Hanna Lapacho: KOUZELNÁ MYSL – SLUNCE V BLÍŽENCÍCH

20. května 2021 ve 21:37 Slunce přichází do znamení Blíženců. A podobně jako je rušno v přírodě, která se probouzí a rozkvétá, mění a přetváří, i znamení Blíženců nastavuje své proměnlivé tváře, na které pohlížíme a vidíme, že se něco tváří nějak, i když za tím může být skryto něco úplně jiného. Proto je důležité sdílení, kdy si předáváme informace, mluvíme o tom, jak a co kdo vidí a cítí, čímž vytváříme ruch, stále se něco děje a můžeme nasát spoustu informací. Blíženec neodmítne žádnou mentální vzpruhu, protože chce pochopit, jak vyřešit „zajímavé hádanky“ a chytře nad tím, co upoutává jeho pozornost, vyzrát.

Blíženci jsou vzdušné znamení a na těle ovlivňují plíce, které slouží k výměně vzduchu. Nádechem přivádíme do těla kyslík, který je důležitý pro okysličení buněk a jejich správnou funkci a s výdechem se zbavujeme oxidu uhličitého, jež je odpadním produktem buněčného dýchání. Ten při fotosyntéze spotřebovávají zelené rostliny a do vzduchu uvolňují kyslík, který je pro život nezbytný. Proto je pro nás příroda tak důležitá. Léčí a uzdravuje nás tím, že si vzájemně vyměňujeme energii.

Dýcháním okysličujeme mozkové buňky. Naše mysl je aktivnější a lépe nám to myslí, když pobýváme na čerstvém vzduchu či jsme ve vyvětrané místnosti. Dech je život. Pokud nemůžeme volně dýchat, máme ucpaný nos, zakrýváme si dýchací cesty, dusíme život a některé informace nám nedochází. Přikryjeme-li se peřinou anebo se uzavřeme v bezpečné jeskyni, spotřebováváme kyslík, postupně se dusíme a naše tělo společně s mozkem pomalu odumírá.

Vládnoucí planetou znamení Blíženců je lobbista Merkur, který je od 4. května ve svém domovském znamení. V Blížencích se cítí volnější, pohyblivější a přichází mentální vzpruha v podobě informací, které jsou uvolněnější a proměnlivější. Řešíme záležitosti, které nás oživují a bystří naši mysl. Od 30. května bude Merkur retrográdní. Zpětně budeme prověřovat již dostupné informace, přetřásat, co a jak má být, co bylo dobře a co ne. 23. června se otočí do přímého směru a informace budou přímější. Merkur bude ujasňovat, vysvětlovat a obhajovat to, co bylo, je a bude než 11. července přejde do znamení Raka.

kytí

11. června se s Merkurem spojí král Slunce. Slunce přináší světlo a jasnost, bude si chtít posvítit na informátora Merkura, na jeho pravdu, zda šprýmuje či nás jen oblbuje, aby dosáhl svého, ale o den dříve nastane novoluní v Blížencích, při kterém bude Slunce zatemněno pocity vnímající Lunou. Pocity a emoce ovládnou mysl, můžeme být hodně afektovaní, proto pozor na slova, která nikdy nejdou vzít zpět a kterými můžeme ublížit a zranit. Svoji horkou hlavu provětrejme na čerstvém vzduchu. Ani se nenechme oklamat sladkými řečmi, důvěřujme sobě a naslouchejme svému vnitřnímu hlasu.

V Blížencích se od 9. května nachází i laskavá kráska Venuše, která hledá blízkost druhých, ocení doteky, laskavá slova, ráda se pobaví a koketuje. Je hned tady, hned támhle, s každým se skamarádí a to ji baví. 2. června přejde do znamení Raka, kde bude chtít projevit a sdílet své pocity a nálady, mít pocit domova, bezpečí, že je o ni postaráno a bude mít potřebu pečovat o své milované. 4. června vytvoří příznivý aspekt s Jupiterem v Rybách. Pečujme o sebe a své milované, naslouchejme svému srdci, buďme soucitní k sobě a druhým a koupejme se v záři lásky. Můžeme prožít pocit bezpečí, protože je o nás postaráno a vytvořit si domov snů. 13. června se Venuše příznivě propojí s Uranem v Býku. Naše rodinné vztahy se proměňují, pokud měníme své vnímání a zlepšujeme pocity, kterými se naplňujeme. Udělejme změny ve svém domově a rodině, abychom se doma cítili lépe a byli svobodnější. 21. června se Venuše harmonicky propojí s Neptunem v Rybách.

