Samapatt Toschi: Horoskop rok 2022 - element OHEŇ

Jupiter, vládnoucí planeta znamení Střelce tranzituje znamením Ryb, kde zůstane až do 10. května 2022. Pak se přesune 11. května do Berana, aby se pak znovu vrátil 29. října do Ryb, kde zůstane až do 20. prosince 2022. 

Od 21. prosince 2022 do 16. května 2023 bude znovu tranzitovat znamením Berana.

Když to shrneme: až do 10. května a od 29. října do 20. prosince bude tvořit kvadrant, zatímco od 11. května do 28. října, a pak ještě od 21. prosince bude v trigonu na vaše znamení.

Archetypy, které Jupiter představuje, jsou expanze, optimismus, důvěra, hojnost, bohatství, rozšířená vize a blahobyt, ale i přemíra, přehánění a někdy až nekontrolovatelné rozrůstání.

A toto postrkování směrem k přehnanému růstu je to, co Jupiter dělá při disharmonických aspektech, jako je kvadrant, který bude tvořit ze znamení Ryb ve výše uvedených obdobích.

Primární funkce Jupitera je expandovat, rozšiřovat to, co je již přítomno, to co již existuje, i nepříjemnosti; v takovém případě zviditelní nedostatek, nebo problém, kterému je třeba čelit. 

Roční doba Střelce je pozdní podzim až do začátku zimy, doba sklizně, ticha a meditace. Jeho symbol je kentaur, mýtická bytost rozdělená napůl mezi lidskou vyvinutou bytost a zvířecí instinktivní. 

Střelec, napůl člověk a napůl kůň krásně vyjadřuje hlubokou přirozenost osob, narozených v tomto znamení: zvířecí část brání šípu mířit k něčemu více transcendentálnímu, směrem k nekonečným prostorům, které bychom chtěli prozkoumat. 

A to je základní konflikt, který se týká všech zrozenců Střelce, ať už si toho jsou vědomi, nebo ne…

Střelec by chtěl překonat pozemská omezení, aspirujíc k těm nejvyšším metám, nejen v duchovním světe, ale i v tom pozemském, chtěl by letět výš, než dovolují zákony přírody; a toto mu občas způsobuje hlubokou hořkost, téměř bolest: pod zdánlivým optimismem znamení se často schovává hluboký smutek.

Kvadrant ze znamení Ryb neudělá nic jiného, než že prohloubí tento základní konflikt, který každý zrozenec znamení Střelce nosí uvnitř… někteří si toho budou více vědomi, druzí budou žít a budou se snažit najít spokojenost v pouhých fyzických požitcích jako je jídlo, sex, nebo nákup luxusních věcí, většího auta, nebo domu, přehnaným utrácením, možná i nadělají dluhy, aniž by si uvědomili hlubokou nespokojenost, která se skrývá za tím vším utrácením a rozptýlením.  

Pozor tedy ať neuděláte krok delší, než můžete a nepřehánějte především na finanční úrovni… tranzit kvadrantu Jupitera v Rybách v průběhu roku 2022 se bude dotýkat všech zrozenců znamení a to několikrát. 

Rada pro všechny narozené v tomto znamení zní, rozpoznat a uspokojit hlubokou duchovní touhu, která nás pohání, ať už si toho jsme vědomi, nebo ne.

Ale Jupiter bude v roce 2022 vytvářet i jeden pozitivní a šťastlivý trigon v obdobích, kdy bude tranzitovat znamením Berana (viz data výše uvedená).... takže čekejte i velmi příjemné a uvolňující okamžiky, plné energie a chuti něco dělat, cestovat, poznávat, sdílet a přátelit se.  

Trigon Jupitera definuje období velké expanze, optimismu, velké energie, nadšení, chuti žít, milovat a smát se… budete klidní a budete mít chuť se víc propojit s ostatními, tvořit a dělat nové projekty.

Během pozitivního tranzitu Jupitera, jako je právě trigon, pokud budete reagovat, uděláte jasná rozhodnutí, pokud zasejete, nevyhnutelně se dostaví výsledky. 

