Články na téma transformace

23 září 2021 2918
Po dlouhé a namáhavé cestě s partnery, kteří vás učili o tom, co znamená život a vztahy.... Najednou cítíte, že jste došli domů... S tímto člověkem začíná další etapa vašeho života, která přináší úplně nové kvality a nový způsob prožívání partnerského vztahu. Rozpoznáte se okamžitě a někdy dokonce již před vašim setkáním máte vize, sny, cítíte jeho nebo její přítomnost ve svém energetickém poli. Už se neptáte, jestli je to skutečně ON nebo ONA, nepotřebujete mít situaci ani partnera pod...
21 září 2021 1081
V každém vztahu existují témata, která jsou zdrojem vzájemného učení, růstu a poznávání hlubinných procesů mezi mužem a ženou. Záleží pouze na zralosti a přístupu obou partnerů, zda se tyto procesy stanou hnacím motorem pro vývoj a prohloubení vzájemné lásky, anebo budou působit destruktivně tak dlouho, dokud se vztah nerozpadne. Co se tedy děje na citové a emocionální úrovni, když dochází k propojování mužského a ženského světa v partnerských vztazích? Lidé jsou často konfrontováni se svými...
17 září 2021 2539
Nastává podzimní rovnodennost. Vše se vyrovnává, narovnává, harmonizuje. Sklízíme plody naší tvorby, sklízíme, co jsme během roku zaseli. Spoj se s živly... Uvědom si v sobě i okolo sebe oheň, vodu, zem, vzduch, ale také lásku, jiskru, plamen. Před Tebou jsou brány živlů ve tvaru srdce. Vstup do ohnivého srdce. Vnímej, jak se v Tobě vše nepotřebné spaluje, proměňuje. Srdcem i Tebou protéká oheň, v Tvých žilách tepe oheň, Ty jsi oheň. Jdeš dál, vstupuješ do vodního srdce, které může být pod...
15 září 2021 3881
Mnoho lidí zažívá upgrade DNA. Skutečné období pro celosvětový posun ve spiritualitě a vzestupu. Aktualizace DNA znamená, že lidé jsou konečně schopni odemknout 10 vláken éterické DNA, což jim nakonec poskytne plně aktivovanou 12. vláknovou DNA. Těchto dalších 10 vláken DNA, o kterých mnoho lidí neví, byly vždy přítomny již od početí lidstva. Byli ale v neaktivním stavu. Aktivace těchto éterických vláken je velmi silný proces a může člověka přimět podstoupit mnoho změn ve velmi krátkém čase....
13 září 2021 3296
Zažíváme vzácnou Bránu „22“ od Úplňku Modrého Měsíce, ke kterému došlo 22. srpna při 29 ° Vodnáře. Energie Brány 22 se zesiluje, jak se blížíme k Rovnodennosti 22. září. Nejen, že Rovnodennost zahajuje Měsíc Vah 22. září, je to také první den nového období. Váhy jsou znamením spravedlnosti, symbolizovaným vyvážením vah, zdůrazňujícím více harmonie a vyvážené polarity. Je to den mimo čas… kdy jsou den a noc stejně dlouhé. Je to posvátný okamžik, kdy jsou si všichni v rovnováze protikladů rovni....