Jasmuheen: 12 stupňů vzestupu

Všichni se vyvíjíme a absorbujeme Světlo svou vlastní rychlostí. Někteří vědomě pracují na těchto změnách a proto je jejich přeměna rychlejší,jiní si jí nejsou vědomi a absorbují toto světlo a změnu v přímém vztahu k planetárním změnám.Nicméně tento vývoj lze rozdělit do stupňů...

1)
-když tělu klesá hustota většinou se to projeví mutačními symptomy chřipky,bolestí hlavy,průjmem,vyrážkou,bolestí svalů a kloubů.Většina chřipkových epidenií jsou ve své podstatě Světelnou epidenií!Chemické složení mozku se mění,mísí se funkce pravé a levé mozkové hemisféry a hypofýza s epifýzou začínají měnit svou velikost.Začíná se měnit struktura DNA a chemické složky se začínají měnit a přijímají další atomy vodíku a chemikálií potřebných pro buňky k příjmu nerozlišeného vyššího Světla a k jeho rozložení do použitelného Světelného kódování pro DNA.

2)
-éterická mapa (éter) je zaplavena sětlem a uvolňuje karmické zážitky,jedinec se může cítit dezorientovaný stejně tak jako zažívat "vlny chřipky".Mnozí se začínají ptát "Proč jsem tady?"Světlo v éterické mapě uvolňuje struktury 4-té dimenze a způsobuje rotace v geometriích emočních,mentálních a spirituálních těl.Změna je rychlá a mnozí se cítí unavení.

3)
-fyzické smysly se stávají silnějšími.Vaše těla nejen že absorbují Světlo pro svou vlastní přeměnu,ale také se chovají jako převodník - dekodér vyšších světelných energií pro planetu jako pro celek.Proces nádechu je nyní nevratný,jako elastická guma která byla natažena na maximální kapacitu,pak uvolněna a vrátí se ke svému přirozenému stavu.

4)
-zásadní změny probíhají v mozku,jeho chemii a elektromagnetických polích - symptomy jsou často bolesti hlavy,rozmazaná vize,ztráta sluchu a někdy bolest na hrudníku.Krystalové regulátory v éterickém těle* udržují dráhy světla v 5-té dimenzionální mapě od znovuspojování se do doby,než budete plně připraveni.Bolesti v hrudníku jsou následky expandujících energií srdce,které se otevírá na a do hlubších úrovních. Vidění a slyšení se přelaďují na jinou funkci.

Mentální tělo začíná přemýšlet zda je opravdu ve vedení a jedinci cítí silnou nevysvětlitelnou a nevyvratitelnou nutnost následovat bez váhání svého ducha.Jedinci mohou zažít záblesky telepatie,jasnovidění a brzy všichni začnou zažívat empatii.Toto je doba cítění,ocenění,přijetí a uznání emočního těla a učení se jej kontrolovat a pracovat s ním.

5)
-mentální tělo se rozhodne vyladit se na ducha,mění se sny které se mohou stát více lucidními,zažíváte pocity de-ja-vu. Myšlenkové procesy se stanou nelineárními. Uvědomujeme si podstatu myšlení a chování založenou na zvyku,deprogramujeme a reprogramujeme abychom stvořili "Já",kterým chceme býti,ne "Já" kterým jsme byli díky působení rodičů,vrstevníků,společnosti,atd.Změny jsou konstantní a my vědomě začínáme vnímat sdcem více než odsuzovat na základě "ovlivněných reakcí".

6)
-přitahujeme si do svého života druhé k vzájemné podpoře a stimulaci růstu.Dotazujeme se co je opravdové.Náš mentální proces,to jak poznáváme druhé a sami sebe se rapidně mění.Přehodnocování může být nepohodlné,ale cítíme že to musí být uděláno - díváme se na své vztahy,práci,domácí prostředí,životní styl,je to čas propuštění a pokračování dále.Měníme přátele,vše vypadá že se hroutí,ale cítíme se lehčeji a nějak volněji.V tomto stupni je kvocient Světla v našem bytí 33%- cítíme že se otevíráme,naše vnitřní smysly a jasnovidnost,jasnoslyšení atd. nám připadají přirozené a normální.

