Jitka Bártová: Co nás čeká v mysteriózním roce 2020, v roce kovové krysy

Krásný transformační čas v roce 2020 s dosavadními a nově získanými zkušenostmi přeji všem bytostem na planetě Zemi.

Dle čínské astrologie nám dne 25. ledna roku 2020 začíná rok kovové krysy a ten potrvá  až do 11. února roku 2021. Čekají nás změny v oblasti kariéry, práce, osobního rozvoje a změny proběhnou v lásce. Kovová krysa přeje volnému času, zálibám a koníčkům, naopak varuje před úbytkem životních sil a honbou za penězi. Začíná nám rok 2020 a životní etapa nových příležitostí, hospodaření a šetrnosti. Hospodařit budeme nejen s vodou, ale také s finančními úsporami, tento rok rovněž přeje lásce a podnikání. Co jsme ve svém životě zaseli, dobré i zlé, budeme v roce 2020 sklízet. V láskách hledejme více harmonie, souznění, porozumění a tolerance. 

V roce 2020 nás na nebeské klenbě čekají dva super úplňky a dvě polostínová zatmění Měsíce První polostínové zatmění Měsíce přijde při úplňku, dne 10. ledna ve znamení Raka. Druhé zajímavé polostínové zatmění Měsíce nastane dne 5. června při úplňku ve znamení Střelce.

Jeden sedmičkový super úplněk nás čeká dne 9. března ve znamení Panny, zářící kotouč Měsíce bude největší a bude co nejvíce přiblížený k Zemi. A další tak zvaně super úplněk následuje na Velikonoce, dne 8. dubna ve znamení Vah. Tento super úplněk bude nejenom sedmičkový, ale také se odehraje s Měsícem co nejvíce přiblíženým k Zemi   Čeká nás ještě další rarita v říjnu roku 2020, kdy nás oblaží dva úplňky v jednom měsíce po sobě následující. Dne 1. října vrcholí první úplněk v ohnivém znamení Berana a dne 31. října nastane druhý úplněk v zemském znamení Býka, který tak nazýváme Modrým úplňkem, jelikož dva vrcholící úplňky jsou v jednom kalendářním měsíci raritou a vzácností Dne 30. listopadu se na nebeské klenbě odehraje velice zvláštní úkaz … Měsíc se začne nacházet uprostřed souhvězdí Býka, mezi hvězdou Aldebaran a hvězdokupou nazvanou kuřátka. 

Čtyřkový rok 2020 je o přehodnocení partnerských a mezilidských vztahů, o ukotvení se v energii na planetě Zemi, o společenských rolích. Rok 2020 bude poznamenám zdravím a léčením. Z pohledu numerologie nám čtyřkový rok nabízí v datu hned dvě dvacítky, které jsou symbolem karmy a probuzení. Jedině skrze probuzení duší může opět přijít vykoupení a znovuzrození. Poznání, smrt a přijetí nového života. Nebo li činy a sbírání zkušeností jsou setbou a následující sklizní. Jako smrt, posmrtný stav a znovuzrození, to vše je darem v kole života. Tento rok nikomu nic neodpustí miláčkové. Abychom se stali celistvými a uzdravenými bytostmi a milovali své tělo, duši a přijali dar života, duše budou činit velká rozhodnutí. Můžeme dojít k úspěchu a vyléčení, opačně můžeme prožít hloubku, pád a sáhnout si na práh bolesti. Vztahy se už neobejdou bez lásky, souznění a sexuality, jen dostanou jinou kvalitu. Dvě dvacítky symbolizují dvě labutě a otevírají nám srdce. Skrze srdce, skrze vnitřní dítě a citový vztah k nám samotným proudí proměna lásky. Citové vztahy a jejich hranice budou symbolizovat naše potřeby.

Mytologický léčitel Chiron putuje ohnivým a marsovským znamením Berana. Je ukazatelem vyššího vědomí.

