Hanna Lapacho: Slunce ve Střelci – Oheň v srdci je loučí a pochodní

22.11. 2021 ve 3:34 v období, kdy světla ubývá, vstupuje Slunce do znamení Střelce a učí nás víře a důvěře, že se světlo opět vrátí, protože nic netrvá věčně, což je vesmírná zákonitost a také optimismu, že ve tmě se dá poznat to důležité, čeho bychom si za světla nevšimli, protože naše mysl by nebyla koncentrovaná, ale jinými podněty roztěkaná. Tma prověřuje lidi. Pod rouškou tmy se dá všelicos skrýt, utajit, zamaskovat a ukrást, ale čestný, poctivý a opravdový člověk nemá potřebu škodit. Ví, že to, co dělá druhým, dělá sobě, neboť jsme každý jednou buňkou v lidském společenství a je-li jedna buňka v organismu poškozena, systém nefunguje správně a harmonie je narušena.

Slunce vstupuje do znamení Střelce pod taktovkou Jižního Lunárního uzlu a vytváří opozici se Severním Lunárním uzlem. Lunární uzly se vždy nachází proti sobě a ukazují odkud a kam naše duše směřují. Jižní uzel je nositelem minulých zkušeností a Severní ukazuje, kam se máme posunout. Je-li náš směr ze znamení Střelce do Blíženců, kde se lunární uzly nachází od května 2020 do poloviny ledna 2022, máme moudrost starých civilizací, šamanů, léčitelů, duchovních učitelů a vědomých vědců vnést do běžného života, mezi ostatní lidi, abychom všichni pochopili, že nic není náhoda, že vše se vším souvisí a že svým chováním vytváříme a ovlivňujeme realitu.

Dnes se již můžeme jednoduše dostat ke starým učením, která přežila tisíciletí, jež byla střežena v chrámech anebo ukrytá hluboko v džungli přírodních národů a společně, i když vznikaly samostatně, mluví o tom, co dnes věda třeba jako kvantová fyzika objevuje. Otázkou zůstává, proč muselo být toto staré učení ukrývané a střežené. Musí se moudrost skrývat? Je pravda nebezpečná? Pro koho? Komu vadí? Staré národy věděli to, čemu jsme my přestali věřit. Víra nás povznáší, doslova dává křídla a osvobozuje. Kdo věří, nebojí se temnoty a má odvahu se jí postavit. Čím více lidí věří, tím je více odvážných lidí, kteří se nebojí odhalit pravdu, pro kterou jejich srdce bije. Když se srdce spojí, jsou silná a mohou měnit realitu.

29.11. se Slunce spojí s Merkurem, který 24. 11. přestoupil do Střelce a pobude zde do 13.12., a 30.11. budou vytvářet harmonický aspekt s Chironem v Beranu. Zatímco Merkur je ve znamení Střelce ve vyhnanství, Chiron je v povýšení. Merkur je zvídavý, potřebuje stále něco zjišťovat a řešit, až nakonec dokáže vytvořit problém a udělat z komára velblouda, a také dokáže zapřít kde co a popře i prokazatelnou pravdu. Pídíme-li se po informacích, dozvídáme se nové skutečnosti, učíme se a rozšiřujeme své obzory, ale množství nás může zahltit a lehce se můžeme ztratit, zejména jsou-li poznatky protichůdné. Máme-li informace, můžeme diskutovat, ale kdo je moudrý, ví, co je důležité a pozná, kdy je zbytečné něco s někým řešit. Chceme-li poznat pravdu, musíme se obrátit ke svému srdci. Hlava je rozumná, ale srdce je moudré. Vše nemůžeme hlavou pochopit. Studiem se můžeme naučit, ale zmoudřet musíme každý sám.

Moudrost přichází s životními zkušenostmi, kdy přijímáme život takový jaký je, se vším, co nám přináší, a své bolesti si dokážeme poléčit svým srdcem, kdy rozvíjíme soucit a pochopení se sebou. Čím více soucitu a pochopení máme pro sebe, tím více máme pro druhé. Tak se v nás rodí zraněný léčitel Chiron, který byl vzdělaný, moudrý a vynikající léčitel. Chiron byl kentaur, napůl člověk a napůl kůň, což nám připomíná, že každý v sobě máme zvířecí pudy, divoké zvíře, stejně jako rozum člověka. Dokážeme-li zkrotit zvíře v sobě a rozvíjíme lidství, přijímáme se ve své celistvosti, čímž se stáváme moudrým léčitelem, neboť svojí moudrostí, pochopením a soucitem dokážeme léčit druhé. Mějme pochopení a soucit pro sebe i druhé. Pokud nám někdo nerozumí, buďme trpěliví. Chceme-li prvňáčkovi vysvětlit učivo z devítky, nemůže to pochopit, pokud mu to nevysvětlíme způsobem, kterému porozumí. Otvírejme své moudré srdce, které napoví a správně odpoví.

