CO DĚLAJÍ "CHEMTRAILS" S VAŠÍM MOZKEM

Nejhorší jsou ale nano-částice, které jsou tak miniaturní, že mohou snadno prostoupit skrze kůži, mohou projít přirozenými zábranami a filtry v těle, skrze které se kovy normálně nedostanou. Jsou-li pomocí aerosolové směsi vehnány do nosní dutiny, se dostanou do mozku ve značně velkém množství. V mozku se chovají brusně. Jednou z reakcí na toto narušení hliníkem je značná zánětlivost tkáně. Při zánětu dojde k aktivaci buněk zvaných mycoglea, které jsou součástí imunního systému. Aluminium je velmi účinný prostředek na aktivaci těchto buněk, což způsobí okamžité vyloučení velmi silné látky jménem glutamát, což je excito-toxin, dalo by se říci dráždivý jed. Ten způsobí, že mozkové cely se tak rozruší, že přestanou fungovat a odumřou. Je to složitý mechanizmus, kombinace zánětu a podráždění jedem. Tento jev jsem pojmenoval „imunní excito-toxicita". To všecko proběhne snadno a rychle.

Rozhovor Curta Lindermana (CL) s Dr. Rusellem Blaylockem (RB) o zhoubných zdravotních účincích. 50ti minutový záznam z rádiového pořadu z 28. března 2013.(Zkráceno)

(CL) Ten hlavní důvod, proč jsem vás pozval, byl váš nejnovější článek o nano-hliníkových částicích v chemtrails. Myslím si, že je velmi důležité, aby lidé věděli, o co tady jde.

(RB) Napsal jsem několik článků o vlivu přídavných látkách v očkování, včetně rtuti a aluminia. Pak jsem našel nějaké články o chemtrails a tam bylo hodně nejasností, o kterých jsem nevěděl, jestli jsou pravda nebo ne, protože v mém státě tyto chemtrails zřídkakdy vídáme. Ale jak jsem začal pátrat na internetu, tak jsem mohl vidět fotografie z jiných států Ameriky, ony čáry do kříže, nebo jiné geometrické obrazce po celé obloze, a pak mi to bylo jasné, že je to záměrná snaha o zakrytí oblohy. Některé čáry byly velmi dlouhé a teď, když je mohu vidět i v mém státě, vedou od obzoru k obzoru. Jsem dost starý na to, abych věděl, že letadla to nikdy v minulosti.

Studoval jsem nějakou literaturu, četl články a shlédl youtube videa a všechny tyto prameny říkají, že cokoliv ta letadla sypou, jedna z těch látek je hliník. Napsal jsem hodně článků a udělal značný výzkum stran účinků rozprášených chemikálií, když je vdechujeme. Víme, že tyto částice mohou cestovat podél nosních nervů, což jsou nervy pro čich a dýchací ústrojí, a takto se dostanou přímo do těch částí mozku, která mají na starosti paměť a pocity, jako jsou hippocampus a jeho propojení do přední, korové části, a můžete sledovat, jak se tyto v mozku usazují.

Další známá věc je, že hliník je jedním z kovů, které projdou touto cestou velmi snadno a krevně-mozková bariéra ho nezastaví. U pokusných zvířat způsobuje různé poruchy, počínaje degenerací mozku, až po kostní deformity, zranění a poškození mozkové tkáně a pak můžeme vidět změny paměti a ve schopnosti se učit.

(Poruchy, zaviněné aluminiem: Alzheimer, skleroza, anemie, hemolysa-rozpouštění červených krvinek, leukocytosa, porfyrie, střevní koliky, zkažené zuby, zpomalení štítné žlázy, špatná funkce ledvin a jater, nervově-svalové poruchy, měknutí kostí, Parkinsonova nemoc, vředy, změny v emocionální sféře.)

Když sledujeme mozek těch, kteří trpí Alzheimerovu nemocí, zjišťujeme, že nejvyšší koncentrace hliníku je právě v části nazývané interlineární kůra, kde se akumuluje.Takže máme pádný důkaz o tom, že aerosolový hliník se dostane do mozku, a že tam dokáže způsobit škody.

Nejhorší jsou ale nano-částice, které jsou tak miniaturní, že mohou snadno prostoupit skrze kůži, mohou projít přirozenými zábranami a filtry v těle, skrze které se kovy normálně nedostanou. Jsou-li pomocí aerosolové směsi vehnány do nosní dutiny, se dostanou do mozku ve značně velkém množství. V mozku se chovají brusně. Jednou z reakcí na toto narušení hliníkem je značná zánětlivost tkáně. Při zánětu dojde k aktivaci buněk zvaných mycoglea, které jsou součástí imunního systému. Aluminium je velmi účinný prostředek na aktivaci těchto buněk, což způsobí okamžité vyloučení velmi silné látky jménem glutamát, což je excito-toxin, dalo by se říci dráždivý jed. Ten způsobí, že mozkové cely se tak rozruší, že přestanou fungovat a odumřou. Je to složitý mechanizmus, kombinace zánětu a podráždění jedem. Tento jev jsem pojmenoval „imunní excito-toxicita". To všecko proběhne snadno a rychle.

