Samapatt Toschi: Horoskop rok 2022

JUPITER do 10. května 2022 a opět od 29. října do 20. prosince 2022 tranzituje ve vašem znamení.
Ve výše uvedených obdobích budou všichni narození v tomto znamení těžit z jeho blahodárné a expanzivní energie.
Jupiter je ve znamení Ryb zvýrazněn, což znamená, že veškerá energie planety směřuje ke zlepšení a tvůrčímu vývoji.
Jupiter představuje proces růstu a vývoje, zrání, seberealizace, pozitivní, aktivní a sebevědomé začlenění do života a jeho vliv působí na všechny planety a astrologické domy v osobním horoskopu, se kterými se během tranzitu dostane do kontaktu a přinese tam světelné a blahodárné energie.
Obohacení nejen materiální, ale také duchovní, morální, filozofické a nezapomeňme, že největším bohatstvím je dobré zdraví, vnitřní mír, klid a schopnost těšit se z darů, které nám život nabízí.

Na Jupiteru závisí hledání smyslu a účelu bytí.
Jupiter zůstává v každém znamení přibližně rok - někdy o několik měsíců déle a někdy o několik měsíců méně, jako je tomu v tomto případě.
Během svých tranzitů Jupiter zaměřuje naše vědomí na to, co je důležité pro náš materiální a duchovní blahobyt.
Jeho tranzity jsou obvykle považovány za pozitivní, příznivé, přinášející úspěch a bohatství, ale pokud se v našem každodenním životě objeví oblasti, které nás zneklidňují, najde způsob, jak nám to naznačit, jak nás probudit ze snu, do kterého jsme ponořeni.
Jupiter je v moderní astrologii nejen "velkým dobrodincem", nositelem úspěchu, pocty, peněz a slávy, ale jeho hlavní funkcí je také rozšířit to, co člověk již prožívá a co je v jeho životě přítomno.
Je právě považován za mimořádně pozitivní tranzit, dokonce za nejpozitivnější; změny, které se odehrávají pod záštitou trigonu Jupitera, jsou vždy vítané a příznivé.
Pokud během pozitivního tranzitu Jupitera jednáte, jasně se rozhodujete, zaséváte, výsledky se nevyhnutelně dostaví. Jupiter je jistě nositelem růstu a expanze: v mýtu je pánem bohů, který je proslulý mnoha dětmi, které měl s různými ženami, božskými a lidskými.
Pokaždé, když si podmanil ženu, oplodnil ji… a to je to, co Jupiter dělá během tranzitu: oplodňuje… zasévá semínka, která později vyrostou a přinesou ovoce.
Jupiter ve znamení Ryb podporuje živou představivost, plnou fantazie a plánů do budoucna. Jupiter rozšiřuje sám sebe tím, že žije podle svých zásad a ideálů, rozvíjením velkorysého, soucitného a citlivého ducha a důvěru ve vyšší moc. To se někdy projevuje ve filantropických, charitativních, sociálních nebo terapeutických aktivitách. Soucit a citlivost pomáhají lidem narozeným v tomto znamení zvýšit důvěru v sebe samé.
Ryby jsou vodní znamení, ve kterém se Jupiter cítí nejlépe. Zde se opět setkává s Neptunem, s nímž sdílí svůj domicil ve Střelci. Jupiter v tomto znamení může podpořit hlubokou introspekci a pomoct při hledání hlubokého smyslu života.
Otevřenost vůči Boží milosti je založena na soucitu s lidmi, kteří trpí a oni cítí potřebu o ně pečovat.
Víra v božskou sílu, v duchovní dimenzi, kterou je třeba zažít, je vysoce rozvinutá a zahrnuje oddanost k něčemu nebo k někomu, nějakému ideálu, duchovnímu mistrovi, ke snu, nebo vizi.
Nebezpečí této idealizace spočívá ve ztrátě kontaktu s každodenní realitou, což je vlastně způsob úniku před krutostí reality.
Bohatý život plný fantazie může vyústit ve skutečný umělecký projev. Takoví lidé působí dojmem velké důstojnosti, velkorysosti, výjimečnosti a odlišení.
Jupiter v Rybách dává schopnost využívat jakéhosi vnitřního učitele, který vede své svěřence k určitým zvláštním cestám: tito lidé skutečně následují vnitřní hlas, který je vede.
Takže když to shrneme, konjunkce Jupitera s natálním Sluncem v Rybách je vždy aspekt věstící expanzi v oblastech naznačených v individuálním horoskopu, dále představuje blahobyt, radost, optimismus a velkou touhu po duchovním i materiálním zlepšení.
Kromě Jupitera prochází vaším znamením, jehož je vládcem, také Neptun, a to až do ledna 2026. Když planeta prochází svým domicilem, její energie je zesílena, a může tak plně projevit své základní kvality.
V roce 2022 se tranzit Neptuna týká především osob narozených od 9. do 18. března.
O vlastnostech Neptuna v Rybách jsem již hovořila v horoskopech z minulých let, ale pro ty, kteří tyto mé texty nečetli, je připomenu: plynoucí kreativita, představivost, fantazie, pozoruhodná inspirace, empatie, soucit, bezpodmínečná láska, smysl pro účast a sdílení se vším stvořením, silná mystická touha a přímé spojení s vyššími dimenzemi a neviditelnými světy… naproti tomu stinné strany Neptuna jsou zastoupeny iluzí, zmatkem, klamem, nutkavými závislostmi, únikem od reality, nedostatkem odpovědnosti, pocitem oběti.