1.12. Slunce vytvoří harmonický aspekt se Saturnem ve Vodnáři. Saturn je náš přísný učitel, který nám nedává nic zadarmo. Zkouší nás z toho, jak jsme vyspělí, samostatní a zodpovědní. Kdo jeho zkoušky zvládá, stává se autoritou, která je autorem svého života. Ví, že se může spolehnout sám na sebe, přebírá zodpovědnost za svůj život, dokáže se postavit autoritám, vymezuje si hranice, pracuje se svými stíny a strachy. Pokud se upínáme k vnějším autoritám, které nám nastavují hranice a vymezují prostor, ve kterém se můžeme pohybovat, možná máme pocit bezpečí, ale oni se stávají autoři našich životů, přebírají zodpovědnost za náš život, čímž my ztrácíme svobodnou volbu. Svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Těžko se získávají a lehce ztrácí. Ztrácí-li hlas lidu svoji sílu, vytrácí se, není slyšet, utichá anebo je umlčen, pak mizí demokracie. Jsme-li ve strachu, bojíme se, mlčíme a neprojevíme, co nám vadí, co hraničí s nespravedlností a je za našimi hranicemi, dobrovolně si necháváme vzít svobodu. Získat ji můžeme jen odvahou, kdy je potřeba postavit se autoritě a říct si o svá práva a změnit pravidla. Čím k většímu extrému dochází, tím více odvahy je potřeba.

Saturn je vládcem roku 2021 a nachází se ve Vodnáři, proto tento rok ukáže, jak jsme vyspěli, zda dokážeme oponovat autoritám, pokud se nám něco nelíbí a jak jsme uvědomělí, zda dokážeme pohlédnout do budoucnosti jako vizionář Vodnář a udržet ve správné míře hranice a svá práva, stejně jako vodnářské technologie, které se na nás valí, jež nám mohou sloužit a pomáhat, stejně jako nás kontrolovat a omezovat. Vše, čemu dáváme v letošním roce základy, nás bude provázet v budoucnu a mělo by sloužit pro lidi a ne proti nim. Kdo se stává autoritou, dokáže se ohradit, když se mu něco nelíbí. Nechová se jako v pohádce Císařovy nové šaty, kde podvodníci předstírali, že šijí šaty z látky, kterou nikdo neviděl, přesto nikdo neřekl, že nic nevidí. Všichni se báli říct pravdu ze strachu, aby nebyli za hlupáky a tak předstírali a přikyvovali. I sám císař uvěřil podvodníkům, protože nikdo z lidí mu pravdu neřekl. Až když malé dítě řeklo bezelstně a odvážně pravdu, vše bylo zviditelněno a mohlo být uvedeno na správnou míru. Být autorem svého života chce odvahu.

7.12. Slunce vytvoří opozici s Černou Lunou v Blížencích, která nás testuje, do jaké míry je pro nás vše, co vidíme a slyšíme důležité, jak podléháme vnějšímu světu, zda se dokážeme vyznat v protichůdných informacích, čí názory přebíráme, jak se v informačním poli proměňujeme, jaké domněnky si vytváříme, jak podléháme médiím, reklamám a marketingu, které nám podbízí vše, na čem chce kdo vydělat. Musím mít to, o čem se mluví, že je to in? Jsem loser, desinformátor anebo konspirátor, když mám jiný názor, který se neshoduje s mainstreamem a nepodléhám kampaním, které mi podsouvají své názory a informace? Zacházejme opatrně s informacemi a slovy. Naslouchejme, ale neberme si slova druhých osobně, protože oni mluví o sobě, podle svých zkušeností. Kdo věří sám sobě a pravdě ve svém srdci, jde si svojí cestou a nepodlehne svodům, které se ho snaží přesvědčit, že se ubírá špatným směrem a ani si nenechá podsunout výhodné nabídky. Nenechme se vyvést z míry, sami hledejme správnou míru. Buďme tolerantní a respektujme názory druhých, není potřeba být ve sporu. S Černou Lunou v Blížencích, která se zde pohybuje od července 2021 do dubna 2022, můžeme uvést do rovnováhy zvrácené myšlení, dát na pravou míru naše uvažování a uzdravit naši mysl, která vytváří realitu. Vítězí-li zdravý selský rozum, dochází k uzdravení.