V současné době pronikají zprávy, že rozprašované nano-částice hliníku jsou použity na ochranu proti globálnímu oteplování a nano-velikosti jsou na to používány proto, že se udrží déle v horní atmosféře, aby vytvořily kovovou odraznou plochu. Problém je, že jestliže tyto částice vytvoří oblaka coby odraznou plochu, která odráží sluneční záření směrem nahoru, tato zároveň odráží horko z atmosféry směrem dolů, a takový mechanizmus ve skutečnosti globální oteplení způsobuje. Takže si můžeme myslet, že to dělají za nějakým určitým účelem, a přitom mohou říct, že naše atmosféra se otepluje.

Mne zajímá tento problém hlavně z lékařského hlediska, a to kvůli příliš zjevnému spojení mezi dodáváním hliníku do mozku skrze nosní pasáže, které je tolik spojeno s výskytem Alzheimerovy nemoci. Když budete aerosolovat a rozstřikovat tuny a tuny po celém světě, takže lidé jsou neustále nuceni vdechovat hliník 24 hodin denně a tím si vytvářet jeho zásobu, může to mít naprosto zhoubné následky, jako značný vzestup Alzheimerovy nemoci a jiných zánětlivých neurologických potíží.

Díval jsem se na youtube, na záběr z geo-inženýrské vládní konference a tam se jeden z účastníků ptal, jaké jsou zdravotní následky rozprašování takového množství hliníku do atmosféry. Mluvčí mu odpověděli, že to zatím neví, ale že to současně vyšetřují. Samozřejmě, to byla naprostá lež. Dobře víme, co to způsobuje.

Takže pouze přiznali, že budou postřikovat a řekli to navíc v budoucím slova smyslu, jakože „budou" postřikovat aluminiem. Evidence presentovaná biology a vědci celého světa potvrzuje, že přítomnost aluminia ve vodních tocích a ve stromech neúměrně stoupá. Některá místa mají neuvěřitelně vysoký obsah hliníku v půdě a v rostlinách. Takže jestli se toto opravdu děje, máme před sebou zdravotní katastrofu, celosvětově.

Jedna z věcí, co mi opravdu na tom vadí, je, že vidíme to stejné praktikovat s očkováním. Takže my vezmeme kdejaká očkování, všechna dohromady a napícháme je do dětí.

(CL) Byly tyto látky testovány?

(RB) Ne! Ani nevíme, co se děje. Za druhé, už tento program uvedli do provozu a po pravdě, žiji ve státě Missouri a mohu potvrdit, že kterýkoliv den to je chemtrail na chemtrail. Některé dny to zakrývá celou oblohu.

(CL) A že nevědí jaké to má za zdravotní následky? To je zločin!

(RB) To je pravda. Já sám jsem se zúčastnil několika programů, které to potvrdily, a kdokoliv toto provozuje, by měl být obvniněn z trestného činu. Může to zabít tisíce, snad i miliony lidí. Vždyť to způsobuje Alzheimerovu nemoc v celosvětovém měřítku a způsobuje to mnoho jiných nemocí pouhým dýcháním. Je tím způsobováno asthma, chronické plicní nemoci, u lidí, kteří už mají chronické plicní nemoci, to způsobí jejich zhoršení, protože u nich to v plicích vyvolá zánětlivé reakce, což způsobí zhoršení jejich plicních potíží.

Hliník je rovněž absorbován do krve, kde ohrožuje srdce. Lidé se srdečními potížemi se zhorší, lidé s vysokým krevním tlakem na tom budou hůře, mnoho jiných nemocí může být takto uspíšeno a zhoršeno.

Nikdo se nás neptal na souhlas s něčím takovým. Nebylo to ani veřejně oznámeno, nebylo to nikde veřejně diskutováno, kde by to diskutováno být mělo, pouze to začali tajně provozovat ve světovém měřítku, na obrovské škále, shazují stovky tisíc tun těchto produktů do atmosféry.

Navíc ta škoda, kterou způsobují, není napravitelná. Jakmile tyto látky jednou prostoupí do vodních toků a rostlin, není jak je odstranit. A tady ničí obrovské kusy našeho životního prostředí.