Jupiter je zcela jistě nositel růstu a expanze: v mýtu je pán bohů, který je známý tím, že měl mnoho dětí od různých žen, ať lidských, tak božských. 

Pokaždé, když si podmanil ženu, tak ji oplodnil… a toto dělá Jupiter v průběhu svých tranzitů: oplodňuje, zasévá semínka, která porostou, pokud se o ně budete starat a pečovat o ně.

Samozřejmě, jelikož je primární funkcí Jupiteru expanze, mohl by také zvýraznit to, co nefunguje, případné materiální problémy, nebo psychologické rozpaky.

Ať už bude účinek tohoto tranzitu na vás život jakýkoli, výsledek bude pozitivní, díky trigonu Ohně budete optimističtí, iniciativní, důvěřiví, plní energie a vitality a najdete správnou cestu pro urovnání případných problémů, za cenu nejmenšího úsilí. 

Saturn, v mytologii otec Jupitera, tranzituje stále v přátelském znamení Vodnáře.

Sextil Saturnu je velmi pozitivní, dává konkrétní příležitosti k růstu, jak na úrovni individuální, tak materiální. 

V roce 2022 se bude pozitivní a iniciativní aspekt dotýkat narozených od 2. do 19. prosince, a ti mohou spustit nějaký nový pracovní, nebo osobní projekt.   

Když je Saturn příznivý, je možné dělat dlouhodobé projekty, protože lidem pomáhá se zkontaktovat s jejich částí, která je houževnatější, umíněná, rozhodná při dosahování stanovených cílů; vynaloží svoji sílu a schopnosti, aby zvládli jakoukoli námahu, hlavně aby dosáhli toužených výsledků.   

Ale i s harmonickým tranzitem Saturnu je potřeba umět plánovat, být zodpovědní, disciplinovaní a sebe-disciplinovaní, trpěliví a prozíraví…výsledky se dostaví, ale ne hned!

Energie planet v sextilu jsou nejlepší prostředek, který má člověk ke svému vyjádření, ke komunikaci svých myšlenek ostatním, k projevení svých schopností.  

Saturn v sextilu bude výborným spojencem pro dotažení do konce toho, co bylo nejdříve jenom jako myšlenka, nebo jen ve fázi plánu, a vytvoří se pevná struktura, která může vydržet v čase a ustojí nevyhnutelné změny, které život přináší, i pravidelně se opakující zkoušky, které samotný Saturn často přináší.

Chiron v tranzitu v Beranu vytváří další pozitivní aspekt trigonu až do dubna 2027. 

V roce 2022 se bude dotýkat pouze narozených v období mezi 29. listopadem a 11. prosincem.

Trigon Chironu, zraněného léčitele, přináší světlo do zranění, které si neseme sebou od narození, nebo z prenatálního života, nebo z minulých životů. Ať už je to jakkoli, je to něco nevyřešené, s čím je třeba se konfrontovat v tomto životě, a není to nic jiného, než odraz něčeho, co nebylo dořešeno v předchozích inkarnacích, karma. 

Pro někoho to může být neopakovatelná příležitost přinést na sluneční vědomí zranění, které Chiron symbolizuje, aby byly osvíceny ty části, kam světlo ještě nesvítí. 

Trigon může také zviditelnit duchovní, psychické a léčitelské dary. Může to být to pravé pro ty, co se zabývají celostním léčením a učením, což jsou oblasti, kterým Chiron vládne.

Sdílet získané poznání a zkušenost prostřednictvím učení, psaní, konferencí, třeba i cestováním do jiných zemí, by mohlo být ideálním kanálem k uctění této energie.  

Je důležité, abyste si pamatovali, že nejvyšší karmický úkol tohoto života je pro vás být průvodcem a příkladem pro druhé. 

A nakonec Neptun, symbol soucitu a bezpodmínečné lásky, stále v aspektu kvadrantu ze znamení Ryb.   

Disharmonický aspekt se dotýká v roce 2022 narozených od 11. do 19. prosince.  

