Umělé ovlivňování počasí

Poručíme větru, dešti: Umělé ovlivňování počasí

Vyvolat déšť umělým zásahem je jedním z dávných lidských snů týkajících se touhy člověka ovládnout počasí. Jsou-li k dispozici vhodné mraky, stává se úkol vyvolat umělý déšť snadnější než případ, kdy je nutné uvažovat i o regulované tvorbě mraků. Pro tento účel se používá tzv. umělá infekce oblaků, kdy se v nich rozptýlí uměle připravené částice, které mají ovlivnit přirozený vývoj oblaku žádaným způsobem. Dodané částice mohou působit jako dodatečná kondenzační jádra nebo ledová jádra, která vyvolají změnu koncentrace kapek nebo ledových krystalů. Cílem umělé infekce oblaků v určité oblasti může být vyvolání nebo zvýšení srážek, rozpuštění oblaků či mlhy, nebo potlačení vývoje krup. Nejčastěji se k tomu používají pyrotechnické směsi obsahující částice soli (NaCl), která fungují jako umělá kondenzační jádra, nebo částice jodidu stříbrného, které naopak fungují jako umělá ledová jádra. Umělá infekce se provádí letecky nebo pomocí raket odpalovaných ze země, a v některých místech se používají i pozemní generátory.

Už žádné krupobití…

Aktivní ochrana před krupobitím bývá prováděna v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou, kde se krupobití vyskytuje pravidelně a s vysokou četností. Zabránění krupobití je jedním z nejčastějších záměrných důvodů k zásahů do počasí.

Jednou z možností, jak předejít krupobití, je vytvoření umělých ledových jader v oblaku (vypuštěním jodidu stříbrného). Ta mají vyvolat zvýšení koncentrace vznikajících zárodečných ledových krystalů, které při svém růstu odčerpají vodní páru potřebnou pro vývoj velkých kroupových zárodků. Malé ledové částice tudíž nemohou narůst do krup velkých rozměrů a vzniklé malé krupky stačí během svého pádu k zemi roztát. Ledové částice si vlastně vzájemně „konkurují“ v „boji“ o vodní páru a tím se zlikvidují.

Další možností je infekce oblaku umělými kondenzačními jádry (vypuštěním částic soli). Tento způsob předpokládá urychlení vývoje dešťových srážek a pokles množství přechlazené vody, která pak již nestačí na růst dostatečně velkých krup. Tato metoda se označuje jako princip předčasného deště. Zásah zpravidla zajišťuje specializovaná složka meteorologické služby, případně soukromá společnost, která na základě znalosti vývoje meteorologické situace použije raketovou nebo dělostřeleckou techniku, případně pozemní generátory nebo speciálně vybavená letadla.

Už v roce 1982 využívalo Burgundsko letadel, které rozptylovaly ve vzduchu roztok jodidu stříbrného, který umožňuje uměle vyvolávat déšť, když hrozí kroupy. Tento systém však byl finančně náročný a pro piloty velmi nebezpečný. Vinaři se tedy rozhodli pro generátory umístěné na zemi, které se už používají v jiných francouzských regionech jako Bordeaux či údolí Rhony. Bombičky s roztokem na bázi jodidu stříbrného a další bombičky se stlačeným vzduchem jsou napojeny na hořák, který vynese roztok do výšky jednoho až tří kilometrů.

Zónu o 9000 hektarech nyní chrání 34 generátorů. Vinaři z 32 vinic souhlasili s tím, že budou na tuto investici ve výši 95.000 eur (2,5 milionu Kč) přispívat až deseti eury (270 Kč) na hektar.

Kvůli ochraně svých vozů využívala firma Volkswagen ve své druhé největší továrně v Mexiku kontroverzní kanony, kterými se snažila zabránit silným bouřkám s krupobitím. Firma ve své továrně nainstalovala zařízení, která do atmosféry vysílala vibrační vlny a tím bránila vytvoření ledových krup. Podle tamních farmářů tato technologie kromě krupobití zabránila i vzniku srážek a způsobila v okolí továrny v mexickém státě Puebla sucho. V Mexiku jsou přitom letní měsíce považovány za období vydatných dešťů. Kanony způsobily sucho na území o rozloze 2000 hektarů. Farmáři své škody za zničenou úrodu vyčíslili na 70 milionů mexických pesos (asi 82 milionů korun). Firma se už v minulosti potýkala s několika problémy v oblasti životního prostředí. Některé své produkty testovala na zvířatech, a dokonce spolufinancovala experiment, v němž byly na lidech testovány dopady vdechování výfukových plynů.

