Hanna Lapacho: Být jistý ve své síle - Slunce v Býku

19. dubna 2021 ve 22:34 mužská, aktivní energie Berana, která je tak silná, že malé semínko dokáže prorazit zemi, předává energii ženské, pasivní, ale pevné energii Býka, kdy vidíme nadzemní části naklíčených semínek, které na svět přinášejí svoji vnitřní krásu obohacující svět svým vzhledem, vůní a chutí. Jejich nadzemní půvab je pastvou nejen pro oči, ale slouží i k uspokojení chuťových pohárků, což vychutnávají a oceňují nejen býci.

Vládnoucí planetou znamení Býka je Venuše, bohyně lásky a krásy Afrodita, která ukazuje na naše vnitřní hodnoty, na to, co nás baví, co děláme pro radost, tvoříme skrze sebe pro potěšení a nám přináší potěšení, co nás baví a uspokojuje naše smysly. Pokud tvoříme svůj život s láskou, což je v podstatě umění, kterým vyjadřujeme svoji krásu, pak máme radost ze svého bytí, život nám chutná a naplňujeme se pocity spokojenosti a štěstí. Nejkrásnějším pocitem štěstí je pocit lásky, kdy lásku dáváme a přijímáme, cítíme se naplnění a prožíváme nebe na zemi.

Pocit lásky začíná u nás samotných. Je to vnitřní pocit, kdy se duše cítí vyživená, plná, proto je Luna v Býku v povýšení. Pokud se cítíme prázdní, sytíme se vnější hmotou, je nám všechno málo, potřebujeme stále víc a víc a myslíme si, že až budeme mít nový dům, nové auto, lepší práci, více peněz, novou milenku / milence, více zábavy, pak budeme spokojení a když toho dosáhneme, pocit se dostaví a zase zmizí, a tak pokračujeme v honbě, abychom dosáhli ještě víc, ale stále se cítíme nenasycení. V opačném případě dáváme druhým více než sami máme, dáváme jim přednost před sebou, potlačujeme vlastní potřeby, jejich potřeby jsou důležitější, staráme se o druhé, obětujeme se, sami strádáme a nedovolíme si přednostně vyživit sebe, laskat se a pečovat o sebe.

Pokud nás včas svým elektrickým zásahem neprobudí Uran, kdy nám to dojde, tento kolotoč většinou končí okamžikem naší smrti, kdy tu zanecháme vše hmotné a odneseme si nehmotné (pocity, prožitky, zkušenosti). Revolucionář Uran s námi otřásá, abychom se probudili, uvědomili si, jaký život si tvoříme a čím se sytíme. Ukazuje nám nové ideje a myšlenky, čímž se na svůj život díváme z jiného úhlu pohledu, s nadhledem, odstupem a s novým pochopením, abychom udělali vědomé změny pro zlepšení života. Býk nemá rád změny, proto je zde Uran v pádu, nerad přichází o své pohodlí a jistoty, protože s každou změnou dochází k reorganizaci, čímž se dostáváme mimo komfortní zónu a bojíme se, že přijdeme o to, co máme a zároveň toho, co přijde.

lapachoA právě od května 2018 do července 2025 Uran prochází znamením Býka a otřásá našimi jistotami, hmotou, tím, co jsme si vytvořili a tvoříme, aby byly upraveny a přeskládány hodnoty, hodnotový systém, abychom nelpěli na vnějším bohatství a hodnotách, které jsou pomíjivé, ale upřednostňovali trvalé hodnoty, oceňovali lidství a vytvořili jsme vhodné prostředí pro život. Můžeme se osvobodit od závislostí, majetnictví, využívat sdílené vlastnictví a tvořit společenství stejně smýšlejících lidí. Uran rovněž přináší nové technologie do hmoty, díky kterým můžeme snadněji tvořit, na dálku propojovat a ovládat hmotu. Člověk má hmotné tělo, proto je aktuální i tzv. transhumanistické hnutí, které podporuje použití nových vědeckých objevů a technologií k vylepšení lidských mentálních i fyzických schopností člověka, čímž z obyčejného člověka můžeme vytvořit „nadčlověka“. Pokud uranská ideologie není zneužita určitými skupinami lidí a využita k jejich prospěchu, změny slouží k růstu a vyrovnání velkých společenských rozdílů. Když byl naposledy Uran v Býku, od roku 1934 do roku 1941, zrodila se ideologie, kterou německý národ usiloval o zajištění „životního prostoru“ na Východě.

Planety, které vstupují do Býka, se budou postupně spojovat s Uranem: 23. dubna se spojí s Venuší, 24. dubna s Merkurem a 30. dubna se Sluncem. Uran s nimi otřese, aby se zaktivovali a my si uvědomili a došlo nám, co je důležité, jaké hodnoty jsou oceňovány, popřemýšleli, čemu věnujeme pozornost a kam svojí pozorností směřujeme, co pro nás znamená svoboda, zda je samozřejmostí, jak je pro nás důležitá, jak si jí můžeme udržet a jaké změny jsme ochotni udělat, abychom se osvobodili. Zároveň budou vytvářet neharmonický aspekt na Saturna ve Vodnáři, který je téměř po celý rok s Uranem v napěťové vazbě. Zatímco v lednu a na začátku února se planety spojovali s autoritou Saturnem, teď se budou spojovat s revolucionářem Uranem, proto budeme na stejné záležitosti pohlížet z jiného úhlu pohledu a tak se možná budeme bouřit proti tomu, co jsme tenkrát ustáli.

