Samapatt Toschi: Horoskop rok 2022 - element ZEMĚ

Jupiter ze znamení Ryb vytváří příjemný sextil na vaše Slunce, nebo na jiné planety, nebo Ascendent, nebo Střední nebe, které máte v Kozorohu.
Až do 10. května a pak znovu od 29. října do 20. prosince se bude tento tranzit dotýkat všech zrozenců.
Něco jiného bude, až Jupiter bude tranzitovat Beranem v období od 11. května do 28. října a od 21. prosince 2022, kdy bude tvořit kvadraturu.
Ale popořadě….
Sextil Jupitera z Ryb vyživuje fantazii, představivost, kreativitu, otevírá dveře novým vizím a vyhlídkám. Je to jako dýchat čistý vzduch z hor, který oživuje a přináší nový kyslík do mozku. Sextil je vzdušný, svěží a čistý a posouvá nás k novým intelektuálním a duchovním dobrodružstvím, k prozkoumávání neznámých území uvnitř i vně nás, k poznání a k učení.
Zatímco Jupiter z Berana bude tvořit aspekt kvadratury s energiemi Kozoroha, podle individuálního horoskopu.
Kvadratura Jupiteru z Berana se bude v roce 2022 dotýkat pouze narozených od 22. prosince do 1. ledna.
Obecně všechny aspekty kvadratury sebou přináší základní nespokojenost, pocit frustrace a neklidu, který postrkuje k překonání napětí. Je to výzva, kterou nám předkládá život, a pokaždé, když tu výzvu přijmeme a pokusíme se překonat překážky, uděláme krok kupředu a stáváme se silnějšími. Právě tyto aspekty nám nedovolí si sednout, fosilizovat a naopak nás vedou k růstu a překonávání svých limitů. Jsou to aspekty růstu.
Efekt neharmonického tranzitu Jupitera je především spojen s jeho expanzivní povahou, která přehání, zvětšuje každou situaci, se kterou se setká.
Jupiter je optimista, je důvěřivý, vitální, nadšený, je to energie v neustálém pohybu: právě neporazitelný optimismus, se během disharmonického aspektu ukáže jako nerealistický a úplně odpojený od každodenní praktické reality. Takže máme tendenci udělat krok větší, než můžeme, především v ekonomické oblasti, příliš utrácíme a zamotáváme se do příliš grandiózních projektů, naděláme dluhy a tak dál…
.
Přestože je Kozoroh šetrné a úsporné znamení, někteří z vás mohou propadnout iluzi všemocnosti a udělat věci, kterých by později mohli litovat.
Nyní se podíváme na Pluto, boha smrti a znovuzrození, který tranzituje v Kozorohu až do roku 2024.
V roce 2022 se tranzit dotýká pouze narozených mezi 14. a 20. lednem.
Ti zde narození se mohou spolehnout na síly, o kterých ani nevěděli, že mají, někdy neznámé, ale vysoce vitální a silné.
Pluto představuje velmi kreativní energii, je to potřeba tvořit, takže je také spojen se sexualitou (v lidském těla představuje mužské sperma), takže můžeme říct, že můžete spoléhat na nekonečnou zásobárnu vitality a kreativity, neomezený potenciál pro konstruktivní činnost.
K tomu samozřejmě dojde pouze v případě, kdy energie planety neutrpí odkloněním, nebo odporem a bude nasměrována ke kreativním a pozitivním cílům, jinak se Pluto stane velkým ničitelem. Pro ty, kteří nejsou v kontaktu s touto energií (připomínám, že Pluto je planeta skrytých věcí a týká se nevědomých tužeb), a kteří jí podléhají nelze vyloučit ničivé a sebezničující chování.
Tranzit Pluta na Slunce narození je zcela jistě zásadní a transformační tranzit, který může radikálně změnit váš pocit identity.
Pluto proniká do hlubin lidské psychiky a přináší na povrch všechno co je schované, utajené a potlačené, tedy vše, co spadá do oblasti nevědomí.
Je bohem podsvětí, smrti a znovuzrození, proměny a podzemního bohatství. V těchto symbolech se skrývá jak veškerá tvořivá, tak destruktivní síla Pluta.
Můžete tedy chápat, jakou sílu má tranzit Pluta na Slunce (také vzhledem k tomu, že se to stává zhruba jednou za 250 let!), smysl identity, se kterou se identifikujeme „Já jsem“ umírá, lépe řečeno se transformuje stejně tak, jako had mění kůži.
Tranzity Pluta obecně znamenají smrt a zničení starého, což je nezbytné pro vytvoření prostoru pro to nové.
Představují právě psychologickou smrt, ztrátu obrazu sebe sama, který jsme si vytvořili o sobě, o naší vědomé osobnosti.
Během takového zásadního tranzitu se mohou prvky, z nichž čerpáte svůj pocit identity zhroutit, rozplynout. Tyto situace "psychické smrti" nejsou v životě neobvyklé, všichni dříve nebo později zažijeme konec vztahu, profesní kariéry, nebo "něčeho ” v našem životě. To může způsobit velké utrpení a také vynést na světlo destruktivní emoce, jako je hněv, ponížení, pocit porážky a selhání.
Tranzit Pluta vás může přimět znovu prožít emoce, které jste považovali za pohřbené, a části vašeho já, na které jste zapomněli, může odhalit obsedantní a kompulzivní chování, nebo pocity vůči rodičům, které jste zažili v dětství, zejména hněv, pocity, které stále ovlivňují vaše současné vztahy.
Takový tranzit vám umožní do hloubky prozkoumat emocionální zranění, traumata, strachy a přinést uvědomění, rozsvítit světlo ve tmě.
Tranzity Pluta tak nevyhnutelně ukazují, že je čas opustit starý "model" života, který již není potřeba, a uvolnit místo novému, které přijde.