7)
-srdeční čakra se více otevírá,stáváme se více "opravdovými" díky dalším emocím,potřebujeme být sami sebou! Uvolňujeme bloky a staré vzorce-je to doba velké emoční očisty a velké intezity kdy se snažíme zbavit sami sebe emočního zatížení.Cítíme se více zharmonizování s každým okamžikem,velmi přítomní a prosyceni životem.

Často stará přátelství končí nebo se rychle mění když Bytosti sáhnou hluboko a oceňují své pocity-tam zkrátka není místo pro sebezapření na žádné úrovni. Začínáme ztrácet emoční napojení na druhé.Jak srdce pokračuje v otevírání svých energetických polí,bolesti v hrudníku (angína) se objevují častěji.

V tomto období se uvolňuje strach tím,jak se slaďují energetická pole všech těl skrze srdce.Když se zharmonizují,strach odpadá.Tlak na čele nebo v hlavě je důsledkem otevírání hypofýzy a epifýzy jak absorbují více a více světla.Když jsou tyto žlázy plně otevřeny,aktivovány a funkční na nejvyšší úrovni,stárnutí a smrt mizí.Když je epifýza plně otevřená,zažíváme multidimezionalitu,avšak jak opouštíme dualitu,vypadá to,jako by narůstala.

V některé dny se cítíme v napojení a radostní,jindy ve strachu a chyceni v záležitostech přežití. Mnozí si přejí vzestoupit a opustit planetu v momentech,kdy ucítíme reálnou možnost vzestupu skrze prohlubování našeho spojeí s duchem.Jak se učíme následovat svoji radost,můžeme potom chtít "zachránit planetu" a nechat každého vydat se směrem své radosti.

Vše je stupněmi progrese a odrazem změny našeho vnímání.Co se týče stravování,jíte méně,lehčeji,živé jídlo-mnozí v tomto stadiu přestanou jíst maso,cukr a pít alkohol,protože "cítí" účinky těchto substancí na vibrační pole těla.

8)
-opouštíme model "spasení a zachránění".Epifýza a hypofýza mění svůj tvar.Pokud bolesti hlavy přetrvávají,požádejte Bytosti které s vámi pracují aby to jednoduše utlumily nebo je požádejte o uvolnění endorfinů - mozkových přirozených opiátů.Mozek se aktivuje - zejména cerebrum,"spící obr".Lebeční rozšíření je běžné,trojstranná "semínka krystalů" na čele a záznamové krystaly v pravé části mozku jsou aktivovány zároveň s 8-mou,9-tou a 10-tou čakrou.Začínáme být vtaženi do jazyka Světla.

Epifýza a hypofýza jsou plně otevřeny,pracují společně a vytváří "Archu Úmluvy"-duhové světlo,které překlenuje vrchol hlavy do třetího oka které je dekódujícím mechanismem vyššího dimenzionálního jazyka.Může být pro vás obtížné nalézt slova abyste se vyjádřili když už přemýšlíte v geometriích a tónech.Začínáte si být mnohem více vědomí rozsáhlosti a multidimenzionality vlastní přirozenosti,že můžete být čímkoli chcete být,přestáváte fungovat z povinnosti a vztahy začínají být transpersonální.

Sdílíte slova ze srdce a duše a druzí se mohou cítit dezorientovaní když s vámi jednají,protože již nemají "háčky" které by je s vámi spojovali.Fungujete z hludoké hladiny vyrovnanosti se zvýšenou citlivostí a uvědoměním,přitom se cítíte uzemněni a transformováni. V tomto stupni je možná výživa čistě ze Světla a prany,být zdravě živen etericky bez přijímání výživy z atmosférických sfér.

