Hanna Lapacho: SLUNCE VE STŘELCI: Jdi za štěstím! Horoskop na období 22. 11. - 20. 12. 2022

22. 11. 2022 v 9:21 vchází Slunce do znamení Střelce, ve kterém máme zúročit ponor, k němuž jsme byli vedeni v době Štíra, kdy jsme se spojovali sami se sebou, svými minulými zkušenostmi a nacházeli v sobě opravdovost, pravdu a vnitřní sílu. Hluboké sebepoznání, ke kterému jsme došli, můžeme v čase Střelce vystřelit do vnějšího světa. Kdo má odvahu, nebojí se ukázat svoji pravdu a vyzářit své světlo do vnějšího světa, vystupuje ze stínu a s důvěrou a odvahou se otvírá novému životu.

24.11. 2022 v 00:02 (v době novoluní ve Střelci), se otočí do přímého směru Jupiter, který je vládnoucí planetou Střelce a pod jehož vládou byl celý rok 2022. Do 20. 12. 2022, kdy přestoupí do znamení Berana a odstartuje nový cyklus hledání věčného plamene, cesty srdce, kterou nám ukázal Ježíš, můžeme rekapitulovat tento rok, ale i posledních 12 let a uvědomit si svůj duchovní růst, poznání, o které jsme rozšířili své vnímání a životní filosofii, neboli lásku k moudrosti, ke které jsme dospěli. Jupiter nás otvírá duchovnímu poznání, ale pouze ten, kdo věří, že existuje něco vyššího, co nás přesahuje, není vidět a řídí životní rytmy, je připraven jeho učení naslouchat a otevírat se zázrakům života. Bez víry nemáme dostatek odvahy, proto zázraky nejsou možné. Uvědomme si, jaké zázraky jsme zažili během tohoto roku, jak jsme se proměnili během posledních 12 let, co vše je možné, co jsme dříve neviděli a teď zříme.

4.12. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Chironem v Beranu, který je ve znamení Střelce v povýšení. Každé zranění má svůj důvod. Je součástí vesmírné inteligence, která tvoří a ví, co dělá. Díky zranění, které sami prožijeme, se proměňujeme, s pokorou přistupujeme k životu, objevujeme skryté zákonitosti a učíme se porozumět životu a tomu, co se děje. Když pochopíme, že nic není černé ani bílé, přestaneme soudit, smíříme se a přijmeme život takový jaký je, se vším, co nám přináší. Když se umoudříme, dospějeme k moudrosti a staneme se zraněným léčitelem, který má pokoru, hluboké porozumění a uzdravuje svojí moudrostí a soucitem, neboť své znalosti získal nejen učením, ale také vlastní prožitou zkušeností. I když jsou prožitky nepřenositelné, jejich sdílení pomáhá podobně zraněným. 

4.12. se Neptun v Rybách obrátí do přímého směru, kde do března 2025 ukončuje svůj 165letý cyklus. Neptun nás navrací do jednoty. I když na pozemské úrovni je jednota narušena, proto někomu přisuzujeme větší či menší hodnotu a dáváme mu větší či menší význam, z vesmírného hlediska jsme všichni jedno, všichni jsme stejní a nikdo není víc ani míň. Uvědomme si, že každý jsme dítětem božím, že Vesmír či Bůh nás miluje stejně jako všechny své děti a do každého z nás otiskl své božské schopnosti. Každý máme nadání od Boha, které můžeme projevit na tomto světě a tím tvořit božský svět. 

V době svého obratu vytvoří Neptun neharmonický aspekt s Venuší ve Střelci. Pokud se podceňujeme, sami snižujeme svoji hodnotu. Když si nevěříme, nezkusíme to, co nás láká, co se nám libí, co bychom rádi zažili anebo dělali. Když to neděláme, neprojevujeme své božské nadání, jsme nespokojení a připadáme si bezcenní, ale naše hodnota neleží nikde mimo nás, je v nás. Celým svým tělem, činností a výtvory otiskujeme svoji vnitřní krásu do všeho, co tvoříme. Uvolněme se a vše, co děláme, dělejme s láskou. Nepotřebujeme k tomu nic víc, než to, co máme.

Venuše ve Střelci 9.12. vytvoří neharmonicky aspekt s Jupiterem v Rybách. Hromaděním hmoty svoji hodnotu nezvýšíme, ale můžeme povyrůst, když pustíme vše, co se nám nepovedlo anebo dopadlo jinak, než jsme chtěli. Nehledejme hojnost v hmotných statcích, ale zažívejme hojnost v laskavosti svého srdce. Mějme se rádi, odpouštějme a otvírejme své srdce. Podělme se o jeho bohatství, vysílejme laskavé energie, věnujme druhým úsměv, pohlaďme vřelým slovem a objímejme své milované. Láska je nejvyšší síla, která nás přitahuje jako magnety a tím sjednocuje.  