12.12. vytvoří Slunce neharmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Chceme-li vidět zázrak, musíme se mu otevřít. Pokud nevěříme a pochybujeme, pak nevidíme, co bychom mohli vidět, protože svoji pozornost upínáme směrem, kde se nám potvrdí, co chceme vidět a slyšet. Pokud to podle nás není možné, pak to možné není. Chceme-li Vesmír a Boží lásku pochopit rozumem, nepochopíme. Skutečná láska nevychází z mysli, ale ze srdce, kde není žádný protiklad. Jako děti jsme bezpodmínečně důvěřovali, ale postupně jsme začali věřit jiným. Proto se v Bibli praví: „Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“

Od 13.12. do 24. 1. 2022 pobude aktivista Mars ve znamení Střelce, která aktivuje energii bojovníka za pravdu, víru a filosofii. Je to energie křižáků stejně jako husitů. Někdo bojuje z čistého lidského přesvědčení někdo za žold. Jen statečný a odvážný bojovník, který překoná strach, dokáže vynést pravdu na světlo. Pravda je světlo ukryté v našem srdci, kde je láska a lidství, oheň našeho pravého bytí. Kdo svůj oheň popírá, popírá sebe.

20.12. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Jupiterem ve Vodnáři, čímž se nám otevírá cesta ke svobodě, projevíme-li pravdu svého srdce. Je-li srdce v souladu s myslí, pak oheň v srdci zapálí mysl a je-li koncentrovaná, vznikne myšlenka, která letí jasně k cíli jako šíp. Důležitá je důvěra, odvaha a nepochybovat. Kdo se bojí, nevěří si a klepe se, může cíl minout, ale opakováním důvěra narůstá. Tímto aspektem se připravujeme na rok 2022, který bude pod vládou Jupitera. Jupiter je náš guru, který nám dává možnosti, příležitosti a kdo se nebojí, jeho nabídky přijímá, rozšiřuje své obzory, získává nové poznatky a duchovně roste.

29. 12. Jupiter opustí po ročním hostování znamení Vodnáře, kde nám rozšiřoval vědomí a uvědomění, co vše je možné, jak se dají věci dělat jinak, nově, třeba jako práce z domova, jak je možné se osvobodit od naučené rutiny, jak se dají využívat nové technologie, co to znamená svoboda, rovnost a lidství a také, jak se lidé dají naprogramovat a tím odhadnout a nasimulovat, jak se společnost bude vyvíjet, pokud se lidský faktor chová konstantně. Na konci prosince 2021 vstoupí Jupiter do znamení Ryb, v květnu 2022 do znamení Berana, ale 28.10.2022 se ještě na chvíli do Ryb vrátí. Jupiter v Rybách nás učí důvěře ve Vesmírnou inteligenci, poznání Boha a možnosti propojit se s ním skrze srdce. Můžeme tak splynout s Vesmírem a pocítit jednotu. Kdo důvěřuje a je otevřený ke znamením, které mu Vesmír dává a posílá, nikdy nemůže svoji cestu minout, vždy se ve správný čas dostane na správné místo a vždy je pod ochranou. Kdo je spojen s Vesmírem, ten cítí Boha v sobě, ve svém srdci, které má touhu vyjádřit lásku.

A na závěr si můžeme zazpívat písničku Touha s Danilem Landou: „Nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo zázrak! Je to jak žár, pořádně velikej dar, je to jak letící drak, naprosto přesnej prak, je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce, je to jak třpyt, jako sluneční svit, úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/ 

Nejnovější články na našem portálu

duben 21, 2024 115
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 317
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 371
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 304
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2061
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 328
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 401
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1693
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 760
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 766
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3041
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 990
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2020458
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515390
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456808
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292831
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282344
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272757
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259288
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250896
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249420
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242789
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240586
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215112
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206544
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188108
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186462
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184255
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176606
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166671
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163306
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161053
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142704
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128145
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124501
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122458
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...