Ve světle zákona karmy lze vliv Pluta vidět jasněji: tento tranzit má za následek zničení a odstranění starých psychologických vzorců a vzorců chování, které lze považovat za pozůstatky minulých myšlenek a činů, karmické scénáře.
Samozřejmě je vždy třeba přihlédnout k osobní situaci a individuálnímu horoskopu.
Energie, které tento tranzit uvádí do pohybu, jsou působivé, zejména pokud si dotyčný neuvědomuje, co se s ním děje, a stává se obětí své vlastní destruktivní síly. Pluto může být také velmi násilný, pokud nejsou jeho energie přijímány a respektovány!
Pro ty, kteří prožívají konjunkci Pluta s natálním Sluncem nastal čas, pozorovat svůj vztah k moci, jak ji používají, zda je kreativní nebo manipulativní, jaké jsou jeho skutečné ambice a jak daleko je ochoten zajít, aby získal to, co chce.
Jednou z charakteristik Kozorohů je ctižádostivost; usilují o úspěch a dosahují ho na základě osobních zásluh, smyslu pro odpovědnost a cílevědomosti, odhodlání, trpělivosti a tvrdé práce, na úkor obětování citu a pocitů.
Dříve nebo později tito zrozenci dosáhnou svých cílů, které si předsevzali; tato jejich rozhodnost je nyní podpořena Plutem ve znamení, stejně jako síla vůle, ale také chlad, tvrdost a někdy i krutost, vyplývající z potlačování emocí a strachu u méně vyvinutých jedinců.
Vyvinutý jedinec, který má sklon k meditaci a samotářství, využije této příležitosti k pozorování sebe sama a dynamiky spojené s využíváním a zneužíváním moci ve vztazích s ostatními.
Po tranzitu Pluta přes Slunce už nebudete tou stejnou osobou, tím stejným jedincem jako dříve.
Nyní se podíváme na tranzit Urana v Býku, který je v příznivém aspektu trigonu na vaše znamení.
V roce 2022 se trigon Urana z Býka týká pouze osob narozených mezi 30. prosincem a 11. lednem.
Konstruktivní trigon mezi oběma zemskými znameními Kozorohem a Býkem, nám sděluje konkrétnost, vážnost, prozíravost, sílu vůle, schopnost soustředit se a plánovat, a to i v dlouhodobém horizontu.
Touhu po plutonské transformaci přerušuje vítr uranské obnovy, který znemožňuje ustrnout a nehybně setrvat na vlastních pozicích; něco hluboko ve vás bude tlačit k tomu, abyste přehodnotili zastaralé životní vzorce, neúspěšné situace a nenaplňující vztahy.
Mluvíme však o trigonech, nikoli o opozicích nebo kvadraturách. Energie změn bude velmi silná, ale díky prozíravosti a trpělivosti Země nebudete pociťovat zběsilou naléhavost, která vás přepadá během disonantních tranzitů Uranu, a která také vede k unáhleným a zbrklým rozhodnutím. Klid a trpělivost Země zastaví uranského revolučního ducha, prudký uranský vítr, který někdy smete vše, co stojí v cestě revoluci obnovy, aniž by byla vyloučena možnost, že existují i jiné, méně chaotické a radikální cesty vpřed.
Neptun pokračuje na své cestě znamením Ryb, odkud vytváří osvěžující, uvolňující a měkký sextil, který vám bude velkou podporou, jako nositel nových nápadů a nečekaných příležitostí.
V roce 2022 se sextil na Neptuna dotkne pouze osob narozených od 9. do 18. ledna.
Až do 10. května a od 29. října do 20. prosince se Jupiter spojí s Neptunem a zesílí vaši citlivost a vynese na světlo vaší nejpravdivější duši, vaše nejhlubší přání a propojí vás s božským uvnitř i vně vás.
Jak již bylo vícekrát zmíněno, sextil je aspekt, který vyjadřuje příležitosti, jelikož je iniciativní; je to tak pozitivní aspekt, že vytváří správné příležitosti ke zlepšení vlastní osobní situace.
Spojení Ryby – Voda a Kozoroh – Země je velmi pozitivní, dovoluje dát konkrétní tvar nápadům a plánům.
Mezi elementem Voda a Země je přirozená symbióza: mají stejné vlastnosti, jsou konzervativní a sebe ochranářští.
Voda osvěžuje Zemi a tím je Země ještě plodnější, zatímco Země dává Vodě obal, díky které získá tvar a vlastní identitu.
Chiron z Berana je další planetou v kvadratuře na vaše znamení.
Jak už bylo mnohokrát zmíněno, kvadrant je disharmonický aspekt, který vytváří napětí mezi dvěma energetickými póly, kterých se týká.
I zde je potřeba se podívat případ od případu na individuální horoskop, kde tato disharmonie Chironu působí.
Chiron v osobním horoskopu představuje karmické zranění, k jehož vyléčení dojde v okamžiku, kdy se dostaneme do kontaktu se svými talenty a skutečnými zdroji.
Chiron v Beranu představuje léčení zranění „neuznání“ a pomáhá nám najít naše místo v životě, díky kreativnímu vyjádření našich talentů.
Chiron představuje karmické zranění, které nás přivedlo sem zpátky na Zem; na hluboké úrovni představuje oddělení od božského zdroje, které se uzdraví v okamžiku, kdy pochopíme, že jsme součástí všeho, že jsme propojeni s vesmírem, s ostatními lidskými bytostmi, se zvířaty, s rostlinami, se skalami, s hvězdami a s planetami… to znamená, přinést na světlo slunečního vědomí talenty a zdroje, a poslouchat hluboké volání, které se rodí z našeho vnitřního mistra a být k dispozici druhým.
V roce 2022 se bude tato kvadratura dotýkat pouze narozených mezi 28. prosincem a 9. lednem.


