Samapatt Toschi: Horoskop rok 2022

V loňském horoskopu jsem kladla velký důraz na Velkou mutační konjunkci Jupitera a Saturna ve vašem znamení, které zcela jistě představovalo základní bod obratu nejen na individuální, ale i kolektivní úrovni.
V prosinci 2021 Jupiter opustí vaše znamení, aby vstoupil do znamení Ryb, kde pobude pouze pár měsíců, tedy do 10. května a od 29. října do 20. prosince 2022. Obecně je to ukazatel nových začátků.
Od 11. května do 28. října bude Jupiter dočasně tranzitovat v Beranu, aby do něj pak definitivně vstoupil 21. prosince 2022.
Pouze narozených od 21. do 30. ledna se bude sextil Jupitera dotýkat, sextil který bude vytvářet ze znamení Berana v průběhu roku 2022 ve výše uvedených datech.
Krásná synergie, která se tvoří mezi Vzduchem – Vodnářem a Ohněm – Beranem ve výše uvedených datech, pro vás bude velkou podporou. Aspekt sextilu vypovídá o nových příležitostech, samozřejmě podle astrologických domů individuálního horoskopu, kterých se bude tento aspekt týkat. Je to aspekt Vzdušný, který vypovídá o vynalézavosti, nových známostech, kreativitě, obnovené schopnosti komunikace, nových nápadech a nových projektech.
Harmonický aspekt mezi Vodnářem – Vzduch a Beranem – Oheň může přispět a dát postrčení k většímu kreativnímu vyjádření.
Každopádně kombinace Vzduch a Oheň je velmi vitální, jiskřivá a stimulující, i když trochu nepředvídatelná.
Vodnář, který patří elementu Vzduchu, je velmi kompatibilní s elementem Ohně – Beranem. Oheň inspiruje Vzduch a postrkuje ho k větší svobodě vyjádření, větší důvěře a síle, zatímco Vzduch udržuje Oheň při životě, protože mu dává kyslík, který potřebuje, aby mohl dále hořet a očišťovat prostor kolem sebe.
Saturn zůstává ve Vodnáři až do 7. března 2023.
Přechod Saturnu přes Slunce narození označuje fundamentální období života, kdy jeden cyklus přichází ke svému konci, zatímco nový začíná. Toto se děje periodicky každých 28-30 let, což je délka cyklu Saturnu.
V roce 2022 se konjunkce Saturnu na Slunce narození týká pouze narozených od 30. ledna do 16. února.
Tím se pro narozené otevírá nová životní etapa, nový cyklus, který bude trvat dalších 28-30 let. Je to tedy zásadní moment, který vypovídá o zralosti, růstu, přijetí zodpovědnosti, o důležitých životních rozhodnutích, které se v tomto období uskuteční.
Tranzit je předzvěstí etapy, v níž budou struktury vybudované za posledních 28 až 30 let podrobeny zkoušce, přesněji v období od minulé konjunkce Saturn – Slunce; nacházíte se tedy ve fázi „restrukturalizace“, a také „znovuzrození“.
Naposledy byl Saturn ve Vodnáři od února 1991 do začátku roku 1994.
Vraťte se tedy v duchu do těch let a zkuste si vzpomenout, co se v těch letech ve vašem životě stalo...určitě něco velmi významného.... zásadního, troufám si říct….
Saturn na Slunci vždy představuje okamžik krize nebo lépe řečeno "přepracovávání" života v konkrétních oblastech, v astrologických domech, které jsou vyznačeny v individuálním horoskopu.
Saturn je planeta, která měří náš vývoj. Představuje vyšší vůli, můžeme ji nazvat osudem nebo ještě lépe karmou; Saturn je “pán karmy”.
Představuje tedy něco, co je mimo naši vědomou vůli, ať to chceme nebo nechceme; ve skutečnosti se někdy jeho přechody projevují jako neúprosné a nevyhnutelné, jako síla, která vás přemůže a naruší váš život.
Saturn nepředstavuje změnu, to je Uran – vaše vládnoucí planeta – ale i toto je jeden z hlasů vyššího Já, který nám ukazuje, jaká cesta je ta nejlepší pro příští cyklus života, který začíná.
Rozhodnutí, která uděláte nyní, budou mít dopad na příštích 28 – 30 let, takže je to okamžik rozhodný, zásadní, který není radno podceňovat.
Tranzity nám jasně ukazují oblasti života označené v individuálním horoskopu, kde bude tranzit působit, kde je tato naléhavá potřeba začít s „restrukturalizací“, a používám tento výraz s rozmyslem, protože Saturn představuje právě struktury života, kterými mohou být práce, vztah, tělo, domov.