(CL) Dr. Blaylocku, tato stratosférická aerosolová geo-manipulace, co jí říkáme chemtrails - líbí se mi, jak vy říkáte, že když jste byl mladý, dobře jste znal contrails (vodní výpary z letadel), to byly pár set metrů nahoře na obloze a pomalu se rozplynuly. Ale to, co vidíme teď, je systematické překrývání oblohy, a platí, že co jde nahoru, musí se vrátit dolů, jak zpívají v té staré písničce.

(RB) A je to opravdu strašné, máme biology z celého světa, kteří sbírají vzorky listů stromů a rostlin, pokaždé věnuji pozornost oběma stranám konfliktu. A tak jsem sledoval skeptiky a ti tvrdí, že studie byly udělány, vzorky byly vzaty - byly vzaty z budov, co mají zdi pokryty aluminiem, proto je na nich aluminium. A všechny ty idiotské řeči, co vedou, o jakých budovách pokrytých aluminiem mluví? Protože co já vidím, berou vzorky z jednoho přítoku do jezera Shasta, ze sněhem pokrytého vrcholu hory Shasta! Berou vzorky z kůry stromů, které odumřely kvůli otravě hliníkem. Toto všecko je tak bezostyšně zjevné, že nemůžu věřit, že ještě existují skeptikové, kteří toto popírají.

Skeptikové jsou obvykle lidé, kteří jsou nějak zapleteni s vládou a je to jejich povinnost to popírat. Máme odborníky na biologii, kteří berou vzorky vody z řek a jezer, pracují na Hawaji, pokrývají pacifický severo-západ, v Arizoně, prostě všude. A všichni nacházejí to stejné. Přitom existují záznamy o přítomnosti hliníku ve vodních tocích a v přírodě, které jdou zpátky mnoho desítek let, takže je snadné je porovnat, a pak můžeme vidět, že za posledních 10 let došlo k astronomickému nárůstu hliníku, ne nějaké menší rozdíly, ale astronomické zvýšení obsahu hliníku ve všem. A když se na to podíváte celosvětově, tak to vidíte všude stejné.

Většinou, když slyším skeptiky zpochybňovat, co já nebo ostatní říkají, jejich důvody jsou pokaždé nesmyslné. Je vidět, že jsou málem zoufalí, zkoušejí vymyslet nějaký pochybný důvod. Když sledujeme delší dobu vznikající chemtrails, pak najednou můžete vidět, že jejich produkce se zastavila. Vznikla mezera a pak zase čára pokračuje. A zase mezera a pokračování. Copak takové letadlo velikosti B-17 může jednoduše vypnout motory a zase je zapnout?

A nebo se objeví vysvětlení ve formě chladu v atmosféře. Jenže někdy můžete vidět dvě letadla, jak letí souběžně, přitom jedno z nich zanechává normální contrail, malý a krátký, a hned vedle jsou obrovské chemtrail-linie, takže ta dvě letadla letí ve stejné době, ve stejné atmosféře, za stejných tepelných podmínek, ve stejné výšce, ale jejich výpary jsou tak rozdílné.

A když se tyhle chemtrails začnou rozplývat, stanou se z nich obrovské mraky. To neuvidíte, aby normální contrails (vodní výpary) dělaly přetrvávající mraky. Někdy to bývá tak, že skoro každý mrak na obloze je chemtrail, a ty přetrvávají dlouho po letadle, často hodiny.

A další pochybná věc je, že když zkoušejí přimět armádu, aby je nechala vzít vzorky leteckého paliva z těchto letadel, nesmějí to udělat sami. Dostanou hotové vzorky – ovšem běžného leteckého benzínu. To jsou dvě rozdílné věci. Nepotřebuji vzorek běžného leteckého benzinu. Chci vzorek toho, co je stříkáno do atmosféry.

Takže je zjevné, že je zde hodně tajností, takže se musíte ptát, proč všechno to tajnůstkářství.

Jak to provádějí? Že by to přidávali do leteckého benzínu, aby se to rozprášilo? To je něco, co nevím.

(CL) Anebo používají ty veliké C-130, které mají zabudované tanky a piloti dobře vědí, co dělají?

(RB) Po pravdě, já bych spíš věřil tomu druhému názoru, i když hodně lidí tvrdí, že jsou to látky přidávané do benzínu.

(CL) Nemyslím si, že do benzínu mohou přidat dostatečnou koncentraci, protože to by mohlo zničit motor. Myslím, že jsou to zvláštní tanky, ze kterých nás postřikují a některé fotografie vnitřku letadel to potvrzují; vypadá to jako samostatné ventily.

