Samapatt: Podrobný horoskop 2020 BERAN

V roce 2020 se narození ve znamení Berana budou muset postavit různým krizovým situacím.

Nelekejte se prosím, protože tento výraz „krize“, v čínském jazyce „wei-chi“ znamená zároveň „příležitost“.

Takže bych přidala, že je to rok bohatý na příležitosti.

Toto se odvozuje z faktu, že mimo Saturn a Pluto, bude v Kozorohu přecházet i Jupiter. Tři velké planety spouští základní tranzit, který se kromě narozených v Kozorohu silně dotýká i vás, Beranů.

Nyní si v klidu vysvětlíme psychický účinek a nejen ten, těchto, tak důležitých tranzitů.

Začneme velkým moudrým Saturnem, který se nyní umístil do aspektu kvadrantu vůči vašemu znamení, dotýkat se to bude v roce 2020 až do 22. března pouze narozených od 9. do 19. dubna a pak těch narozených od 13. do 19 dubna od 2. července do 17. prosince.

Z jakého důvodu se toto děje?? Protože od 23. března do 1. července Saturn dočasně vychází ze znamení Kozoroha, aby se rychle dotknul prvních stupňů Vodnáře; pak, 18. prosince přejde Saturn definitivně do znamení Vodnáře.

Saturn ve Vodnáři od 23. března do 1. července vytvoří aspekt sextilu pro narozené od 21. do 24. března.

Máme tedy různé aspekty, která se týkají Saturnu a narozených ve znamení Berana, kvadrant pro narozené v poslední dekády znamení a sextil pro ty, kteří jsou narozeni začátkem znamení.

Začneme tedy kvadrantem, který určitě není jednoduchým aspektem.

Funkce Saturnu je evolutivní. Saturn je odnímací a přináší sebou archetypy sebe-disciplíny, oběti a zodpovědnosti. V průběhu disharmonických aspektů Saturnu je dobré používat co nejlépe nejlepší charakteristiku samotné planety, v tomto případě disciplína, sebe-disciplína, zodpovědnost a smysl pro povinnost, schopnost programování, trpělivost, závazek a někdy oběť, abychom si vyhradili prostor pro poklid v samotě.

Protože pod vlivem kvadrantu Saturnu bude těžké uzavřít povrchní a rychlé vztahy, vztahy pouze pro potěšení a zábavu; naopak, být spokojeni sami, ve vlastní společnosti, je jeden z hlavních předpokladů proto, abychom tranzit prožili co nejlépe.

Pokud je někdo zvyklý být sám se svými myšlenkami, nebo s vlastními emocemi, se svým vnitřním světem, musí najít cestu ke zklidnění myšlenek, proto aby vstoupil do stavu, který mystikové nazývají meditace, nebo rozjímání. Toto je zkouška, která prozkouší naši schopnost vnitřního sebepozorování, pozorování, nezávislosti a soběstačnosti.

Proč Saturn žádá právě toto: abychom se stali nezávislými a byli schopni být sami.

Kvadrant Saturnu někdy ukazuje, že bude potřeba více času a více zatěžujících závazků, skutečné úsilí, abychom dosáhli předurčených cílů. Další saturnská lekce je trpělivost, rozhodnost, houževnatost, která je pro vás, impulzivní znamení Ohně, které je neklidné, málo trpělivé, někdy velmi těžké.

Tato lekce vám slouží k tomu, naučit se používat disciplinovanou, houževnatou a zodpovědnou energii Saturnu za účelem vytvoření pevné struktury, která bude trvat v čase, bude jasná a lineární, výkonná a organizovaná.

Zatímco aspekt sextilu, který Saturn vytvoří vůči Slunci narozených od 21. do 24. března, mluví o nových příležitostech, samozřejmě to záleží podle domů v mapě narození, kterých se aspekt týká. Je to aspekt vynalézavosti, kreativity, komunikace, nových nápadů.

Charakteristika planet v sextilu, je nejlepší prostředek, který má člověk proto, aby se vyjádřil, aby sdělil druhým vlastní myšlenky, aby zhodnotil vlastní schopnosti, ale také, aby pomohl druhým zhodnotit nápady, které nachází okolo sebe.