8.12. vytvoří Slunce opozici s Marsem v Blížencích. Každá filosofie je pravdivá jen omezeně, do určité míry. Můžeme se dohadovat a bojovat za svou pravdu, filosofii a víru, ale pravda jednoho může být pro druhé nepravdivá. Budeme-li diskutovat o teplotě, může být pravdou, že 10 °C znamená, že je teplo, pokud máme zimní období, ale také je pravda, že 10°C v létě značí, že je chladno. Když se o tom budou dohadovat obyvatelé Aljašky s obyvateli blízko rovníku, pravděpodobně se nedohodnou, protože každý má jinou představu o chladné teplotě. Kdo je radikální ve svých názorech, je pro něho každý, kdo s ním nesouhlasí, nebezpečný, proto se ho všemožnými způsoby snaží zastrašit a přinutit, aby změnil přesvědčení, anebo se ho snaží zbavit, aby mu nepřekážel v cestě. Nemusíme nikoho přesvědčovat ani mu vnucovat svoji víru, pravdu a filosofii, ale stačí, když ji budeme sami žít. Když svoji pravdu žijeme, časem se ukáže a zviditelní v realitě, protože to, v co věříme, se zhmotňuje.  

12.12. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Saturnem ve Vodnáři. Když nasloucháme sami sobě a dovolíme si jít za tím, v co věříme, osvobozujeme se od starých přesvědčení, systémů a struktur. Měníme-li svoje omezení, přenastavujeme své hranice, čímž se automaticky mění hranice druhých, kteří automaticky reagují. Postavme se za sebe a nenechme se omezovat strachem a zastrašit těmi, kteří se nás snaží ovládat. Každou překážku, která nám přijde do cesty, jsme schopni zvládnout. Je výzvou, která nás posouvá, posiluje a osvobozuje. Tak se stáváme mistry svého života a svým příkladem ukazujeme, co vše je možné a tím měníme společenské systémy a struktury. 

13.12. vytvoří Pluto v Kozorohu opozici na Černou Lunu v Raku. Pokud jsme přesvědčení, že je naše duše „černá“ a je na nás něco špatně, protože nezapadáme do stanovených škatulek anebo nevyhovujeme systémovým tabulkám, které jsme si jako společnost vytvořili, máme potřebu se skrývat. Máme-li strach, že naši nedokonalost někdo odhalí, jsme stále ve střehu a chováme se nepřirozeně. Nebojme se odhalení, svých chyb a nedokonalosti. Pokud žijeme obyčejný život, nemáme co skrývat, není na nás nic špatného. Všichni máme své temné stránky, jen někteří je dokáží lépe maskovat a v případě, že jsou odhaleni, nic nepřiznají a ještě shodí vinu na druhé. Cítí-li se jako vítězové, roste jejich moc a sláva, my k nim vzhlížíme a ten, kdo se neumí správně bránit, má pocit, že nespravedlnost vládne světu. Jenže nic netrvá věčně. Vše, co bude odhaleno, slouží k tomu, aby bylo očištěno a navráceno do rovnováhy. Přijměme svoji temnotu s láskou, protože je nám přirozená a je v ní ukryt náš potenciál, který je rozpoznán, až když je osvětlen.

14.12. Slunce vytvoří neharmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Tento aspekt by se dal vyjádřit rčením: „Pýcha předchází pád.“ Buďme v pokoře a důvěřujeme Vesmíru, že se o nás stará, vede naše kroky a dostáváme to, co potřebujeme. Když se nám v životě daří, děkujme za to, že nás Vesmír zahrnuje hojností. Pokud máme pocit nedostatku, uvolněme se a poprosme Vesmír, aby z nás sejmul to, co brání dostatku, aby se k nám dostal a požádejme jej o pomoc s tím, s čím si nevíme rady. Všímejme si signálů a naslouchejme znamením, která k nám přicházejí. Buďme trpěliví, nepovyšujme se ani neponižujme, protože jako mávnutím proutku může být všechno jinak.

A na závěr si můžeme zazpívat s Karlem Gottem písničku Jdi za štěstím: „Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Včerejšků se zbav a chorý, i když zdráv, jdi za štěstím. Kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, vykroč ze svých bran a láskou jenom hnán, jdi za štěstím. Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál jako řeky proud, vždyť ráj a štístko jsou tak blízko.“Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné." 

Nejnovější články na našem portálu

květen 03, 2024 305
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 124
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 592
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 641
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 706
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 627
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 549
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2321
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 555
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 599
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 2142
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 901
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2036589
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515660
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457217
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293227
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282822
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273002
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259809
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 251859
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250304
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243048
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241081
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215327
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206834
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188516
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186579
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184362
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176761
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166850
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163429
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161184
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142877
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128261
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124642
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122631
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...