(RB) Slyšel jsem hodně těch, kteří říkají, že některý pilot by přece promluvil, řekl to na ně, doložil by důkazy, anebo cokoliv podobného, ale my máme dětské lékaře, kteří píchají jehly do malých dětí a přitom pevně věří, že dělají správnou věc. Takže nejspíš je to tak, že tihle lidé byli zmanipulování, aby věřili, že cokoliv dělají, je důležité a správné.

(CL) To je možné. Politikové a armáda, samozřejmě, říkají, že co je v těch tancích, se nás netýká.

(RB) Jestli jste kdy byl na vojně, to víte, jak tam věci fungují: všecko je rozškatulkováno, některé informace smíte vědět, do jiných vám nic není a vy ani nevíte, jak po nich pátrat.

Takže pilotovi je přikázáno, aby vypouštěl tuto látku a možná, že i ví o geo-manipulaci, ale je možné, že neví, co je to za chemikálie. Neví nic o nano-hliníku, neznají neurologické vlivy zapříčiněné akumulací hliníku v mozku. Jim je asi pouze řečeno, že ochraňují přírodu. Mohou mít dokonce naočkováno, že toto má přednost přede vším ostatním z důvodů obrany národa. Že globální oteplování je nejhorší útok na naši bezpečnost, což je nesmysl. Ale v armádě je snadné vštípit jakoukoliv propagandu. Když jsem byl v armádě, bylo mi řečeno, že se nemáte co ptát, že máte pouze vykonávat, co je vám přikázáno. To je vaše povinnost. Vy pouze stisknete knoflík a vypustíte chemikálie. Co je to zač, na co to je, co to dělá a jaká jsou s tím spojena rizika, není vaše záležitost. Vy pouze vykonáváte příkazy. To je důvod, proč jsem strávil 4 roky u armády. Pokládal jsem otázky a jim se to nelíbilo. Oni nemají rádi otázky.

Takže máme tu hliník, který doslova hubí stromy na západě země. Nacházíme mrtvé ryby po celé planetě. Mám seznam míst, kde jsou nacházeny spousty mrtvých ryb, a každý další den jsou tam nové spousty mrtvých ryb všude kolem. A pak je tady obrovské množství ptáků, co hynou. Nacházíme miliony ptáků, kteří hromadně hynou, v celých hejnech. Pro to není vysvětlení.

(CL) Myslím si, doktore, že je to záměrné. Nemyslím ale, že by tím zkoušeli ovlivnit naše životní prostředí; spíš myslím, že je to záměrné, za účelem snížení populace.

(RB) Samozřejmě, toto je velmi krutý způsob, jak toho docílit. Ale ať už je to nějaký zločinný záměr omezit populaci, anebo je to idiotství na bázi globálního oteplování, nic z toho nemůžete dokázat, je však zjevné, že je tady silná snaha o depopulaci Země ze strany vládních činitelů a ze strany těch, kteří jsou ještě nad nimi, ti, co vytvářejí pro vlády zákony, jako jsou CalPhone Phone Relations a lidé z daňově-osvobozených nadací, jako Ford a Carnegie a Rockefellerova nadace, to jsou ti hlavní zakladatelé a tvůrci vládních nařízení, ti vymysleli problém globálního oteplování včetně jeho řešení, a samozřejmě snahy o depopulaci. Napsali o tom neuvěřitelné množství článků, které si můžete přečíst na jejich internetových stránkách, kde neustále projednávají snižování populace a co všecko by pro to mělo být uděláno. Není to žádné tajemství, je to přesně, jak to říká H. G. Wells: naprosto otevřené spiknutí na depopulaci světa.

A k tomu používají různé způsoby, jako například látky na snížení fertility, nebo věci na zvýšení úmrtnosti, látky, které zabijí oslabené nebo nemocné jedince rychleji než ten zbytek. To znamená, že ti, kteří už jsou nějak nemocní, budou umírat mnohem rychleji a ve větším množství.

Ale tady musí být nějaký bod nasycenosti, když na nás sypou chemikálie v tak velkém množství a znečišťují atmosféru v tak vysoké koncentraci, což určitě způsobí náhlý vzrůst úmrtnosti a nemocí, což nebude vysvětlitelné běžnou vědou a lékařskými experty.

(CL) Dr. Blaylocku, co se teď chci zeptat, je přidávání rtuti do očkování. Zjistili jsme, že jedovatost rtuti může být dále zvyšována tím, že je míchána dohromady s hliníkem. Takže to, co můžeme vidět ve stratosférické aerosolové geo-manipulaci se zdá být pravdivé, a hodně lidí to ví přímo od vlády, to čím postřikují, že je hliník dohromady s bariem… Je tady nějaká souvislost?

