Samapatt Toschi: Horoskop rok 2022

Také pro vás začíná rok tranzitem Jupitera ve znamení Ryb, odkud tvoří podpůrný trigon, který v roce 2022 ovlivní všechny narozené ve znamení, a to v období do 10. května a pak znovu od 29. října do 20. prosince.
Jupiter je planetou expanze, hojnosti, štěstí a bohatství; je symbolem úspěchu, optimismu, důvěry, představuje smysl pro spravedlnost, právo, morálku, naději, víru a náboženství, filozofii a vyšší vzdělání.
Jupiter také symbolizuje radost ze života, pocit, že člověk plně ovládá své vlastní síly, má schopnost vidět pozitivně a nadchnout se, je tolerantní k potřebám druhých, má psychologické schopnosti získat prospěch ze situací, umí hledat soulad se sociálním prostředím, ve kterém žije a materiálně i emocionálně prosperovat.
Jupiter představuje proces růstu a vývoje, zrání, seberealizace, pozitivního zařazení, s vírou v existenci; jeho vliv se vztahuje na všechny ostatní planety a přináší světu teplé a blahodárné energie.
Obohacení není jen materiální, ale také duchovní, morální a filozofické, a nezapomínejme, že největším bohatstvím je dobré zdraví, vnitřní klid, vyrovnanost a schopnost těšit se z darů, které nám život nabízí.
Na Jupiteru závisí hledání smyslu a účelu bytí.
To vše může být podpořeno trigonem Jupitera na vaše Slunce nebo jiné planety či elementy v tomto znamení. I tady, znovu opakuji, že záleží na vás, na vaší schopnosti přijmout a uvítat prospěch, který vám Pán Olympu může přinést do života.
Zatímco Saturn zůstává v aspektu kvadratury ze znamení Vodnáře.
Disonantní tranzit v roce 2022 se týká především osob narozených mezi 3. a 20. listopadem.
A zde vás vyzývám, abyste se šli podívat do osobního horoskopu, které oblasti budou tímto tranzitem nejvíce ovlivněny, protože kvadratura je disharmonický aspekt, kde jsou zúčastněné energie ve vzájemném kontrastu, není mezi nimi spolupráce, ale rozbroje, které jsou v jasném protikladu a vzájemně si překážejí. Disonantní Saturn představuje potřebnou fázi, kdy je třeba odříznout odumřelé suché větve a odstranit to, co již není pro váš vývoj potřebné.
Saturn je evoluční archetyp, nepředstavuje skutečnou změnu - tu provádí Uran -, ale vždy nabízí revizi životních struktur, které byly vybudovány v průběhu posledních 7 let života. Cyklus Saturnu trvá 28-29 let a každých 7 let vytváří planeta aspekty se Sluncem zrození nebo s jinými důležitými elementy osobního horoskopu a žádá nás, abychom udělali jakousi předběžnou bilanci.
Tento tranzit ukazuje na období zkoušek v mnoha oblastech života, především v těch, které začaly nabývat na významu zhruba před sedmi lety. Velmi často je tento okamžik prožíván jako určitý druh krize identity, introspekce, při níž člověk analyzuje to, co udělal nebo dělá. Jsou to právě situace a lidé kolem vás, které ukazují, že něco nefunguje… kvadratura Saturnu pomáhá odstranit ze života to, co už není potřeba.
Někdy se stane, že nějaká událost vyvolá období hlubokého duševního zkoumání, nebo že jeden či více lidí může způsobit potíže, zejména v oblasti podnikání a práce.
Toto je doba zkoušek a vše, co nevydrží, nemá cenu zachraňovat. Brzy vstoupíte do stabilnějšího období života, které naplno ospravedlní to, co se nyní děje. Je taky možné, že některé osoby odejdou navždy z vašeho života.
Uran je stále v opozici ze znamení Býka, protilehlého, ale komplementárního znamení, což odráží vaši hlubokou touhu po klidu, po klidném životě, bez rušivých emocí, bez vnitřního rozjitření a konfliktů.
Uran rozhodně není snadná planeta k ovládání, jeho energie jsou rušivé a ohromující, ale dají se zvládnout, pokud je vědomě podporujeme a vědomě nasměrujeme.
Archetyp Urana vypovídá o revolucích, zemětřesení, radikálních změnách, ale také o originalitě, kreativitě, nekonformitě a oslnivé intuici, někdy se jedná o skutečné záblesky geniality, vynálezy, a velké potřebě svobody.
Tranzit Uranu, zejména pokud je disonantní, představuje hlas našeho vnitřního Já, té části nás, která zná směr a změny potřebné k pokračování na evoluční cestě, která byla zvolená před současnou inkarnací. Stejně jako semínko jablka ví, že bylo stvořeno, aby se stalo jablkem a ne hruškou, tak i ta část v nás ví, čím jsme předurčeni se stát, a jakou cestou máme jít.