9)
-dekódování geometrií a tónování je jednodušší,duch používá řeč světla která povznáší mapu šesté dimenze do nového vzoru pro Světelné tělo páté dimenze.Vaše tělo může měnit tvar tím,jak se energetická pole posunují. Cítíte se propojeni se všemi Bytostmi kolem a jste méně ve spojení s názory druhých.Uvolňujete touhu po a energii k udržení "hry na oddělenost a omezení" a cítíte se opravdově svobodní.Devátý stupeň se stará o sestup Světelného těla do fyzické formy.Stejně jako ve třetím a šestém,tento stupeň přináší silné přehodnocení před tím než začneme finálně oddávat svému Duchu a opravdově se staneme Božským nástrojem. Zde Duch určuje náš plat,práci,další bytosti v našem životě,zkrátka vše.

Toto je rozplynutí ega-sebe a přestože zažíváme extázi,může to být velmi bolestivé. Udělat takový skok může být zastrašující,přestože jsme se vyvíjeli eony věků k dosažení tohoto bodu.Můžeme se pohybovat dopředu a nazad,vstupovat do starých pohodlných zón než totálně necháme vše odejít-zde není možnost otočit se a vrátit se zpět.Vše musí být propuštěno.Devátý stupeň je oddání se a pak zažití extáze,propuštění "Já"-uvědomujeme si,že zatímco svobodná volba je opravdová,je to také iluze a existuje pouze proto,aby nás vedla a zplnomocnila nás být s Duchem Jedním.Strachy o přežití odchází - zaměřujeme se na Nyní a v tento moment. Přestože strachy mohou znovu vystoupit, vypadají nereálně a jsou velmi snadno odložitelné.

Odpojujeme se od reality souhlasu a naše volby a realita vypadá nereálná druhým.Od sedmého,osmého a devátého stupně z vás viditelně vyzařuje vnitřní světlo a cítíte se silně uzemněni,napojeni,ve svém středu, naplněni záměrem a toužíte jen sloužit.Na chvíli můžete sklouznout mezi osmý a devátý stupeň,z pocitu celistvého v jednom momentě opět do "omezeného lidského bytí".Toto se ustálí na konci devátého stupně.Potom se následně cítíte napojeni a fungujete z vaší Kristovské úrovně a váš záměr motivace je vždy tím nejvyšším,přestože druzí,v závislosti na jejich vlastních spouštěčích a závislostech,se ne vždy rozhodnou to vidět.

Poslední tři stupně spojují všechny energetická pole,všechny čakry jsou sjednoceny a vy se stáváte totálně propojeni s vaším JÁ JSEM.

10)
-se Zdrojovým vědomím jste jedním a víte,že vše je možné. DNA již není dvou vláknová,ale 12-ti vláknová,teleportace,manifestace atd. jsou okamžité.Merkaba (další jméno pro naše Světelné tělo) je vytvořena a dovoluje nám projít prostorem,časem a dimezemi ve vaší realitě.Má vlastní vědomí,které řídíte tím svým.

11)
-všechny stupně Světelného těla byly zkonstruovány,aktivovány a jsou propojeny s vaším fyzickým tělem prostřednictvím "točivých bodů".Tato světelná síť leží podél fyzických akupunkturních meridiánů a jsou liniemi světla protínajícími se v nádherné geometrie - nový 5-ti dimenzionální oběhový systém Světla.Bylo dosaženo buněčné regenerace.Čas již není lineární ale souběžný-minulost,přítomnost a budoucnost spoluexistují v paralelách.Není zde separace a vy budete plně manifestovat vaše vize Ráje na Zemi a vyjadřovat extázi Ducha.V tomto "rámci" vědomého uvědomění mnozí nyní vstoupí a vytvoří nové,na Světle založené typy technologií,nové žití v komunitách,nový systém vlády a potravinové a zdrojové distribuční systémy.

12)
 -pokračování Tvoření a implementace Nových Světových systémů - se propojuje s dalšími 12-ti stupni zasvěcenců,kteří vnesou do této existence nové vlády,nové finanční a vzdělávací systémy,lepší systém potravin a rozdělování zdrojů etc. jak se bude vše předefinovávat v konečných stupních vzestupu Země tak,aby všichni mohli žít v radosti,rovnosti a harmonii. Do této doby planeta a její obyvatelé budou "přetkáni" do Světla aby zářily ve své plné nádheře jak se budou konečné fáze Božského Plánu rozvíjet. Planeta vchází do Světla,vystupuje z této dimenze a přechází do multi-hvězdného systému,kde je každý světelným tělem a následuje Ducha v totálním Mistrovství.

