Význam seskupeni 6 planet ve Vodnáři 11.2.2021 a co bude následovat

Slovo „Stelium“ ve vztahu ke kosmu znamená, že se tři nebo více planet zarovná ve stejném znamení zvěrokruhu.

Toto slovo také poukazuje na slovo „hvězdné“, což je odkaz na „hvězdy“, a je také definováno jako něco, co je „vynikající“, „dokonalé“ nebo „úžasné“. (Hvězdné Vystoupení).

Ve čtvrtek 11. února 2021 při Novém Měsíci (přibližně 14:06 EST) máme ve Vodnáři šest planet „Stellium“: Slunce, Měsíc, Merkur, Jupiter, Saturn a asteroid Pallas.

K této konkrétní sestavě ve Vodnáři nedošlo od roku 1962 a šedesátá léta byla označována jako „hnutí hippies“ a došlo také ke zvýšeným akcím „občanských práv“, intenzivní politické neshodě, ale také duchovnímu povznesení v podobě východní duchovnosti, která se stala primárním zaměřením především díky slavné britské pěvecké skupině „Beatles“, která zahrnuje hnutí „Hare Krišna“.

I když nejdůležitějšími systémy kosmické vědy jsou západní / tropický (známý pod řeckým názvem „Astrologie“, což se překládá jako „Studium Hvězd“) a hvězdný / védský proces známý jako „Jyotish“, který se překládá ze sanskrtu jako „Zbožné Světlo“ ”, Zdá se, že západní modalita je tou, kterou zná mnoho lidí po celém světě nebo s níž dychtivě souvisí, přestože hvězdný systém je nejstarší. Cokoli mysl pojme a čemu věří, to se projeví.

Proto západní systém rozhodně drží houpačku pro ty, kteří mají sklon k západně smýšlející životní filozofii.

Západní rámec byl primárně založen na řecko-římské ideologii, jejíž hlavní ohniska jsou následující:

Všechno lze logicky vysvětlit;
Události se často stávají náhodou;
Duše je oddělená od fyzické nádoby (ve starověku se předpokládalo, že určité podmaněné skupiny nemají ani duši);
Slunce se otáčí kolem planet místo, planety obíhající kolem Slunce;
Slunce je energie mužského typu a Měsíc je energie ženského typu;
„Bůh“ je vyjádřen v mužské podobě slovy a vyobrazením.

To vede k důležité diskusi o únorovém „Stelliu“, protože přesně určí/vystihne mnoho ze stejných událostí, ke kterým došlo v 60. letech: politické intriky, sociologické otřesy, duchovní studia atd..

Proč? Protože Vodnář je řízen planetou náhlých otřesů, překvapení, momentů heuréky, technologií a obrovských změn na všech úrovních - URANEM!

S Novým Měsícem, který také přijde ve Vodnáři, aby se připojil k dalším kosmickým orbům, které již existují, budou možnosti růstu ve znalostech a moudrosti hlubší než v kterémkoli jiném měsíci letošního roku a cokoli se tento měsíc stane, uvede do pohybu „kolo karmy “(„ příčina a následek “) pro lidstvo po celý rok a pro nadcházející časové linie.

Tato hybnost se buduje od chvíle, kdy se Jupiter spojil se Saturnem 21. prosince 2020, ve stejný den jako zimní slunovrat na severní polokouli a letní slunovrat na jižní polokouli.

Zdroj vždy dával všem bytostem ve všech galaxiích a vesmírech kosmické plány (otisky) pro potenciální životní zkušenosti a přinesl Božské zjevení o tom, jak „číst“ plány těm, kteří se v průběhu věků snažili postupovat na vyšší úroveň k vyšším vibracím vědomí.

Proto staří „Rishis“ („mudrci“) dokázali své studenty ústně vyučovat a psát posvátné texty obsahující přímé i skryté zprávy, které byly jak pro starověký svět, tak i pro tuto moderní dobu.