V průběhu předchozího cyklu Saturnu jste vybudovali struktury a Saturn nyní požaduje udělat jejich revizi, bilanci a jeli to nutné, změnit je.
Saturn pracuje pro vaši – naši – evoluci; pokud situace, které jste vytvořili, nepodporují evoluci vaší Duše, Saturn bude požadovat jejich zbourání, aby bylo vystaveno něco významnějšího a v souladu s vaší esencí.
Pokud nedokážete vidět tento proces, Saturn bez výčitek a rozmýšlení odsekne svojí kosou suché větve.
Všechno záleží na individuální evolutivní úrovni, na jaké vibrační frekvenci, nebo dimenzi jste ukotveni.
Působení Saturnu je někdy drsné, přísné; v průběhu těchto tranzitů je pocit tíhy skutečný, i tělo se zdá, že váží víc, každý čin nás stojí úsilí, někdy je třeba přinášet oběti, a vypadá to, že čas ubíhá velmi pomalu, vypadá to, že věci jdou přesně naopak, než bychom chtěli.
Saturnské tranzity mají špatnou pověst, ale ne zcela zaslouženě. Právě díky tranzitům, jako je Saturn na natální Slunce nebo na samotný Saturn, jsme schopni udělat něco konstruktivního, i přes velkou námahu.
Podle mého tento tranzit pro Vodnáře není tak těžký, jak bývá u jiných znamení...
Saturn byl v astrologické tradici vládcem znamení Vodnáře až do objevení Urana v roce 1781, který je jeho současným vládcem.
Od tohoto data byl Saturn překonán elektrickým Uranem, ale určitou saturnskou část lze zaznamenat u mnohých, narozených ve znamení Vodnáře.
I když je to znamení Vzduchu, tedy MĚNÍCÍ SE, nestabilní a stále v pohybu, jeho zrozenci mají sklon k loajalitě a oddanosti, které nelze podceňovat.
Saturn nás postrkuje k budování pevných struktur, které vytrvají v čase a ustojí různé zkoušky, které samotná planeta cyklicky nabízí.
Během těchto tranzitů můžeme zasadit semínka, která porostou v následujících letech; stačí mít trochu trpělivosti a předvídavosti.
Saturn, který byl ve starověkých textech vyobrazován jako kostlivec s kosou, je to ten, který odsekává staré větve, které neplodí, aby mohla rozkvést poupata a kvetla v časech vyznačených v individuálním horoskopu.
Saturn nespěchá, je to řecký Kronos, bůh času a pán karmy; to co nedokážeme uzavřít, nebo realizovat nyní, nebo v tomto životě, nám bude předloženo v jiné formě později, ale podstata se nezmění.
Jako každý projev v této úrovni existence máme pozitivní a negativní vyjádření: to pozitivní představuje zodpovědnost, konkrétnost, disciplínu a sebe-disciplínu, závazek, programování, trpělivost, velkou pracovní schopnost a zvládání obrovských zátěží; zatímco strach je negativním vyjádřením energie Saturnu.
Důvěřujte během těchto silných tranzitů v pozitivní kvality Saturnu… a nebojte se zůstat sami… další lekce, kterou Saturn poskytuje, při tomto tranzitu jsme schopni být sami a být i tak šťastni.
Uran, vaše vládnoucí planeta pokračuje ve svém tranzitu v Býku.
Uran zde má podobu zeleného aktivisty, ochránce zvířat, který bojuje za obranu moří, lesů, nebe, zvířat vykořisťovaných intenzivním zemědělstvím a těch usmrcených pro uspokojení marnivosti a touhy některých lidských bytostí; rebel Uran vkládá veškerou svoji energii ve prospěch naší společné matky Země.
S Uranem v Býku budou tyto otázky skutečnou prioritou, ale také blaho lidí, boj proti chudobě a sociální nespravedlnosti.
Uran je v astrologii archetypem, který hovoří o změnách a originalitě, byl vždy spojován s revolucemi, zemětřeseními, tsunami; ve skutečnosti toto je jeho vliv na psychiku, zničit staré vzorce myšlení, staré způsoby života, zastaralé modely vztahů a uvolnit místo novým myšlenkám, vizím a perspektivám.
Abychom pochopili, kde se uranská revoluce odehraje, je třeba prozkoumat individuální horoskop, astrologický dům, kde se nachází planety v okamžiku tranzitu, a taky jaké aspekty vytváří se Sluncem, Měsícem, nebo s jinými osobními planetami, nebo s Ascendentem, nebo Středním nebem.

