemuž člověk získává až 90 % informací o světě. Spotřebují také 50% veškeré energie z biochemických procesů našeho těla vynaložených na fyziologické funkce.

Oko je začleněno do organismu zcela komplexně a podléhá vlivu řadě orgánů. Jako celek podléhá játrům, která jsou hlavní pro činnost oka. Ovšem jednotlivé části oka jsou závislé na určitých orgánech – spojivka na močovém měchýři, čočka na žaludeční energii, sklivec je závislý na čistotě tlustého střeva, makula má vztah k plicnímu meridiánu. Zánět víček může souviset s toxickým zatížením ledvin.

SVĚTLÍK LÉKAŘSKÝ – Světlík je známá vynikající léčivka především na oči. Bylinky, které dobře působí na oční choroby, hojí také jaterní tkáň. To je i případ světlíku. Pomáhá i při překyselení organismu, psychickém vyčerpání, bronchitidách, posiluje trávení, žaludeční činnost, snižuje krevní tlak. Může se používat i dlouhodobě a mohou ho i těhotné a kojící ženy. Světlík sbírejte šetrně. Tato bylina má docela mělký kořenový systém, a snadno se vytrhne i s kořínky.

SCHIZANDRA (KLANOPRAŠKA) – Schizandra je jeden z nejefektivnějších phytoadaptogenů. Zajišťuje ochranu buněk a svalů. Zlepšuje ostrost vidění a adaptaci očí na červené světlo. Používá se i k regeneraci a ochraně jater, neboť snižuje oxidaci jaterních lipidů. Zmírňuje deprese a napomáhá při nervovém vyčerpání. V tradiční čínské medicíně se jedná o jednu z 50 základních bylin.

KUSTOVNICE ČÍNSKÁ (GOJI) – Plody kustovnice patří k hotovým zázrakům přírody. Obsahují totiž velké množství aminokyselin – konkrétně 18 druhů, včetně osmi esenciálních, které si naše tělo nedovede samo vytvořit.

Další složkou jsou minerální látky jako například selen, zinek, železo, vápník a hořčík. Nechybí ani bohaté zastoupení vitamínů ze skupiny B, vitamin A, C a E nebo látky zvané Karotenoidy, k nimž patří známý beta-karoten. Goji podporuje funkci imunitního systému, vitalitu a energii, zrakový aparát. Reguluje hladinu krevního cukru a cholesterolu. Odbourává stres, napětí a bolesti hlavy.Nejnovější články na našem portálu

srpen 13, 2022 154883
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
srpen 12, 2022 2792
Přišel mi dotaz: jak vnímáte strach z bolesti, proč před ní utíkáme a nedovolíme si ji prožít?...
srpen 11, 2022 1308
Zamyslete se nad tím, co se objevilo kolem 14. června, kdy svítil Super Úplněk. Právě od června...
srpen 10, 2022 224
„Když se dožne žito, ječmen a pšenice, slaví se dožínka (dožínky, obžínky, dožatá, dóženek)“, tedy...
srpen 09, 2022 301
„Vážným krokem obchází hrad se svazkem klíčů za pasem, otvírá a opět zavírá tu či onu komnatu, a...
srpen 08, 2022 17436
Dne 12.8.2022 v 3:35 nastane na 19.stupni vzdušného znamení Vodnáře úplněk. Uzavírá se nám Lví...
srpen 07, 2022 108956
Já vím, jsem žena, měla bych psát o ženských touhách, ale právě proto, že mám denně na terapiích...
srpen 05, 2022 13597
„Pokud má dívka akné, neměla by chodit na slunci, protože se jí udělají pigmentové skvrny. „ Řekla...
srpen 03, 2022 827
Již od dávných časů lákalo člověka tajemství vzniku „Slunečního kamene, jantaru“ . Jeho vznik...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1495571
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509223
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 436546
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 347940
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 275686
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 266677
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 266333
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 242282
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236312
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 226551
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 223142
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 208614
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 203346
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 195065
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 182643
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180618
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 173017
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 171706
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
25 listopad 2020 159337
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
23 září 2019 159039
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
13 srpen 2022 154883
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138579
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124322
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121550
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...