Důležitý je v tomto roce Uran, putuje zemským znamením Býka a probouzí všechny živly, jako jsou země, voda, vzduch a oheň. Zaznamenáváme přírodní katastrofy. Uran je tématem Vodnáře a každá myšlenka a skutek jsou počinem nové karmy. Uran vyžaduje rozpuštění starých a nefunkčních struktur, nebo závislých citových vazeb a náboženských a duchovních magorií. Proto i v náboženských a duchovních sférách a v ezoterických vlnách bude docházet k nové obrovské očistě od podvodníků a falešných léčitelů. Dojde tak ke spojení Saturna (mytologicky Kronos) ve znamení Vodnáře, který pod vládou planety Uran vyzve lidstvo k odpojení se od závisti, závislostí, drog a nenávisti. Osud máme ve své paměti a ve volbě duše. Rovněž kybernetika v technických zařízeních a bankách prochází a nadále bude procházet procesem změn.

Bude jen na lidech, jak se s karmickými předpoklady do budoucnosti vyrovnají. Uran je planetou přechodu do nové éry života. Saturn je planetou omezování a překážek, přivádí nám do života stíny a světlo. Stíny jsou jako pouta a omezují náš pohyb. V horoskopu se projevují jako dílo, které jsme vytvořili v minulých životech. Když pochopíme, že Saturn označuje naše stinné stránky a slabiny, s kterými se duše utkává a opustíme životní okovy, pak nabytím vděčnosti za potravu, kterou nám Saturn uštědřil jako lekci, překonáme záporné vlivy Saturna a zvítězíme sami nad sebou Saturn je nazýván pánem času. Dne 22. března přestoupí Saturn do Vodnáře a ve znamení Vodnáře setrvá do 2. července roku 2020 a opět se vrátí do znamení Kozoroha. Saturnův další přestup do Vodnáře přijde na konci roku, dne 17. prosince 2020 a ve Vodnáři Saturn setrvá do 7. března roku 2023.

Vodnář je pro Saturna sympatické znamení, jelikož mu propůjčuje životní optimismus a kladný postoj k životu. V našich životech tak ovlivní přátele, starší a osamělé lidi, techniku a v oblasti zdraví srdeční potíže, krevní oběh, náchylnost ke křečovým žilám, úrazy dolních končetin a amputace končetin. Upozorní nás na vývoj lidstva s uvědoměním si našich vrozených kvalit. Dojde na změny na politické scéně s výměnou vládních stran a tyto změny se dotknou lidské společnosti. Zřejmě budeme spojovat své síly s transformací myšlení, na úrovni fyzického bytí a intuice.

Dalším významným bodem smrti je karmická Černá luna, která dne 27. ledna roku 2020 přechází do znamení Berana a utvoří konjunkci s Chironem v Beranu. Černá luna setrvá v Beranu do 21. října a pak přestoupí do zemského Býka. Po větší část roku 2020 pocítíme vliv Černé luny, nazývané též Bodem smrti z ohnivého znamení Berana. V Beranu probouzí slepou sílu, únavu, vyčerpaní. Černá luna byla v Beranu před devíti lety, psal se březen roku 2011 a byl to čtyřkový rok. Po devíti letech se dne 27. ledna roku 2020 vrací zpět a opět se píše čtyřkový rok 2020. Černá luna je obzvlášť raritní pro všechny osoby, kteří se s ní narodili ve znamení Berana a také pro všechny, kteří se narodili se Sluncem ve znamení Berana. Téma Černé luny souvisí se vztahy  partnerského, manželského, pracovního a lidského přístupu. Může se jednat i o péči v nemoci u rodinných příslušníků a sebeobětování. Jaké téma jste s Černou lunou v Beranu při průchodu astrologickým domem ve vašem horoskopu prožívali v roce 2011, může se vám jako nedoléčené téma vracet zpět do života a přinést vám změnu. Je třeba se zbytečně nevysilovat, aby nedošlo k duševní vyhořelosti a k naprosté vyčerpanosti. Odtud pramení nemoci. Také je třeba zvážit, kolik času věnujete pracovním aktivitám a kolik času věnujete zálibám, volnu, odpočinku, lásce, či sami sobě. Dokud není tento proces života pochopen, není ukončen. Je třeba se naučit hospodařit se životní energií, chránit své soukromí před nezvanými návštěvníky a energetickými upíry.