Uran z Býka bude vytvářet v roce 2022 aspekt kvadrantu, který se bude týkat pouze narozených od 28. ledna do 9. února.
Kvadratura je aspektem napětí mezi zúčastněnými energiemi. V těchto obdobích je obtížné udržet si určitý odstup, člověk se opravdu pohybuje od jednoho extrému k druhému, protože obě energie se nemohou projevit současně; někdy jedna převažuje nad druhou a někdy jsou otevřeně proti sobě.
Uran je hlasem jednoho z bohů, kteří obývají naše vnitřní nebe, a nabádá nás, abychom změnili svou životní situaci, když se zdá, že nás stále více dusí a omezuje. Uran v astrologii představuje právě změnu.
Archetyp Uranu je svoboda, samostatnost, originalita, antikonformismus. Uran je netolerantní k nastaveným pravidlům druhými, je to rebel.
Když jsou uranské instinkty potlačeny, projeví se v nás "fúrie", mytologické postavy zrozené z několika kapek krve z Uranova useknutého falusu, které se neuklidní, dokud něco „neobětujeme“ bohu… k obětování slouží staré způsoby života, myšlení, zvyky, chování, vztahy, které znehybňují vaši chuť k životu, vaši kreativitu a brání v individuálním růstu a zlepšování.
A uzavřeme krásným sextilem Chirona, zraněného léčitele, který je tvořen ze znamení Berana.
Jak už bylo několikrát zmíněno, Chiron představuje původní zranění, které nás přivedlo zpět na tuto Zemi, do této inkarnace, je to oddělení se od principu vesmírné lásky, od božského Otce a Matky. Na individuální úrovni může toto zranění přijmout různé formy, fyzickou nemoc, psychologické nepříjemnosti, nebo společenskou nepřizpůsobivost; může souviset se starými vzpomínkami na traumata utrpěná během devíti měsíců těhotenství nebo z minulých životů, je to něco nevyřešeného, s čím se máme konfrontovat, není důležité, jestli je to z tohoto života, nebo z jiných existencí, je to něco, čemu se už v průběhu tranzitu Chirona nemůžeme vyhýbat.
Sextil, který bude Chiron tvořit s energiemi Vodnáře, je velmi pozitivní aspekt a bude předznamenávat „léčení“ fyzické, mentální a duchovní.
Sextil je aspekt, který vypovídá o příležitostech, příležitostech léčení té části uvnitř nás, která ještě trpí, bojí se, neodpustí si a nedokáže se radovat ze života a jejích darů.
V roce 2022 sextil Chirona zajímá pouze narozené od 27. ledna do 7. února.


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera.

Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.

Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

srpen 14, 2022 8682
Kartářka a vědma Helen Stanku: Jak se odmilovat? Můžete na to jít klasicky a dát si čas, anebo to...
srpen 13, 2022 156197
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
srpen 12, 2022 3005
Přišel mi dotaz: jak vnímáte strach z bolesti, proč před ní utíkáme a nedovolíme si ji prožít?...
srpen 11, 2022 1534
Zamyslete se nad tím, co se objevilo kolem 14. června, kdy svítil Super Úplněk. Právě od června...
srpen 10, 2022 285
„Když se dožne žito, ječmen a pšenice, slaví se dožínka (dožínky, obžínky, dožatá, dóženek)“, tedy...
srpen 09, 2022 366
„Vážným krokem obchází hrad se svazkem klíčů za pasem, otvírá a opět zavírá tu či onu komnatu, a...
srpen 08, 2022 17706
Dne 12.8.2022 v 3:35 nastane na 19.stupni vzdušného znamení Vodnáře úplněk. Uzavírá se nám Lví...
srpen 07, 2022 109219
Já vím, jsem žena, měla bych psát o ženských touhách, ale právě proto, že mám denně na terapiích...
srpen 05, 2022 13702
„Pokud má dívka akné, neměla by chodit na slunci, protože se jí udělají pigmentové skvrny. „ Řekla...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1500264
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509273
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 436684
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 348017
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 275827
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 266748
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 266558
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 242403
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236383
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 226677
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 223467
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 208689
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 203857
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 195229
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 182696
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180646
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 173166
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 171767
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
25 listopad 2020 159394
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
23 září 2019 159151
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
13 srpen 2022 156197
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138612
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124362
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121574
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...