(RB) Víme velmi dobře, že barium má patologický vliv na lidské tělo. Obvykle jestliže jsou patogeny (tj bakterie, viry, či jiné mikroorganizmy) dány dohromady, pak se jejich vliv buď sčítá, anebo se chovají synergicky. Synergický vliv je zvětšující (násobící) vliv. Něco jako když máte chemikálii, která má jedovatost 2+ a jiná chemikálie má jedovatost 3+, tak namísto abyste získali smícháním něco v okolí 5+, dostanete 25+. To je, co synergismus způsobuje: neuvěřitelné zvýšení jedovatosti látek, které jsou dány dohromady. A to může opravdu být důvod pro smíchávání baria s hliníkem, obzvláště když se jedná o hliník nano-velikostí, který je mnohem jedovatější než běžný hliník.

Další věc je astma a podobné nemoci. Když se hliník dostane do těla, usadí se ve všemožných částech. Některý vdechneme, jiný spolkneme, protože je v půdě, v naší potravě a všem ostatním, takže se dostane do celého těla. My už tady máme současné CDC zprávy, záznamy z rozhovorů o neoficiálním výzkumu, který říká, že každý padesátý člověk je ohrožen autismem. Já osobně věřím, na základě vlastních zkušeností, že hliník hraje v epidemii autismu stejně velkou roli, ne-li větší, než rtuť. Stále ještě naočkováváme našim dětem autismus a teď ještě k tomu chemtrails plné nano-částic hliníku, které nám padají na zemi, vdechujeme je 24 hodin denně, a proto se obávám, že uvidíme na vzestupu nejen Alzheimerovu nemoc, ale taky autismus a jiné neurologicko-vývojové nemoci u dětí. Jestliže je to nebezpečné pro starší lidi, dovedu si představit, jak strašně nebezpečné je to pro lidský zárodek. Je zde velké nebezpečí pro těhodné ženy, které vdechují tyto látky, polykají je a zvyšují takto hladinu hliníku v krvi, a to ve formě nano-částic, které snadno projdou placentou až k dítěti. Vyvíjející se mozek je mnohem citlivější na takové vlivy. Nano hliníkové částice mohou způsobit, že se mozek dítěte vyvine abnormálně a mohou také způsobit chronický zánět v mozku.

Když se podíváme na autismus, vidíme chronický zánět v mozku, který přetrvává celé dekády. Byli vyšetřování autističtí pacienti až do stáří 48 let a bylo zjištěno, že jejich mycoglia, jejich zánětlivé buňky v mozku byly stále ještě aktivovány. Takže to je velmi vytrvalý zánět a to je to, co pomocné přísady v očkování způsobují.

Přidáte-li do očkování rtuť a hliník, což jsou velmi silné přídavné podpůrné látky, udělají imunní reakci přehnaně silnou, a to nejen v těle, ale reakce se rozšíří i do mozku a ten zachvátí neuvěřitelně silný zánět, což je důvod, proč tyhle očkované děti pláčou a křičí celé dny i týdny po očkování. Proto podléhají záchvatům, vyvinou si i narkolepsii a jiné komplikace - a to je bráno jako samozřejmý následek očkování.

Četl jsem spoustu vědeckých pojednání, jsou k nahlédnutí na „Medline" (U.S. Národní knihovna mediciny = U.S. National Library of Medicine) o mechanizmu očkovacího procesu, který způsobuje autismus. Informace jsou tak přesvědčivé, že je velmi divné, že stále ještě máme lidi, kteří v toto spojení nevěří. Ale je to tak. Samozřejmě, to všecko je z důvodu obrovskému množství peněz, (které do toho všeho jdou) a protože očkování je součástí plánu na depopulaci. Takže všichni ti spiklenci, kteří mají kontrolu medií, snadno zařídí, že veřejné sdělovací prostředky nám předloží jejich historku a ne pravdu.

Musí být známý mechanizmus. Naneštěstí, zjistil jsem, že skupiny, které se autismem zabývají, postupují z různých úhlů a ve skutečnosti se o centrální mechanizmus celého procesu nezajímají. Zkoušel jsem zdůraznit, že tito lidé nikdy nevyhrají spor, pokud nepoukážou na jednoduchý centrální mechanizmus. Když sledujeme experimentalní literaturu, u zvířat, která naočkujete látkou na podporu imunitního systému, jejich mozek se stane hyperaktivní, ve smyslu zánětlivosti a excito-toxicity (dráždivý jed, neboli glutamát). Toho je možno docílit na pravidelné bázi, se všemi druhy zvířat. Prostě je to něco, co se stane pravidelně.