Zastupuje jediný harmonický aspekt, který se dá potvrdit mezi znameními odlišných elementů, jako v tomto případě Vodnář-Vzduch a Beran-Oheň, a z tohoto důvodu se předpokládá, že může mít pozitivní vliv k postrčení k většímu kreativnímu vyjádření pro ty, které jej žijí.

V každém případě, kombinace Vzduch a Oheň je velmi vitální, jiskřivá, stimulující, i když trochu nepředvídatelná.

Vodnář, patřící k elementu Vzduchu, je velmi kompatibilní se znamením Ohně-Beranem. Oheň nadechuje Vzduch a postrkuje k větší svobodě vyjádření, větší důvěře a síle, zatímco Vzduch udržuje Oheň při životě tím, že mu dává kyslík, který potřebuje.

Je třeba připomenout retrográdní chod Saturnu od 12. května do 29. září, kdy se bude dotýkat nejdříve narozených od 21. do 24. března a následně narozených od 13. do 19. dubna.

Vím, vypadá to trochu složitě, ale Saturn vstoupí retrográdně do Vodnáře, aby se pak vrátil do Kozoroha, stále retrográdně, až do 29. září. Co naznačuje retrográdní chod Saturnu?

Mnoho astrologů jsou za jedno v tom, že retrográdní Saturn přináší opětovné prožití životních zkušeností z předchozích životů. Přízný obraz planety doprovází zrozence v jeho vnitřním hledání tak, aby mohl odhalit tajemství a rozpustit karmické bloky, které zůstaly nedořešené.

Je pravděpodobné, že musí ještě prožít situace a reakce z minulosti, ale tentokrát s větším vědomím.

Ve skutečnosti o tomto retrográdním pohybu Saturnu není možné hovořit obecně, že to platí pro všechny narozené v tomto znamení, ale každý se musí jít podívat na svoji mapu narození, aby zjistil, které oblasti budou nejvíce ovlivněny retrográdním pohybem a zaměřit se na to, co ještě nebylo dokončeno. Saturn je nazýván i pán karmy, je to termín sanskritu a znamená „akci“; to znamená všechny akce započaté v minulosti jak tohoto života, tak těch předchozích, vyžadují nyní mocně jejich nasměrování ke vhodnému a zralému vyřešení.

Také Pluto se nachází v aspektu kvadrantu ze znamení Kozoroha, kvadrant, který se v roce 2020 týká pouze narozených od 10. do 16. dubna.

Kvadrant boha smrti a znovuzrození symbolizuje hlubokou transformaci, smrt těch částí osobnosti, které již nepotřebujete a které se naopak staly překážkou, balastem na cestě evoluce.

Pluto přináší na povrch to, co je schované, nevědomí se vším tím, co následuje na úrovni existenčních krizí a ukončení situací z minulosti.

Takže tranzity Pluta nám nevyhnutelně ukazují to, že na vnitřní úrovni přišel okamžik opustit „starý model“ života, který nám už k ničemu neslouží.

Ve světle reinkarnace a zákona karmy může být vliv Pluta jasnější: tranzit Pluta má účinek zničení a odstranění starých psychologických vzorů, které mohou být prožívány jako zbytky myšlenek a činů z předchozích životů, karmické opisy.

Tranzity Pluta složí pro urychlení naší evoluce, přeměnou našeho lpění na starém, abychom udělali prostor novému. Pluto nezastupuje pouze smrt starých modelů, ale také zrození nových a efektivnějších psychologických modelů a modelů chování.

Nyní přejdeme na Jupiter, který vstoupil do Kozoroha v prosinci 2019 a zůstane tam až do prosince 2020.

Jak už jsem řekla v úvodu, Jupiter v Kozorohu nebude expanzivní tak, jako byl se Střelci, ale získá určitou jasnost a luciditu vidění a úmyslů, a neponechá nic náhodě. Bude bdělý, velmi pozorný na každou situaci, disciplinovaný, prozíravý, houževnatý a trpělivý. Pozitivní kvality elementu Země budou zdůrazněny a použity pro vlastní výhodu, s velmi vysokými cíli.

Také Jupiter vytvoří aspekt kvadrantu na znamení, který se bude dotýkat postupně v průběhu roku 2020 všech zrozenců.

Jupiter je brán, myšleno astrologicky, jako nejvíce benevolentní planeta zvěrokruhu, je to král bohů, nositel bohatství, úspěchu, slávy a štěstí.