Odevzdejme se lásce a plujme na její vlně, kterou jsme všichni propojeni, splyňme v jednotě se svými milovanými a rozplyňme se v bezpodmínečném přijetí.

29. května se s kráskou Venuší propojí lobbista Merkur. Pro každý vztah je důležitá vřelá komunikace. Najděme společnou řeč a vhodná slova, jež léčí problematické oblasti. Není to o poslouchání, být poslušnými, ale o naslouchání, abychom pochopili a našli společné řešení. Kde je láska, tam je ochota se domluvit a problémy řešit, i když výsledkem může být zjištění, že už nemá smysl více vysvětlovat a je potřeba oddělit to, co se nedá spojit.

Severní Lunární uzel se nachází od května 2020 do poloviny ledna 2022 v Blížencích. Jeho opačný pól je v protilehlém znamení Střelce. Lunární uzly jsou místa, kde Luna protíná rovinu, po které obíhá planeta Země kolem Slunce. V těchto bodech dochází k zatmění Slunce a Měsíce, proto při úplňku 26. května dojde k zatmění Měsíce a při novoluní 10. června nastane zatmění Slunce. Lunární uzly ukazují odkud kam směřujeme. Je-li Jižní Lunární uzel ve Střelci, ukazuje, že staré duchovní nauky, životní moudrost, filosofie a poznání něčeho vyššího, co nás přesahuje, je tu stále s námi, i když jsme na to v našich obyčejných životech, které jsou zaměřeny na hmotný svět, zapomněli. Prostřednictvím duchovních učitelů a šamanů, kteří tato učení chrání a předávají, je můžeme vnést do běžného života, kam ukazuje Severní Lunární uzel v Blížencích. Kdo je připraven, může s pomocí duchovních učitelů procitnout ze sna a vzpomenout si na svoji vnitřní moudrost, kterou máme každý v sobě. Čím více lidí se probudí a rozpomene se, tím více duchovního učení se přenese do všedních dnů, čímž masově vzroste energie, která pozvedne vědomí lidstva.

1. června se král Slunce spojí se Severním Lunárním uzlem. Zkusme oslavit den dětí v radosti. Uvolněme se a vzpomeňme si, jak jsme jako malé děti prožívali život s otevřeným srdcem, měli jsme své sny, kterým jsme věřili a dokázali se radovat z každodenních maličkostí. Jestliže jsme v honbě za výsledky tuto radost ztratili, život nás tíží. Kdo na to nezapomněl, ví, co je důležité, má v sobě moudrost, díky které se umí ze života radovat a užívat si každý den.

3. června se Slunce harmonicky propojí s autoritou Saturnem. Každý jsme zodpovědný za svůj život a zároveň jsme tvořitelé svých životů. Svět kolem sebe tvoříme podle svého vnitřního nastavení svými myšlenkami. Pokud jednáme s druhými pohodově, vytváříme pohodu, která se k nám vrací. Kdo má potřebu druhé urážet a zraňovat, sám je zraněný a zkouší, kdo je opravdovým mistrem, jež se nenechá vyprovokovat.

V životě narážíme na saturnské autority, které jsou pro nás nezapomenutelnými učiteli, protože nás umí řádně vyškolit. Kdo se snaží dosáhnout svého cíle, používá k výuce metodu „cukru a biče“. Poslušný žák, který poslouchá názory, dodržuje povely a nařízení, dostane pochvalu, odměnu, razítko. Pokud žák neposlouchá, má jiné názory anebo chce jít jinou cestou, je kárán, trestán, perzekuován. Trestem si učitel slibuje, že zlomí svobodnou vůli žáka a změní jeho vlastní názor. Někdo se nakonec přizpůsobí, ale v jiném to naopak posílí důvěru v sebe, vydá se svoji vlastní cestou, čímž se stává samostatným mistrem.