Musí se však číst, soustředit se na ně a meditovat o nich - ne je pouze projet a odhodit stranou. Pokud vezmeme v úvahu metaforu pobytu ve škole, student nemůže očekávat, že dostane dobrou známku, aniž by skutečně přišel do třídy, poslechl si přednášku, dělal si poznámky, kladl příslušné otázky, dělal domácí úkoly a složil zkoušky.

planety

Ne každého samozřejmě zajímají různé aspekty kosmické vědy; a proto o nich nemají dostatečné znalosti ani se nestarají o to, aby byli informováni o konkrétních planetárních zarovnáních a jejich zprávách. Přesto si je každý alespoň trošku vědom fází Měsíce - zejména energie jeho Nových Měsíců a Úplňků, i když neví, pod jakým znamením zvěrokruhu během měsíce cestuje. Lidé mají různé zájmy, a to je v pořádku. Jedním ze slabin typického západního myšlení je však to, že čemukoli nerozumí, očernuje nebo vyvrací.

Všimněte si, že operativní slovo je „typické“. Ne každý vychovaný k tomu, aby měl západní vědomí, zapadá do této kategorie. Musíme myslet na všechny velké západní vědce, filozofy, léčitele atd., Kteří byli „západní“, a například na italskou, ruskou, německou, britskou atd. DNA.

A co třeba velcí vědci a literární géniové různých časových linií, jako jsou Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Elizabeth Barret Browning, Charles Dickens, Dr. Albert Einstein, Nicola Tesla, Madame Curie, Dr. Edward Bach a mnoho, mnoho, mnoho dalších.

Každý z těchto příkladů byl velmi naladěn na „něco“ vyššího než oni sami a hovořil o rovnosti všech. Vibrační planetární síly z února 2021 nabídnou lidstvu příležitost povýšit mimo chaos a zmatek na tolika úrovních. Vyvolají události, které nás povzbudí, abychom uvažovali jinak než v minulosti a uvědomili si, že když si skupina myslí, že ví všechno a myslí si, že ví, co je pro každého nejlepší, pak Zdroj vynutí změnu vědomí.

Znalosti a informace, které mnohé šokují a ohromí, budou přineseny do „pozemské učebny“, zatímco kosmické frekvence budou vysílat Světlo, aby pomohly při odstraňování starých zranění a obnovování buněčných záznamů. Vyučuje se, že prvních osm hodin Nového Měsíce je nejúčinnějších ve frekvenci.

Toto je nejvhodnější doba, během této zvláštní planetární dynamiky Vodnáře v únoru roku 2021, kdy máme sepsat naše touhy pro celý rok i do let následujících.

(Náš rukopis obsahuje vibrace, které se pohybují dolů z našeho mozku, v celém nervovém systému a dolů přes meridiány v našich pažích a do našich prstů. Takto mohou analytici rukopisu určit určité vlastnosti lidí).

Pamatujte, že v hvězdném systému (Sidereal System) zmíněné planety cestují Kozorohem, nikoli Vodnářem, a Kozoroh bude také prominentně figurovat pro celou Zemi / Gaiu.

Kozoroh se zabývá potřebou organizační struktury, tvrdé práce, uvolnění starých opotřebovaných konceptů, uzdravení obav, úlevy od omezujícího myšlení, oteplování a uklidnění tendence ke chladným a kritickým emocionálním slovům.

Proč? Protože Kozoroh je řízen Saturnem - planetou disciplíny, pilné práce, organizace, přestavování a uvolňování všeho, co je pro další rozvoj zbytečné.

Kozoroh a Vodnář tedy stojí u vchodu do „Kosmického Hlediště“ a přijímají nás k účasti na životně důležitých znalostech, které budou jak pokorné, tak povzbudivé.

Naznačuji tím snad, že Západ a Východ se musí spojit k vytvoření nových paradigmat pro Zemi / Gaiu? Ano!

U Zdroje nedochází při jeho tvorbě k žádnému oddělení, kromě talentů a schopností, které každý z nich dostal, aby mohl postupovat vpřed. Pomysleme například na lidské tělo. Každá část zahrnuje celou fyzickou nádobu - uvnitř i vně. Zdroj je jednou Nekonečnou Přítomností a všechny jeho výtvory jsou z jeho „posvátných beder“.

Někteří lidé jsou zklamaní, když na základě starověkých textů objevili, že „Věk Vodnáře“ ve skutečnosti nedorazil 21. prosince 2020, kdy se sešli Jupiter a Saturn se ve Vodnáři, jak tomu nebylo již přes 800 let.

Byli opuštěni, aby zjistili, že Země / Gaia je stále v „Kali Yuga“ („Age of Chaos“) a že ještě zbývá nějaký čas, než se protočíme na spirále vývoje skrze ostatní yugy a nakonec do „Sattva Yuga“ - „Nového“ Zlatého Věku".