Dne 2. prosince roku 2019 přecházel Jupiter z ohnivého Střelce do znamení zemského Kozoroha, ve kterém setrvá do 19. prosince roku 2020. Dle astronomie je Jupiter největší planetou, pokud jde o hmotnost. Z astrologického hlediska je Jupiter první z pěti pomalých planet. Dle planetárního působení v daném znamení zvěrokruhu je Jupiter planetou rozkvětu a expanze, zákonů a spravedlnosti, optimismu, štěstí, ochrany, zveličování a přemnožování. Podle starého úsloví se ti, které chce Jupiter zničit, zblázní V Kozorohu Jupiter působí na duchovní pýchu a na politickou ctižádost. Pod vlivem Jupitera v konjunkci s Plutem v zemském znamení Kozoroha dojde k rekonstrukci vlády a významný politici opustí své posty. V systému retrográdního postavení od 15. května 2020 do 12. září roku 2020 prezentuje Jupiter existenci a vztahy vládního systému, autority, hierarchii, zákony, vládnutí a politiku.

A dne 20. března vstupuje Slunce do ohnivého a kardinálního znamení Berana a astrologicky začíná nový rok s příchodem jarní rovnodennosti a  začne astronomické jaro. Dominantní planetou tak bude Neptun, který se na začátku astrologického nového roku nachází na 18 stupni znamení Ryb a je v konjunkci s ascendentem. Slunce se nachází na nultém stupni Berana a Černá luna v konjunkci s Chironem na čtvrtém stupni Berana. Jestli jsme připraveni a máme na své životní cestě přirozeně dospět k nějakému poznání, pak Neptun, který je vládcem vodních Ryb, nám v roce 2020 uvolní duchovní prameny poznání. Jestli máme vědět, poznání se dostaví. Jestli jsme ještě nedozráli do vyššího duševního vývoje, stejně si počkáme. Protilehlým znamením Ryb je racionální zemská Panna. Když budeme příliš lpět na citových vazbách, na nejistotě, strachu, vytvářet domněnky a zaměstnávat svůj rozum na plný úvazek blbostmi, anebo nebudeme mít vlastní názor na danou věc, výsledkem bude chaotické chápání a psychické onemocnění. Přeji nám všem nádherný mysteriózní rok 2020, mějme lásku, úctu k bližním a lidičky, buďme na matičce Zemi k sobě ohleduplní a tolerantní.

Láska a vyšší poznání jedině přichází skrze naše srdce.

Papa v lásce a úctě astroložka Jitka Bártová.


JItka BártováNapsala astroložka Jitka Bártová - České Budějovice - telefony 775 097 667 a 777 602 325  ♥   www.povidanishvezdami.cz

Často mě navštěvují lidé, kteří jsou vážně nemocní a jejich cesta v pozemském světě končí. Duševně nemocní lidé a lidé s poruchou osobnosti a s plně vyvinutou schizofrenií posílám k doktorovi. Ačkoli mám ráda bylinky a alternativní medicínu, jsem zastáncem moderního lékařství. Když už je lidem hodně ouvej, když potřebují operaci, stejně pak jdou do nemocnice, protože potřebují schopného lékaře. A jelikož miluji naší zahrádku, jezírko plné ryb a vrbu, pod kterou stojí dřevěná lavička, takže čerpám energii hlavně v přírodě. Matka příroda je naším největším darem a otevřenou náručí lásky, kterou nám lidským bytostem může dát. Jen je třeba dary přírody vnímat a umět je s pokorou přijímat. A když už takové dary přijímáme, také matičce přírodě poděkujeme, stromy pohladíme a péči a lásku jí zase vracíme. A recept na spokojený život ? Prostě neřešit a nepřemýšlet nad věcmi, které jsou stejně neřešitelné. Udržovat si čistou mysl a neodpírat si pochutiny, které vaše tělo chce a potřebuje. A umět se radovat z maličkostí :-D Jsme tady jenom na návštěvě a život, tak ten je jedna velká hra :-D 


květen 22, 2024 189
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 227
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 03, 2024 415
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 200
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 690
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 17, 2024 817
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 16, 2024 441
Chráněná krajinná oblast Pálava bezesporu patří k nejkrásnějším místům České republiky. Bělostné...
duben 09, 2024 702
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2043345
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515745
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457385
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293426
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282987
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273092
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259991
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252187
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250581
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243155
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241264
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215396
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

323
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách,...
725
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si...
2309
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře...
1105
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého...
1347
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového...
1800
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před...
1968
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou...
1707
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to,...
5199
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o...