Neptun je planeta mystiků a umělců. Během tranzitů Neptuna může být mystická touha aktivována zvýšenou nespokojeností, nebo frustrací spojenou se situací, kterou prožíváte.

S aspektem kvadrantu je zde riziko života ve zmatku, aniž byste skutečně věděli, co chcete, nebo proč jste nešťastní, ztrácení se v iluzích, nemožných snech, chimérách. Kontakt s hmotnou a každodenní realitou se stává labilnější, už nevíme co je reálné a co ne.  

Disharmonický Saturn u křehčích osob může provokovat zmatek, strachy, úzkosti a fóbie. 

Nebo úplně jednoduše způsobí, že zapomeneme na důležitou schůzku, nebo si spleteme datum, nebo nasedneme na špatný vlak. 

Neptun, povolí díky rozpuštěním hranic ega úzkou kontrolu, kterou vykonává nad svým Já a vpouští do sféry slunečního vědomí části psyché, které byly před tím drženy pod kontrolou. V tomto smyslu je Neptun antiteze Saturnu, který naopak definuje hranice a buduje struktury. 

Během disharmonického tranzitu Neptunu na Slunce můžeme riskovat setkání s lidmi, kteří nás podvedou, okradou, zradí naši důvěru, zneužijí naší naivnosti a toho, že během takového tranzitu je naše jediná a skutečná aspirace vrátit se ke zdroji božské lásky.

Určitě existuje něco zastaralého, co musí uvolnit místo nové realitě a vám, abyste zregenerovali. Proto v průběhu tohoto tranzitu můžete přijít o věci, možná vám je skutečně ukradnou, čímž podrobí zkoušce vaše lpění a jistoty.  

Možná, že pochopení tohoto vás neuchrání před zklamáním, podvodem a frustrací, ale může vám pomoct objevit hluboký smysl toho, co prožíváte.

Pozitivní část je, že stále rostoucí empatie a hluboká citlivost Neptunu může člověka přivést k tomu, aby se věnoval aktivitám péče, léčení, asistence a pomoci.  

To by mohl být velmi pozitivní způsob k použití energií tohoto tranzitu a jeho disharmonických energií, čímž se neutralizují oddaností a službou něčemu většímu. 


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera.

Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.

Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

srpen 11, 2022 982
Zamyslete se nad tím, co se objevilo kolem 14. června, kdy svítil Super Úplněk. Právě od června...
srpen 10, 2022 190
„Když se dožne žito, ječmen a pšenice, slaví se dožínka (dožínky, obžínky, dožatá, dóženek)“, tedy...
srpen 09, 2022 269
„Vážným krokem obchází hrad se svazkem klíčů za pasem, otvírá a opět zavírá tu či onu komnatu, a...
srpen 08, 2022 16297
Dne 12.8.2022 v 3:35 nastane na 19.stupni vzdušného znamení Vodnáře úplněk. Uzavírá se nám Lví...
srpen 07, 2022 108816
Já vím, jsem žena, měla bych psát o ženských touhách, ale právě proto, že mám denně na terapiích...
srpen 05, 2022 13558
„Pokud má dívka akné, neměla by chodit na slunci, protože se jí udělají pigmentové skvrny. „ Řekla...
srpen 03, 2022 804
Již od dávných časů lákalo člověka tajemství vzniku „Slunečního kamene, jantaru“ . Jeho vznik...
srpen 02, 2022 16190
Vítejte v srpnu. Nejdříve si řekneme krátké shrnutí nadcházejících událostí a pak se ponoříme do...
srpen 01, 2022 40237
Milá ženo, vím, že tyhle řádky se ti možná nebudou číst snadno, ale … Vážím si každého příběhu,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1493831
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509199
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 436493
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 347902
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 275616
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 266646
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 266242
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 242228
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236289
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 226508
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 223018
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 208582
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 203179
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 194977
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 182629
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180609
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 172970
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 171681
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
25 listopad 2020 159312
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
23 září 2019 159007
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
15 duben 2022 154044
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138568
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124308
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121542
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...