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera.

Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.

Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

srpen 11, 2022 983
Zamyslete se nad tím, co se objevilo kolem 14. června, kdy svítil Super Úplněk. Právě od června...
srpen 10, 2022 190
„Když se dožne žito, ječmen a pšenice, slaví se dožínka (dožínky, obžínky, dožatá, dóženek)“, tedy...
srpen 09, 2022 269
„Vážným krokem obchází hrad se svazkem klíčů za pasem, otvírá a opět zavírá tu či onu komnatu, a...
srpen 08, 2022 16297
Dne 12.8.2022 v 3:35 nastane na 19.stupni vzdušného znamení Vodnáře úplněk. Uzavírá se nám Lví...
srpen 07, 2022 108816
Já vím, jsem žena, měla bych psát o ženských touhách, ale právě proto, že mám denně na terapiích...
srpen 05, 2022 13558
„Pokud má dívka akné, neměla by chodit na slunci, protože se jí udělají pigmentové skvrny. „ Řekla...
srpen 03, 2022 804
Již od dávných časů lákalo člověka tajemství vzniku „Slunečního kamene, jantaru“ . Jeho vznik...
srpen 02, 2022 16190
Vítejte v srpnu. Nejdříve si řekneme krátké shrnutí nadcházejících událostí a pak se ponoříme do...
srpen 01, 2022 40237
Milá ženo, vím, že tyhle řádky se ti možná nebudou číst snadno, ale … Vážím si každého příběhu,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1493831
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509199
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 436493
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 347902
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 275616
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 266646
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 266242
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 242228
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236289
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 226508
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 223018
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 208582
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 203179
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 194977
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 182629
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180609
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 172970
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 171681
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
25 listopad 2020 159312
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
23 září 2019 159007
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
15 duben 2022 154044
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138568
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124308
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121542
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...