............Výtažek z knihy "The Art of Resonance" napsané Jasmuheen

 

* od jistého momentu na své cestě vnímám na energetických rovinách ve svém éterickém tělel krastaly,které pomáhají harmonizovat a vyrovnávat energetické změny v mých tělech /Pozn. překladatele/

 

Vzestup

Autor: Jasmuheen

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

Zdroj: Keeper of the Platinum Ray

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a  překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Nejzajímavější články na našem portálu

 • Křišťálová komnata: Krystaloterapie – čistá aura, půl zdraví

  Křišťálová komnata: Krystaloterapie – čistá aura, půl zdraví Jedna z věcí, které se děti učí už od mala, jsou hygienické návyky. Umýt si ruce před jídlem, když přijdou z venku a každý den umýt celé tělo. Je normální být čistý, je normální si umýt obličej, když si ho ušpiníme, je normální si umýt Číst dál
 • Očima laskavé rebelky: Opravdová změna musí přijít vždycky zevnitř

  Očima laskavé rebelky: Opravdová změna musí přijít vždycky zevnitř To, čím se živíš, utváří tvoje přesvědčení o tom, kým jsi. K velkým tlakům dochází třeba v sociálních službách, zdravotnictví, ale i školství. Chtěla bych dnes trochu dodat energii lidem, co pracují v těchto a dalších službách. Zvlášť tady je třeba , aby tu pracovali lidé, Číst dál
 • Bez čeho se nemůžete naučit anglicky

  zdenek vanicek anglictina Existuje jedna zcela zásadní věc, která nesmí chybět, pokud se chcete naučit nový jazyk. Angličtinu učím již mnoho let. Ve třídě jsem měl studenty, kterým to na začátku moc nešlo, a patřili mezi ty slabší ve třídě. Číst dál
 • Věra Ovečková: Dřevěné nádobí má výrazné léčebné účinky

  Věra Ovečková: Dřevěné nádobí má výrazné léčebné účinky Tady máme obraz slova "dřevo".Máte rádi dřevo? Obklopujete se jím? Hrají si Vaše děti s dřevěnými hračkami? Dobře děláte. Dřevo má výrazné léčebné účinky a jeho Síla dokáže zahojit mnohé rány. Pro mě je tím nejpřirozenějším materiálem, který lze použít k výrobě téměř čehokoli, co Číst dál
 • MERLIN král čarodějů: Často si přejete a žádáte, aby přišlo něco lepšího...

  MERLIN král čarodějů: Často si přejete a žádáte, aby přišlo něco lepšího... Proč vám tedy vadí, že se skoro vše ve vašem životě hroutí a padá... Proč jste v šoku a trpíte, že se všechno děje jinak, než na co jste byli zvyklí a v čem jste doposud žili... Proč vám vadí, že se rozplynuly iluze a Číst dál
 • Jitka Bičíková: PROČ VÁS BOLÍ NOHY? - Duchovní příčina

  Jitka Bičíková: PROČ VÁS BOLÍ NOHY? - Duchovní příčina Pobolívají vás stále lýtka, i když jste v klidu? Cítíte v nich napětí, bolest, palčivost, horkost, někdy křeče či tepání? Pak zde mluvíme o tzv. "syndromu neklidných nohou". Z duchovního hlediska přeloženo: "Syndrom nezastavení toku našich úporných myšlenek na vše, CO MÁTE POCIT, ŽE MUSÍTE Číst dál
 • Časopis Šifra: Včelstva vymírají jako nikdy v historii. Dva včelaři vyrazili do boje za jejich záchranu

  Včelstva vymírají jako nikdy v historii. Jablka, jahody, okurky, med… Přibližně třetina našich potravin závisí na rostlinách, které opylují včely. Na celém světě probíhá dramatický úhyn včelí populace, který je podle odborníků zapříčiněn monokulturami, parazity a pesticidy. Dva biovčelaři ze severního Německa už toho mají dost a rozhodli se s tím Číst dál
 • Mojmír Mišun: Slovanství v dnešní době