Jen se podívejte, co děláme s dětmi: my jim dáme injekčně 6 - 8 dávek silného koncentrátu naráz. A pak za dva měsíce to celé zopakujeme, dáme jim to znova. Existuje proces, je nazýván „časování mikroglie" („timing the microglia", přičemž „microglia" je podpůrná nervová tkáň), což znamená, že když dáte první sadu injekcí, tyto připraví imunitní cely v mozku, aby zareagovaly přehnaně. Další série injekcí způsobí ještě silnější vyměšování immuních chemikálií, včetně excito-toxins (dráždivých jedů). Pokaždé, když toto opakujete, což je u maličkých dětí praktikováno každé 2 měsíce až do věku jednoho roku, opakujete tím proces mnohonásobného útoku na tyto děti. Dětský mozek se nejvíc vyvíjí během prvních 2 let života. Takže když v něm v tomto období neustále vyvoláváte záněty a excito-toxicitu (dráždivou otravu), mozek se vytváří abnormálně a abnormálně funguje.

A to stejné vidíme i u Alzheimerových pacientů, vidíte naprosto stejné patologické změny, a totéž bylo i u pokusných zvířat. Takže tento celkem nenápadný mechanizmus je velmi dobře demonstrován a dokumentován.

Proto je naprosto šílené pokračovat s programem očkování dětí, který existuje v této zemi. Je naprosto zjevné, že očkování produkuje přesně tyto problémy a přitom je to všecko ignorováno.

Ještě více šokující je, že lékaři se pokoušejí dávat injekce a očkování i těhotným ženám. Když toto provedeme u pokusných zvířat, zvýšíme možnost narození mláďat s autismem a se schizofrenií asi šestkrát. Když jsme tyto experimenty pokusně prováděli, způsobovaly obrovské zvýšení výskytu autismu a schizofrenie - asi 20 let po narození pro schizofrenii a asi 4 - 5 let, někdy už ve 2 letech věku v případě autismu. Takže nejsem vůbec překvapen nárůstem autismu od 80-tých let, kdy byl upraven rozvrh očkování a děti se začaly očkovat každé 2 měsíce. Takže bych radil každému, aby se probral, aby studoval literaturu a chránil své děti, protože tihle lidé nemají na jejich ochraně žádný zájem.

Když vezmete běžného dětského lékaře, ten o ničem neví. Nemá ponětí o tom, co se děje. Tito lidé nikdy o podobných nemocech neslyšeli, nevědí jak mikroglie fungují, nevědí nic o excito-toxinech, nikdy neslyšeli o ničem podobném. Tito lékaři si prostě myslí, že očkování je bezpečné, protože kdysi jim to tak bylo řečeno a na podporu byly vyprodukovány všelijaké obskurní studie epidemiologického rázu, které vypadají, že jejich názor potvrzují. Ale když tyto studie důkladně pročtete, nic takového neříkají. Ve skutečnosti všechny studie, které byly opravdu správně provedeny, potvrzují to, že očkování narušuje mozek dětí.

Musíte sledovat peníze (v tomto zainteresované). Teď už asi vím víc, než mnozí lékaři. Proto mne nesmírně pohoršuje, když slyším lidi mluvit tak, že je zjevné, že těmto doktorům věří.

Takže to všecko se bude neustále zhoršovat.

(CL) Je tento nano-hliník stejně jedovatý pro nervy jako ten, co je přidáván do očkování? Anebo je ještě horší?

(RB) Nano-hliník, který na nás sypou shora, je jedovatější než ten, co dávali do očkování dříve. Ale dnes, co slyším, dávají i do očkování stejný nano-hliník. Takže jestli používáte nano-hliník v očkování, pak nejenže drasticky zvyšujete zánětlivst a excito-toxicitu nervů systematicky v celém těle, ale současně dramaticky zvyšujete jeho akumulaci v mozku. Zdá se, že existuje limit na celoživotní akumulaci buněk. Ty buňky, které ho akumulují, jsou převážně imunní buňky a ty způsobují škody, které vidíme ve všech neurologický případech, od autismu, přes spektrální nemoci, ADHD, až po Alzheimera. Je to celá škála neurologických nemocí od narození až po vysoké stáří.

A to, co tihle lidé začali, je velmi ničivé.

(CL) Dr. Blaylocku, můj syn je zasažen autismem, což je důvod proč dělám to, co dělám. Navíc asi 40 % mých posluchačů pravděpodobně mají někoho doma s autismem. Co byste nám doporučoval? Vím, že můj syn dostal autismus po očkování, ale jak by bylo možno nyní tento zánět zmírnit. Mluvíte o hliníku v našem ovzduší a v podstatě říkáte, že jakmile se tato látka dostane dovnitř, je tam, a není moc, co okolo toho dělat.