V minulosti chtěla pomocí technologie poručit počasí i japonská automobilka Nissan ve své továrně v americkém státě Mississippi. I oni měli kvůli zařízení problémy s tamními obyvateli, kteří si stěžovali na hlučnost technologie.

50.léta jako průlom manipulace počasím

• První pokus o modifikaci hurikánu začal 13.října 1947 na hurikánu, který směřoval od západu na východ a na otevřené moře. Tento pokus měl kódové jméno PROJECT CIRRUS. Project Cirrus byl ve spolupráci General Electric Corporation, US Army Signal Corps, Úřadu námořního výzkumu a US Air Force. Letadlo létalo kolem dešťového pásu hurikánu a do mraku svrhlo téměř 82 kg drceného suchého ledu. Hurikán změnil směr a u Savannah v Georgii způsobil sesuv půdy. Cirrus byl zrušen a hrozily žaloby. Tahle katastrofa pozdržela očkování hurikánů o 11 let.

• V 60.letech realizovala vláda USA PROJECT STORMFURY jako pokus o oslabení tropických cyklónů tím, že do nich vletěl letoun a očkoval je jodidem stříbrným. Byla u toho hypotéza, že jodid stříbrný způsobí to, že podchlazená voda v bouři vymrzne, čímž rozruší strukturu hurikánů. Později se však ukázalo, že tato hypotéza je nesprávná. Ve skutečnosti se tím zjistilo, že většina hurikánů neobsahuje dostatek super-podchlazené vody, aby bylo očkování mraků účinné.

OPERACE POPEYE byla operace amerických ozbrojených sil k očkování mraků (běžící od 20.března 1967 do 5.července 1972) během Vietnamské války se záměrem prodloužit sezónu monzunů nad Laosem, zvláště v oblastech HO CHI MINHOVI stezky. V této operaci se očkovaly mraky jodidem stříbrným, což vedlo v cílových oblastech k prodloužení období monzunů v průměru o 30 až 45 dnů. Cílem této operace bylo zvýšit ve vybraných oblastech dešťové srážky, aby vietnamskému nepříteli znemožnili použít cesty, tím, že změkl povrch těchto cest, způsobily se posuvy půdy podél cest, spláchly se říční přechody, udržovaly se podmínky nasycenosti půdy vodou i mimo normální časový rozsah. Tato operace byla považována za relativně úspěšnou.

OPERACE CUMULUS byla vojenským projektem britské vlády v 50.letech. Vláda chtěla prošetřit výhody manipulace počasí k vojenským účelům. Zjištění ukázalo, že očkování mraků poskytuje výhodu, když pohyby nepřítele váznou v bahně a zvýší se průtok řekami a potoky, aby to ztížilo nebo znemožnilo jejich přechod.

Chemtrails

Stovky miliard litrů vodní páry a různých zplodin, které letadla každoročně vypouští, se vážou na částice jodidu stříbrného (a dalších) a vytváří na obloze kondenzační stopy. Ty tam mohou zůstat několik hodin či dokonce dní a spoluvytváří vysoké oblaky, které vypadají jako bílý závoj. Stopy po rozprašování látek na první pohled připomínají tzv. contrails, přirozené kondenzační stopy po proudových motorech. Ty v atmosféře kypí, vypařují se a mizí. Termínem chemtrails se označují kondenzační čáry za letadly, záměrně vypouštějícími do atmosféry chemické látky. Na rozdíl od obyčejných stop nemizí, ale postupně se roztáhnou jako opar po celé obloze, takže působí podobně jako přirozená oblačnost. Ze satelitních snímků je vidět, že mají pravidelné tvary obdélníků nebo čtverců.

chemtrails

Teorie o tom, na co mají rozptylovací látky sloužit, se liší: od vytváření umělých mraků pro boj s globálním oteplováním přes modifikaci počasí, cílené vystavování lidstva účinku chemických látek až po vytvoření vhodného prostředí v ovzduší pro vojenské radary.