  Mojmír Mišun: Slovanství v dnešní době Dostáváme se do společnosti, která převrací a mění snad úplně všechno. Tedy i to, na čem vyrůstá životaschopná, morálně vyspělá duchovní společnost. Často vyvstává otázka, kdo a proč ji takto řídí a co tím sleduje. Jsme snad už jen manipulováni? Pokusím se podat svůj pohled, Číst dál
 • Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY

  Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY Byla jsem oboupohlavní bytostí, mužem i ženou. Ta bytost byla tvořena aspektem muže a ženy, kteří se drželi za ruce a dívali se do jasného světla krystalu, který vyrůstal mezi nimi. Čerpali z něj energii a byl pro ně zdrojem všech informací. Přes jeho záři Číst dál
 • Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy

  Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy Rudraksha je plodem stromu Elaeocarpus granitus, který se vyskytuje nejhojněji na úpatí Himalájí, v Nepálu a Indii. Rudraksha bývá označována, jako oči pána Shivy. Tento výraz vznikl podle legendy, kdy bůh Shiva usedl na zem, začal meditovat za 1000 šťastných a bohatých let pro lidstvo. Číst dál
 • Zbavte se svých kil bolesti a pochopte souvislost mezi zneužitím, stresem a přejídáním

  Zbavte se svých kil bolesti a pochopte souvislost mezi zneužitím, stresem a přejídáním „Zastavte svět! Chci vystoupit!“ Přejídání pod vlivem stresu „Utrpení přestane být v jistém smyslu utrpením, jakmile pochopíme jeho význam.“ – Viktor Frankl Autorka knihy Doreen Virtue U obětí týrání nebo zneužití v dětství, kteří nezpracují svůj potlačovaný hněv a sebeobviňování, se dospělost často podobá jejich poznamenanému Číst dál
 • Olga Pěchotová: Jak se v našem horoskopu ukazují problémy s fyzickým tělem?

  V astrologii se informace o našem fyzickém těle a zdraví dozvídáme z 1. a 6. domu horoskopu. 1. dům vypovídá o našem fyzickém vzhledu, postavě a také o případných poporodních komplikacích souvisejících s naším tělem a zdravím.Přes ascendent a tedy hrot 1.domu Duše vstupuje do Číst dál
 • Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům

  Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům Slovanské Svastiky byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši Předkové věděli, jak jsou mocné, a znali jejich velkou sílu. Proto je používaly jako Číst dál
 • Ava Chrtková Brožová: Milujte sami sebe

  Ava Chrtková: Milujte sami sebe Naplníme-li svou mysl láskyplnými myšlenkami, budeme plni radostné a tvořivé energie. Roztočíme spirálu lásky, která je nejsilnějším čističem. Vyčistí pole vašeho těla i mysli. Vaši bližní budou říkat: "Co se s tebou stalo? Vypadáš jinak, nejsi zamilovaný?" Je to jako kouzlo z pohádky. Lidé na Číst dál
 • Můmie altajské princezny stará 2500 let má moderní tetování jelena

  Můmie altajské princezny stará 2500 let má moderní tetování jelena Vědci odhalili tajemství smrti altajské princezny – záhadné 25 leté ženy s tetovaním jelena na levém rameni, která žila na euroasijské stepi a zemřela před 2500 lety. Ve světě je známá jako altajská princezna. Tajemství jejího života a smrti stále nedá pokoj vědcům. Proč tuto altajskou Číst dál
 • Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách

  Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách Práci s energiemi, krystaly a bylinami jsem studovala od té doby, co jsem uměla číst. O existenci duchovních světů jsem však věděla dávno. Také o tom, že každá duše má svůj životní plán, než se vtělí na planetu Zemi. O tom zda a jak plán Číst dál
 • Vendula Kociánová: 10 rad jak učinit muže ve vztahu štastným

  Vendula Kociánová: 10 rad jak učinit muže ve vztahu štastným Mějte často sex, milujte se Pro muže je sex velmi důležitý. Pokud mu není žena schopna nebo ochotna nabídnout hlubší milování, o to častěji jej bude vyžadovat. Dnešní muži jsou nedomazlení a už od dětství jim velmi chybí dotyk. Ještě dnes se traduje, že mazlit Číst dál
 • Vendula Kociánová: Silná žena nebo raněná holčička?