Samozřejmě, že v disharmonickém aspektu je vše jinak, nemáme jen Jupitera jako patrona, ale je třeba se konfrontovat s energií, která má tendenci se rozpínat, přehánět jakoukoli situaci, na kterou tranzit působí, především ty těžké.

Účinek pána Olympu je velmi psychologický, ukazuje nám všechno optimisticky a s velkou důvěrou, dává nám pocit ochrany a jako políbeni štěstěnou. Pravděpodobně výborná reputace Jupitera je dána faktem, že osoba s pozitivním a důvěřivým přístupem vůči životu, je více vítána než osoba, která vidí stále všechno černé a očekává pouze katastrofu, stěžuje si a přitahuje do svého života méně příjemné věci.

Negativní účinek takovéhoto tranzitu je přímo spojen právě s touto přehnaností, někdy až nereálnou pozitivitou.

Je zde tendence dělat větší kroky, než je obvyklé, především na úrovni ekonomicko-finanční, vrháním se do akcí, které jsou větší, než naše síly a schopnosti, nebo se přijímají nemožné výzvy, nebo se začne nějaký projekt s nadšením a po nějaké době ho opustíme, abychom se vrhli do jiných zájmů a rozděláme příliš mnoho projektů. Necháme se ovlivnit nadšením a důvěrou v sebe samé a často slíbíme věci, které nemůžeme splnit, nebo utrácíme více, než bychom mohli.

Jakého druhu budou tyto situace a jaké oblasti to ovlivní, to lze zjistit pouze z individuální mapy hvězdného narození.

Velmi pomůže vědomé použití saturnských energií: součinnost Jupiter-Saturn-Pluto vyžaduje hospodárnost, smysl pro limity, jasnost úmyslů, konkrétnost, závazek a disciplínu. Bude to pro vás zkušebna vašeho smyslu pro limity a schopnosti sebe disciplíny.

Obecně všechny aspekty kvadrantu přináší nějakou nespokojenost, pocit frustrace a neklidu, který postrkuje k boji a nasazení pro překonání napětí. Je to výzva, kterou nám předkládá život, a pokaždé, kdy tuto výzvu přijmeme a zkusíme zvítězit nad obtížnostmi, uděláme krok vpřed a stáváme se silnějšími.

Jupiter vstoupí 20. prosince do znamení Vodnáře a vytvoří laskavý sextil.

Už před tím jsem mluvila o sextilu, proto jen zmíním, že v roce 2020 se dotýká narozených mezi 21. a 25. březnem.

Jak jsem zmínila v úvodu, v roce 2020 budeme mít před sebou 3 velké konjunkce v Kozorohu, které se na individuální úrovni budou týkat především osob, které mají planety ve znameních, jichž se to bude dotýkat, tedy Kozoroh, Beran, Rak a Váha.

První konjunkce Saturn-Pluto, která začíná již v prosinci 2019, přesně 11. prosince a potrvá až do 9. února 2020; následně Jupiter-Pluto, která nás bude doprovázet od 16. března do 2. května a od 27. května do 24. července a pak ještě od 25. října do 30. listopadu; a nakonec konjunkce Jupiter-Saturn od 1. do 19. prosince v Kozorohu a pak až do 10. ledna 2021 ve Vodnáři.

Události velkých konjunkcí se týkají vždy planetárních cyklů, události, které i když jsou kolektivní, budou mít vliv na naše vědomí a uvědomění jednotlivců o tom, kdo jsme a jakým směrem jdeme. Velké konjunkce vždy uzavírají nějaký cyklus.

Toto by mohlo zastupovat pro mnohé z vás aktuální okamžik, kdy síla transformace a regenerace těchto tří nebeských obrů bude mít rušivý vliv na váš život. „Bohové změny“ jsou v akci.

Ještě jednou vás vyzývám, abyste se podívali do své osobní karty narození na domy a oblasti života, kde se tyto mocné konfigurace budou manifestovat.