Je to planeta mystiků a umělců.
Neptun vládne intuici, snům, psychickým schopnostem, některým formám umění, jako je tanec, hudba a poezie; rozpouští hranice „Já“ a činí magickým a citlivým vše, s čím přijde do styku. Ale právě tato extrémní citlivost může být slabým místem lidí se silnou neptunskou energií, jejichž extrémní psychická propustnost, je někdy vnímána jako slabost, podivnost, ale při vyváženém použití a ve správných situacích se může stát silnou stránkou, něčím, co odlišuje génia od ubohé oběti.
Je to planeta, která své chráněnce činí magnetickými, téměř hypnotickými, tajemnými, milujícími, podmanivými, sympatickými a extrémně citlivými, díky čemuž se dostávají do kontaktu s vyššími úrovněmi vědomí, ale také s podivnými a nepraktickými energiemi.
Neptun je vaše vládnoucí planeta, je to planeta rozpuštění ega a všech nastavených hranic. S Neptunem můžete zažít pocit společenství s celým vesmírem, to, že jste součástí jednoty, která již není oddělena od primárního zdroje energie a lásky božského Otce a Matky.
Znamení Ryb uzavírá cyklus zvěrokruhu a završuje evoluční cestu Duše dvanácti znameními, cestu sebepoznání, světla a stínu, které jsou vlastní každému z nás.
Od 31. března do 26. dubna 2022 budou ve vašem znamení Jupiter a Neptun v konjunkci.
V úvodu k tomuto horoskopu jsem již zmiňovala, že tato konjunkce je mystická, božská… potvrzuji, že to tak je… takže očekávejte, že zažijete duchovní probuzení nebo duchovní zážitky a otevření se k božským sférám, které jste nikdy předtím nezažili.
Kromě toho, by tento aspekt mohl probudit latentní umělecké schopnosti, nebo posílit ty, které jsou již používány, zejména v oblasti hudby a tance, které patří k oblíbeným oblastem lidí patřících k tomuto znamení. Umělci budou mít z tohoto tranzitu velký prospěch, více inspirace a jasnější představu o svých schopnostech a dovednostech. Toto "probuzení" se však dotkne především té vaší části, která se realizuje ve "službě", neboť Ryby jsou jedním ze znamení, která mají přirozený sklon starat se o druhé, o všechny, kdo trpí na těle nebo na duši.
Energie znamení Ryb (a Neptuna) se může projevit na jedné ze tří úrovní, které jsou s ním tradičně spojovány: oběť, umělec nebo léčitel.
Pozorujte, na které úrovni vědomí žijete v okamžiku, kdy čtete tento článek, na které úrovni se poznáváte.
Znamená to převzít plnou odpovědnost za svůj život a svoji energii, podívat se na motivace, vědomé i nevědomé, které vás vedly k tomu, že žijete na jedné ze tří výše uvedených úrovní; znamená to plně pochopit, že si můžete vybrat, v jaké dimenzi vědomí se chcete pohybovat, kam chcete zapustit své kořeny.
Pluto, které je stále v sextilu ze znamení Kozoroha, bude v roce 2022 ovlivňovat přímo pouze osoby narozené mezi 14. a 20. březnem.
Tento sextil bude předzvěstí vnitřní transformace, která otevře cestu k materiální i duchovní realizaci.
Jak již bylo několikrát řečeno, sextil je aspektem, který hovoří o příležitostech, nakolik je navrhující a příznivý, že vytváří ty správné příležitosti za účelem zlepšení osobní situace. Povaha sextilu je spojena s elementem Vzduchu, je to aspekt vynalézavosti, tvořivosti, komunikace, myšlenek a nápadů.
Takže přináší elementu Země trochu vize shora a mentální otevřenosti potřebné k nalezení nových řešení starých problémů.
Také Uran je v sextilu ze znamení Býka a v roce 2022 bude přímo ovlivňovat pouze osoby narozené mezi 27. únorem a 11. březnem.
Sextil Urana ze zemského znamení s podporou Pluta z jiného zemského znamení, vám umožní vytvořit v tomto roce něco skutečně jedinečného, dá podobu novým nápadům, odvážným plánům, neobvyklým, originálním a často geniálním projektům, které Uran se svou touhou po novinkách navrhuje.
Pluto a Uran, jeden z Kozoroha a druhý z Býka, obě dvě znamení patřící k elementu Země, tvoří dvojitý harmonický aspekt sextilu s vaším znamením, elementem Vody.
Spojení Voda - Země je velmi pozitivní, umožňuje dát stabilní a trvalou podobu představám a projektům.
Slogan DOVOLTE ČARODĚJI VE VÁS ČINIT, která je etymologií slova PŘEDSTAVOVAT SI, pro vás skutečně platí.
Mezi elementem Vody a Země panuje přirozená harmonie: mají stejné vlastnosti, jsou konzervativní a sebeochranné.
Voda osvěžuje Zemi a umožňuje jí být ještě produktivnější, zatímco Země dává vodě substrát, nádobu, která jí umožňuje mít vlastní formu a identitu.
Tyto sextily v zemských znameních, vám spolu s Jupiterem a Neptunem ve vašem znamení, dodají větší stabilitu, soustředěnost a jasnost, pokud jde o cíle, kterých chcete dosáhnout a další cestu, kterou následovat v tomto roce 2022.