Jak se bude Merkur, Venuše a Slunce odpojovat od inovátorského Urana, budou se postupně spojovat s Černou Lunou (Merkur 29. dubna, Venuše 2. května a Slunce 13. května). Ta se v Býku nachází od října 2020 do července 2021 a celých 9 měsíců, stejnou dobu jakou trvá těhotenství, prověřuje, jak máme srovnané hodnoty, co přeceňujeme, co nedoceňujeme a čeho si nevážíme. Testuje nás, jaké hodnoty zastáváme, co jsme ochotni pro peníze a pohodlí udělat, jak se chováme ke hmotě, k materii, k Matce Zemi a ke svému tělu, zda preferujeme přirozenost, přírodu a přírodní prostředky anebo dáváme přednost umělým výtvorům a chemii, na které se stáváme závislými, abychom si vylepšili život a nezajímají nás vedlejší účinky a dopady.

Naše tělo je chrám pro duši, měli bychom o něj pečovat s láskou, udržovat jej ve vnitřní čistotě a rozumně volit, co do něho pustíme.

žena

Od 27. dubna do 6. října je retrográdní mocné Pluto v Kozorohu, při kterém se přesune až na místo, kde bylo na začátku ledna 2021 a zpět na stejné místo, ze kterého se otáčí, se navrátí ke konci ledna 2022. Kde operuje mocné Pluto, tam dochází k hloubkové prověrce. Půjdeme k základům, na kterých jsme vystavěli hierarchické struktury, budou prověřovány systémy, pravidla a řád. Pluto to buď skryje ještě hlouběji, čímž ponechá práci pro budoucí „archeology“ anebo vynese kostlivce a jiné temné záležitosti na světlo. Události od začátku ledna 2021 do 27. dubna budou prověřovány zpětným pohybem a výsledky budou ukázány při přímém pohybu od 6. října. Ve dnech kolem 17. května bude Slunce spojeno s retrográdním Plutem, kdy si můžeme uvědomit svoji nadlidskou moc a sílu. Není potřeba bojovat, ale stačí být ve své „býčí“ síle, stát si na svém, ustát vnější tlaky, neuhnout a nenechat se vmanipulovat do ohrady vedoucí na porážku.

4. května opouští duchovní učitel Jupiter znamení Vodnáře, kam přešel 19. prosince 2020, a přesouvá se do znamení Ryb. Do 20. června půjde přímo, poté bude retrográdní a budeme revidovat to, čím do té doby projdeme. 28. července se opět vrátí do znamení Vodnáře, kde se 18. října otočí do přímého směru a do Ryb definitivně znovu přejde 29. prosince 2021. Duchovní učitel Jupiter nás učí důvěře, víře v něco vyššího, co nás přesahuje. Pokud rozšíříme své obzory, otevřeme svoji mysl, spatříme věci nemyslitelné, zázraky, které jsou myslí nepochopitelné. Jupiter ve Vodnáři nás učí, že jsme svobodní, vždy máme možnost volby a naše duše, na rozdíl od zištné mysli, to ví. Sama se rozhoduje, kdy co opustí, do čeho se pustí a ponese důsledky svého rozhodnutí. Přestane-li se náš život odvíjet od toho, že něco musíme mít, přestaneme být závislí, čímž se osvobodíme. Závislost nás spoutává, stáváme se lehce ovladatelnými a manipulovatelnými.

Jupitera v Rybách si můžeme představit jako Ježíše, který nás učil tomu, nad čím nám i dnes zůstává rozum stát. Dokázal kráčet po vodě, proměnit vodu na víno, rozmnožit chléb a uzdravit nemocné. Svými zázraky nám ukazoval, co vše je možné, že víra ruší hranice mezi pozemským a nadpozemským, nebem a zemí. Pokud pochybujeme, naše víra je slabá, a když nevěříme, nemůžeme dosáhnout v co nevěříme. Češi spíše pochybují, přesto díky husitskému hnutí máme hluboké duchovní kořeny. Svojí neoblomnou vírou můžeme dělat zázraky a podobně jako Ježíš, který vyhnal obchodníky z chrámu, můžeme vyhnat drogové dealery od našeho chrámu, kteří se snaží učinit nás závislými na svých produktech, po kterých nám prý bude dobře.

Svůj život si tvoříme a je důležité tomu věřit. Člověk sám má omezenou moc, ale společnými sílami se energie zesiluje a to husité dobře věděli. Když se spojí lidé, kteří stejně smýšlejí, mají stejný záměr a ideje, dokáží velké věci, dokud jsou jednotní. Vždyť i husité byli nakonec poraženi husity.

Když se Býk do něčeho pustí, jen tak se nevzdá. Prožívejme vědomě dni kolem úplňku od 26. dubna v 18:19 do 28. dubna v 17:43, kdy bude Luna ve Štíru a můžeme prozřít a s pochopením se rozhodnout, co je potřeba opustit, změnit, ukončit, odříznout a na kterou stranu „barikády“ se postavit. Od novoluní v Býku 11. května můžeme začít tvořit po novu a budovat si život vědomě svým bytím, když budeme ve své síle, neuhneme z cesty a nenecháme se zastrašit, oslabit ani zlomit.

A na závěr si můžeme zazpívat se skupinou Jelen: „Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti poddá a zbavíš se všech pout.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/


 

 

Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 291
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 214
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1999
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 245
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 349
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1586
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 675
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 697
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3016
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 937
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1014
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1172
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2015798
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515347
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456714
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292735
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282189
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272700
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259186
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250612
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249180
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242730
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240480
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215070
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206455
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187999
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186436
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184232
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176501
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166612
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163224
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161014
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142656
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128116
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124464
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122411
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...