(RB) Existuje několik přirozených látek, které - pokud hliník neodstraní - tak dokážou hodně jeho jedovatosti v mozku zneutralizovat. Tak například vitamin E, přírodní, neboli tocopherols, dokáže zánět v mozku zmírnit. Vitamin C, obzvláště v kombinaci s vitamínem E, je velmi účinný ochránce mozku. Pro starší děti látky jako kurkumin (turmerik, podobný zázvoru), který na sebe dokáže hliník navázat a zrušit jeho jedovatost. A taky bylo zjištěno, že hliník z mozku dokáže odstranit šafrán. Takže tady jsou věci, které pomáhají. Například strava s vyšším množstvím flavonoidů, jako je ovoce a zelenina, obzvláště zelenina, a to ty odrůdy, které mají vyšší obsah hesperidinu a kurkuminu, nebo kyselinu lipoickou (logic acid) či apigenin (flavonoid), všechny tyto látky mají tendenci na sebe vázat hliník a neutralizovat jeho jedovatost. Omega 3 tuky, obzvláště DHA (docosahexaenoic acid), jsou používány mozkem ve značném množství, obzvláště v období jeho vývoje. A tento tuk snižuje excito-toxicitu a zánět, plus neutralizuje hliník. V kombinaci tyto látky jsou velmi účinné proti jedovatému vlivu hliníku.

Látky, které zvyšují jedovatost, zahrnují všecko, co zvyšuje zánětlivost, jako na příklad omega 6 tuky, kukuřičný olej, slunečnicový olej, řepkový olej, arašídový olej, sojový olej, všecky podporují zánět v těle a v mozku a zesilují jedovatost aluminia.

(CL) Takže vy říkáte, že když budeme tyto látky používat, můžeme drasticky snížit jedovatost hliníku, zánět se zmírní a snad se tyhle děti mohou začít zlepšovat? Možná se úplně neuzdraví, ale budou na tom lépe?

(RB) Ano. Ve skutečnosti, vidíme hodně takových případů, kde jakmile změníme stravu, lidé se zlepšují. Jsou o tom přesvědčivé důkazy ve výzkumné (lékařské) literatuře, že excito-toxicity hraje hlavní roli v autismu, ADHD a v řadě dalších nemocí. Ještě máme řadu dalších látek, které dokážou tuto jedovatost snížit, jako jsou vitamin B12 a kyselina listová (folic acid). A když pak sledujete vliv těchto látek na autistické pacienty, kteří je začali používat, tito se zlepší. Když upravíte funkci střev a jejich pomocných bakterií, neboli probiotika ve střevech, to samo upraví imunitu, takže dojde ke zmírnění imunitní reakce.

Vitamin D3 je velmi důležitá látka na snížení škodlivého vlivu hliníku, stejně jako všecko ostatní, co podporuje imunitu. Velké množství těchto dětí má nedostatek vitaminu D3. Takže používání vitaminu D3 během těhotenství a jeho pozdější administrace dětem pomůže zvyšovat jeho hladinu v těle a tím pádem podstatně snížit tento imunně-excito-toxický vliv.

(CL) Jedna věc mne u vás zaujala, když před lety, ještě než jsem se začal zajímat o výzkum o přijímačích (receptorech) glutamátu, vyšla vaše práce o msg (glutamát sodný) a aspartame. Věřím, že je hodně lidí, kteří by si mohli říct, - Jo, vy tam budete mít Dr. Blaylocka, takže budete sedět s hlavou přikrytou aluminiovou folií a vykládat si o spikleneckých teoriích - a přitom všecko, o čem jste se zatím mluvil, o nano-částicích hlíníku a o jeho jedovatosti a o jedovatosti očkování, o msg a aspartame, to je všecko lékařská věda. Je to dokázáno. A je to hanebné, že lidé dovedou člověka zavrhovat kvůli tomu, že říká pravdu.

(RB) Pravda, někteří lidé to dělají, ale ve skutečnosti, když zkoušejí věci diskutovat a dovedou to přímo a jasně vyjádřit, abych na to mohl odpovědět, mohu jim snadno oponovat, protože dnes existuje tolik literatury, která dokazuje jedovatost glutamátu, že je to málem neuvěřitelné. Každá buňka v těle obsahuje přijímače glutamátu. A v současné době zjišťujeme, že velké množství nemocí je ovlivňováno právě přítomností glutamátu. Ten navíc ještě dramaticky podporuje rakovinné bujení a výskyt rakoviny. Chová se skoro jako hnojivo pro rakovinu.