A uzavřeme krásou tranzitu Chirona, který už je stabilní v Beranu a bude až do dubna 2027. Chiron – zraněný léčitel přináší na světlo slunečního vědomí zranění těla, psyché a duše. Chiron v hvězdné mapě narození zastupuje karmické zranění, k jehož vyléčení dojde v okamžiku, kdy vstoupíme do kontaktu s našimi talenty a zdroji. Chiron vyzývá k celostnímu přístupu medicíny a objevuje se často v tématech těch, kteří pracují na celostním poli blahobytu a alternativní medicíny. Chiron v Beranu mluví právě o vůdcovství v těchto oborech. Ale zraněný léčitel musí být nejdřív schopen vyléčit sám sebe, aby se v okamžiku, kdy je aktivován vnitřní léčitel mohl podělit o tento talent s ostatními.

Chiron v Beranu zastupuje léčení zranění „ne-uznání“ a pomáhá nám najít své místo v životě: vracím se do kontaktu s tím, co „jsem já“ a ať už jsem kdokoli, budu si toho vědom a dám to k dispozici i druhým.

Ale my musíme být těmi prvními, kteří to udělají a najít svoji skutečnou hodnotu, protože to za nás nikdo neudělá.

Chiron nám to připomíná; je to ta část nás, která je unavená, nespokojená, kterou často kompenzujeme jídlem, sexem, alkoholem, nebo jakoukoli jinou závislostí.

Chiron, to je karmické zranění, které nás přivedlo zpět na Zemi; na hluboké úrovni to je oddělení od božského zdroje, od božského Otce a Matky , které je uzdraveno v okamžiku, kdy pochopíme, že jsme součástí všeho, jsme propojeni s vesmírem, s dalšími lidskými bytostmi, se zvířaty, rostlinami, skalami, hvězdami a planetami.

Naposledy, když Chiron procházel znamením Berana, to bylo v dubnu 1918 a znovu přinesl mír po první světové válce.

Chiron je archetyp, který pracuje v podvědomí, a také proto, když se hovoří o zraněních, těžko si uvědomujeme to, co nás skutečně zraňuje.

Tím, že tranzituje v Beranu, Chiron nás staví čelem k novému a k životu, který se obnovuje jako jaro. Je to symbol nových začátků v oblastech označených v osobní mapě narození.

V roce 2020 se tranzit Chirona dotýká pouze narozených od 21. března do 1. dubna.

Stejně tak, jako semínko jablka „ví“, že bylo stvořeno k tomu, aby se transformovalo na jablko, a ne na hrušku, stejně tak, určitá část nás „ví“ to, kým se máme stát a cestu, kterou máme jít.
Já se můžu svobodně rozhodnout, jestli rozvíjet, nebo ne potenciál, který ve mně je, původní obraz, který je vepsán v mé mapě hvězdného narození.

Vyšší Já řídí a reguluje naši evoluci, i když si toho nejsme vědomi a tranzity odhalí to, co má být do našeho vědomí přineseno.

Velké konjunkce vždy uzavírají nějaký cyklus. Toto by mohlo znamenat pro mnohé z vás velmi důležitý okamžik, kdy transformační a regenerační síla tří nebeských obrů bude mít rozhodující vliv na váš život. Konjunkce Saturn-Pluto bude zajímat především narozené mezi 9. a 17. dubnem, konjunkce Jupiter-Pluto narozené mezi 10. a 18. dubnem a Jupiter-Saturn narozené mezi 12. a 19. dubnem, ale všichni ucítí energii, kterou tato silná astrální konfigurace zanechá.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


květen 07, 2023 353
Ekvádor je specifickou zemí Jižní Ameriky, která ve vás zanechá všelijaké pocity a bezpočet...
duben 24, 2023 2259
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
březen 29, 2023 1785
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2661
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
únor 27, 2023 5778
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
únor 25, 2023 1657
„Bývá označován za nežádoucí plevel nebo také za vynikající léčivou bylinu. Můžete si vybrat. A...
únor 17, 2023 2035
Naše zraněné dětské části můžeme objevovat v mnoha souvislostech a odstínech. Třeba i v naší snaze...
únor 16, 2023 1170
Tento nejdůležitější včelí produkt provází dlouhá historie a spousta zajímavostí. K vytvoření 1 kg...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1791698
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512730
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444089
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352672
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285405
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274556
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269417
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251707
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239395
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238322
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234915
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234044
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

2179
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme...
1359
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko...
3095
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a...
1479
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do...
1262
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní...
1334
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h...
1420
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude...
2053
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk....
5186
18.02. 2023 ve 23:35 vstoupí Slunce do posledního znamení Ryb , které je časem...