Slunce v Raku

20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do něj vstoupili společně o tři dny dříve, proto vzroste potřeba péče, bezpečí, domova, rodiny a zázemí. Každý potřebujeme bezpečný prostor, kde se můžeme uvolnit, spojit se se svojí duší a uklidnit svoji psyché. Doma jsme tam, kde se můžeme zregenerovat a dát si péči, kterou potřebujeme, abychom se cítili dobře, protože jde o naše pocity, které nás naplňují. Pečujme o svoji psychiku, jděme tam, kde se cítíme dobře a užívejme si s lidmi, které máme rádi, abychom se vyživili láskou, po které naše duše prahne.

Letos v čase Raka nastanou dva úplňky v Kozorohu a dvakrát zviditelní, jak se o sebe dokážeme postarat, postavit se k tomu, co se nám děje a jak s tím dokážeme naložit.

První úplněk proběhne 22. 6. ve 3:07 a druhý 21. 7. ve 12:16, kterým dojde téměř pro roce a půl k obratu, kdy ve znameních, až do září 2025, dojde nejdříve k novoluní a poté k úplňku. Učme se porozumět svojí duši a jděme za tím, co nám sděluje. Svými náladami nám dává najevo, co s námi neladí a poskytuje informace, co pro sladění potřebujeme. Pokud se nám někdo snaží mluvit do duše, ale my cítíme, že to s námi není v souladu, nenechme se manipulovat a překročme práh. Vykročíme-li z bezpečí „domácí“ péče, postavíme se na vlastní nohy, objevíme svobodu a posuneme hranice, které nám byly vymezeny. Je-li naše duše v souladu s vesmírným plánem, cítíme se dobře, protože jsme na správném místě a záříme ve své celistvosti.

V rodině, do které jsme se narodili, máme své kořeny. Tam je naše minulost a počátek všeho, protože příčiny a následky mají spojitost, ale právě teď a tady svými rozhodnutími bez ohledu na minulost vytváříme počátek, příčinu toho, co bude následovat. I když jsme doma získali základy svého chování a osvojili jsme si zvyky, které máme automatické, naše vychování není překážkou, protože svoji budoucnost teprve tvoříme. Záleží na způsobu našeho chování a na našem postoji, které v dospělosti máme ve svých rukou.

Černá Luna, která je na konci znamení Panny 28. 6. vytvoří opozici na milosrdného Neptuna v Rybách a 29. 6. vstoupí na 9 měsíců do znamení Vah. Nechme si na poslední chvíli požehnat a odevzdejme své starosti do rukou vyšší moci. Poprosme o odpuštění a odpusťme si chyby, kterých jsme se dopustili, protože pocity viny nás svazují, zatěžují naše svědomí, vědomí sebe a brání nám zdravě žít. Chceme-li zdravý vztah, musíme mít zdravé sebevědomí. Pokud se cítíme nedostateční a podceňujeme se, pro nikoho nebudeme dostatečně dobří, protože vztahy jsou naším zrcadlem. Každý chceme rovnocenného partnera, který nás bude inspirovat a ne někoho, komu budeme muset zvyšovat sebevědomí, zatímco on bude snižovat to naše, či obráceně. Očistěme svá negativní přesvědčení o sobě a vnímání vlastní hodnoty, protože až 29. 6. vstoupí Černá Luna do znamení Vah, kam se vrací po 9 letech, ukáže, jak jsme v harmonii, jak máme v rovnováze mužskou a ženskou stránku a zda si dokážeme nastavit hranice, vymezit se a umíme být sami sebou i ve vztahu. V nevyvážených vztazích se jazýčky vah vychýlí a podle toho, jaká slova z našich jazýčků vypustíme, se vztahy upraví a narovnají anebo rozpadnou.

S přechodem Černé Luny do Vah se Saturn v Rybách otočí a do poloviny listopadu nás bude vracet zpět, abychom mohli ukončit, zpracovat a doprožít, co se stalo během jednoho cyklu Saturna (od dubna 1996) a už s tím nic nezmůžeme. Co bylo, bylo, berme to jako zkušenost. Smiřme se s tím a pusťme to, ať uděláme prostor pro něco nového. Věřme, že vším, čím jsme si prošli, jsme se učili rozlišovat mezi „dobrem a zlem“, které jsou ve skutečnosti opačnými póly stejné věci. Přijměme vše, co jsme nemohli změnit a odpusťme si, co jsme změnit nedokázali. Poděkujme za všechny lekce a zkušenosti, které jsme získali. Jsou důležitou součástí našeho života, kterými poznáváme život, dospíváme a naše duše sílí. Díky nim dokážeme oddělit zrno od plev, rozeznat, co je správné a nastavit si hranice, kterými připravujeme budoucnost nejen svou, ale i dalším generacím. Jsme-li poučeni, už to nemusíme opakovat.

