Samapatt: Podrobný horoskop 2020 LEV

Jupiter vyšel ze štědrého aspektu trigonu ze Střelce, aby se usadil v Kozorohu a na úrovni obecných předpovědí se nachází ve vašem šestém domě, která je spojena s prací, kterou děláme každý den, se zdravím a péčí o tělo.

Zcela určitě mnozí z vás v roce 2019 zažili dary, kterými král bohů nešetřil s velkou štědrostí, někde vytvořil základy pro ekonomickou expanzi, nebo profesní úspěch, nebo realizaci sentimentálního života, nebo přinesl k vaší pozornosti životní situace a vztahy, které už neměli důvod tam být.

Nyní asi po dobu 1 roku zůstane Jupiter v podstatě neutrální; ale až v prosinci 2020 vstoupí do Vodnáře a vytvoří aspekt opozice vůči vašemu znamení, pravděpodobně po vás bude požadována větší pozornost a větší přísnost jak v ekonomických záležitostech, tak v záležitostech citů a vztahů.

Jupiter vstoupí do Vodnáře přesně 20. prosince 2020 a ihned se to bude přímo týkat narozených od 23. do 27. července.

Jupiter má funkci expanze. To znamená, že v dobrém i ve špatném expanduje a rozšiřuje všechno to, čeho se to týká. Je to určitý druh krále Midase, ale ne všechno to, s čím vejde do kontaktu se transformuje na zlato, někdy je jen zesilovačem toho, co v životě osob, kterých se tranzit týká už existuje.

Jupiter je brán, z astrologického hlediska, nejvíce benevolentní planetou zvěrokruhu, nositel bohatství, úspěchu, slávy a štěstí.

Ale účinek pána Olympu je velmi psychologický, ukazuje nám všechno optimisticky a s velkou důvěrou, dává nám pocit ochrany a jako políbeni štěstěnou, že se na nás život směje a bude se stále smát. Osoba obdarovaná pozitivním a důvěřivým přístupem vůči životu, je více oblíbena než osoba, která vidí stále všechno černé a očekává pouze katastrofu, a přitahuje si do svého života méně příjemné věci a stresuje všechny okolo různými stížnostmi.

V podstatě bude tento tranzit zkouškou smyslu pro disciplínu, nebo ještě lépe sebe-disciplíny. Tak jako všechny disharmonické tranzity Jupitera budete možná příliš euforičtí a optimističtí; udržet si disciplinovaný postoj a bez dopřávání si přehnaností bude tou nejrozumnější věcí v tomto období.

Saturn, i on je ve znamení Kozoroha až do 22. března a nachází se v neutrální pozici a nebude mít vliv, pokud tedy nebereme obecný vliv. Narození ve znamení v jejich šestém domě, těch se budou dotýkat témata každodenní práce a zdraví.

Ale od 23. března do 1. července vstoupí dočasně Saturn do Vodnáře, odkud bude tvořit aspekt opozice na vaše Slunce narození, nebo na jiné planety, které máte ve Lvu, Ascendent, nebo MC Střed nebe. Tato první opozice Saturnu se dotýká pouze narozených od 23. do 26. července.

Disharmonický aspekt – Saturn naproti – ukazuje, že se přibližuje období krize, ale jak už bylo řečeno pro zrozence v Beranu, toto slovo je v čínském jazyku zároveň synonymem pro „příležitost“.

Saturn sebou přináší archetypy závazku, disciplíny, nebo sebe-disciplíny, rozhodnosti, zodpovědnosti, trpělivosti a houževnatosti.

Obecně je opozice Saturnu proti Slunci narození vysvětlována obdobím těžkostí, nedůvěry a pesimizmu, nízké životní energie, kdy se cítíme neschopní postavit se záležitostem, které se před námi objeví, především problematiky, které přichází od jiných osob, především zaměstnavatelů, nadřízených, nebo jiných osob, kteří pro nás znamenají autoritu. Může také odrážet problematiku otce –

Saturnu, věci jako to, jak těžké se mohou zdát všechny vztahy s muži obecně.

V průběhu tohoto tranzitu se stává často, že se z ničeho nic cítíme staří, někdy unavení životem. Energie Saturnu deprimuje vitalitu a sluneční nadšení, vše vypadá to, že všechna tíha světa padá na naše bedra. Můžeme se také cítit polapeni ve nějakém vztahu, který omezuje naši svobodu, a která nám brání se vyjádřit; často tento tranzit určuje konec takového vztahu.