  Vendula Kociánová: Silná žena nebo raněná holčička? Na základě článku o „silných ženách“ přicházím s dalším tématem, které by mohlo lépe osvětlit celou bublinu kolem silných žen. Mnoho z vás totiž tento, skoro už fenomén, chytilo za špatný konec. Naštěstí ne všechny. Vzaly jste si tento článek jako omluvu, proč máte špatné Číst dál
 • Simona Lásková: Příchod nové Duše do života

  Posledních pár let se často stává, že na sezení se mnou si rodiče přivede jejich budoucí dítě (duše). Je to velké požehnání, protože máme možnost urovnat karmu a tím tento vztah prožít na jiné, kvalitní úrovni v radosti a poznání toho, kdo k nám přichází. Číst dál
 • Jitka Bičíková: BABIČČINY RECEPTY na ČIŠTĚNÍ LYMFY - 2. díl

  Jitka Bičíková: BABIČČINY RECEPTY na ČIŠTĚNÍ LYMFY - 2. díl Odvodňovací, detoxikační a LYMFU čistící potraviny :) Jablečný ocetJe jediným octem, který nevyvolává v těle kyselou reakci. Napomáhá trávení, vstřebávání potravy a vylučování, proto je dnes rovněž doporučován jako prostředek k hubnutí. Bývá oblíbenou přísadou do zeleninových salátů. ChřestVýborně odvodňuje, čistí ledviny a tím zbavuje tělo Číst dál
 • Lucie Švecová: Co nám ve škole neřekli aneb pravda o DNA

  Lucie Švecová: Co nám ve škole neřekli aneb pravda o DNA Už delší dobu mi hlavou lítal nápad na článek o DNA. Dneska impuls přišel i ze srdce a tak usedám a píši…. Zde je článek o tom, co v učebnicích biologie nenajdete, nějak se totiž na to „zapomnělo.“ Anebo, se prostě dělá, že to neexistuje, Číst dál
 • Vztah dvojplamenů - karmických duchovních dvojčat

  Vztah dvojplamenů - karmických duchovních dvojčat O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že zájem o toto téma roste tím víc, čím víc se projevuje v realitě. Muži a ženy z celého světa se ocitají v situacích, kdy potkají své dvojče a nic Číst dál
 • Soňa Sofi: Jak zjistit z numerologie kým jsme byli a jak jsme zemřeli v minulém životě?

  Jak zjistit z numerologie kým jsme byli a jak jsme zemřeli v minulém životě? Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po fyzické smrti? Tak to vše a mnohem více dokáže vědní disciplína numerologie. VAŠÍ OSOBNÍ CESTOU K SEBEZDOKONALENÍ POMOCÍ POCHOPENÍ ZÁKONITOSTÍ KARMY, MINULÝCH ŽIVOTŮ MŮŽETE OBJEVIT SAMI SEBE. Číst dál
 • ČASOPIS ŠIFRA: V Česku se místo potravin prodávají odpadky

  ČASOPIS ŠIFRA: V Česku se místo potravin prodávají odpadky Hnusnější, zato dražší. Potvrzeno černé na bílém: V Česku se místo potravin prodávají odpadky Ví to každý, kdo byl někdy v Německu nebo Rakousku a navštívil nějaký tamější obchod. Jídlo, které se prodává tam, má úplně jinou kvalitu než to, čemu říkáme jídlo a prodává Číst dál
 • Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek

  Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek Děláme to všichni, s oblibou kritizujeme vše okolo nás, práci, partnera, přátele, situace. Proč máme takovou potřebu zaměřovat se jen na negativní momenty v našich životech? Možná je to naším nastavením, takový český pesimismus, mít pocit, že nám stále něco chybí ke štěstí. Obecná nespokojenost, Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
national cpr association