V Rybách se navíc druhý červencový den otočí milosrdný Neptun a začne se vracet, abychom měli čas přijmout minulost a rozpustit vše, co se během jednoho cyklu Neptuna (165 let) stalo. Když to pustíme a přestaneme lpět na věcech, které nás rozdělují, ale ve výsledku jsou jedno, jako jedna mince, která má dvě strany, splyneme v jednotě a budeme celiství. Zklidníme-li se a necháme to plavat, dáme prostor Vesmíru, aby se postaral o to, co není v naší moci, ale my se to mocně snažíme změnit. Vesmír umí zjednat nápravu a nastolit rovnováhu, protože vesmírné zákony jsou všemocné. Odevzdejme se s důvěrou božskému plánu, jímž je radost ze života, kterou si můžeme užívat, když jsme smíření a v jednotě.

10. 7. Pluto ve Vodnáři vytvoří harmonický aspekt na Černou Lunu ve Vahách, kdy dostaneme podporu, abychom přijali své stíny a temná místa, ve kterých jsou ukryté naše poKLADY, které spatříme, když přijmeme své zápory. Nebojme se vejít do svého vnitřního světa a otevřít svoji 13. komnatu, toho, čeho se bojíme. Tam je naše bohatství, které ze strachu odmítáme. Bojíme-li se temnoty a máme strach, co se v nás ukrývá, nevěříme si, cítíme se prázdní či chudí, závidíme jiným, spoléháme na ně, na jejich dary a nežijeme ze svého zdroje. Ponořme se do sebe, hledejme v sobě a usmějme se na svět. Každý jsme zdrojem BOHAtství.

11. 7. Slunce vytvoří harmonický aspekt s retrográdním Saturnem v Rybách, který nás podpoří, abychom převzali zodpovědnost za sebe a jednali v souladu se svými potřebami. Netlačme na sebe, protože tlakem vytváříme odpor, který se projevuje překážkami a těžkostmi, ale naciťme se na sebe a postavme se za sebe, protože jen my víme, co potřebujeme. Když stojíme sami za sebou, dáváme najevo své hranice, které svým postojem můžeme upravit, svým jednáním vymezit anebo činy překročit. Na našem chování záleží.

12. 7. Jupiter v Blížencích vytvoří harmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Beranu. Nahlédněme na věci z různých úhlů a vyberme si to, co nás rozvíjí, pozvedá a vede k sebepoznání. Když máme odvahu, otevíráme se novým možnostem a jdeme za tím, co nás baví a naplňuje. Je-li nám dobře, jsme v harmonii a vytváříme harmonické vztahy. Ty nás sjednocují a o to jde.

15. 7. vytvoří Slunce neharmonický aspekt na Chirona v Beranu a Mars se spojí s Uranem v Býku, kdy to může trochu jiskřit a možná i vybuchovat. Jsme-li nespokojení, potřebujeme uvolnit energii, abychom se zklidnili. Tu často míříme proti těm, kteří jsou slabší a mají nás rádi, proto si to nechají líbit. Vše, co si necháme líbit a cítíme jako křivdu, zraňuje naši duši. Jako děti jsme neměli jinou možnost. Bylo-li to doma „na facku“, necháme si ji líbit a máme takové představy o lásce, které byly doma normální. Když jsme se naučili poslouchat a vyhovovat druhým, aby nás měli rádi, posloucháme druhé a dáváme jim důležitost. Upřednostňujeme-li je a věříme jim více než sobě, zklamou nás, abychom odstranili své iluze a představy o lásce. Naslouchejme svojí duši, nepřehlížejme a nepotlačujme své pocity a emoce, které k nám promlouvají. Nebuďme zklamaní, ale probuďme se, začněme se mít rádi a uzdravme svá zranění přijetím a láskou. Když milujeme sebe, celou svoji duši, milujeme i druhé. Jedno bez druhého je falešné, i když je to lidské. Vytvořme si bezpečný prostor, kde se můžeme uzdravit a zapustit zdravé kořeny.

A na závěr citát od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého: „Odsuzovat druhé je vždycky nesprávné, protože nikdo nemůže nikdy vědět, co se odehrálo a odehrává v duši jiného člověka.“

Autor: Hanna Lapacho www.astrohannalapacho.cz 


Nejnovější články na našem portálu

červenec 22, 2024 5
22. 7. 2024 v 9:45 vstoupilo Slunce do Lva za podpory milujícího Neptuna v Rybách, který se nás...
červenec 08, 2024 4861
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 330
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 621
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 517
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7611
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 9008
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 724
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 544
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 608
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 599
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 753
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2072577
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516107
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458460
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294496
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283830
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273571
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260695
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253718
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 252025
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243542
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241816
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215744
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207357
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189629
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186878
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184594
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177071
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167239
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163733
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161461
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143306
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128472
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 125014
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122998
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...