Hanna Lapacho - Slunce ve Vodnáři - Přepojování je proudění a pohyb

20.1. 2023 v 9:30 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře, který nás učí vnímat energie, kterými jsme prostoupeni, do spletitých sítí zapojeni a jejich proudem unášeni. Energie jsou v nás a kolem nás. Jsme-li v souladu s proudem, plyneme v lehkosti a cítíme se dobře. Pokud jsme zapojeni do obvodu, kterého nechceme být součástí, musíme se odpojit a svoji část (součástku) přepojit. K tomu potřebujeme navnímat vlastní energii, uvědomit si, co se v nás skrývá, co chceme a jaké máme možnosti. „Přepojování“ nám však nahání strach, neboť se bojíme osamocení, kdy se ocitneme mimo hlavní proud a nechceme-li být „mimo“, držíme se stejné skupiny, i když trpíme.

Máme-li odvahu pustit se a jít do změny, která je rizikem a na určitou dobu může přinést nepohodlí, rozhodnutím vysíláme energie a vytváříme pole, které přitahuje situace a události. Některé kontakty se odpojují a jiné připojují a změna se děje. Když to nevzdáme, přepojíme se do nového obvodu, na který jsme energeticky vyladěni. Zapojením do správného obvodu se naše světlo rozsvítí.

Jakmile Slunce vstoupí do znamení Vodnáře, přidá se k němu 21. 1. Luna a ve 21:53 nastane novoluní ve Vodnáři, které je okamžikem probuzení, svobodného myšlení a uvědomění si své jedinečnosti.

To posílí Uran v Býku, jež se 22. 1. 2023 otočí do přímého směru. Ten byl od 24. 8. 2022 retrográdní, abychom mohli zpracovat a zažít rozjeté změny, které nás lekají. S každou změnou přichází strach z nejistoty, ale retrográdní Uran nám dal čas na rozmyšlenou, abychom si uvědomili, zda chceme zůstat v nevyhovujícím a držet se domnělých jistot anebo nastoupit cestu změny a vpustit do svého života něco nového, i když nevíme, co nás čeká. Otočením Urana do přímého směru půjdou až do 21. 4. všechny planety přímo. V tomto období roku Marse můžeme udělat největší pokrok a svými rozhodnutími nasměrovat náš budoucí vývoj.

Revolucionář Uran vládne znamení Vodnáře a jeho spoluvládcem je zodpovědný Saturn. Saturn volí raději vrabce v hrsti nežli holuba na střeše. Spokojí se s menším, ale jistým, než by toužil po něčem nedostupném. Nabádá k opatrnosti, protože můžeme ztratit „vrabce“, kterého máme, ale Uran ví, že úspěch není držet ho v hrsti, svírat a kontrolovat, ale ponechat mu svobodu a volnost, aby život mohl proudit. Ve svobodě se projevuje potenciál každé živé bytosti a poznáváme skutečnou krásu života. Volný holub je šťastnější než vrabec v hrsti. Když se holub, který je symbolem lásky, stálosti, míru, Ducha svatého, duše a naděje, sám vrací, i když je volný, vrací se opravdová radost a život nenuceně plyne.

Uvědomme si revoluci, která s Uranem v Býku přichází (od roku 2018 do roku 2025) v oblasti zdrojů a posun v oblasti vlastnictví, ekonomické zvraty, které jsou s hromaděním hmoty spojené a dopady na ekologii. Náš život je závislý na přírodě a jejich zdrojích. Když pro peníze a blahobyt ničíme přírodu a čerpáme zdroje rychleji, nežli se stačí obnovit, chřadneme spolu s ní. Příroda je přirozená lékárna, kde získáváme energii pro své zdraví. Volně nám dává energii ve formě fyzické potravy, zklidňuje nás ve své náruči a dýcháním na zdravém vzduchu se dechem, jež je život, propojujeme s energií duchovního světa. Jsme součástí přírody, bez ní nepřežijeme, ale ona bez nás ano. Současnou krizí se probouzíme k uvědomění, které přináší změny a otevírají se nové možnosti využívání energie z obnovitelných zdrojů, o kterých psal již ve své době nedoceněný revolucionář Nikola Tesla, který měl Uran v Býku. 4.2. se Uran v Býku neharmonicky spojí se Sluncem ve Vodnáři, se svým domovským znamením, kdy s námi bude zatřeseno, abychom si uvědomili skutečné hodnoty a že beze změny a přehodnocení to dál nepůjde.