Tranzity Uranu aktivují tu část našeho já, která potřebuje obnovu, pohyb a změnu. Něco hluboko uvnitř nás se bouří a povýšeně žádá, aby bylo vyslyšeno; jsme-li k tomuto volání předků zcela hluší, zcela určitě se zvenčí stane něco, co přinese tu obnovu, kterou situace vyžaduje, a to i proti naší vůli, například rozpad vztahu nebo změna zaměstnání nebo domova.
Když nevyslyšíme hlas boha, zrodí se "fúrie", mytologické postavy zrozené z krve Uranova falusu, který mu uřízl Saturn, a ty se nezklidní, dokud bohu něco "neobětujeme".
Uran ve skutečnosti nepůsobí žádné problémy, pokud se jeho energie může svobodně a tvořivě projevovat (a to platí pro všechny planety); v opačném případě, pokud je tato energie potlačena nebo není nasměrována správným směrem, má tendenci nečekaně explodovat a zasáhnout nejslabší místa v životě a v těle osoby, na kterou disharmonický tranzit působí.
V roce 2022 se disonance Uranu týká pouze osob narozených mezi 1. a 13. listopadem.
Působení Uranu je silné, náhlé, nečekané; Uran v Býku skutečně rozvrátí zastaralé názory, postoje, zavedené zvyky; Uran nemá rád všechno to, co je nudné, opakující se, každodenní rutina je nepřítel, se kterým je třeba bojovat; všechno to, co na hluboké úrovni, pod prahem slunečního vědomí, čeho si možná nejste vědomi, bude prožíváno jako utiskované a omezující, tak bude převráceno, rozvikláno a odneseno větrem Uranu.
Pluto, vaše vládnoucí planeta, pokračuje ve svém tranzitu přátelským znamením Kozoroha a vytváří konstruktivní a dynamický sextil.
V roce 2022 budou nejvíce ovlivněni sextilem na Pluto lidé narození mezi 16. a 22. listopadem.
Pluto v příznivém postavení vám dodává neuvěřitelnou sílu vůle, díky níž jste schopni realizovat jakýkoli projekt a dokončit jakoukoli iniciativu.
S Plutem se jde do hloubky, když něco opravdu chcete, nezůstane kámen na kameni; je ukazatelem silné vůle, moci, vitality a kreativity.
Pluto je spojeno s nevědomými pohnutkami a touhami; proto je důležité uvědomit si, jaké vlny se pohybují pod hladinou moře nevědomí, abychom se mohli orientovat a přeměnit možné překážky v příležitosti k růstu a vývoji.
Pluto vám také dává jedinečný magnetický náboj a silné charisma. Osudem lidí narozených ve znamení Štíra je transformovat emoce, pocity, negativní a omezující přesvědčení v něco pozitivního a léčivého pro sebe a často i pro ostatní. Vaše síla, je síla hada, který mění kůži, a vy jste kouzelníci, alchymisté a šamani zvěrokruhu.
Při sextilu s Plutem vám práci na transformaci usnadní situace nebo lidé, které na své cestě potkáte. Budete schopni transformovat svůj hněv v soucit, žárlivost ve sdílení, strach v lásku, soupeření ve spolupráci.
Tyto příležitosti by se mohly skutečně rozvinout a stát se stabilní součástí vašeho života, a to i díky uvolňujícímu a léčivému působení Vody, kterou představuje Neptun v trigonu ze znamení Ryb, který by vám mohl pomoct při utlumení konfliktů, žárlivosti, při překonávání napětí, odplaty, zlosti a explozivních energií, které by mohly ovlivnit blahodárné účinky těchto tranzitů.
Neptun v Rybách představuje tranzit velké harmonie a podpory, díky němuž jste v kontaktu se svou citlivostí a vnímavostí, se svou magnetickou silou a nevyčerpatelnou vnitřní silou, se silou soucitu a bezpodmínečné lásky.
Neptun ve svém nejvyšším vyjádření napájí vaši intuici, soucit a lásku k druhým, stejně jako vaši touhu po míru, klidu a harmonii, která ve vás dřímá, ale kterou by láskyplná, uvolňující a uklidňující energie Neptuna v Rybách mohla znovu probudit a přimět vás, abyste v sobě navázali kontakt s harmonií, o kterou jste vždy usilovali, kterou však někdy silné emoce zmítající vaším vnitřním mořem, znemožňují prožívat.
Synergie s Jupiterem v Rybách, ve výše zmíněných obdobích, ještě více zvýrazní hlubokou potřebu žít a vyjádřit to nejlepší ze sebe.
I zde je potřeba podívat se na to, čeho se v individuálním horoskopu zrození dotýká, jaké tvoří aspekty a kterými astrologickými domy prochází.
Neptun v Rybách se v roce 2022 dotýká pouze osob narozených od 11. do 20. listopadu.
Tito zde narození budou nejsilněji dotčeni spoluprací mezi Jupiterem a Neptunem; volání Duše, její hlas, vás přivede na mistrovskou cestu a propojí vás s jejím nejvyšším osudem.