Saturn ve Vodnáři nás učí odpovědnosti za svobodu a samostatnosti při rozhodování v nových záležitostech. Od 23. května do 11. října bude retrográdní, proto budeme prověřovat místa, kterými jsme prošli od 14. února. Na stejné místo, ze kterého se Saturn 23. května otáčí, se vrátí 15. ledna 2022. Stále máme čas měnit pravidla, nařízení, struktury, které si společně vytváříme, abychom jako společnost mohli fungovat. Čím méně nařízení a pravidel musíme dodržovat, tím více svobody máme.

duha

15. června retrográdní Saturn ve Vodnáři vytvoří v tomto roce druhý přesný kvadrát, neharmonický aspekt, na Uran v Býku (předešlý 17. února 2021). Retrográdní Saturn nebude ve své plné síle, ustoupí ze svých nařízení a rozhodnutí, čímž volnost a svoboda nebude tolik omezována. Můžeme nabýt pocit, že realita se pohodově proměňuje. Třetí rozhodující aspekt těchto dvou planet nastane

24. prosince 2021, při kterém bude retrográdní Uran, kdy se uvidí, jakého vědomí lidstvo dosáhlo, a tudíž jakou cestou se bude ubírat, zda potřebujeme kolektivně ochraňovat nařízeními anebo ponecháme svobodu za svůj život na každém z nás.

Nenechme si svoji mysl zavirovat negativními informacemi, které nás stahují a hypnotizovat se médii, které naši mysl paralyzují. Používejme selský rozum a jako dobří hospodáři choďme do přírody, volně dýchejme a zklidňujme se. Mluvme se sebou a druhými s láskou, péčí, soucitem a vděčností. Posilujeme-li dobrotu, vidíme, že dobrý svět sílí. Nechtějme se zalíbit všem, ale postavme se za sebe, do své síly a odmítněme to, o co nemáme zájem. Buďme k sobě pravdiví, abychom mohli žít život v pravdě a lásce. Zajímejme se o to, co můžeme dělat jinak, aby se náš život zlepšil a dělejme to. Když změníme sebe, začne se proměňovat naše okolí, které bude na změnu reagovat. Buďme tím, kdo je kreativní, ať nemusíme být pouze reaktivní.

A na závěr si můžeme zazpívat s Michalem Davidem: „Pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít a nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát. Jen napři se a vstaň a rvát se nepřestaň, vždyť někdy stačí říct, jen dál se snaž, ty na to máš.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/


 

 

Nejnovější články na našem portálu

září 21, 2021 632
22. 9. 2021 ve 21:21 přechází Slunce do znamení Vah, které symbolizuje vztahování, kdy na miskách...
září 21, 2021 231
V každém vztahu existují témata, která jsou zdrojem vzájemného učení, růstu a poznávání hlubinných...
září 21, 2021 3211
Tento úplněk nám posvítí na otevírající se bránu podzimu a bude poukazovat na závěrečný očistný...
září 19, 2021 1985
Muž dospěje ve skutečného muže tehdy, když si uvědomí, že k životu nepotřebuje nejhezčí a...
září 18, 2021 8770
Úplněk v Rybách v září bude nejzasněnější Úplněk v roce. Jakmile bude čarovat, můžeme se cítit...
září 17, 2021 2386
Nastává podzimní rovnodennost. Vše se vyrovnává, narovnává, harmonizuje. Sklízíme plody naší...
září 16, 2021 1903
22/23 září 2021 nastane rovnodennost. Rovnodennost je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině...
září 15, 2021 3728
Mnoho lidí zažívá upgrade DNA. Skutečné období pro celosvětový posun ve spiritualitě a vzestupu....
září 13, 2021 1327
„Nehodnoť svůj výtvor, intuitivní automatická kresba není nikdy ošklivá ani hezká, je prostě...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1178187
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 504166
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 422496
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 339767
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 264317
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 261628
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 250893
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 231811
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 231053
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
15 červenec 2021 211249
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 209544
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 202545
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 180564
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 179147
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 177209
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
13 duben 2020 169450
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
6 prosinec 2018 167986
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
30 září 2019 164430
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
25 listopad 2020 155578
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
11 červenec 2019 155245
Slovní spojení "jako v bavlnce" může mít různé odstíny... Víte, jaké látky obsahují vaše...
23 září 2019 154126
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
6 leden 2021 141096
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 136166
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
21 květen 2020 118999
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...