Co ve skutečnosti potřebujeme ke štěstí? Správné naštvání nás nadzvedne a pochopení bude tím pravým startérem, který rozběhne motory. Každá změna je výzvou, kterou se učíme, rosteme a posouváme se na novou úroveň, k té nejvyšší, kterou je Jednota. Strach ze ztráty jistot, které jsou pomíjivé, nás brzdi ve vývoji. Není důležité to, co vlastníme, ale to, co je nám vlastní. Vnější hodnoty, i když jsou okázalé, neukazují pravdivě na hodnotu člověka. Zvyšují nám sebehodnotu, posilují ego, ale oddělují nás jeden od druhého. Vnitřní hodnoty, které jsou nám vlastní, jsou věčné, nikdo nám je nemůže vzít a jsou naším skutečným zdrojem bohatství.

Skrze sebe tvoříme. Ve vnějším světě se projevuje náš vnitřní hodnotový systém a to, co vytváříme, tu zůstane pro budoucí generace i po našem odchodu z pozemské roviny.

10.2. se Merkur spojí s Plutem v Kozorohu, kdy můžeme nahlédnout pod pokličku, abychom zjistili, co se vaří. Můžeme být překvapení z toho, co nám dříve nedošlo, nevěděli jsme, popírali anebo jsme před tím strkali hlavu do písku. Překvapivé zjištění promění naše vnímání světa a 11.2., kdy se Merkur přesune do Vodnáře, kde pobude do 2.3., se nám z těch všech informací může točit hlava. Zachvátí-li nás chaos, je to počátek, ve kterém se vše rodí. Není potřeba reagovat a unáhleně jednat, ale zklidnit svoji mysl hlubokými nádechy a výdechy. Když se soustředíme na dech, zklidníme se a mysl se vyjasní. Klid mysli a citový odstup, kdy se stáváme nezávislými pozorovateli, nás dokáží vyvést z náročných situací.

16.2. se Slunce spojí se Saturnem ve Vodnáři. Bude to jejich poslední vodnářská konjunkce (leden 21, únor 22 a únor 23), kterou jsme zažívali před 30 lety (leden 92 a únor 93), které vedlo k osamostatnění Česka, a znovu se ve Vodnáři setkají poprvé v lednu 2051. Je na nás kladen důraz, abychom ke svobodě přistupovali zodpovědně a dovolili si uvolnění.

Svoboda není automatická. Svoboda je zodpovědnost.

Uvědomme si své strachy, které jsou přirozené, ale nepředávejme zodpovědnost za svůj život do rukou druhých, kteří se nás snaží chránit, ale nenaslouchají nám. Pokud pro své bezpečí požadujeme kontroly a omezení, přicházíme o svobodu. Nenechme se svázat omezeními, osamostatněme se. Nepotřebujeme žádná komplikovaná pravidla, zákony a nařízení, ve kterých se ztrácíme, ale vzájemnou ohleduplností a nasloucháním můžeme budovat svobodnou lidskou společnost. Jsme součástí systému a těmi, kdo jej tvoří. V realitě se projevuje to, co vysíláme. Když se pro něco rozhodneme, vysíláme myšlenky a jejich energie razí cestu, kterou následně svými kroky uskutečňujeme. Naše kroky vede zacílená myšlenka. I když srdce vysílá frekvence lásky, negativní programy ruší jeho vibrace a mysl přelaďuje mozkové vlny na jiné frekvence. Nejistota, nerozhodnost, strach, nedůvěra a pochybnosti nám brání v dosažení cíle

Dejme se do pohybu v roce Marse, který nás učí, že z bodu A do bodu B se dostaneme jedině svojí vůlí, odvahou a vlastním přičiněním. Rozhoupejme svoji energii a vyčistěme své energetické kanály pohybem. Pobytem na zdravém vzduchu pročistěme svoji mysl a vědomým dýcháním ji zklidněme. Není potřeba usilovat, ale mít v sobě jasno a vidět světlo, protože jasná mysl se dokáže koncentrovat na bod, do kterého se chce dostat a zacílená myšlenka vytváří pole a situace, ve kterých jednáme a tím se posouváme k cíli. Rozhodujme se srdcem a buďme jako „surfař“. Všímejme si energií, kterými jsme obklopeni a poznávejme vlny, které můžeme využít. Když přichází správná vlna, jděme jí vstříc, spojme se s ní a nechme se s důvěrou unášet proudem. Tak se život stane nádhernou jízdou.

A na závěr dva citáty od Nikola Tesly

„Instinkt je něčím, co překonává znalosti. Máme nepochybně určitá jemnější vlákna, která nám umožňují vnímat pravdu, když logická dedukce nebo jakékoliv jiné úmyslné úsilí mozku je marné.“

„Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."

 


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 1857
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1238
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3051
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2129
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1455
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1233
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1719
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2589
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1308
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1404
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2026
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5744
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1787916
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512687
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444016
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352614
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285320
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274489
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269389
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251574
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239358
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238217
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234575
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 233948
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212448
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202410
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184665
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182516
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181366
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174260
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164093
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161598
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159397
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140790
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126515
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122926
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...