S úlevou však věděli, že vstupujeme do typu „výklenku“, kdy podmínky na planetě brzy nebudou tak intenzivní, což umožní obyvatelům této planety získat nové znalosti a pohledy na minulost a budoucnost.

A tak tedy, Jupiter a Saturn v prosinci roku 2020 oznámili tuto prohlubeň, nikoliv však skutečné znovuzrození do slavného věku, který je úzkostlivě očekáván.

Zrození nepřichází bez práce a dost často je práce docela nepříjemná. Zdroj nás však zahrnuje, utěšuje a povzbuzuje, když prožíváme každou „kontrakci“.

Jsme obklopeni a zahaleni Světlem. Bytosti Země / Gaia se musí naučit správně a svobodně uplatňovat svoji svobodnou vůli. Proto metafora „práce“ nějakou dobu pokračuje, stejně jako metafora pobytu ve „škole“. Stále existují „lekce“, které je třeba se naučit, a „domácí úkoly“, které je třeba dokončit.

Nakonec začne nový „semestr“ („Věk“). Buďme vděční za to, že jsme na to připravováni, a nejsme ponecháni napospas, bojovat sami bludištěm zmatku. Jak učil Sri Bhagavan Krishna (a jak mnozí citovali, aniž by si uvědomili, že to učil jako první): „Když je žák připraven, objeví se Mistr.“

Zdroj je „Mistr“ (ne ve vztahu k mužské entitě), který nám dává znalosti prostřednictvím frekvencí Světla, které skrze nás stoupá. Musíme však přijmout a aklimatizovat se na Světlo.

Pak mohou rozkvétat aspekty kabalistického „Sefirotu“ („Stromu Života“):

HESED (Láska a Milosrdenství),
GEVURAH (Spravedlnost),
TIFERET („Krása“),
NETZACH („Vítězství“),
HOD („Honosnost“, „Majestát“),
YESOD („Správný Základ“),
MALKHUT („Materiální Forma“, „Projev“).

Dosáhneme tak védské MOKSHI („Osvobození“) a její PRANA PRATHISTHA („Instalovaná Životní Síla“).

Vše je v pořádku, přesně tak jak má být. Musíme se jen více učit a dále růst.

Ukotvit se ke Světlu, jak bylo učeno dříve, představením jeho jasu sestupujícího z Velkého Centrálního Slunce, do Slunce naší galaxie, na Zemi / Gaiu a do nás z naší koruny do chodidel našich nohou a poté obklopující celé naše fyzické plavidlo.

Řekněte: „AUM“ třikrát nahlas a poté vyslovte: JSEM POŽEHNANÝ/Á SVĚTLEM ZDROJE “.

Tento uzdravující a ochranný rituál můžete provádět každý den.

Nezapomeňte psát přání pro celý tento rok a pro budoucí časové řady během tohoto únorového Nového měsíce.

Pro ty, kteří slaví Den Lásky 14. února: ŠŤASTNÝ VALENTÝN!
Pro ty, kteří oslavují 12. února tibetský Nový Rok: „TASHI DELEK!
Pro každého, bez ohledu na jeho cestu: NAMASTE („Duše ve mně ctí duši ve vás“) a MERHOTEP („Láska a Mír“)!

Respektujme, oceňujme se a milujme se navzájem. Rozmanitost je základem vesmíru a my se ji musíme naučit oslavovat.
Všichni jsme Zdroj.


ZDROJ: Dr. Schavi

Sdíleno v radostné vděčnosti za všechny formy života na všech úrovních reality, Mikai.


Nejnovější články na našem portálu

únor 28, 2024 123
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 424
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
únor 18, 2024 473
19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období...
únor 13, 2024 605
Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a...
únor 07, 2024 583
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového draka. Drak je...
únor 02, 2024 891
„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom...
leden 23, 2024 768
Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000...
leden 20, 2024 1127
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem...
leden 15, 2024 998
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou roli ve...
leden 15, 2024 1265
Když žena dává muži své tělo, dává mu také nevědomý závazek, že po dalších sedm let bude vyživovat...
leden 01, 2024 1312
Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další...
prosinec 29, 2023 1793
Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1988986
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514987
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456163
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 291966
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 281260
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272318
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 258542
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 248808
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 247644
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242344
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 239805
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214757
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205922
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187212
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186261
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184055
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176290
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166310
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163013
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160668
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142387
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127913
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124236
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122105
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...