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera.

Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.

Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

srpen 11, 2022 983
Zamyslete se nad tím, co se objevilo kolem 14. června, kdy svítil Super Úplněk. Právě od června...
srpen 10, 2022 190
„Když se dožne žito, ječmen a pšenice, slaví se dožínka (dožínky, obžínky, dožatá, dóženek)“, tedy...
srpen 09, 2022 269
„Vážným krokem obchází hrad se svazkem klíčů za pasem, otvírá a opět zavírá tu či onu komnatu, a...
srpen 08, 2022 16301
Dne 12.8.2022 v 3:35 nastane na 19.stupni vzdušného znamení Vodnáře úplněk. Uzavírá se nám Lví...
srpen 07, 2022 108816
Já vím, jsem žena, měla bych psát o ženských touhách, ale právě proto, že mám denně na terapiích...
srpen 05, 2022 13558
„Pokud má dívka akné, neměla by chodit na slunci, protože se jí udělají pigmentové skvrny. „ Řekla...
srpen 03, 2022 804
Již od dávných časů lákalo člověka tajemství vzniku „Slunečního kamene, jantaru“ . Jeho vznik...
srpen 02, 2022 16190
Vítejte v srpnu. Nejdříve si řekneme krátké shrnutí nadcházejících událostí a pak se ponoříme do...
srpen 01, 2022 40237
Milá ženo, vím, že tyhle řádky se ti možná nebudou číst snadno, ale … Vážím si každého příběhu,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1493831
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509199
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 436494
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 347902
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 275616
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 266646
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 266242
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 242228
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236289
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 226508
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 223018
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 208582
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 203179
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 194977
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 182629
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180609
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 172970
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 171681
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
25 listopad 2020 159312
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
23 září 2019 159008
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
15 duben 2022 154044
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138568
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124308
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121542
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...