Pro muže se stává více evidentní, že má malou důvěru v sebe samého; pro ženu to ukazuje na tíhu, kterou zažívá při žití ve vztazích s muži obecně.

Typický efekt tohoto tranzitu je ten, zůstat „sami“ se vším, co z toho vyplývá.

Opozice na Slunce narození je na konci jednoho cyklu. Může tedy znamenat období krize, která zpochybní životní struktury, ale zároveň to je skutečná příležitost evoluce a změny.

18. prosince Saturn vstoupí definitivně do Vodnáře a do konce roku 2020 se bude dotýkat pouze zrozence od 23. do 26. července, kterých se bude také dotýkat velká konjunkce Jupiter-Saturn na 0° Vodnáře.

Události velkých konjunkcí se týkají vždy planetárních cyklů, události, které i když jsou kolektivní, budou mít vliv na naše vědomí a uvědomění jednotlivců o tom, kdo jsme a jakým směrem jdeme. Velké konjunkce vždy uzavírají nějaký cyklus.

Ještě jednou vás vyzývám, abyste se podívali do své osobní karty narození na domy a oblasti života, kde se tyto mocné konfigurace budou manifestovat.

Také Pluto v Kozorohu bude mít vliv obecně na šestý dům, spojený s tématy péče o tělo, zdraví a práci v zaměstnaneckém poměru. Samozřejmě, že narození ve znamení Lva, ale kteří mají planety, nebo jiné elementy jako je Ascendent, nebo MC Střed nebe v Kozorohu, budou pociťovat silněji vliv tranzitů jak Saturnu, tak Pluta.

Uran ze znamení Býka vytváří neharmonický aspekt kvadrantu, který vás bude doprovázet až do roku 2025. Samozřejmě, že Uran není planetou jednoduchou k řízení, jeho energie jsou nečekané neobvyklé, ale dají se zvládnout, když je budeme podporovat a vědomě je nasměrujeme.

Archetyp Uranu hovoří o revoluci, zemětřesení, radikální změny, ale také originalita, kreativita, antikonformismus, skutečné záblesky geniality, schopnost vynalézání bez omezení, hluboká potřeba svobody.

Kvadrantu Uranu se nedotýká všech narozených v tomto znamení současně, ale pomalu v průběhu příštích zhruba 6 let zahrne všechny.
Tranzit Uranu, především neharmonický, je jako hlas našeho vnitřního Já, ta část nás, která má jasný směr cesty a nezbytné změny pro vydání se na evolutivní cestu.

Stejně tak, jako semínko jablka „ví“, že bylo stvořeno k tomu, aby se transformovalo na jablko, a ne na hrušku, stejně tak, určitá část nás „ví“ to, kým se máme stát a cestu, kterou máme jít.

Tranzity Uranu aktivují tu část nás, která potřebuje obnovu, pohyb, mutaci.

Jestliže v průběhu tranzitu Uranu jsme zapojeni do nějaké omezující situace, která je v protikladu s tím, co vyšší Já vnímá jako nezbytné pro nás, a vědomě nezměníme tento stav věcí, události a vnější okolnosti nás pravděpodobně donutí k hluboké změně. Když práce, nebo emotivní vztah blokují naši evoluci a my se vyhýbáme postavit se tomu, co je potřeba přehodnotit a obnovit, vnitřní Já nějakým způsobem připraví spoustu okolností, které nás donutí změnit, i proti naší svobodné vůli…

Pokud příliš dlouho ignorujeme hlas boha, v průběhu tohoto tranzitu je v podstatě nemožné zůstat staticky a nehnutě stát na svých pozicích, jak pracovních, tak v mezilidských vztazích. Něco hluboko uvnitř se začne hýbat a mocně bude žádat o vyslyšení; pokud jsme opravdu naprosto hluší a tot volání předků, určitě se stane něco venku, co přivede k tomu obnovení, které ta situace žádá, i proti naší vůli, jako je rozpad vztahu, nebo změna práce, nebo domu.

Když neposloucháme hlas boha, zrodí se „Fúrie“, mytologické bytosti zrozené z krve údu Urana, který byl odříznut Saturnem, které se neuklidní dokud „neobětujeme“ něco bohu…

Opakuji, moudré a vědomé použití rušivých energií uranu může být způsobem, jak změkčit slepé postrčení ke změně, abychom zmírnili vítr uranu. Ale abychom to mohli udělat, potřebujeme znát přesný čas a oblast života, kterého se bude tranzit přímo týkat.