V souvislosti s chemtrails se často zmiňuje mezinárodní letecká společnost Evergreen. Letadla, které využívá, mají 7x větší kapacitu než hasičská letadla a vztahují se na ně mnohé výjimky ze zákona. Mohou létat kamkoliv, a to nejen po stanovených vzdušných trasách. Mluvčí Evergreenu Philip Lader je zároveň členem správní rady jedné z největších společností na výrobu hliníku UC Rusal. Mezi její velké investory patří i známá rodina Rothschildů, která investovala do koupě Weather Central, světové jedničky v oblasti poskytování informací o počasí. Manipulace s údaji o počasí je přitom nezbytnou součástí přesvědčování lidstva o globálním oteplování.

Kromě narušení přirozených mechanismů počasí jsou chemtrails obrovskou hrozbou pro naše zdraví. Rozprašované látky jsou součástí vzduchu, který dýcháme. Ročně se takto dostane do ovzduší údajně až 20 megatun hliníku. V USA od roku 1990 rapidně stoupl obsah hliníku, arsenu, olova, barya a manganu ve vodních zdrojích. Hliník se v organismu hromadí, usazuje se na stěnách tepen a způsobuje neurologické poškození. Má i karcinogenní účinky na naše zdraví. Baryum zase způsobuje neplodnost, zvyšování krevního tlaku, bolesti hlavy, nepravidelnou srdeční činnost a pálení očí. Více než polovina populace trpí příznaky podobnými chřipce. Zvýšila se úmrtnost na respirační choroby, roste počet onemocnění vyvolaných hliníkem, například Alzheimerova choroba. Časté jsou také onemocnění horních cest dýchacích, kloubů, svalů i trávicích orgánů. Světová pandemie přestává být jen fikcí…

Kolem utajovaných chemtrails se šíří různé dohady. Podle tvrzení jistého vedoucího pracovníka ve farmaceutické firmě se do vzduchu rozptyluje i speciální aerosolový přípravek, který se dostává do našich plic. V těle s ním reagují komponenty propagovaných očkovacích vakcín. Za rozprašováním tedy mohou být i zisky farmaceutického průmyslu. Ti odvážnější hovoří dokonce o cíleném snižování stavu světové populace. Podle jiných podezření mohou být součástí chemtrails látky ovlivňující mysl.

Stále zdokonalované technologie k ovlivňování počasí se v rukou armády mohou změnit na mocnou zbraň. Válka budoucnosti může mít podobu vyvolání ničivého sucha, povodně, zemětřesení nebo hurikánu na území nepřátelského státu.Nejnovější články na našem portálu

říjen 14, 2021 428
Vlasy mají mnoho funkcí, záleží jen, z jakého úhlu se na ně díváme. Můžeme se na ně dívat z...
říjen 12, 2021 1269
Už se vám stalo, že jste v každém vztahu zažívali více či méně podobné pocity? Že partneři/ky,...
říjen 12, 2021 1365
Tuplerova technika: zbavte se bříška po porodu anebo Hubnete, ale břicho je stále velké? Možná...
říjen 10, 2021 978
Fascinace krásou není fenoménem 21. století, či inspirací pouze umělců. Krása se proplétá lidskými...
říjen 09, 2021 5378
Od Brány Rovnodennosti 22. září, zažíváme silnou sluneční aktivitu. Pokud jste citliví na energii,...
říjen 07, 2021 919
„Když astrofyzikové 20. století ohlásili lidstvu, že prohledali celý Vesmír a nikde tam v ničem...
říjen 07, 2021 679
Projevy z nehmotného světa, které vybočovaly a vybočují z rámce běžných věd, se vyskytovaly ve...
říjen 05, 2021 6346
Krystalické jádro planety země prochází nejvyšších úrovní transformace, probíhá to právě v...
říjen 03, 2021 7605
Svět je v proměnách, ale tak tomu bylo vlastně vždy. My lidé je vnímáme jen málo, protože jsme...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1202601
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 504522
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 423515
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 340528
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 265300
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 261957
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 251950
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 232530
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 231441
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
15 červenec 2021 212470
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 210648
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 203172
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 181784
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 179521
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 177479
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
13 duben 2020 172784
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
6 prosinec 2018 168195
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
30 září 2019 165083
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
25 listopad 2020 155898
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
11 červenec 2019 155863
Slovní spojení "jako v bavlnce" může mít různé odstíny... Víte, jaké látky obsahují vaše...
23 září 2019 154472
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
6 leden 2021 141329
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 136340
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
21 květen 2020 119326
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...