Dále víme, že glutamát zhoršuje nemoci, jako je cukrovka, a může způsobit metabolický syndrom. Když dáváte větší dávky msg mladým zvířatům, způsobí to u nich metabolický syndrom, neboli cukrovku číslo 2. Takže dobře víme, že existuje značné množství nemocí, a jejich seznam se stále zvětšuje, ale v případě, že je někdo skeptik, doporučil bych mu oficiální vládní dokumentaci a tam vyhledat klíčové slovo „glutamát," nebo „přijímač (receptor) glutamátu" a pak dostane asi 30 - 40 tisíc stran seznamu článků. Toto je jeden z nejrychleji rostoucích oborů výzkumu a to nejen ze strany neurologických onemocnění, ale i ve vztahu ke všem nemocem.

Pozorujeme, že glutamátové přijímače jsou všeobecné přijímače, zastoupené všude, dokonce i v rostlinách. Jsou v každém zvířeti, v každé živé hmotě. Samozřejmě jsou velmi důležité. Když 90 % všech nervových pochodů v mozkové kůře je na bázi glutamátu a přes polovinu pochodů v celém mozku jsou glutamát, toto daleko předčí všecka ostatní nervová spojení dohromady. A všecka tato činnost je kontrolována a regulována glutamátovými přijímači. Každý, kdo by řekl, že toto je nepodstatné, neví o čem mluví. Nezná lékařskou literaturu. Já sám jsem napsal řadu článků zaměřených na výskyt mozkových nádorů a na vliv různých látek na živou hmotu. Ve skutečnosti bych radil každému skeptikovi, aby se mnou argumentoval, protože mám veškerou odbornou literaturu k dispozici, kterou určitě on sám ani nezná. Tito lidé často ani nevědí, o čem mluví. A to by bylo pěkně ironické, kdybychom si na hlavu dali přikrývky z aluminia.

(CL) To víte, je to běžná praktika vyvrácení argumentu a vaši oponenti pak vypadají, jako že odhalují směšné lidi či blázny, co věří na spiklenecké teorie.

(RB) Samozřejmě, když se zaměříte na myšlenky, které tito (zesměšňovaní) lidé vyjadřují, ty jsou nevyvratitelné. A ve skutečnosti za jejich zpochybňujícími poznámkami je snaha ovlivnit druhé, aby ani oni neposlouchali, co říkáte. Protože tito lidé se bojí ze všeho nejvíc, že kdyby lidé opravdu sledovali, co říkáte, a uvědomili si, jak moc je to pravda, potom by tyto názory dávaly mnohem větší smysl než ty, které jim předkládají rozrývači. A to jim nahání hrůzu.

(CL) Vzpomínám si, že v jednom článku jsem narazil na prohlášení profesora … z … školy a ten varoval své kolegy-profesory: „Cokoliv podniknete, nedovolte diskusi o fluoru, protože byste prohráli. Pouze učte, jak je (fluor) dobrý a prospěšný, ale žádné debatování!

(RB) Přesně. A to je, čeho se bojí, že veřejnost může přihlédnout k vašim informacím, že mohou věnovat pozornost vašemu argumentu a uvědomit si, že vaše důkazy jsou mnohem pravdivější než ty jejich.

(CL) Správně. Pane doktore, děkuji vám mockrát za vaši přítomnost v mém radio-programu a doufám, že přijdete zpátky, protože máme toho ještě tolik k prodiskutování.


(c)2015 Curt Lindeman
(c)2015 dr. Rusell Blaylock
(c)2015 Translation: Michal B.

Zdroj: myslenkyocemkoli.blogspot.cz/search?updated-min=2013-12-31T15:00:00-08:00&updated-max=2014-09-07T20:18:00%2B02:00&max-results=50&start=17&by-date=falseNejnovější články na našem portálu

únor 20, 2024 388
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
únor 18, 2024 436
19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období...
únor 13, 2024 583
Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a...
únor 07, 2024 559
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového draka. Drak je...
únor 02, 2024 867
„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom...
leden 23, 2024 755
Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000...
leden 20, 2024 1112
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem...
leden 15, 2024 989
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou roli ve...
leden 15, 2024 1249
Když žena dává muži své tělo, dává mu také nevědomý závazek, že po dalších sedm let bude vyživovat...
leden 01, 2024 1293
Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další...
prosinec 29, 2023 1775
Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně...
prosinec 20, 2023 1236
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to, co děláme...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1987637
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514974
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456139
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 291929
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 281231
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272309
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 258511
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 248738
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 247587
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242324
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 239781
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214745
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205906
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187182
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186252
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184046
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176282
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166298
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163004
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160666
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142383
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127901
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124226
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122095
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...