V roce 2020 se kvadrant Uranu na Slunce narození bude týkat pouze narozených od 23. července do 4. srpna, ale i kdo má jiné planety, Ascendent nebo MC Střed nebe v těchto stupních znamení, budou se muset konfrontovat s touto rušivou energií.

Chiron, zraněný léčitel je již stabilní ve znamení Berana až do dubna 2027, vytváří trigon na vaše znamení. I když se jedná o harmonický aspekt, bude se dotýkat „zranění“. Chiron je v hvězdné mapě narození zranění, které si neseme od narození, nebo z prenatálního života, nebo také z předchozích životů. Každopádně je to něco nevyřešeného, s čím se máme konfrontovat v tomto životě, není to nic jiného, než odraz něčeho, co nebylo dotaženo do konce v předchozích inkarnacích.

Teoreticky by trigon neměl být aspektem, který bude vytvářet utrpení, to způsobují kvadranty, nebo opozice; trigon je něco jako opakování lekcí, které jsme se již naučili, a které by nás nemělo vystrašit, nebo nás přenést do starých filmů, které jsme viděli a znovu viděli. Tak se na to podívejme jako na příležitost, abychom nachystali kořeny nového, v novém vědomí sami sebe, už nepodléhajíc rozmarům věcí, nebo proměnlivosti událostí.

Trigon Chironu z Berana se dotýká pouze narozených od 23. července do 3. srpna.

Já se můžu svobodně rozhodnout, jestli rozvíjet, nebo ne potenciál, který ve mně je, původní obraz, který je vepsán v mé mapě hvězdného narození.

Vyšší Já řídí a reguluje naši evoluci, i když si toho nejsme vědomi.

Tranzity odhalí to, co má být do našeho vědomí přineseno.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


listopad 26, 2022 462
„Moje energie je hravá, a přesto se soustředí na to podstatné. Vede k pravdě. Jste-li opravdoví ve...
listopad 21, 2022 576
Bytosti ohně jsou mimo jiné známy pro svoji dvojakost. Byly dobré, ale i zlé. Zejména ve starší...
listopad 21, 2022 2348
Aromaterapie je přírodní terapeutická metoda léčení, která využívá léčivé účinky esenciálních...
listopad 18, 2022 323
„Kometa byla tak děsná, tak strašlivá a způsobila takovou hrůzu mezi lidmi, že někteří zemřeli...
listopad 16, 2022 1528
Vstupujeme nyní do skutečně nádherného energetického období Po několika intenzivních týdnech...
listopad 13, 2022 715
„Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil Boha a každé dielo završí tým, že Bohu...
listopad 09, 2022 1071
„Uvolňuji cestu hojnému, radostnému a šťastnému životu na Zemi ve veškerých jeho rovinách“. Jméno...
listopad 08, 2022 509
„Na den sv. biskupa Martina, milý hospodář a jeho družina, husy jedí, víno k tomu pijíce, štědrého...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1611261
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 510537
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 439612
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 349842
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 279784
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 270607
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267896
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 245525
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 237688
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 229657
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 229126
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 218255
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

2259
22. 11. 2022 v 9:21 vchází Slunce do znamení Střelce , ve kterém máme zúročit...
3766
Dne 8.11.2022 v 12:01 nastává na 16. stupni zemského znamení Býka silný úplněk....
2471
Toto novoluní nastane na 2.stupni vodního znamení Štíra dne 25.10.2022 v 12:48 h a...
2175
23. 10. 2022 ve 12:36 vstoupí Slunce do znamení Štíra, kdy přibývá tmy a stromy...
5699
Dne 9.10.2022 v 22:54 h nastane na 16. stupni ohnivého znamení Berana úplněk....
3638
Říjen přinese kupodivu nový start… V září se toho událo celkem dost, uzavíralo se,...
1422
Dne 23.9.2022 v 3:04 h nastává letošní podzimní rovnodennost. Její zvláštností...
7309
Dne 10.9.2022 v 11:58 nastane na 17.stupni vodního znamení Ryb úplněk. Bude tvořit...
5211
Dne 27.8.2022 v 10:16 h nastane na 4. stupni zemského znamení Panny novoluní. V...