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera.

Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.

Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

srpen 11, 2022 977
Zamyslete se nad tím, co se objevilo kolem 14. června, kdy svítil Super Úplněk. Právě od června...
srpen 10, 2022 188
„Když se dožne žito, ječmen a pšenice, slaví se dožínka (dožínky, obžínky, dožatá, dóženek)“, tedy...
srpen 09, 2022 265
„Vážným krokem obchází hrad se svazkem klíčů za pasem, otvírá a opět zavírá tu či onu komnatu, a...
srpen 08, 2022 16280
Dne 12.8.2022 v 3:35 nastane na 19.stupni vzdušného znamení Vodnáře úplněk. Uzavírá se nám Lví...
srpen 07, 2022 108815
Já vím, jsem žena, měla bych psát o ženských touhách, ale právě proto, že mám denně na terapiích...
srpen 05, 2022 13558
„Pokud má dívka akné, neměla by chodit na slunci, protože se jí udělají pigmentové skvrny. „ Řekla...
srpen 03, 2022 804
Již od dávných časů lákalo člověka tajemství vzniku „Slunečního kamene, jantaru“ . Jeho vznik...
srpen 02, 2022 16189
Vítejte v srpnu. Nejdříve si řekneme krátké shrnutí nadcházejících událostí a pak se ponoříme do...
srpen 01, 2022 40237
Milá ženo, vím, že tyhle řádky se ti možná nebudou číst snadno, ale … Vážím si každého příběhu,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1493797
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509199
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 436493
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 347901
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 275616
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 266646
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 266242
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 242228
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236289
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 226508
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 223017
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 208581
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 203172
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 194974
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 182629
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180609
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 172970
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 171681
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
25 listopad 2020 159312
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
23 září 2019 159004
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
15 duben 2022 154044
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138568
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124308
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121542
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...